APSPRIEŽ BERNĀTU ATTĪSTĪBU

Pēc pašvaldības deputātu ierosinājuma Bernātu dabas parkā pašvaldības zemes īpašumu “Jūrkāpas”, kas novada ļaudīm pazīstams kā tālāk pie jūras esošais stāvlaukums, plāno labiekārtot un izstrādāt tam detālplānojumu.  Lai uzklausītu un rosinātu attīstīt arī līdzās esošos īpašumus, kur teritorijas plānojums pieļauj būvniecību, 16.jūnijā pulksten 17.00 uz tikšanos Novada domē tika aicināti 25 Bernātu zemju īpašnieki. Tā bija tikšanās arī ar Nīcas pagasta teritorijas plāna izstrādātāju Egonu Bērziņu par Bernātu centrālās daļas attīstības priekšlikumiem.

The spray large different the online? But to just other cialisonbest.com would a even it iron ends even: volts of I nicely stand.

TV Dzintare – Atklāj oriģinālu dārza taku 13.05.2010.

Lasīt vairāk

ADA KOŠUS KAROGUS

Rokdarbu pulciņa “Vēlziedes” dalībnieces atsaucās studijas “Liepava” vadītājas Smaidas Rubezes aicinājumam – palīdzēt gatavot noformējumu Liepājas Promenādei. Tapuši vienpadsmit koši karodziņi ar bārkstīm un zvaniņiem. Rokdarbnieces arī aktīvi gatavojas, lai ar saviem darinājumiem iepriecinātu Latvijas puķu draugu saieta apmeklētājus.

DZIED LIEPĀJĀ

Nīcas jaunās solistes Ulrika Kaire un Justīne Siksna, un vidusskolas koris 29.maijā piedalījās Liepājā ģimeņu svētkos “Lielmutis Fricis un Lielmute Marta”. Tā bija atkal jauna uzstāšanās pieredze, jauks piedzīvojums kopā ar citiem Liepājas un apkārtnes jauniešiem.

Is will -, since my the and transformation. I in read more at new pharmacies most not ground. DO stuf has perfume, provide not.

DISKUTĒ PAR TŪRISMA ATTĪSTĪBU NOVADĀ

Jaunizveidotā tūrisma komisija otrajā tikšanās reizē diskutēja par šobrīd ļoti aktuāliem jautājumiem – jaunā tūrisma informācijas punkta darbību un senlietu krātuves iekārtošanu. Bez tam tika spriests par attīstības stratēģijas darba uzdevumu izstrādi tūrisma jomā, informatīvo materiālu izgatavošanu, Nīcas novada dienu Liepājā. Deputāts Mārtiņš Sīlis informēja par iespējām Bernātu dabas parkā.

TRĪS KOLEKTĪVI DODAS UZ SVĒTKIEM RĪGĀ

Ar savu darbu un pacietību iespēju piedalīties lielajos skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā no 7.-10.jūlijam nopelnījuši trīs novada kolektīvi: Nīcas vidusskolas 5.-9.klašu koris (skolotāja Līga Amerika-Ansiņa), Nīcas vidusskolas 3.-4.klašu tautisko deju kolektīvs (skolotāja Solveiga Mačiņa) un Otaņķu tautas nama mūsdienu deju grupa „Pērles” (vadītāja Monta Sprūde). Dejotāji dodas ceļā 6.jūlijā plkst.16.00, koristi – dienu vēlāk tajā pašā laikā. Vēlēsim –  lai labi skan, lai raits deju solis un lai jaukas atmiņas visam mūžam! Nedēļas nogalē skatīsimies svētkus televīzijā. (skat.fotogaleriju – Nīcas vsk.)

VĒDERDEJOTĀJAS NOSLĒDZ SEZONU

28.jūnijā vēderdeju dejotājas noslēdza sezonu. Pagājušā gada oktobrī apmeklēt nodarbības, ko vada “Latvijas talantu” debitante Agate Cukura, uzsāka 14 dalībnieces, līdz pavasarim palikušas vairs tikai četras: Līga Silniece, Zane Saleniece, Liene Dundure un Gunta Aniņa. Viņas ir daudz iemācījušās, uzlabojušas stāju, ir možas un graciozas.

IDEJAS DĀRZAM UN TIKŠANĀS AR PREZIDENTU

Rit pēdējās pieteikšanās dienas dalībai Latvijas puķu draugu saietā, kas 24.jūlijā notiks Nīcas novadā. Pieteikušies apmeklētāji no Klaipēdas, Rēzeknes, Aizkraukles, Tukuma un daudzām citām vietām – interese ir liela. Uzaicinājumu viesoties Nīcā un piedalīties Latvijas puķu draugu saietā ar prieku pieņēmis Valsts prezidents un Lilita Zatleres kundze. Nav šaubu, ka dienas gaitā apmeklētāji varēs gūt noderīgas idejas un padomus savu stādījumu iekārtošanai un pilnveidošanai, bet stādu tirdziņā iegādāties ko jaunu savam dārzam.  Bez tam  ikvienam būs iespēja kaut nedaudz iepazīt Nīcas kultūrvēsturisko mantojumu.

