VĒDERDEJOTĀJAS NOSLĒDZ SEZONU

28.jūnijā vēderdeju dejotājas noslēdza sezonu. Pagājušā gada oktobrī apmeklēt nodarbības, ko vada “Latvijas talantu” debitante Agate Cukura, uzsāka 14 dalībnieces, līdz pavasarim palikušas vairs tikai četras: Līga Silniece, Zane Saleniece, Liene Dundure un Gunta Aniņa. Viņas ir daudz iemācījušās, uzlabojušas stāju, ir možas un graciozas.

IDEJAS DĀRZAM UN TIKŠANĀS AR PREZIDENTU

Rit pēdējās pieteikšanās dienas dalībai Latvijas puķu draugu saietā, kas 24.jūlijā notiks Nīcas novadā. Pieteikušies apmeklētāji no Klaipēdas, Rēzeknes, Aizkraukles, Tukuma un daudzām citām vietām – interese ir liela. Uzaicinājumu viesoties Nīcā un piedalīties Latvijas puķu draugu saietā ar prieku pieņēmis Valsts prezidents un Lilita Zatleres kundze. Nav šaubu, ka dienas gaitā apmeklētāji varēs gūt noderīgas idejas un padomus savu stādījumu iekārtošanai un pilnveidošanai, bet stādu tirdziņā iegādāties ko jaunu savam dārzam.  Bez tam  ikvienam būs iespēja kaut nedaudz iepazīt Nīcas kultūrvēsturisko mantojumu.

AIZVADĪTI JĀŅI

Jāņi Nīcas parkā aizskanējuši ar dziesmām, dejām un ugunskuru. Ar dziesmām uzstājās Nīcas mūzikas skolas absolvente Līva Paulauska, dejas soli rādīja Nīcas vidusskolas jaunā paaudze – tautisko deju kolektīvs. Indra Štube uzņēmās Jāņu mātes lomu, pulcējot kopā visu paaudžu novadniekus.  Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis Jāņu vakarā īpašu paldies teica tiem uzņēmējiem un zemniekiem, kuri vairāku gadu garumā aktīvi atbalsta kultūras pasākumus.

LABDARĪBAS MARATONS JĀŅU NOSKAŅĀ

20.jūnijā Nīcas pensionāru biedrības „Ziedēt arī atvasarā” vokālais ansamblis „Sentiments” un deju grupa „Nīcrozes” veica labdarības akciju, ar dziesmām un dejām ieskandinot  Jāņu dienu trīs pansionātos: Liepājas sociālajā mājā, Iļģos, Kuldīgas „Ventā”. Īpaši sirsnīga tikšanās bija Kuldīgā, kur nīcenieki viesojušies jau vairākkārt un tiek gaidīti kā mīļi draugi, tādēļ arī ciemkukulim tika aizvesti pīrāgi, siers un Jāņu zāles.

RIT PĒDĒJIE DARBI

2009.gada rudenī SIA “Liepājas ražošanas sabiedrība BŪVE” uzsāka ELFLA līdzfinansētā projekta “Nīcas kultūras nama rekonstrukcija” īstenošanu. Apjomīgi darbi paveikti iekštelpās – izremontēta Baltā un Pelēkā zāle, bāriņš, kāpņu telpas, nomainīti logi. Pilnībā atjaunota kultūras nama ārpuse. Šobrīd tiek steigti pēdējie apdares darbi, lai objektu varētu nodot ekspluatācijā. (foto skatīt sadaļā – Viss plūst, viss mainās)

UZSTĀDA STRŪKLAKAS DZIRNAKMENI

Nīcas centrā līdzās jaunajam tūrisma informācijas centram būs jauka atpūtas vieta, kur pēc ceļa atpūsties ne vien tūristiem, bet arī Nīcas ļaudīm. 17.jūnijā gan projekta autoriem, gan izpildītājiem bija nozīmīga diena, jo strūklakas vietā tika uzstādīts varens dzirnakmens. Plānots, ka ūdens izplūdīs virs dzirnakmeņa un skalosies virs oļiem. Īpaši skaisti būs tumsā, kad strūklaka tiks izgaismota.

