PIEDALĀS LIELAJĀ TALKĀ

Lielajā talkā iesaistījās ap 370 novada ļaudis. Īpaši aktīvi bija skolēni. Viņi sakopa līdz šim neiepazītas teritorijas: nīcenieki – atpūtas vietas pie Bārtas upes, rudenieki – pludmali. Liela rosība bija Rudes daudzdzīvokļu māju sētās, kur posa gan rotaļu laukumu, gan puķu dobes. Apkopa arī vairākas kapsētas, daļu Nīcas centra grāvja, sētas. Prieks par visiem, kas bija čakli, taču īpaši varēsim priecāties, kad pratīsim savu vidi uzturēt tīru bez talkām. Skatīt fotogrāfijas

PROJEKTU NEDĒĻĀ VEIC BRĪVPRĀTĪGO DARBU

No 26.-30.aprīlim Nīcas vidusskolā 5.-8.klašu skolēniem notiek projektu nedēļa, kuras tēma ir brīvprātīgais darbs. Otrdien Liepājas Sarkanā Krusta organizācijas jaunieši visiem pastāstīja par brīvprātīgo darbu, bet Emīls Jansons un Aivis Krētainis no 6.klases sarīkoja florbola turnīru. Nedēļas gaitā skolēni veica brīvprātīgo darbu vairākās iestādēs Nīcā – kultūras namā, domē, senlietu krātuvē, skolā, gatavoja putnu būrīšus, vāca makulatūru, sakopa Pūsēnkalnu. Daļa skolēnu brīvprātīgo darbu veica Liepājas bērnu namā un dzīvnieku patversmē. Piektdien skolēni skolā veiks dažādus saimnieciskos darbus, jo tehniskajiem darbiniekiem būs svētku diena. Bet sestdien daudzi pieteikušies piedalīties Lielajā talkā.

NODOD ŠĶIROTOS ATKRITUMUS

Novada iedzīvotāji ļoti novērtēja iespēju 29.un 30.aprīlī bez maksas nodot sašķirotus atkritumus.  Īpaši daudz bija stikla taras un siltumnīcu stiklu. Daudzi jau iepriekšējās dienās zvanīja, lai pēc viņu apjomīgajiem “krājumiem” piebrauktu mājās.

LIELDIENAS AIZVADĪTAS AR GADATIRGU UN JAUTRĪBU

24.aprīlī daudz novada ļaužu pulcējās Nīcas centrā, kur notika pašdarbnieku koncerts, Lieldienu gadatirgus un dažādas jautras izdarības. Skatīt fotogrāfijas

LIKVIDĒ PIESĀRŅOJUMU

Nīcas novada dome saņēmusi Reģionālās vides pārvaldes atbildi uz iesniegumu par sūdzībām Otaņķu pagasta SIA “GRC Ražošana” lopu kautuves tuvumā. RVP darbinieki š.g. 17.martā veicot pārbaudi konstatējuši, ka blakus esošajā zemes īpašumā aprakti kautuves atkritumi. Uzņēmuma vadība par izdarītajiem pārkāpumiem administratīvi sodīta, uzņēmuma darbinieki uzsākuši atkritumu savākšanu.

VĒLREIZ AICINA UZ DISKUSIJU

Lai veicinātu sabiedrības un uzņēmēju aktīvu sadarbību un sniegtu iedzīvotājiem pēc iespējas vairāk informācijas par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri īpašumā “Līvi”, kā arī uzklausītu iedzīvotāju viedokļus, SIA “Vegi Eco” pilnvarotie pārstāvji 20.aprīlī atkārtoti aicināja novada iedzīvotājus uz diskusiju par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri. Skatīt fotogrāfijas

ĪPAŠI PANĀKUMI KONKURSĀ

19.aprīlī Dobelē notika Latvijas mazpilsētu un lauku skolu 2.-4.klašu klavierspēles audzēkņu konkurss. Nīcas mūzikas skolu konkursā pārstāvēja divas 3.klases skolnieces. Labi uzstājās un pateicību saņēma Everita Kozule (sk. Dina Sleže), bet Annai Lūcijai Čirkšei (sk. Selvija Rabuško) šoreiz īpaši veicās – viņa izcīnīja 1.vietu. Skatīt fotogrāfijas

LĪNIJDEJU GRUPAI “AGAVE” – 5 GADI

Solveigas Mačiņas vadībā dejo 13 dalībnieces, kam līnijdejas sagādā patiesu prieku. 16. aprīlī Nīcas līnijdeju grupa „Agave” svinēja savas pastāvēšanas 5 gadu jubileju, kopā aicinot tuvus un tālus viesus. Svinīgajā pasākumā „Soļi aprīlī” tika izdejotas visas  5 gadu laikā apgūtās dejas un pieņemti viesu kolektīvu īpašie sveicieni. Tālākie ciemiņi bija no Talsiem.  Jubilejas pasākumā ikviens varēja sajust dejotāju prieku un enerģiju.

