IEMĒĢINA JAUNO AUTOBUSU

Ar 1.decembri sāk kursēt jaunais skolēnu autobuss. Ikdienā tas vedīs Kalnišķu un Jūrmalciema skolēnus, bet pirmajā dienā ar to izbraukt bija iespēja   pilnīgi visiem Nīcas vidusskolas skolēniem. Par ieguldīto darbu projekta īstenošanā skolēni pateicās pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājai Lienei Otaņķei. Pirmie braucēji – 1.un 2.klašu skolēni – atzina, ka autobuss ir skaists, ērts un klusi brauc. /Skatīt fotogaleriju – PROJEKTI/

GADA NOSLĒGUMS TŪRISMA UZŅĒMĒJIEM

3.decembrī pulksten 17 viesu namā Chill Inn  Bernātos tiksies novada tūrisma uzņēmēji, lai pārrunātu 2010.gadā paveikto un iezīmētu nākotnes darbus. Tikšanās reizē tūrisma koordinatore Diāna Ansule prezentēs aizvadītās sezonas Tūrisma informācijas centra statistikas datus. Piedalīsies arī pašvaldības vadītājs Agris Petermanis un Attīstības nodaļas vadītāja Liene Otaņķe.

TOP ZIEMASSVĒTKU KARTĪTE

Novada skolās noslēdzies Ziemassvētku kartītes zīmējumu konkurss.   Pēc izvērtēšanas par rūpīgāk izstrādāto un piemērotāko atzīts Rudes pamatskolas 6.klases skolnieces Lauras Ziemeles zīmējums, kurā attēlots stilizēts Nīcas tautastērpa vainaga rotājums, bet rūpīgs vērotājs egles zaros pamanīs arī eņģelīšu klātbūtni. Darbs nodots rūpnieciskai kartīšu izgatavošanai, ar ko pašvaldības vārdā tiks sveiktas iestādes un privātpersonas, taču ikviens uzzinās arī autores vārdu. Šāds konkurss notika jau astoto gadu.

ATKLĀJ LIELO EGLI

Līdz ar pirmajām sniega pārslām Nīcas centrā tika uzstādīta egle, lai tumšajā laikā ikvienam radītu priecīgāku Ziemassvētku gaidīšanas laiku, bet 28.novembrī Ziemassvētku vecīša uzdevumā Nīcā bija ieradies  rūķis. Viņš bērniem iemācīja burvju vārdus un visiem kopā izdevās iedegt Lielo egli. Bērni minēja rūķa uzdotās mīklas un gāja rotaļās. Skatīt fotogalerijas – /VISS PLŪST, VISS MAINĀS/ un /KULTŪRAS PASĀKUMI/

SVĒTKI AR MUZIKĀLU IZRĀDI

Apritējuši 20 gadi, kopš darbu uzsāka Nīcas mūzikas skola. 28.novembrī  skolas jubileja tika atzīmēta ar muzikālu izrādi “Sarkangalvītes dzimšanas diena”. Pirmie vērtētāji ģenerālmēģinājumā bija bērnudārza bērni, bet svētku dienā skatītāju rindās lielākoties bija audzēkņu vecāki. Izrādes tapšanā ieguldīts liels darbs, tādēļ to plānots parādīt arī kaimiņu skolu audzēkņiem. /Skatīt fotogaleriju – NĪCAS MŪZIKAS SKOLĀ/

JAUNS SKOLĒNU AUTOBUSS

Nīcas novads ir viena no pašvaldībām, kas skolēnu pārvadājumiem 16.novembrī Rīgā saņēma jaunu četrdesmitvietīgu autobusu Šveices atbalsta programmā. Autobusa izmaksas ir 136 779,73 lati, no kuriem 10% ir pašvaldības līdzfinansējums. Jaunais autobuss sāks kursēt pēc maršruta saskaņošanas. /Skatīt fotogaleriju – PROJEKTI/

LATVIJAS DZIMŠANAS DIENĀ

Izvērtējot iedzīvotāju iesniegtās aptaujas anketas, Nīcas novada domes deputāti pieņēma lēmumu Latvijas dzimšanas dienas sarīkojumā balvas “Par mūža devumu” Nīcai un Otaņķiem pasniegt Jānim Vilsonam un Zentai Bērtiņai, goda nosaukumu “Gada novadnieks” piešķirt Sandrai un Aivaram Vadoņiem, bet nomināciju “Labais darbs Nīcas novadam” – Montai Sprūdei un Gitai Vanagai. Vēl svētkos bija Harija Ozola un Santas Zapackas koncerts un demonstrēja īsfilmu par gada nozīmīgāko pasākumu Nīcas novadā – Latvijas puķu draugu saietu.  Ko novada ļaudis novērtē /Skatīt fotogaleriju – KULTŪRAS PASĀKUMI/

AICINA UZ IZSTĀDI

Nīcas senlietu krātuvē apskatāma jauna izstāde “NĪCA LATVIJĀ ” – par nīceniekiem – brīvības cīnītājiem, Latvijas Valsts prezidentu vizītēm Nīcā un citiem saistītiem jautājumiem. Krātuves vadītāja Gita Vanaga ir gandarīta, ka novada ļaudis ir atsaucīgi un papildina krātuvi ar senām lietām, atklāj līdz šim nedzirdētas vēstures lappuses. Īpaši viņa aicina ciemos vecos ļaudis, kas varētu palīdzēt noskaidrot senajās fotogrāfijās redzamo.

