NOVADA KONKURSS “LAKSTĪGALA 2011”

21.janvārī Otaņķu kultūras namā notika Nīcas novada latviešu tautas dziesmu sacensības “Lakstīgala 2011”, kurā piedalījās novada skolas: Rudes pamatskola (sk. I. Kiršteine) un Nīcas vidusskolas (sk.L.Amerika-Ansiņa) ar 5.-9.klašu komandām. Dziesmu sacensība bija spraiga, jautra un katra komanda varēja parādīt savas prasmes gan dziesmu zināšanā, gan melodiju un latviešu senvārdu atpazīšanā, gan stāstīt par mūzikas instrumentiem, latviešu godiem un prezentēt savu mājas darbu. 1.vietu ieguva Rudes pamatskolas “Lakstīgalu” komanda – Aiva Kupše, Edīte Mokorenko, Marta Mokorenko, Rūta Spriedēja. Skatīt fotogrāfijas

LAI ZVEJOTU 2011.GADĀ

Līdz 2011. gada 10. februārim Nīcas novada domē  privātpersonas var nodot iesniegumus zvejas nomas tiesību (zvejas rīku) iegūšanai Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 2011. gadā. Skatīt novada domes lēmumu Nolikums par izlozi

LAI KLAIŅOJOŠI SUŅI NEAPDRAUTĒTU IEDZĪVOTĀJUS UN MĀJDZĪVNIEKUS

Nīcas novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA „Eko Kurzeme” par klaiņojošu suņu izķeršanu. Līgumā minēts, ka dzīvnieki 14 dienas tiks turēti atbilstošās telpās, baroti, kopti un viņiem tiks nodrošināta veterinārā uzraudzība. Ja izolētajiem suņiem pie kakla siksnas būs žetons, par notikušo faktu tiks informēti suņa saimnieki. Viņiem būs iespēja atgūt suni, norēķinoties par izdevumiem, kas saistīti ar suņa izolēšanu un uzturēšanu. Ja 14 dienu laikā saimnieks nav noskaidrots, uzņēmējam ir tiesības atdot dzīvnieku citam saimniekam vai veikt eitanāziju.

BARIKĀŽU LAIKU ATCEROTIES

20. janvārī Nīcas kultūras namā notika Barikāžu 20. gadadienas atceres pasākums, kurā piedalījās 1991. gada janvāra barikāžu dalībnieki, kā arī tie, kuri savus tuviniekus gaidīja mājās. Pasākumu atklāja Nīcas vidusskolas skolēni, nododot novada domes priekšsēdētājam Agrim Petermanim lāpu ar vēstījumu. Tika aizdegts atmiņu ugunskurs. Muzikālu priekšnesumu sniedza ansamblis „Spēles” Ivetas Gailišas vadībā. Skanot dziesmām, daudzi aizdomājās par tā laika notikumiem. Turpinājumā dalībnieki pie tējas tases un sarūpētā cienasta dalījās savās atmiņās, sajūtās un pārdzīvojumos, kā arī kopā dziedāja, minēja melodijas, zīmēja savu Latviju un rakstīja tai novēlējumus, apskatīja barikāžu 20. gadadienai veltīto izstādi. Skatīt fotogrāfijas


BARIKĀŽU ATCERES DIENA NĪCAS VIDUSSKOLĀ

20.janvāris sākās ar mītiņu skolas vestibilā. Tika godināti esošie un bijušie skolotāji – barikāžu dalībnieki, lasīti fragmenti no viņu atmiņām par barikāžu laiku Rīgā. Pēc tam notika kopīga dokumentālās filmas “Dūmu deja debesīs” skatīšanās. Skolas laukumā tika simboliski iedegti atmiņu ugunskuri. Barikāžu dalībnieki atbildēja uz skolēnu jautājumiem un dalījās pārdomās par to dienu notikumiem mūsu valstī. Tāpat kā toreiz, skolēni cienājās ar maizītēm un siltu tēju, darbojās medpunkts, tika sargāti ugunskuri, dziedātas dziesmas… Skatīt fotogrāfijas

PRIECĀJAS PAR IZREMONTĒTO KORIDORU

10.janvārī Rudes pamatskolā svinīgi atklāja tikko izremontēto 2.stāva koridoru. Saulainā telpa visiem ir ļoti patīkama pārmaiņa. Izmantojot valsts mērķdotācijas līdzekļus 5900Ls, nomainītas visu klašu durvis, atjaunotas sienas, piestiprināti iekarināmie griesti, uzlikts jauns linolejs. Tagad koridors ir gaišs, saulains un mājīgs. Pārmaiņas tieši šajā koridorā tika veiktas vairāku iemeslu dēļ: tas bija visbēdīgākajā stāvoklī, šeit ir vislielākā rosība un nākošajā mācību gadā uz mācībām vecā skolas korpusa 2.stāvā pārcelsies sākumskolēni. Skatīt foto

RUDĒ PIRMSSKOLNIEKI DARBOJAS VISU DIENU

Ar 3.janvāri darbu Nīcas novada Rudes ciemā uzsāka pilna laika pirmsskolas bērnu apmācības grupa, kurā mācās un jauki pavada laiku 17 bērni vecumā no 3-7 gadiem. Kopā ar viņiem ir 2 skolotājas un skolotājas palīdze. Par pašvaldības līdzekļiem grupas vajadzībām iegādāts aprīkojums: 2-stāvu gultas, galdi, krēsli, garderobes skapīši, mīkstais inventārs. Šobrīd grupā ir vietas 20 bērniem, bet vasarā plānots skaitu palielināt līdz 25. Skatīt fotogrāfijas

