PRIECĀJAS PAR IZREMONTĒTO KORIDORU

10.janvārī Rudes pamatskolā svinīgi atklāja tikko izremontēto 2.stāva koridoru. Saulainā telpa visiem ir ļoti patīkama pārmaiņa. Izmantojot valsts mērķdotācijas līdzekļus 5900Ls, nomainītas visu klašu durvis, atjaunotas sienas, piestiprināti iekarināmie griesti, uzlikts jauns linolejs. Tagad koridors ir gaišs, saulains un mājīgs. Pārmaiņas tieši šajā koridorā tika veiktas vairāku iemeslu dēļ: tas bija visbēdīgākajā stāvoklī, šeit ir vislielākā rosība un nākošajā mācību gadā uz mācībām vecā skolas korpusa 2.stāvā pārcelsies sākumskolēni. Skatīt foto

RUDĒ PIRMSSKOLNIEKI DARBOJAS VISU DIENU

Ar 3.janvāri darbu Nīcas novada Rudes ciemā uzsāka pilna laika pirmsskolas bērnu apmācības grupa, kurā mācās un jauki pavada laiku 17 bērni vecumā no 3-7 gadiem. Kopā ar viņiem ir 2 skolotājas un skolotājas palīdze. Par pašvaldības līdzekļiem grupas vajadzībām iegādāts aprīkojums: 2-stāvu gultas, galdi, krēsli, garderobes skapīši, mīkstais inventārs. Šobrīd grupā ir vietas 20 bērniem, bet vasarā plānots skaitu palielināt līdz 25. Skatīt fotogrāfijas

TĪRA SNIEGOTOS CEĻUS NO DIVIEM RĪTĀ

Sakarā ar to, ka daļa pašvaldības iepirkumā uzvarējušās ceļu uzturēšanas firmas „A-Land” tehnika neierasti sniegainajā ziemā ir izrādījusies mazjaudīga vai izgājusi no ierindas, 27.decembrī novada domē tika sasaukta ārkārtas situāciju komisija, kas, izvērtējot situāciju, nolēma ceļu tīrīšanas darbos iesaistīt novada uzņēmēju un zemnieku jaudīgo tehniku, lai varētu iztīrīt no sniega ne vien lielos pašvaldības ceļus, bet arī nodrošināt iedzīvotāju nokļūšanu katrā sētā. Lasīt vairāk

AICINA DOMĀT PAR JUMTU DROŠĪBU

Būvinženieris Bruno Otersons ar praktiķa vērtējumu aicina iedzīvotājus  paraudzīties uz situāciju, kad jau vairāk nekā mēnesi Latvijā snieg un uz jumtiem ir ap pusmetru bieza sniega sega. Viņš iesaka nekavējoties rīkot sniega talkas. Lasīt vairāk

IZSNIEDZ ZVEJAS LICENCES

Klāt jauns gads arī novada zvejniekiem. Zvejas licences pie saimniecības vadītāja Normunda Brīvuļa var saņemt darbdienās no plkst.13 – 16, izņemot pirmdienas, Nīcas novada domes 6.kabinetā, tālr.63489488.

SVEICIENS NĪCAS PUĶKOPJU SAIMEI

Bijušais žurnāla “Dārzs un Drava” redaktors Aldonis Vēriņš patiesā cieņā un draudzībā atsūtījis apsveikumu novada domes priekšsēdētājam Agrim Petermanim un plašajai Nīcas novada puķkopju saimei: “Lai Latvijas karoga svētajās krāsās zaigojošās rozes Jaunajā gadā nes Nīcas novadam un visiem nīceniekiem raženu darba prieku, veselību un gandarījumu par paveikto! Un lai to visu vēl pavada dzejnieka Oļģerta Skujas vārdi: “Kad liekas – pasaule ar kājām gaisā, uz ziediem paskaties: tie tomēr zied. Un saule nāk, jo mīļi smaidīdama, un vakarā pēc jaunas dienas iet.””

JAUNIEŠI SPĒLĒ DAMBRETI

23. decembrī Nīcas Jauniešu centrā notika dambretes turnīrs. Tas noslēdzās ar Māra Štībeļa uzvaru. Atsaucība šoreiz nebija tik liela kā cerēts, taču, neraugoties uz to, cīņas bija saspringtas un neviens bez cīņas nevēlējās piekāpties. Turnīrā tika izspēlētas 2 kārtas. Sešu dalībnieku konkurencē M. Štībelis ieguva 8 no 10 iespējamajiem punktiem, par puspunktu apsteidzot Raivi Kalēju. Godpilno 3. vietu izcīnīja Jānis Siliņš ar 5,5 punktiem. 30 decembrī  jaunieši laipni aicināti noskaidrot labāko spēlētāju kāršu spēlē Zolīte. Skatīt foto

IEPRIECINA VECOS ĻAUDIS

Tuvojoties Ziemassvētkiem Nīcas jaunās solistes Justīne Siksna un Ulrika Kaire ar savu skolotāju Inesi Egli un vecākiem apmeklēja trīs pansionātus Rucavā un Rokaižos, kur dzīvo Nīcas novada iedzīvotāji. Viņas iepriecināja vecos cilvēkus ar skanīgām, mīļām dziesmām un mazām dāvaniņām. Skatīt foto

