INFORMĀCIJA NAMU APSAIMNIEKOTĀJIEM UN DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU IEDZĪVOTĀJIEM

LR Ekonomikas Ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru aprīļa mēnesī plāno izsludināt 9. projektu iesniegumu atlases kārtu programmā “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Programmā var tikt piešķirts līdzfinansējums ēkas renovācijai 50%-60% apmērā. Sīkāk sk. http://www.liaa.gov.lv/lv/es_fondi/pienemsana/daudzdzivoklu_majas/.

VARĒS IEGŪT VELOSIPĒDA VADĪTĀJA APLIECĪBU

Lai sākoties velo sezonai ar velosipēdu varētu piedalīties kā pilntiesīgi ceļu satiksmes dalībnieki ar velosipēda vadītāja apliecību kabatā, pirmdien, 18.aprīlī, plkst.15.00 Nīcas vidusskolā notiks CSDD bezmaksas velo izbraukuma eksāmens, kur, skolēniem sekmīgi atbildot uz testa jautājumiem, būs iespēja iegūt velosipēda vadītāja apliecību. Lasīt vairāk

NOTIKS IZSOLE

VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” informēja Nīcas novada domi, ka 21.aprīlī notiks nekustamā īpašuma “Kamenes” (bijušā Otaņķu bērnudārza) izsole, kas sastāv no zemes gabala 1,66 ha platībā un divstāvu bērnudārza ēkas ar kopējo platību 1165,5 kvm. Izsoles sākumcena ir 18000Ls. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties pie administratora, piesakoties pa tālruni 67073540.

GATAVOJOTIES LIELAJAI TALKAI

11.aprīlī  Rīgā Latvijas Universitātes lielajā aulā notika Lielās talkas trešais seminārs, kurā piedalījās Nīcas tūrisma koordinatore Dace Vecbaštika, kas ir Lielās talkas koordinatore mūsu novadā. Seminārā tika sniegta praktiska informācija par talkas norisi, kā arī bija tikšanās ar Lielās talkas patronu Valdi Zatleru. D.Vecbaštika saņēma krekliņus vietējiem talkas koordinatoriem, afišas un informatīvos materiālus. Par talku Nīcas novadā

NĪCENIEKUS VARĒS SKATĪT TELEVĪZIJĀ

12.aprīlī Nīcā viesojās TV Aizputes filmēšanas komanda. Par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu filmēja  Senlietu krātuvē. Par darbu un aktivitātēm pastāstīja Attīstības nodaļas vadītāja Liene Otaņķe un kultūras nama direktore Diāna Ansule. Par krāšņajiem Nīcas rakstiem TV ļaudis priecājās, viesojoties pie Tautas daiļamata meistares Regīnas Kalniņas. Uzfilmēto materiālu varēsim skatīties LTV1 novadu ziņās  15.aprīlī plkst.18. Skatīt foto

IZDISKUTĒ SĒDES JAUTĀJUMUS

Katra mēneša otrajā ceturtdienā notiek novada domes sēde, bet iepriekšējās dienās deputāti sanāk kopā komiteju sēdēs, kur izdiskutē visus sēdes jautājumus. 11.aprīlī notika sociālo lietu, kultūras, izglītības un sporta komitejas sēde. Tika spriests par projekta iesniegšanu abu novada skolu attīstībai, jaunu nolikumu čaklo un talantīgo skolēnu un skolotāju prēmēšanai, bijušā Otaņķu bērnudārza nodošanu izsolē un citiem jautājumiem.

UZŅĒMĒJI APMEKLĒ RĀMAVU

Pateicoties novada domes atbalstam, 9.aprīlī  28 Nīcas un Otaņķu uzņēmēji un lauksaimnieki  kolektīvi apmeklēja  pavasara lauksaimniecības izstādi  „RĀMAVA 2011”, kur varēja apskatīt  jaunākās tehnikas piedāvājumu, šķirnes lopus, bija plašs sēklu  un stādu piedāvājums,  jaunākie augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļi. Bija iespēja izvērtēt, dalīties pieredzē, kā arī atpūsties pirms lielajiem pavasara darbiem.

UZMIRDZĒJA DZINTARA ZVAIGZNES

9.aprīlī konkursā „Dzintara Zvaigzne” uzstājās dalībnieki no Nīcas, Otaņķiem, Rucavas novada un Liepājas ar 18 priekšnesumiem. Visas godalgotās vietas ieguva  talantīgie Nīcas novada konkursanti: no dejotājiem – vēderdeju grupa “Amara Nūra”, deju grupas “Pērles” un “Pērlītes”, bet no dziedātājiem – Lauris Sils, Endija Štāle un Ulrika Kaire. Skatītāju balvas izpelnījās otaņķnieču grupa “Pērlītes” un Lauris Sils. Skatīt fotogrāfijas

