Uzmanību – darbu veikšanas laikā slēdz ceļu posmus!

Projekta “Nīcas novada grants ceļu posmu pārbūve” ietvaros SIA “A-Land”darbus šobrīd veic visos projekta ceļu posmos. Uz darbu veikšanas laiku – plkst.8-19 – tiek slēgts ceļš “Jūrmalciems-Meķis”, jo brauktuves platums ir 5 m, kā arī ceļš “Kamenes-Paipas”, lai nodrošinātu vienlaidus šķembu seguma ieklāšanu.

Piesakies autovadītāju kursiem!

Nīcas pieaugušo izglītības centrs aicina pieteikties B kategorijas autovadītāju kursiem! Kopā ar “Ezermalas autoskolas” pasniedzēju Māri Deklauu būs iespēja apgūt ceļu satiksmes noteikumus un gūt kārtīgu pozitīvisma devu! Pieteikties pie pieaugušo izglītības metodiķes Kristīne Kopštāles, tālr. 29560068; e-pasts: kristine.kopstale@nica.lv

Rudē atvērts Montessori kabinets “Pērļu pilieni”

Rudes Mazā skolā ir atvērts Montessori kabinets “Pērļu pilieni”. Bērni darbojas gan ar matemātikas, gan ar praktiskiem, gan valodas un sajūtu materiāliem. Strādājot ar materiālu, var redzēt bērnos augstu koncentrēšanās spējas un interesi pētīt šo materiālu dziļāk. Pieteikties, zvanot pa tālruni 28890598 vai rakstot: anse20@inbox.lv Lasīt vairāk

Tagad pa pludmali pārvietoties ir patīkamāk

Īstenots nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. Nīcas novada Attīstības nodaļa un tās projektu vadītāja Ieva Taurinskaite aktīvi strādāja, plānojot un īstenojot pludmales labiekārtojumu visā tās garumā, ne tikai intensīvāk apmeklētākajās vietās –  Bernātos un Jūrmalciemā. Kopumā gar piekrasti izvietoti 19 soliņi, vairākas atkritumu tvertnes, 5 tūrisma informācijas stendi un 19 norādes zīmes. Lasīt vairāk Foto

Atklāj Grīnvaltu sabiedrisko centru

1. novembrī svinīgi tika atklāts Grīnvaltu sabiedriskais centrs, kas ir jau trešais Nīcas novadā, kur pulcēties attālo ciemu ļaudīm. Sabiedriskais centrs izveidots, labiekārtojot pašvaldības dzīvokli, projekta īstenošanai tika piesaistīts ārējais finansējums, kopējā summa – 16462 eiro. Kuplā pulkā bija sabraukušas aktīvās centru apmeklētājas no Kalnišķiem, Jūrmalciema un Rudes. Visi baudīja svētku kūku, apskatīja telpas un apsprieda turpmākās iespējas, dziedāja un dejoja. Svētku reizē sanākušo bija tika daudz, ka visiem krēslu nepietika, taču ikdienā Grīnvaltu ļaudīm tur būs ērti un mājīgi. Lasīt vairāk Foto

Saņem līdz 5000 eiro savas idejas īstenošanai!

Kurzemes NVO centrs aicina Kurzemes aktīvos iedzīvotājus pieteikties starpkultūru dialoga projektu darbnīcai savas projekta idejas izstrādei un finansējuma iegūšanai līdz 5000 eiro apmērā tās īstenošanai! Darbnīca notiks divu dienu garumā 19.-20. novembrī viesu namā “Mazsālijas” Kuldīgas novadā.  Pieteikšanās līdz 14. novembrim. Vietu skaits ierobežots – 20 personas! Lasīt vairāk

Lauki ir lieliska vieta, kur dzīvot!

“Latvijas Lauku foruma”(LLF) komanda tic, ka Latvijas lauki ir lieliska vieta, kur dzīvot, strādāt un viesoties! Viņi sagatavojuši informatīvo materiālu par to, kas ir LLF, ko un kā viņi savā ikdienā dara. Pievienota arī kontaktinformācija, mājaslapas, sociālo tīklu lapas. Izlasi, tas palīdzēs izprast iedzīvotāju dažādos viedokļus par lauku attīstību un vajadzībām ar pavisam praktiskiem piemēriem! Skatīt metodisko materiālu

VUGD aicina ikdienā atcerēties par ugunsdrošību!

Nav nepieciešami plaši ugunsgrēki, lai cilvēks zaudētu dzīvību – pēdējo 6 dienu laikā nelielās, bet traģiskās ugunsnelaimēs dzīvību zaudējuši 8 cilvēki! Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pieredze liecina, ka daļu no traģiskajām ugunsnelaimēm varēja iepriekš novērst, ja vien tiktu savlaicīgi ievērotas ugunsdrošības prasības. VUGD atgādina – ja izcēlies ugunsgrēks vai radies cits apdraudējums un nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112! Lasīt vairāk

Iesaistās projektā “Sporto visa klase”

Nīcas vidusskolas 2.klase ar audzinātāju Ilvu Rasu 31.oktobrī devās uz Rīgu, lai piedalītos projekta “Sporto visa klase” atklāšanas pasākumā. Vairāk – skolas interneta vietnē

