IZCILI PANĀKUMI OLIMPIĀDĒS

Nīcas vidusskolā priecājas par  skolēnu panākumiem olimpiādēs, kuras tiek organizētas bijušā Liepājas rajona ietvaros. 10.klases skolēns Dāvis Brikmanis uzrādīja labāko rezultātu fizikas olimpiādē(skolotāja Agita Mače),  latviešu valodas olimpiādē 1.vietu ieguva 8.klases skolniece Diāna Kārkliņa un 9.klases skolniece  Ulrika Aldermane, 2.vietu – Liāna Urbāne (skolotāja Vineta Baltaiskalna). Ulrikas darbs ir nosūtīts uz nākamo posmu republikā. Skatīt fotogrāfijas

AICINA PIEDALĪTIES FOTOKONKURSĀ

Laikā no 1. līdz 27. februārim Lielās Talkas organizatori aicina ikvienu vēl paspēt izbaudīt baltos ziemas priekus un piedalīties fotokonkursā „Sniegavīri PAR tīru Latviju!”. Lasīt vairāk

BALVĀ – NOBRAUCIENS PA BĀRTU

1.februārī SIA “Sofijas Laivas” izsludina viktorīnu skolēniem “Ko tu zini par Bārtas upi”. Tie, kas pirmie veiksmīgi atbildēs uz 21 jautājumu, siltā laikā varēs ar laivām kopā savu klasi doties divu dienu nobraucienā pa Bārtas upi. Zinātāji saka, ka tas ir lielisks piedzīvojums. Varbūt ir vērts pamēģināt? Sīkāka informācija www.sofijaslaivas.lv

GRIBU BŪT MOBILS

25.janvārī sešas skolotāja Pētera Aivara Piņņa sagatavotās Nīcas vidusskolas un Rudes pamatskolas skolēnu komandas Liepājā piedalījās konkursa “Gribu būt mobils” pusfinālā. Vislabāk veicās un 3.vietu ieguva Rudes 8.kl. komanda “Riepas”, 4.vieta un speciālbalva par mājas darbu – dziesmas “Autoprieks” izpildījumu – Nīcas 7.kl.komandai “Trakie zaķi”.  Skatīt fotogrāfijas

IZKOPJ RADOŠĀS PRASMES

Nīcas pieaugušo izglītības centrā katru mēnesi notiek radošas nodarbības. 25.janvārī daudzas sievietes apguva sev gluži jaunu tehniku – dekupāžu uz stikla. No gluži parastiem stikla šķīvjiem tapa oriģināli un krāšņi izstrādājumi. Dekupāžas mākslu plānots padziļināti apgūt arī februārī. Skatīt fotogrāfijas

TAUTAS SKAITĪŠANA

2011.gadā tiks īstenots desmitgades nozīmīgākais statistikas projekts – tautas skaitīšana. Tā tiks organizēta no 2011.gada 1.marta līdz 31.maijam. Tautas skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu informāciju par iedzīvotāju skaitu, sastāvu, nodarbošanos, migrāciju, kā arī par iedzīvotāju mājokļiem. Tautas skaitīšana tiks organizēta divos posmos: no 1. līdz 10.martam tautas skaitīšanas veidlapu varēs aizpildīt internetā; no 17.marta līdz 31.maijam pie tiem, kuri nebūs aizpildījuši minēto veidlapu internetā, dosies tautas skaitītāji.

NOVADA KONKURSS “LAKSTĪGALA 2011”

21.janvārī Otaņķu kultūras namā notika Nīcas novada latviešu tautas dziesmu sacensības “Lakstīgala 2011”, kurā piedalījās novada skolas: Rudes pamatskola (sk. I. Kiršteine) un Nīcas vidusskolas (sk.L.Amerika-Ansiņa) ar 5.-9.klašu komandām. Dziesmu sacensība bija spraiga, jautra un katra komanda varēja parādīt savas prasmes gan dziesmu zināšanā, gan melodiju un latviešu senvārdu atpazīšanā, gan stāstīt par mūzikas instrumentiem, latviešu godiem un prezentēt savu mājas darbu. 1.vietu ieguva Rudes pamatskolas “Lakstīgalu” komanda – Aiva Kupše, Edīte Mokorenko, Marta Mokorenko, Rūta Spriedēja. Skatīt fotogrāfijas

LAI ZVEJOTU 2011.GADĀ

Līdz 2011. gada 10. februārim Nīcas novada domē  privātpersonas var nodot iesniegumus zvejas nomas tiesību (zvejas rīku) iegūšanai Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 2011. gadā. Skatīt novada domes lēmumu Nolikums par izlozi

LAI KLAIŅOJOŠI SUŅI NEAPDRAUTĒTU IEDZĪVOTĀJUS UN MĀJDZĪVNIEKUS

Nīcas novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA „Eko Kurzeme” par klaiņojošu suņu izķeršanu. Līgumā minēts, ka dzīvnieki 14 dienas tiks turēti atbilstošās telpās, baroti, kopti un viņiem tiks nodrošināta veterinārā uzraudzība. Ja izolētajiem suņiem pie kakla siksnas būs žetons, par notikušo faktu tiks informēti suņa saimnieki. Viņiem būs iespēja atgūt suni, norēķinoties par izdevumiem, kas saistīti ar suņa izolēšanu un uzturēšanu. Ja 14 dienu laikā saimnieks nav noskaidrots, uzņēmējam ir tiesības atdot dzīvnieku citam saimniekam vai veikt eitanāziju.