TĪRA SNIEGOTOS CEĻUS NO DIVIEM RĪTĀ

Sakarā ar to, ka daļa pašvaldības iepirkumā uzvarējušās ceļu uzturēšanas firmas „A-Land” tehnika neierasti sniegainajā ziemā ir izrādījusies mazjaudīga vai izgājusi no ierindas, 27.decembrī novada domē tika sasaukta ārkārtas situāciju komisija, kas, izvērtējot situāciju, nolēma ceļu tīrīšanas darbos iesaistīt novada uzņēmēju un zemnieku jaudīgo tehniku, lai varētu iztīrīt no sniega ne vien lielos pašvaldības ceļus, bet arī nodrošināt iedzīvotāju nokļūšanu katrā sētā. Lasīt vairāk

AICINA DOMĀT PAR JUMTU DROŠĪBU

Būvinženieris Bruno Otersons ar praktiķa vērtējumu aicina iedzīvotājus  paraudzīties uz situāciju, kad jau vairāk nekā mēnesi Latvijā snieg un uz jumtiem ir ap pusmetru bieza sniega sega. Viņš iesaka nekavējoties rīkot sniega talkas. Lasīt vairāk

IZSNIEDZ ZVEJAS LICENCES

Klāt jauns gads arī novada zvejniekiem. Zvejas licences pie saimniecības vadītāja Normunda Brīvuļa var saņemt darbdienās no plkst.13 – 16, izņemot pirmdienas, Nīcas novada domes 6.kabinetā, tālr.63489488.

SVEICIENS NĪCAS PUĶKOPJU SAIMEI

Bijušais žurnāla “Dārzs un Drava” redaktors Aldonis Vēriņš patiesā cieņā un draudzībā atsūtījis apsveikumu novada domes priekšsēdētājam Agrim Petermanim un plašajai Nīcas novada puķkopju saimei: “Lai Latvijas karoga svētajās krāsās zaigojošās rozes Jaunajā gadā nes Nīcas novadam un visiem nīceniekiem raženu darba prieku, veselību un gandarījumu par paveikto! Un lai to visu vēl pavada dzejnieka Oļģerta Skujas vārdi: “Kad liekas – pasaule ar kājām gaisā, uz ziediem paskaties: tie tomēr zied. Un saule nāk, jo mīļi smaidīdama, un vakarā pēc jaunas dienas iet.””

JAUNIEŠI SPĒLĒ DAMBRETI

23. decembrī Nīcas Jauniešu centrā notika dambretes turnīrs. Tas noslēdzās ar Māra Štībeļa uzvaru. Atsaucība šoreiz nebija tik liela kā cerēts, taču, neraugoties uz to, cīņas bija saspringtas un neviens bez cīņas nevēlējās piekāpties. Turnīrā tika izspēlētas 2 kārtas. Sešu dalībnieku konkurencē M. Štībelis ieguva 8 no 10 iespējamajiem punktiem, par puspunktu apsteidzot Raivi Kalēju. Godpilno 3. vietu izcīnīja Jānis Siliņš ar 5,5 punktiem. 30 decembrī  jaunieši laipni aicināti noskaidrot labāko spēlētāju kāršu spēlē Zolīte. Skatīt foto

IEPRIECINA VECOS ĻAUDIS

Tuvojoties Ziemassvētkiem Nīcas jaunās solistes Justīne Siksna un Ulrika Kaire ar savu skolotāju Inesi Egli un vecākiem apmeklēja trīs pansionātus Rucavā un Rokaižos, kur dzīvo Nīcas novada iedzīvotāji. Viņas iepriecināja vecos cilvēkus ar skanīgām, mīļām dziesmām un mazām dāvaniņām. Skatīt foto

JŪRMALCIEMA PAMATSKOLAI – 75

Neskatoties uz to, ka Jūrmalciema pamatskola 1970.gadā tika slēgta, 18. decembrī Jūrmalciema sabiedriskajā centrā notika skolas 75 gadu jubilejai veltīts pasākums. Vēstures stundas pasākuma dalībniekiem vadīja skolotāja Diāna, bet mūzikas stundas – vīri no senioru ansambļa „Nīcas runči”. Pateicoties Jūrmalciema ļaužu atsaucībai, bija apkopota plaša fotoizstāde par skolu. Atmiņas jaukā gaisotnē raisījās līdz vēlai tumsai. Skatīt foto

PAPILDINA ZINĀŠANAS PAR BĒRNU AUDZINĀŠANU

Lai ambulances 20.jubilejas mēnesī dalītos ar Nīcas novada iedzīvotājiem, ambulance 18.decembrī organizēja izglītojošu semināru par bērnu temperamentu, emocijām, mammas izjūtām un garastāvokli, ko vadīja Diāna Zande. Tagad viņa praktizē kā psihologs, bet agrāk  bija pazīstama kā aktrise. Semināra dalībnieces atzina, ka gūtā informācija bijusi ļoti noderīga un labprāt līdzīgas apmācības apmeklētu arī turpmāk. Skatīt foto

LABA DĀVANA SVĒTKOS

2.decembrī Liepājā izdevniecības „Zvaigzne” grāmatnīcā notika nīcenieka rakstnieka Ērika Kūļa stāstu grāmatas „To stāsti rudenim” atvēršanas svētki. Tajā apkopoto stāstu varoņi „dzīvo, strādā, cieš un mīl Bārtas krastos”. Svētku pasākumā vairākus grāmatas fragmentus lasīja aktieris Edgars Pujāts. Šī grāmata varētu būt lieliska dāvana ikvienam grāmatu cienītājam, bet jo īpaši – nīceniekam.