JŪRMALCIEMA PAMATSKOLAI – 75

Neskatoties uz to, ka Jūrmalciema pamatskola 1970.gadā tika slēgta, 18. decembrī Jūrmalciema sabiedriskajā centrā notika skolas 75 gadu jubilejai veltīts pasākums. Vēstures stundas pasākuma dalībniekiem vadīja skolotāja Diāna, bet mūzikas stundas – vīri no senioru ansambļa „Nīcas runči”. Pateicoties Jūrmalciema ļaužu atsaucībai, bija apkopota plaša fotoizstāde par skolu. Atmiņas jaukā gaisotnē raisījās līdz vēlai tumsai. Skatīt foto

PAPILDINA ZINĀŠANAS PAR BĒRNU AUDZINĀŠANU

Lai ambulances 20.jubilejas mēnesī dalītos ar Nīcas novada iedzīvotājiem, ambulance 18.decembrī organizēja izglītojošu semināru par bērnu temperamentu, emocijām, mammas izjūtām un garastāvokli, ko vadīja Diāna Zande. Tagad viņa praktizē kā psihologs, bet agrāk  bija pazīstama kā aktrise. Semināra dalībnieces atzina, ka gūtā informācija bijusi ļoti noderīga un labprāt līdzīgas apmācības apmeklētu arī turpmāk. Skatīt foto

LABA DĀVANA SVĒTKOS

2.decembrī Liepājā izdevniecības „Zvaigzne” grāmatnīcā notika nīcenieka rakstnieka Ērika Kūļa stāstu grāmatas „To stāsti rudenim” atvēršanas svētki. Tajā apkopoto stāstu varoņi „dzīvo, strādā, cieš un mīl Bārtas krastos”. Svētku pasākumā vairākus grāmatas fragmentus lasīja aktieris Edgars Pujāts. Šī grāmata varētu būt lieliska dāvana ikvienam grāmatu cienītājam, bet jo īpaši – nīceniekam.

ADA SMALKUS NĪCAS RAKSTUS

Rokdarbu pulciņa „Vēlziedes” dalībnieces aizrāvušās ar Nīcas etnogrāfisko rakstu pētīšanu un ieadīšanu zeķēs un cimdos. Nu top ļoti krāšņi, smalki un etnogrāfiski precīzi izstrādājumi. Par to ļoti gandarīta ir Tautas daiļamata meistare Regīna Kalniņa, kas ik pa laikam čaklajām rokdarbniecēm dod padomus. Skatīt foto

DĀVINA DAKSTIŅUS MUIŽAS KLĒTS JUMTAM

Andris Bumbulis bija viens no atsaucīgajiem novadniekiem, kas  Nīcas muižas klēts jumta atjaunošanai dāvināja senos dakstiņus. Kad viņš uzzināja, ka trūkst seno dakstiņu, viņš nekavējoties deva ziņu par vēlmi dāvināt savā sētā saglabātos ap 500 gabalus. Tie kādreiz kalpojuši Otaņķu pagasta Banažu ciema „Kāšu” māju pirtiņai. Nīcas novada dome pateicas par dakstiņu dāvināšanu arī Artūram Šķuburam. Vairāk informācijas decembra “Nīcas Novada Vēstīs”.

APGŪST KAIMIŅU VALODAS

Nīcas vidusskolas 9.a un 9.b klases skolēni kopā ar skolotājām Ivetu Roni, Vitu Dzērvi un direktora vietnieci Antru Šakali  10.decembrī piedalījās Lietuvas Ārlietu ministrijas atbalstītajā projektā „ Lietuva un Latvija – kaimiņi bez robežām” sadraudzības pasākumā Kretingas rajona Grūšlauķes skolā. Abu skolu skolēni ar drāmas metodes palīdzību apguva tautas pasakas un vēlāk  savas aktierprasmes un jauniegūtās valodas zināšanas skolēni lieliski parādīja kopīgajā darbu prezentācijā. Organizētās aktivitātes veicināja viņu ieinteresētību par kaimiņu valodas un kultūras iepazīšanu. Skatīt foto

SVEICIENS NO VALSTS PREZIDENTA

Saņemts Valsts prezidenta Valda Zatlera apsveikums Nīcas novada ļaudīm: “Priecīgus, labām domām un darbiem piepildītus Ziemassvētkus! Lai Jaunajā gadā izdodas izjust prieku par apkārt esošām, bet vēl nepamanītām lietām! Lai izdodas ieraudzīt un izmantot visas mums sniegtās iespējas!”

JAUNAJĀ GRĀMATĀ PAR NĪCENIEKU KOLEKCIJĀM

8.decembrī Rīgā tika organizēta jaunās grāmatas „111 privātie muzeji un kolekcijas Latvijā” atvēršana. Starp 111 “grāmatas varoņiem” iekļuvuši arī četri Nīcas novada privātie muzeji un kolekcijas – Rogu ģimenes motociklu kolekcija, Gitas Vanagas Jūrmalciema kolekcija „Jūrmalnieku senatne”, Regīnas Kalniņas Nīcas tautastērpu darbnīca un Vecvagaru ģimenes dzirnakmeņu kolekcija Bernātos. Grāmata izdota sadarbībā ar AS „Lauku Avīze”, tās autore ir ilggadēja „Lauku Avīzes” žurnāliste Ilze Būmane. Grāmatā ir aprakstīti visdažādākie muzeji un privātkolekcijas, kuras atrodamas gan Kurzemē, gan Latgalē, gan Vidzemē un Zemgalē.