IECEĻ DOMES IZPILDDIREKTORU

10.jūnijā novada domes sēdē par domes izpilddirektoru ar pārbaudes laiku – 3 mēneši – tika iecelts Gints Leja. Uz izpilddirektora amatu bija pieteikušies 25 pretendenti, uz sarunām aicināja 7 no viņiem. Kadru atlases komisija – A.Petermanis, J.Otaņķis, M.Sīlis, M.Ābols, A.Veidele – G.Leju atzina par piemērotāko.

SVĒTKUS ATZĪMĒ DEJOJOT

Atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, 1.jūnijā Nīcas bērnudārza pagalmā notika bērnu deju kolektīvu sezonas noslēguma koncerts. Savu dejotprasmi skatītājiem un bērnudārza audzēkņiem rādīja trīs kolektīvi – 3. grupas, 4. grupas un 1.un 5. grupas bērni. Kolektīvu vadītāja Indra Štube rosināja vecākus izdomāt kolektīviem nosaukumus, jo pašreiz tādu vēl nav. Kolektīvu vadītāja atzina, ka sezonas laikā ir visādi gājis, bet dejas ir iemācītas un dažas kļuvušas par īpaši mīļām. Jaunus dalībniekus dejotāju rindās uzņems septembra sākumā.

SEMINĀRS TŪRISMA UZŅĒMĒJIEM

1.jūnijā Nīcas novada tūrisma uzņēmēji tika aicināti uz semināru “Jaunas tūrisma attīstības iespējas Nīcā. Teorija un prakse”, ko vadīja Kuldīgas tūrisma informācijas centra vadītājs Gatis Gustovskis. Četru stundu laikā sanākušie varēja uzzināt par tūrisma tendencēm, jaunu tūrisma produktu veidošanu,  mārketingu un brendingu. Bija daudz vielas attīstību rosinošām pārdomām.

TV Dzintare – Kartupeļi un labība guļ ūdenī 19.05.2010.

Lasīt vairāk

KONCERTS JŪRMALCIEMA BAZNĪCĀ

30.maijā Jūrmalciema Nācaretes baznīcā bija ne vien svētbrīdis, bet arī koncerts. Skanēja I.Piternieces un A.Eniņa dziesmas, kā arī 16. un 17.gadsimta mūzika. Koncertā piedalījās Inga Piterniece,  Dagnija Roerte (bass),  Evija Roderte (saksofons) un Andris Eniņš ar savu blokflautistu ansambli.


IZVĒRTĒ REZULTĀTUS

Uz vakanto novada domes izpilddirektora amatu saņemti 25 pieteikumi, uz Jauniešu centra vadītāja vietu – 13. Šobrīd kadru atlases komisijas iepazīstas ar pretendentu iesniegtajiem dokumentiem. Pirmo mutisko informāciju par rezultātiem viņi saņems 29.maijā. 3. un 4. jūnijā izvēlētie pretendenti tiks aicināti uz intervijām.


IZZINA NĪCAS KULTŪRVĒSTURISKO MANTOJUMU

No 24.līdz 28.maijam Nīcas vidusskolas jaunāko klašu skolēni iepazina Nīcas kultūrvēsturisko mantojumu. 3.klases skolēni ar skolotāju Irēnu Laukgali viesojās pie Tautas daiļamata meistares Regīnas Kalniņas un baložu audzētāja Zigurda Lukasa, apskatīja Prenclavu dzirnavas. Nedēļā uzzināto skolēni bija apkopojuši glītās mapēs un ar tām iepazīstināja klasesbiedrus. Visi atzina, ka bijis interesanti un noskaidrojuši daudz ko jaunu, piemēram, senos laikos Nīcā bijusi koka baznīca, bet pašreizējai baznīcai kara laikā nospridzināts tornis.

ĪSTU VĪRU AKTIVITĀTES

22. un 23.maijā Otaņķos notika jaunsargu divu dienu pārgājiens, kurā piedalījās jaunieši no Nīcas, Otaņķiem, Grobiņas un Liepājas. Jaunsargi nodeva svinīgo solījumu. Skatīt fotogaleriju pie Nīcas vsk.