UZZIED KROKUSI NĪCAS RAKSTU DOBĒ

Pagājušajā rudenī Bulduru dārzkopības skolas pasniedzēja, SIA “Onava” vadītāja Anita Onkele nīceniekiem dāsni dāvināja pavasara puķu sīpolus, tādēļ daiļdārzniece Inga Šenfelde kopā ar saviem palīgiem Nīcas centrā izveidoja puķu dobi, krokusus, tulpes un narcises izkārtojot Nīcas jostas rakstos. Stādījumi ir labi pārziemojuši. Pirmie uzziedējuši koši dzeltenie krokusi, centra ainavu darot priecīgi krāšņu.

MŪZIKAS SKOLĀ JAUNI KRĒSLI

Nīcas mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi priecājas par jaunajiem krēsliem, kas atradīsies gan klašu telpās, gan gaitenī. Līdz šim lietotie ir savu mūžu nokalpojuši.

MEKLĒ VECĀS JŪRMALCIEMA KARTES

Nīcas novada dome aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem saglabājušās senās Jūrmalciema kartes ar atzīmētām tekoņām. Zvanīt zemes ierīkotājai Sandrai Pļavniecei – 63489482.

ORGANIZĒ BRAUCIENU UZ KOĢENERĀCIJAS STACIJU

Sakarā ar Nīcas pagasta īpašumā “Līvi” (blakus SIA “Piejūra”) plānoto biogāzes koģenerācijas stacijas būvniecību Nīcas novada dome otrdien, 26.aprīlī, organizē braucienu uz līdzīgu ražotni Jelgavas novada Zaļenieku pagasta “Cīrulīšos”, izbraukšana plkst.9.00 no domes stāvlaukuma. Pieteikties līdz 21.aprīlim pa tālr.63489494, 26011455.

INFORMĀCIJA NAMU APSAIMNIEKOTĀJIEM UN DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU IEDZĪVOTĀJIEM

LR Ekonomikas Ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru aprīļa mēnesī plāno izsludināt 9. projektu iesniegumu atlases kārtu programmā “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Programmā var tikt piešķirts līdzfinansējums ēkas renovācijai 50%-60% apmērā. Sīkāk sk. http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/pienemsana/daudzdzivoklu_majas/.

VARĒS IEGŪT VELOSIPĒDA VADĪTĀJA APLIECĪBU

Lai sākoties velo sezonai ar velosipēdu varētu piedalīties kā pilntiesīgi ceļu satiksmes dalībnieki ar velosipēda vadītāja apliecību kabatā, pirmdien, 18.aprīlī, plkst.15.00 Nīcas vidusskolā notiks CSDD bezmaksas velo izbraukuma eksāmens, kur, skolēniem sekmīgi atbildot uz testa jautājumiem, būs iespēja iegūt velosipēda vadītāja apliecību. Lasīt vairāk

NOTIKS IZSOLE

VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” informēja Nīcas novada domi, ka 21.aprīlī notiks nekustamā īpašuma “Kamenes” (bijušā Otaņķu bērnudārza) izsole, kas sastāv no zemes gabala 1,66 ha platībā un divstāvu bērnudārza ēkas ar kopējo platību 1165,5 kvm. Izsoles sākumcena ir 18000Ls. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties pie administratora, piesakoties pa tālruni 67073540.

GATAVOJOTIES LIELAJAI TALKAI

11.aprīlī  Rīgā Latvijas Universitātes lielajā aulā notika Lielās talkas trešais seminārs, kurā piedalījās Nīcas tūrisma koordinatore Dace Vecbaštika, kas ir Lielās talkas koordinatore mūsu novadā. Seminārā tika sniegta praktiska informācija par talkas norisi, kā arī bija tikšanās ar Lielās talkas patronu Valdi Zatleru. D.Vecbaštika saņēma krekliņus vietējiem talkas koordinatoriem, afišas un informatīvos materiālus. Par talku Nīcas novadā