ATCERAS BRĪVĪBAS CĪNĪTĀJUS

Lāčplēša dienā Nīcas vidusskolas skolēni  apmeklēja Latvijas brīvības cīnītāju atdusas un piemiņas vietas Embrekšu, Silenieku, Pankoku, Dzimtenes un Muižas kapsētās. Vēstures skolotāja Sandra Pankoka pastāstīja par brīvības cīņām, tika aizdedzinātas piemiņas svecītes. Bija patīkami, ka visas vietas jau bija skaisti sapostas.

KARTUPEĻU BALLE

Jau 33. reizi Nīcas vidusskolā notika Kartupeļu balle. Šogad tā bija Mārtiņdienā, tāpēc visi skolas Mārtiņi bija goda viesi. Aicināti bija arī dalībnieki no katras klases. Pēc desmit kartupeļu šķirņu degustēšanas par visgaršīgāko atzina šķirni „Meta”, 2.vietu ieguva „Ķeizars Vilhelms”, 3.– „Molli”. Skolas saimniece Taņa bija izcepusi lielo kartupeļu torti, ar kuru visi mielojās balles noslēgumā. Visvairāk darba un rūpju ieguldīja mazpulcēni un viņu vadītāja skolotāja Dzidra Grīnberga, audzējot kartupeļus un organizējot pasākumu. /Skatīt fotogaleriju – NĪCAS VIDUSSKOLĀ/

NOVADA DOMĒ JAUNI SPECIĀLISTI

Eiropas sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Speciālistu piesaiste Nīcas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai” ietvaros ar 8.novembri Nīcas novada domē  konkursa kārtībā darbu sāk projektu vadītāja Laura Pakule-Krūče un teritorijas plānotāja Evita Kalēja.

RUDĒ JAUNS ROTAĻU LAUKUMS

Novembra sākumā Otaņķu pagasta centra daudzdzīvokļu māju pagalmā norit veco rotaļu iekārtu novākšana un jauno iekārtu uzstādīšana. Projekts tapis, piesaistot līdzekļus programmā „LEADER”, sadarbojoties biedrībai „Ugunskurs” un pašvaldībai. Projekta īstenošanā lielu darbu ieguldīja Sandra un Aivars Vadoņi. /Skatīt fotogaleriju – PROJEKTI/

NĪCAS ETNOGRĀFISKAJAM ANSAMBLIM – 90

30.oktobrī Nīcas kultūras namā atzīmēja Nīcas etnogrāfiskā ansambļa 90 gadu jubileju. Koncertu caurvija Nīcas kāzu motīvs – tika demonstrēti 1931.gadā uzņemtās filmas „Kāzas Nīcā” fragmenti un pieminēts 1955.gada kāzu uzvedums, ar kuru nīcenieki pārstāvēja Latviju Literatūras un Mākslas dekādē Maskavā. Svētkos piedalījās tuvi un tāli ciemiņi. Skanēja daudz laba vēlējumu, tika sniegtas jaukas dāvanas, taču ar īpašu oriģinalitāti izcēlās Nīcas rokdarbnieces, kas kolektīva vadītājai Mirdzai Pabērzai dāvināja milzu zeķes plašam pielietojumam. /Skatīt fotogaleriju – KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS/

UZ NĪCU PIEREDZES APMAIŅĀ

28.oktobrī pēc pieredzes uz Nīcu bija atbraukuši Alsungas pašvaldības darbinieki. Pēc novada priekšsēdētāja Agra Petermaņa informācijas par dzīvi un darbu novadā  abu pašvaldību nozaru speciālisti tikās savstarpējās darba sarunās, bet pēc tam iepazinās ar pašvaldības iestādēm. Neskatoties uz rudenīgo laiku, suiti apņēmības pilni apskatīja Jūrmalciemu un uzkāpa Pūsēnkalnā. Ciemiņi atzinīgi novērtēja  plašās un mājīgās iestāžu  telpas, īpaši priecājās par Tūrisma informācijas un Jauniešu centriem, kādu viņiem nav, bet par ko būtu vērts domāt nākotnē. Alsungas novada domes sekretāre Valda Zingberga atzina, ka viņus aizkustinājuši A.Petermaņa abām pašvaldībām adresētie vārdi par maziem novadiem, kam jāsaglabā sava identitāte. Acis priecējuši skaistie apstādījumi pie pašvaldības iestādēm, kā arī jūra un kūpinātās zivis. /Skatīt fotogaleriju – NOVADA DOMĒ/

NĪCAS VIDUSSKOLAI – 75

22.oktobrī tika svinēta skolas 75.jubileja ar skolas vēstures stundām, svinīgu pasākumu un izcilnieku godināšanu, milzīgām svētku tortēm un baloniem. /Skatīt fotogaleriju – Nīcas vidusskola/

BŪS PUĶU DOBE AR NĪCAS RAKSTIEM

Nīcas centrā daiļdārzniece Ingai Šenfelde ar palīdzēm steidz ierīkot jaunu puķu dobi, izmantojot Bulduru dārzkopības skolas pasniedzējas Anitas Onkeles dāsno dāvinājumu – dažādu krāsu narcišu, tulpju, hiacinšu un krokusu sīpolus. Pavasara puķes tiek izkārtotas Nīcas etnogrāfisko rakstu motīvos.