Bērni dāvina pircējiem auduma maisiņus

No 29. oktobra līdz 4. novembrim notiek Ekoskolu lielākā vides kampaņa “Rīcības dienas 2018”. Kampaņas tēma “NĒ vienreiz lietojamai plastmasai”. Lai pievērstu uzmanību plastmasas maisiņu patēriņa samazināšanai, EKO PII “Spārīte” bērni 1. novembrī no plkst.10 līdz 11 ar plakātiem pulcējās trīs Nīcas pārtikas veikalos, aicinot nelietot plastmasas maisiņus. To vietā viņi dāvināja pircējiem 33 auduma maisiņus, ko bija izgatavojušas bērnu mammas Kristīne Freidenfelde, Rita Veselova, Vineta Vamze, Agita Simsone, Rita Dreiže un Inese Druskina. Foto

Oktobris PII “Spārīte” bijis notikumiem bagāts

Oktobris Nīcas novada PII “Spārīte” ir bijis notikumiem un krāsām bagāts. Bērni viesojušies Papes dabas parkā, kur vēroja putnus. Devās pārgājienā un skatījās, kā mainījusies un sakrāsojusies daba, iestājoties rudenim, pētīja sēnes, kas sastopamas Nīcas novada mežos. Vecākie “Spārītes” bērni apmeklēja koncertuzvedumu “Māja, skurstenis un mēs”, kas notika koncertzālē “Lielais dzintars”. Oktobris tiek noslēgts ar grebto ķirbju izstādi un pasākumu ar pārģērbšanos “Mini, mini mīkliņu”. Foto

Saka lielu paldies par sporta inventāru

Nīcas novada PII “Spārīte” kolektīvs un sporta skolotājas saka lielu paldies “Spārītes” 2018. gada absolventiem un viņu vecākiem par ļoti noderīgu izlaiduma dāvanu. Ir papildināta sporta bāze un nu bērniem būs iespēja sporta nodarbībās rotaļāties ar jaunu un krāsainu sporta inventāru.

Piedalās II Baltijas valstu kameransambļu festivālā

No 24. līdz 26. oktobrim Rīgā norisinājās II Baltijas valstu kameransambļu festivāls ar atklāšanas koncertu, lekcijām par inovatīvām mācību metodēm ar dažādu sastāvu kameransambļiem, ievērojamu mūziķu – pedagogu meistarklasēm, festivāla kameransambļu koncertu, flautu kora kopmēģinājumiem un noslēguma koncertu J. Vītola Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē.Festivālā piedalījās Nīcas Mūzikas skolas kameransamblis – Sintija Biteniece, Sabīne Ance Čirkše un Elīna Ķuņķe ar savām skolotājām Sigitu Briljonoku un Dinu Sleži. Lasīt vairāk

Rudē iekārto atkritumu konteineru novietni

Šogad un arī turpmāk plānots nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas izmaksu kāpums valsts līmenī. Viens no veidiem, kā maksāt mazāk par atkritumu apsaimniekošanu, sākt tos šķirot, lai samazinātu nešķiroto atkritumu apjomu.  Rudē, daudzdzīvokļu mājas “Rīti” pagalmā, tagad ir izveidota slēdzama atkritumu konteineru novietne. Ieceri bija iespējams īstenot, saņemot finansiālu atbalstu pašvaldības projektu konkursā “Mēs savam novadam”. Novietnes izveide sekmēs iedzīvotāju iespējas kontrolēt nešķiroto sadzīves atkritumu daudzumu, būs lielāka motivācija pievērsties atkritumu šķirošanai.

Nīcas vidusskolas komanda dosies uz starptautisku IT konkursu

Tehnoloģiju konkursa “Ventspils IT Challenge 2018” 2. kārtai, kas notiks Ventspilī no 7. līdz 9. novembrim, izvirzīta Nīcas vidusskolas 9. klases komanda – Klāvs Vadonis, Aigars Juris Seļavins un Rihards Putra. Viņi ir izveidojuši video angļu valodā par IT tēmu – sākot no idejas, tās aprēķiniem, vizualizācijas, darba plānošanas, prototipu radīšanas, līdz produkta prezentācijai un reklāmas kampaņai. Konkursa 1. kārtā piedalījās 494 komandas no Latvijas, Lietuvas un  Igaunijas, uz 2. kārtu izvirzītas tikai 18. Lasīt vairāk

Darbu uzsākusi jaunā kultūras centra vadītāja

Nīcas novada kultūras centra vadītāja Ieva Mazpole līdz šim strādājusi kultūras, konsultāciju un projektu jomā. Izglītību ieguvusi Rīgas Tehniskajā universitātē uzņēmējdarbībā, vadībā un projektu vadībā. No skaistās Vidzemes mazpilsētas Siguldas uz Kurzemi atvedusi mīlestība. Šobrīd darba pilnas rokas – ne vien jāiepazīstas ar situāciju, bet nekavējoties jāorganizē nozīmīgākais gada pasākums – Latvijas dzimšanas dienas sarīkojums un citas svētku nedēļas aktivitātes. Uz kultūras centra vadītāja vakanci bija pieteikušies 14 pretendenti, tos izvērtēja darba grupa septiņu cilvēku sastāvā – deputāti un domes administrācijas darbinieki.