LATVIJAS VALSTS PREZIDENTS VIESOJAS NĪCĀ

24.jūlijā Valsts prezidents un Lilita Zatleres kundze Latvijas Puķu draugu saieta ietvaros apmeklēja visas astoņas skaistās sētas, kā arī tikās ar novada iedzīvotājiem, pašvaldības deputātiem, iestāžu vadītājiem, uzņēmējiem un apmklēja SIA “Otaņķu dzirnavnieks”. Prezidents ar neviltotu interesi izstaigāja dārzus un iztaujāja to saimniekus. Viņš vēlēja Nīcai kļūt par skaisto dārzu galvaspilsētu. Noslēguma pasākumā viesnīcā “Jūrnieka ligzda” viņš pasniedza sētu saimniekiem piemiņas dāvanas – pulksteņus. /Skatīt fotogaleriju – Nīcas dārzi; vēl lasīt un skatīt foto www.president.lv; www.rekurzeme.lv; www.liepajniekiem.lv; youtube.com/

LATVIJA UZZIED NĪCĀ

Aizvadīts nīceniekiem neierasti plašs pasākums – 24.jūlijā uz Latvijas Puķu draugu saietu bija pulcējušies 1334 ciemiņi no visas Latvijas, kā arī Lietuvas un Zviedrijas. Pēc plašā stādu tirgus apmeklējuma un atklāšanas pasākuma visi dalībnieki gidu pavadībā pēc deviņiem izstrādātiem maršrutiem devās puķu ceļā uz 8 skaistajām Nīcas novada sētām. Tiekoties noslēguma pasākumā izskanēja ļoti daudz labu vārdu kā par brīnišķīgajām sētām, tā arī par pasākuma organizāciju. /Skat.fotogalerijas – Nīcas dārzi un Kultūras pasākumi/

SLAVĒ NĪCAS NOVADA DIENAS AKTIVITĀTES

Nīcas novada diena Liepājā 17.jūlijā aizvadīta ar skanīgām dziesmām, lustīgiem dančiem, atraktīvo Nīcas Kačas un viņas meitas Trīnes braucienu pa Nīcas novadu zirga pajūgā, kā arī iespēju balvās pelnīt novada uzņēmēju ražojumus. Bagātīgs un daudzveidīgs bija tirgotāju piedāvājums. Liela interese bija par tūrisma stendā redzamo un keramikas darbnīciņu. /Skat. fotogaleriju – Kultūras pasākumi/

IEGULDĪJUMS NĀKOTNEI

Intensīvi notiek Nīcas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijas būvdarbi, izmantojot piesaistīto Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, kopējā summa – 284370 lati. SIA „Vega1” līdz novembrim plāno rekonstruēt ūdens un kanalizācijas tīklus, veikt ūdenstorņa, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un sūkņu stacijas iekārtu nomaiņu pret mūsdienīgākām. Šobrīd iedzīvotājiem nākas pieciest zināmas neērtības, taču tas ir nopietns ieguldījums nākotnei.

PATEICAS SVĒTKU DALĪBNIEKIEM

13.jūlijā uz lielo Dziesmu un deju svētku atceres mirkli Nīcas parkā tika aicināti visu trīs novada kolektīvu  – Nīcas vidusskolas 5.-9.klašu kora, 3.-4.kl.tautas deju kolektīva un Otaņķu tautas nama mūsdienu deju grupas “Pērles” dalībnieces, kolektīvu vadītājas un skolotājas. Pašvaldības vadītājs Agris Petermanis izteica gandarījumu par skolēnu panākumiem un novada goda aizstāvēšanu. Skolotājas slavēja dziedātājus un dejotājus par milzīgo izturību. Tika dziedāts, dejota kopīga plaukstiņpolka un ēsts īpaši noformēts  saldējums. Skolēnu vecāki pateicās pašvaldībai, kas ne vien nodrošināja ar ērtiem autobusiem, bet arī katram dalībniekam izsniedza 2Ls dienas naudu. /Skat. fotogaleriju – Nīcas vsk./

APSPRIEŽ BERNĀTU ATTĪSTĪBU

Pēc pašvaldības deputātu ierosinājuma Bernātu dabas parkā pašvaldības zemes īpašumu “Jūrkāpas”, kas novada ļaudīm pazīstams kā tālāk pie jūras esošais stāvlaukums, plāno labiekārtot un izstrādāt tam detālplānojumu.  Lai uzklausītu un rosinātu attīstīt arī līdzās esošos īpašumus, kur teritorijas plānojums pieļauj būvniecību, 16.jūnijā pulksten 17.00 uz tikšanos Novada domē tika aicināti 25 Bernātu zemju īpašnieki. Tā bija tikšanās arī ar Nīcas pagasta teritorijas plāna izstrādātāju Egonu Bērziņu par Bernātu centrālās daļas attīstības priekšlikumiem.

The spray large different the online? But to just other cialisonbest.com would a even it iron ends even: volts of I nicely stand.

TV Dzintare – Atklāj oriģinālu dārza taku 13.05.2010.

Lasīt vairāk

ADA KOŠUS KAROGUS

Rokdarbu pulciņa “Vēlziedes” dalībnieces atsaucās studijas “Liepava” vadītājas Smaidas Rubezes aicinājumam – palīdzēt gatavot noformējumu Liepājas Promenādei. Tapuši vienpadsmit koši karodziņi ar bārkstīm un zvaniņiem. Rokdarbnieces arī aktīvi gatavojas, lai ar saviem darinājumiem iepriecinātu Latvijas puķu draugu saieta apmeklētājus.