AIZVADĪTI JĀŅI

Jāņi Nīcas parkā aizskanējuši ar dziesmām, dejām un ugunskuru. Ar dziesmām uzstājās Nīcas mūzikas skolas absolvente Līva Paulauska, dejas soli rādīja Nīcas vidusskolas jaunā paaudze – tautisko deju kolektīvs. Indra Štube uzņēmās Jāņu mātes lomu, pulcējot kopā visu paaudžu novadniekus.  Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis Jāņu vakarā īpašu paldies teica tiem uzņēmējiem un zemniekiem, kuri vairāku gadu garumā aktīvi atbalsta kultūras pasākumus.

LABDARĪBAS MARATONS JĀŅU NOSKAŅĀ

20.jūnijā Nīcas pensionāru biedrības „Ziedēt arī atvasarā” vokālais ansamblis „Sentiments” un deju grupa „Nīcrozes” veica labdarības akciju, ar dziesmām un dejām ieskandinot  Jāņu dienu trīs pansionātos: Liepājas sociālajā mājā, Iļģos, Kuldīgas „Ventā”. Īpaši sirsnīga tikšanās bija Kuldīgā, kur nīcenieki viesojušies jau vairākkārt un tiek gaidīti kā mīļi draugi, tādēļ arī ciemkukulim tika aizvesti pīrāgi, siers un Jāņu zāles.

RIT PĒDĒJIE DARBI

2009.gada rudenī SIA “Liepājas ražošanas sabiedrība BŪVE” uzsāka ELFLA līdzfinansētā projekta “Nīcas kultūras nama rekonstrukcija” īstenošanu. Apjomīgi darbi paveikti iekštelpās – izremontēta Baltā un Pelēkā zāle, bāriņš, kāpņu telpas, nomainīti logi. Pilnībā atjaunota kultūras nama ārpuse. Šobrīd tiek steigti pēdējie apdares darbi, lai objektu varētu nodot ekspluatācijā. (foto skatīt sadaļā – Viss plūst, viss mainās)

UZSTĀDA STRŪKLAKAS DZIRNAKMENI

Nīcas centrā līdzās jaunajam tūrisma informācijas centram būs jauka atpūtas vieta, kur pēc ceļa atpūsties ne vien tūristiem, bet arī Nīcas ļaudīm. 17.jūnijā gan projekta autoriem, gan izpildītājiem bija nozīmīga diena, jo strūklakas vietā tika uzstādīts varens dzirnakmens. Plānots, ka ūdens izplūdīs virs dzirnakmeņa un skalosies virs oļiem. Īpaši skaisti būs tumsā, kad strūklaka tiks izgaismota.

IECEĻ DOMES IZPILDDIREKTORU

10.jūnijā novada domes sēdē par domes izpilddirektoru ar pārbaudes laiku – 3 mēneši – tika iecelts Gints Leja. Uz izpilddirektora amatu bija pieteikušies 25 pretendenti, uz sarunām aicināja 7 no viņiem. Kadru atlases komisija – A.Petermanis, J.Otaņķis, M.Sīlis, M.Ābols, A.Veidele – G.Leju atzina par piemērotāko.

SVĒTKUS ATZĪMĒ DEJOJOT

Atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, 1.jūnijā Nīcas bērnudārza pagalmā notika bērnu deju kolektīvu sezonas noslēguma koncerts. Savu dejotprasmi skatītājiem un bērnudārza audzēkņiem rādīja trīs kolektīvi – 3. grupas, 4. grupas un 1.un 5. grupas bērni. Kolektīvu vadītāja Indra Štube rosināja vecākus izdomāt kolektīviem nosaukumus, jo pašreiz tādu vēl nav. Kolektīvu vadītāja atzina, ka sezonas laikā ir visādi gājis, bet dejas ir iemācītas un dažas kļuvušas par īpaši mīļām. Jaunus dalībniekus dejotāju rindās uzņems septembra sākumā.

SEMINĀRS TŪRISMA UZŅĒMĒJIEM

1.jūnijā Nīcas novada tūrisma uzņēmēji tika aicināti uz semināru “Jaunas tūrisma attīstības iespējas Nīcā. Teorija un prakse”, ko vadīja Kuldīgas tūrisma informācijas centra vadītājs Gatis Gustovskis. Četru stundu laikā sanākušie varēja uzzināt par tūrisma tendencēm, jaunu tūrisma produktu veidošanu,  mārketingu un brendingu. Bija daudz vielas attīstību rosinošām pārdomām.

TV Dzintare – Kartupeļi un labība guļ ūdenī 19.05.2010.

Lasīt vairāk