Dodoties uz mežu, jāatceras par drošību

Ik gadu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) steidzas palīgā cilvēkiem, kuri ir nomaldījušies mežā. Salīdzinot ar visa gada rādītājiem, vasaras mēnešos mežā apmaldījušos cilvēku skaits ir vislielākais, kas ir skaidrojams ar to, ka vasaras mēnešos cilvēki dodas mežā, lai sēņotu un ogotu, bet aizmirst par savu drošību. Lai došanās mežā nebeigtos ar apmaldīšanos, pamatīgu izbīli vai pat veselības un dzīvības apdraudējumu, VUGD aicina iedzīvotājus ņemt vērā vairākus drošības ieteikumus! Lasīt vairāk

Savlaicīgi jāieplāno apliecinājumu veikšana

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Jākobsone atradīsies ikgadējā atvaļinājumā no 17.08. līdz 28.08.2017.  un no 01.09. līdz 11.09.2017. Atvaļinājuma laikā novadā netiks veikti apliecinājumi, tāpēc novada iedzīvotāji tiek aicināti savlaicīgi ieplānot nepieciešamo dokumentu noformēšanu, piemēram, piekrišanas vai pilnvaras bērnu izceļošanai ārpus Latvijas Republikas robežām, kā arī citu dokumentu kārtošanu, kam nepieciešams bāriņtiesas apliecinājums. Nepieciešamības gadījumā pēc dokumentu apliecināšanas var vērsties pie zvērinātiem notāriem Liepājā. Bērnu  un aizgādnībā esošo personu tiesību aizsardzības jautājumos vērsties pie bāriņtiesas locekles Nansijas Čaures, zvanot pa tel. 29487075.

Nīcā ir septiņas ielas

Pēc lasītāja ierosinājuma publicējam informāciju par Nīcas centra ielām. Nīcas centrā ir sešas ielas – Bārtas, Dārza, Skolas, Saules, Melioratoru, Otaņķu, mazliet tālāk vēl septītā – Upes iela. Ieliņas ir īsas un līkumotas, tādēļ nereti ir grūti atrast īsto adresātu. Lasīt vairāk

Aicina uzņemt apmaiņas skolēnus no citām valstīm

Vidusskolēnu apmaiņas organizācija YFU Latvija aicina pieteikties viesģimenes apmaiņas skolēnu uzņemšanai no Vācijas, Taizemes un Austrijas. Vēl atlicis pusotrs mēnesis līdz brīdim, kad viņi ieradīsies Latvijā.  Turpmāko gadu skolēni aizvadīs, dzīvojot viesģimenēs un apmeklējot vietējo skolu, lai iepazītu mūsu zemes kultūru un valodu. Lasīt vairāk

Gājēju taka Dārza ielas virzienā jau nobruģēta

PAPILDINĀTS. Katru gadu pakāpeniski tiek uzlabotas līdzšinējās vai izveidotas jaunas gājēju takas. Pēc veiktās cenu izpētes saskaņā ar noslēgto līgumu SIA „A-Land” atjauno gājēju taku no Nīcas kultūras nama virzienā uz Dārza ielu, kā arī nelielu posmu Bārtas ielas virzienā. Takas bruģēšana jau pabeigta. Vēl takas malās uzpildīs melnzemi un iesēs zāli, uzstādīs 2 soliņus un 6 apgaismojuma laternas. Darbu līgumcena bez PVN ir 17939 eiro, kas tiek finansēta no pašvaldības līdzekļiem. Foto

Iznācis jaunais “Nīcas Novada Vēstu” numurs

Novada interneta vietnē var lasīt jaunāko pašvaldības informatīvā izdevuma numuru. Šodien, 31. jūlijā, “Nīcas Novada Vēstis” gaida arī pastkastītēs. Avīzītē var uzzināt par vidusskolas kora panākumiem Eiropas koru olimpiādē un novada jauno futbolistu veiksmi “Vegas kausa” sacensībās. Uzzināsiet arī par Attīstības nodaļas īstenotajiem projektiem, kultūras aktivitātēm un aicinājumu novada pensionāriem doties ekskursijā. Pašvaldības izdevumā atradīsiet sporta spēļu “Čiekurkauss 2017” nolikumu un daudz citas informācijas.

Veiks Bārtas tilta balsta remontu

VAS „Latvijas valsts autoceļi” informēja Nīcas novada pašvaldību, ka ir saskaņots būvprojekts Bārtas upes tilta balsta remontam. Sakarā ar palu ūdeņiem ir iesprādzis viens no balstiem. Satiksmi pār tiltu remontdarbi netraucēs.

Organizē ugunsdrošības pārbaudes dzīvojamās mājās

Sakarā ar jūnijā Londonā notikušo ugunsgrēku daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kā arī ņemot vērā to, ka Latvijā liela daļa ugunsgrēku izceļas tieši daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izlases kārtībā organizē ugunsdrošības pārbaudes dzīvojamās mājās. Tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kas paredz būtiskas izmaiņas pienākumu un atbildības jomā kā fiziskām, tā juridiskām personām.

Par aušanas darbnīcas nākotni

Nīcas ambulances 2. stāvā jau vairākus gadus ir iekārtota austuve ar divām senām stellēm publiskai lietošanai. Pēdējā laikā aušana ir apsīkusi un jādomā – ko darīt tālāk. Interesenti, kuri vēlas atjaunot vai pašmācību ceļā apgūt aušanas prasmes, tiek aicināti sazināties ar Nīcas ambulances vadītāju Inatu Štāli līdz 8. septembrim pa tālr. 29415662 darba dienās darba laikā no 9-17.