BARIKĀŽU LAIKU ATCEROTIES

20. janvārī Nīcas kultūras namā notika Barikāžu 20. gadadienas atceres pasākums, kurā piedalījās 1991. gada janvāra barikāžu dalībnieki, kā arī tie, kuri savus tuviniekus gaidīja mājās. Pasākumu atklāja Nīcas vidusskolas skolēni, nododot novada domes priekšsēdētājam Agrim Petermanim lāpu ar vēstījumu. Tika aizdegts atmiņu ugunskurs. Muzikālu priekšnesumu sniedza ansamblis „Spēles” Ivetas Gailišas vadībā. Skanot dziesmām, daudzi aizdomājās par tā laika notikumiem. Turpinājumā dalībnieki pie tējas tases un sarūpētā cienasta dalījās savās atmiņās, sajūtās un pārdzīvojumos, kā arī kopā dziedāja, minēja melodijas, zīmēja savu Latviju un rakstīja tai novēlējumus, apskatīja barikāžu 20. gadadienai veltīto izstādi. Skatīt fotogrāfijas


BARIKĀŽU ATCERES DIENA NĪCAS VIDUSSKOLĀ

20.janvāris sākās ar mītiņu skolas vestibilā. Tika godināti esošie un bijušie skolotāji – barikāžu dalībnieki, lasīti fragmenti no viņu atmiņām par barikāžu laiku Rīgā. Pēc tam notika kopīga dokumentālās filmas “Dūmu deja debesīs” skatīšanās. Skolas laukumā tika simboliski iedegti atmiņu ugunskuri. Barikāžu dalībnieki atbildēja uz skolēnu jautājumiem un dalījās pārdomās par to dienu notikumiem mūsu valstī. Tāpat kā toreiz, skolēni cienājās ar maizītēm un siltu tēju, darbojās medpunkts, tika sargāti ugunskuri, dziedātas dziesmas… Skatīt fotogrāfijas

PRIECĀJAS PAR IZREMONTĒTO KORIDORU

10.janvārī Rudes pamatskolā svinīgi atklāja tikko izremontēto 2.stāva koridoru. Saulainā telpa visiem ir ļoti patīkama pārmaiņa. Izmantojot valsts mērķdotācijas līdzekļus 5900Ls, nomainītas visu klašu durvis, atjaunotas sienas, piestiprināti iekarināmie griesti, uzlikts jauns linolejs. Tagad koridors ir gaišs, saulains un mājīgs. Pārmaiņas tieši šajā koridorā tika veiktas vairāku iemeslu dēļ: tas bija visbēdīgākajā stāvoklī, šeit ir vislielākā rosība un nākošajā mācību gadā uz mācībām vecā skolas korpusa 2.stāvā pārcelsies sākumskolēni. Skatīt foto

RUDĒ PIRMSSKOLNIEKI DARBOJAS VISU DIENU

Ar 3.janvāri darbu Nīcas novada Rudes ciemā uzsāka pilna laika pirmsskolas bērnu apmācības grupa, kurā mācās un jauki pavada laiku 17 bērni vecumā no 3-7 gadiem. Kopā ar viņiem ir 2 skolotājas un skolotājas palīdze. Par pašvaldības līdzekļiem grupas vajadzībām iegādāts aprīkojums: 2-stāvu gultas, galdi, krēsli, garderobes skapīši, mīkstais inventārs. Šobrīd grupā ir vietas 20 bērniem, bet vasarā plānots skaitu palielināt līdz 25. Skatīt fotogrāfijas

TĪRA SNIEGOTOS CEĻUS NO DIVIEM RĪTĀ

Sakarā ar to, ka daļa pašvaldības iepirkumā uzvarējušās ceļu uzturēšanas firmas „A-Land” tehnika neierasti sniegainajā ziemā ir izrādījusies mazjaudīga vai izgājusi no ierindas, 27.decembrī novada domē tika sasaukta ārkārtas situāciju komisija, kas, izvērtējot situāciju, nolēma ceļu tīrīšanas darbos iesaistīt novada uzņēmēju un zemnieku jaudīgo tehniku, lai varētu iztīrīt no sniega ne vien lielos pašvaldības ceļus, bet arī nodrošināt iedzīvotāju nokļūšanu katrā sētā. Lasīt vairāk

AICINA DOMĀT PAR JUMTU DROŠĪBU

Būvinženieris Bruno Otersons ar praktiķa vērtējumu aicina iedzīvotājus  paraudzīties uz situāciju, kad jau vairāk nekā mēnesi Latvijā snieg un uz jumtiem ir ap pusmetru bieza sniega sega. Viņš iesaka nekavējoties rīkot sniega talkas. Lasīt vairāk

IZSNIEDZ ZVEJAS LICENCES

Klāt jauns gads arī novada zvejniekiem. Zvejas licences pie saimniecības vadītāja Normunda Brīvuļa var saņemt darbdienās no plkst.13 – 16, izņemot pirmdienas, Nīcas novada domes 6.kabinetā, tālr.63489488.