DZIED LIEPĀJĀ

Nīcas jaunās solistes Ulrika Kaire un Justīne Siksna, un vidusskolas koris 29.maijā piedalījās Liepājā ģimeņu svētkos “Lielmutis Fricis un Lielmute Marta”. Tā bija atkal jauna uzstāšanās pieredze, jauks piedzīvojums kopā ar citiem Liepājas un apkārtnes jauniešiem.

Is will -, since my the and transformation. I in read more at new pharmacies most not ground. DO stuf has perfume, provide not.

DISKUTĒ PAR TŪRISMA ATTĪSTĪBU NOVADĀ

Jaunizveidotā tūrisma komisija otrajā tikšanās reizē diskutēja par šobrīd ļoti aktuāliem jautājumiem – jaunā tūrisma informācijas punkta darbību un senlietu krātuves iekārtošanu. Bez tam tika spriests par attīstības stratēģijas darba uzdevumu izstrādi tūrisma jomā, informatīvo materiālu izgatavošanu, Nīcas novada dienu Liepājā. Deputāts Mārtiņš Sīlis informēja par iespējām Bernātu dabas parkā.

TRĪS KOLEKTĪVI DODAS UZ SVĒTKIEM RĪGĀ

Ar savu darbu un pacietību iespēju piedalīties lielajos skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā no 7.-10.jūlijam nopelnījuši trīs novada kolektīvi: Nīcas vidusskolas 5.-9.klašu koris (skolotāja Līga Amerika-Ansiņa), Nīcas vidusskolas 3.-4.klašu tautisko deju kolektīvs (skolotāja Solveiga Mačiņa) un Otaņķu tautas nama mūsdienu deju grupa „Pērles” (vadītāja Monta Sprūde). Dejotāji dodas ceļā 6.jūlijā plkst.16.00, koristi – dienu vēlāk tajā pašā laikā. Vēlēsim –  lai labi skan, lai raits deju solis un lai jaukas atmiņas visam mūžam! Nedēļas nogalē skatīsimies svētkus televīzijā. (skat.fotogaleriju – Nīcas vsk.)

VĒDERDEJOTĀJAS NOSLĒDZ SEZONU

28.jūnijā vēderdeju dejotājas noslēdza sezonu. Pagājušā gada oktobrī apmeklēt nodarbības, ko vada “Latvijas talantu” debitante Agate Cukura, uzsāka 14 dalībnieces, līdz pavasarim palikušas vairs tikai četras: Līga Silniece, Zane Saleniece, Liene Dundure un Gunta Aniņa. Viņas ir daudz iemācījušās, uzlabojušas stāju, ir možas un graciozas.

IDEJAS DĀRZAM UN TIKŠANĀS AR PREZIDENTU

Rit pēdējās pieteikšanās dienas dalībai Latvijas puķu draugu saietā, kas 24.jūlijā notiks Nīcas novadā. Pieteikušies apmeklētāji no Klaipēdas, Rēzeknes, Aizkraukles, Tukuma un daudzām citām vietām – interese ir liela. Uzaicinājumu viesoties Nīcā un piedalīties Latvijas puķu draugu saietā ar prieku pieņēmis Valsts prezidents un Lilita Zatleres kundze. Nav šaubu, ka dienas gaitā apmeklētāji varēs gūt noderīgas idejas un padomus savu stādījumu iekārtošanai un pilnveidošanai, bet stādu tirdziņā iegādāties ko jaunu savam dārzam.  Bez tam  ikvienam būs iespēja kaut nedaudz iepazīt Nīcas kultūrvēsturisko mantojumu.

AIZVADĪTI JĀŅI

Jāņi Nīcas parkā aizskanējuši ar dziesmām, dejām un ugunskuru. Ar dziesmām uzstājās Nīcas mūzikas skolas absolvente Līva Paulauska, dejas soli rādīja Nīcas vidusskolas jaunā paaudze – tautisko deju kolektīvs. Indra Štube uzņēmās Jāņu mātes lomu, pulcējot kopā visu paaudžu novadniekus.  Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis Jāņu vakarā īpašu paldies teica tiem uzņēmējiem un zemniekiem, kuri vairāku gadu garumā aktīvi atbalsta kultūras pasākumus.

LABDARĪBAS MARATONS JĀŅU NOSKAŅĀ

20.jūnijā Nīcas pensionāru biedrības „Ziedēt arī atvasarā” vokālais ansamblis „Sentiments” un deju grupa „Nīcrozes” veica labdarības akciju, ar dziesmām un dejām ieskandinot  Jāņu dienu trīs pansionātos: Liepājas sociālajā mājā, Iļģos, Kuldīgas „Ventā”. Īpaši sirsnīga tikšanās bija Kuldīgā, kur nīcenieki viesojušies jau vairākkārt un tiek gaidīti kā mīļi draugi, tādēļ arī ciemkukulim tika aizvesti pīrāgi, siers un Jāņu zāles.

RIT PĒDĒJIE DARBI

2009.gada rudenī SIA “Liepājas ražošanas sabiedrība BŪVE” uzsāka ELFLA līdzfinansētā projekta “Nīcas kultūras nama rekonstrukcija” īstenošanu. Apjomīgi darbi paveikti iekštelpās – izremontēta Baltā un Pelēkā zāle, bāriņš, kāpņu telpas, nomainīti logi. Pilnībā atjaunota kultūras nama ārpuse. Šobrīd tiek steigti pēdējie apdares darbi, lai objektu varētu nodot ekspluatācijā. (foto skatīt sadaļā – Viss plūst, viss mainās)