AIZSTĀV PĒTNIECISKOS DARBUS

6.aprīlī Nīcas vidusskolā notika 5.-9.klašu skolēnu pētniecisko darbu novada konkurss. Skolēni pierādīja, ka jau šajā vecumā prot veiksmīgi uzstāties, izklāstot savu tēmu un atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Darbi un prezentācijas tika vērtēti trīs klašu grupās. Visaugstāko vērtējumu saņēma Rodijs Ronis, Laima Zvirbule, Inga Otaņķe un Betija Jušķevica. Skatīt fotogrāfijas

AICINA SADARBOTIES

5.aprīlī Nīcas novada domē bija ieradies Lietuvas pilsētas Gargždai pašvaldības administrācijas Stratēģiskās plānošanas un investīciju piesaistes nodaļas vadītājs Valdas Pučkorjus, lai pārrunātu abu pašvaldību sadarbību pārrobežu projektu īstenošanā. Viņus interesējošā tēma saistīta ar iedzīvotāju iesaistīšanu savas dzīvestelpas  kvalitātes uzlabošanā. Lēmums par sadarbību nav pieņemts – uzklausītā informācija labi jāapsver, priekšlikumi tiek gatavoti uz Attīstības, teritorijas plānošanas un būvniecības komitejas sēdi.

 

PLĀNO AKTIVITĀTES IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

4. aprīlī Nīcas mūzikas skolā notika ikmēneša Nīcas novada izglītības iestāžu vadītāju padomes sēde. Pēc skolas telpu apskates tika diskutēts par aktuāliem darba jautājumiem. Kopā ar Nīcas kultūras nama direktori Diānu Ansuli apsprieda Mātes un Ģimenes dienu pasākumu, Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas, kā arī 1.septembra rīkošanu. Lēma par izmaiņām skolēnu un pedagogu prēmēšanā. Lasīt vairāk

IEPAZĪSTINA AR KOĢENERĀCIJAS STACIJAS BŪVI

2.aprīlī Nīcas kultūras namā notika sabiedriskā apspriešana par plānoto koģenerācijas stacijas būvi īpašumā „Līvi”. SIA „Vegi eco” pārstāvis Ģirts Folmanis iepazīstināja klātesošos ar koģenerācijas stacijas būvniecību, tehnoloģisko procesu un izejvielu iegūšanu. Kopumā iedzīvotājiem noraidoša attieksme nebija, bet vislielākās bažas ir par smakām ražošanas procesā, kā arī skābsiena smaku, kas ir galvenā izejviela. Ģ.Folmanis apgalvoja, ka viss notiks saskaņā ar vairāku institūciju, piemēram, Reģionālās vides pārvaldes, Vides veselības dienesta, nosacījumiem, kas izstrādāti saskaņā ar LR likumdošanu, un tā tiks ievērota. Skatīt fotogrāfijas

IZVĒRTĒ NOVADA ĢERBOŅA SKICES

Ņemot vērā novada iedzīvotāju ieteikumus, mākslinieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs strādā pie Nīcas novada ģerboņa tapšanas. 1.aprīlī novada domē bija tikšanās ar mākslinieku Juri Ivanovu. Pēc radošām diskusijām tika nolemts sīkāk izstrādāt skices ar Nīcas vainagu, etnogrāfisko rakstu un jūru. Pēc tam tās tiks nodotas iedzīvotāju izvērtēšanai, lai izvēlētos ģerboņa galīgo versiju. Skatīt fotogrāfijas

ATCERAS BAIGĀ GADA NOTIKUMUS

25. martā, kad visā Latvijā pieminēja komunistiskā terora upurus, Nīcā un Rudē pie piemiņas akmens notika atceres brīdis, bet pēc tam abu pagastu ļaudis tika aicināti uz Nīcas mūzikas skolas muzikālu izrādi „Sarkangalvītes dzimšanas diena“, kura notika Otaņķu tautas namā. Vēlāk visi devās uz Tores staciju. Skatīt fotogrāfijas

IZKOPJ MĀKSLNIECISKO TALANTU

Martā Nīcas novada skolu audzēkņiem bija iespēja piedalīties vizuālās un lietišķās mākslas konkursa „Lietas un tēli” 1. kārtā. Tika iesniegti vienpadsmit darbi. Uz Kurzemes novada skati izvirzīti Rudes pamatskolas skolnieču Lauras Ziemeles, Aivas Kupšes un Zanes Spriedējas darbi guaša tehnikā un Nīcas vidusskolas skolnieces Elīzas Malkevičas veidotais keramikas trauks. Lasīt vairāk Skatīt fotogrāfijas

SAŅEM JAUNU AUTOBUSU

31.martā Nīcas novada dome sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu ietvaros no Valsts reģionālās attīstības aģentūras saņēma 19-vietīgu autobusu VW CRAFTER. Tas maksā 39826Ls, no tā pašvaldības līdzfinansējums ir 4826Ls. Autobuss galvenokārt tiks izmantots skolēnu vešanai uz sacensībām, konkursiem un olimpiādēm, un tā šoferis būs Ainārs Sils. Skatīt fotogrāfijas