VASARSVĒTKU FESTIVĀLS

Svētdien, 23.maijā, Nīcas evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika jau par tradīciju kļuvušais Vasarsvētku festivāls. Šogad garīgās mūzikas koncertu sniedza Nīcas sieviešu un vīru kori, Kretingas kamerkoris, Skuodas kultūras centra jauktais koris, Nīcas vidusskolas jauktais koris. Bija iespēja klausīties Aivara Vadoņa mežraga solo un Edgara Ziņģes vijoles solo. Skatīt fotogaleriju pie kultūras pasākumiem.

TŪRISMA KOMISIJA UZSĀK DARBU

13 .maijā Novada domes sēdē tika apstiprināta pašvaldības tūrisma komisija – tūrisma uzņēmēji, kuri gatavi darboties, lai attīstītu novadā šo jomu: Inga Laugale, Imants Pāvels, Daira Bērtiņa, Turaids Šēfers, Andris Maisiņš.  20.maijā notika pirmā jaunizveidotās komisijas sēde, kurā notika diskusijas par virkni aktuālu jautājumu. Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Andri Maisiņu, vietnieci – Ingu Laugali. Iedzīvotāji tiek aicināti izteikt priekšlikumus par tūrisma attīstību novadā, zvanot tūrisma koordinatorei Diānai Ansulei pa tālr.63489501, 26394457. Skatīt fotogaleriju pie tūrisma.

DOSIES UZ DZIESMU SVĒTKIEM

Saņemta priecīga ziņa – Nīcas vidusskolas 5.-9.klašu koris, ko vada skolotāja Līga Amerika-Ansiņa jūlijā dosies uz Latvijas skolēnu Dziesmu un deju svētkiem. Foto – D.Ģelzis. Skatīt fotogaleriju pie Nīcas vsk.

SUMINA ČAKLĀKOS SKOLĒNUS

18.maijā Novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis sveica Nīcas vidusskolas skolēnus, kas šajā mācību gadā veiksmīgi startējuši olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Saskaņā ar deputātu apstiprināto nolikumu, skolēniem pasniedza naudas prēmijas. Šāds pasākums maija beigās notiks Rudes pamatskolā. Skatīt fotogaleriju pie Nīcas vsk.

GATAVOJAS LATVIJAS PUĶU DRAUGU SAIETAM

Tuvojas 24.jūlijs, kad Nīcas novads pulcēs puķu draugus no visas Latvijas. 17.maijā  saieta organizatori uz tikšanos Nīcas novada domē aicināja skaisto sētu saimniekus, lai detalizētu izrunātu pasākuma gaitu, līdzekļu izlietojumu, organizatoriskās nianses. Darāmā daudz, bet ikviens ir gatavs rūpēties, lai šīsvasaras svētki dotu gandarījumu gan ciemiņiem, gan pašiem.

ATKLĀJ JŪRMALCIEMA SABIEDRISKO CENTRU

15.maijā glīti atjaunotajā pašvaldības ēkā “Ievas”, pārgriežot lenti, atklāja Jūrmalciema sabiedrisko centru. Jaunās telpas ar skanīgām balsīm piepildīja paši jaunākie novada dziedātāji – pirmsskolas bērnu vokālais ansamblis. Bija tikšanās ar grāmatas “Jūrmalciema aizjomu stāsts” autori Inesei Stūri, sarunas par centra nākotni, kā arī neliels svētku mielasts. Skatīt fotogaleriju pie kultūras pasākumiem.

SUMINA TEHNISKOS DARBINIEKUS

14.maijā abās novada skolās tika atzīmēta jau par tradīciju kļuvusī Tehnisko darbinieku diena. Tika sumināti ļaudis, kas diendienā rūpējas par skolēnu ērtībām un labsajūtu. Rudes pamatskolā tehniskie darbinieki no rīta ieradās ar labi paveiktiem mājas darbiem – saposušies ļoti praktiskos un elegantos tērpos, kā arī sagatavojuši domrakstus par savu skolu. Skolnieki un viesmākslinieks veltīja dienas varoņiem muzikālus sveicienus un dāvināja interesantas, ikdienā noderīgas dāvanas, piemēram, apkopējai – zelta slotu, šoferim – drošības jostas. Pasākuma organizatori bija 8.klase. Viņi vēlāk uzņēmās tehnisko darbinieku ikdienas funkciju veikšanu, jo gaviļnieki devās piknikā. Skatīt fotogalerijas.