Tūrisma nozares pārstāvjus aicina uz tikšanos Ventspilī

Tūrisma uzņēmējus aicina uz tikšanos ar Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) pārstāvjiem 2. augustā plkst. 11.00 Olimpiskā centra „Ventspils” viesnīcā. Būs  informācija par aktualitātēm nozarē, izmaiņām likumdošanā un citiem nozīmīgiem jautājumiem, kā arī par tendencēm reģionos. Tas ļaus labāk saprast, ko ir nepieciešams darīt likumdošanas un mārketinga jomā. Informējam, ka šajā plānošanas periodā uzņēmumiem, kam nav nodokļu parādu, ir pieejams ES līdzfinansējums mācību prakšu un darba vidē balstītu prakšu īstenošanai. Savu dalību apstiprināt līdz 31.07.2017.  papildus jautājumus uzdot, rakstot uz e-pastu info@hotel.lv

Vegas kauss atgriežas mājās!

PAPILDINĀTS. 22. un 23. jūlijā Rudes stadionā notika tradicionālais „VEGAS kauss” futbolā. Šogad turnīrs notika jau divās vecuma grupās: U-9 un U-11. Katrā grupā startēja pa 8 komandām no Latvijas un Lietuvas, kopā vairāk nekā 200 jauno futbolistu. Mūsējie cīnījās braši: U-9 grupā mūsējiem pietrūka tikai 1 punkts, lai tiktu līdz godalgotajai 3. vietai, bet U-11 grupas puiši izcīnīja 1. vietu. Cīņa bija spraiga, no otrās vietas šķīra tikai viens vārtu guvums! Lasīt vairāk

Piedalās nūjošanas festivālā Ventspilī

Jau vairākus gadus mūsu novada nūjotājas piedalās nūjošanas festivālā Ventspilī. 22. jūlijā piedalījās ap 400 nūjotāju no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Festivāla moto: “Nūjojam ziedošā Ventspilī!” Nūjotājas baudīja ne vien kustību prieku, mērojot 5 km trasi pa Ventspils ielām, bet arī grupas ”Roja” koncertu un Andra Kiviča veltīto dziesmu ”Maratons” visiem, kas aktīvi atpūšas. Laiks bija ļoti jauks un festivāla atmosfēra- lieliska. Foto

Skolas koris saņem sudraba diplomu

Nīcas vidusskolas koris Eiropas koru olimpiādē ir godam pārstāvējis mūsu novadu! Startējot vienā grupā ar koriem no Ķīnas un Krievijas, un dažiem Latvijas Mūzikas skolu koriem, izcīnīts sudraba diploms! Turpmāk – vairāk. Foto

Skolas koris piedalīsies Eiropas koru olimpiādē

19. jūlijā skolotājas Līgas Amerikas-Ansiņas vadītais Nīcas vidusskolas 6.-12. klašu koris pirms došanās uz Eiropas koru olimpiādi Rīgā sanākušajiem atbalstītājiem nodziedāja 4 sagatavotās dziesmas. Izpildījums bija skanīgs, pārliecinošs, papildināts ar kustībām. Daļa koristu ir jau ar pieredzi pasaules koru olimpiādē. Viena no dziesmām ir sagatavota angļu valodā. Koristi izbrauks 20. jūlija rītā, bet  uzstāšanās notiks 21.jūlijā ap plkst.16 Vecajā Ģildē. Turam īkšķus un vēlam savējiem labus panākumus! Nīcenieki ir vienīgais nelielas lauku skolas koris, kas piedalās tik nozīmīgā notikumā. Foto

Grīnvaltos būs sabiedriskais centrs

Nīcas novada dome saņēmusi ziņu par finansiālu atbalstu projekta „Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos” īstenošanai. Vienā no pašvaldības dzīvokļiem paredzēts izveidot sabiedrībai pieejamas, plašas un sanitārām normām atbilstošas telpas sabiedriskā centra iekārtošanai Grīnvaltos. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 14819 eiro (t.sk. PVN 21%), no kurām publiskais finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām, Nīcas novada domes līdzfinansējums – 10%. Projekta īstenošana jāveic līdz 2018. gada 30. novembrim. Lasīt vairāk

Pārbaudīs vietējo projektu konkursu izpildi

Sekmējot vietējo nevalstisko organizāciju un interešu/iedzīvotāju grupu aktivitāti un līdzdalību, kopš 2013. gada Nīcas novada dome rīko vietējo projektu konkursu. Šajā gadā apstiprināti 9 projekti. Iepriekšējos gados ar Nīcas novada domes kopējo līdzfinansējumu vairāk kā 16 000 eiro apmērā īstenoti 40 projekti. Lai vērtētu iepriekšējo periodos īstenoto projektu ilgtspēju, kā arī atbilstību konkursa nolikumam, izveidota komisija, kas izlases kārtā vērtēs 2014., 2015. un 2016. gadā īstenotos projektus, īpašu uzmanību pievēršot finanšu līdzekļu izlietojumam, veicot pārbaudi projekta ietvaros iegādāto materiālo vērtību esamībai un pieejamībai.