TIEKAS AR INGRĪDU CIRCENI

Saeimas deputāte Ingrīda Circene izteica vēlēšanos un 14.maijā tikās ar Nīcas pensionāru biedrības “Ziedēt arī atvasarā” pārstāvjiem. Notika diskusija par pašreizējo pensionāru stāvokli un prognozēm nākotnē. Pensionāri bija sagatavojuši aktuālus jautājumus, uz kuriem deputāte deva izsmeļošas un atklātas atbildes. Deputāte tikās arī ar Nīcas vidusskolas jauniešiem un atzina, ka viņi ir ļoti erudīti Eiropas Savienības jautājumos.

ATKLĀJ DĀRZA TAKU

Trešdien, 12.maijā,  Otaņķu pagasta “Meldros” māju saimnieks Eglons Brūns, diplomēts dārznieks, atklāja dārza taku. Pus kilometra garumā ir iespēja iepazīt 60 veselībai un pārtikai noderīgus augus. Pie tiem piestiprinātas norādes zīmes ar nosaukumu latviešu un latīņu valodās. Uz dārza atklāšanu bija ieradies liels pulks Dobeles pensionāru un vietējo mediju pārstāvji. Ciemiņi atzinīgi novērtēja iespēju iepazīt taku, uzzināt noderīgus padomus veselībai, kā arī nobaudīt “Meldros” tapušo produkciju. Skatīt fotogaleriju pie tūrisma.

NĪCAS ANDELES PLACĪ IR ROSĪBA JAU GADU

Aizritējis jau gads, kopš pie Dižās klēts pamazām sākās tirgošanās un iepirkšanās. Tirgus uzraudze Katrīna Zāle atceras, ka pirmajā reizē bija astoņi tirgotāji un krietni mazāk pircēju. Ir cilvēki, kas iepirkties ierodas ik sestdienu un mājup dodas ar pilnu iepirkumu somu. Mūsu tirgošanās vietu novērtējuši ne tikai novada ļaudis, bet arī tūristi un pilsētnieki, kas brauc uz dārziņiem.  Rinda pa laikam veidojas pēc piena, Vērgales gaļas un pašceptās maizes. Jubilejas reizē, baudot pīrādziņus un karstu tēju, ikviens vēlēja, lai šī labā ideja par iknedēļas tirgošanos turpinās un iet plašumā.


OTAŅĶU DEJOTĀJAS PLŪC LAURUS

Aprīļa beigās Otaņķu tautas nama mūsdienu deju grupas Montas Sprūdes vadībā piedalījās Latvijas deju konkursā “Jaunpils 2010”. Deju grupa “Pērles” ieguva 1.vietu, bet “Mazās pērlītes” – 4.vietu un pārsteiguma balvu. Žūrija mūsu dejotājām veltījusi ļoti atzinīgus vārdus. Mātes dienā jaunās dejotājas ar savu sniegumu priecēs koncertos abās novada skolās, bet 14.maijā dosies uz festivālu-konkursu Tumes kultūras namā Tukuma apkārtnē.

PIEREDZĒ DALĀS NĪCAS UN ALSUNGAS PENSIONĀRES

28.aprīlī Nīcā pie pensionāru biedrības „Ziedēt arī atvasarā” pieredzes braucienā bija ieradušās Alsungas pensionāru kopas dalībnieces. Nīcenieces viesmīlīgi uzņēma viešņas, izstāstot par biedrības darbu astoņu gadu garumā. Ar lielu interesi tika apskatīti „Vēlziežu” darinātie rokdarbi un apgūta deja. Noderīgas sarunas raisījās pie kafijas tases. Alsundznieces kopā darbojas tikai nepilnu gadu, tādēļ pieredze viņām lieti noderēja.

ATVĒRTO DURVJU DIENA MŪZIKAS SKOLĀ

28.aprīlī Latvijā izsludinātās Radošuma nedēļas ietvaros Nīcas mūzikas skolā bija atvērto durvju diena. Vairāki audzēkņi ar interesi piedalījās nodarbībās, iepazina citu mūzikas instrumentu spēlēšanu. Skolotāji pastāstīja vairāk par katra instrumenta uzbūvi un tā izgatavošanā izmantotajiem materiāliem. Apmeklētāji atzina, ka tas bijis noderīgi.

Valsts Prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas ierašanās Nīcā 23.06.20006.

Lasīt vairāk