Par sausuma radīto situāciju Latvijā

Zemkopības ministrija informē, ka sakarā ar sausuma radīto šībrīža situāciju Latvijā jau šobrīd ir iespējamas atkāpes nosacījumu izpildē saistībā ar ES fondu atbalsta maksājumiem un Lauku attīstības programmas atbalstītajiem projektiem, nepiemērojot sankcijas un atbalsta samazināšanu vai tā atmaksu. Lasīt vairāk

Somijā gūst pieredzi darbam ar jauniešiem

Nīcas novada domes jaunatnes lietu speciāliste Rita Dreiže no 10. – 14. jūnijam atradās Somijas mazpilsētā Virrat, kur starptautiskā pieredzes braucienā projekta “Youth Work in Rural Organizations” ietvaros guva Somijas pieredzi darbam ar jaunatni lauku reģionos. Brauciens bija ļoti vērtīgs, lai smeltos jaunas idejas un iedvesmu nākamajiem projektiem, kā arī, lai  novērtētu to, kas Nīcas novadā jau veiksmīgi strādā un tiek veicināts. Lasīt vairāk

Absolventiem pasniedz pašvaldības balvas

Pamatojoties  uz  nolikumu “Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem” izlaidumos 16. jūnijā tika sveikti Nīcas vidusskolas absolventi. Naudas balva “Nīcas novada cerība” 150 eiro apmērā tika pasniegta 12. klases absolventei Justīnei Siksnai, naudas balvas „Par ieguldīto darbu kādā no skolas darbības jomām” 30 eiro apmērā – Ievai Madeleinei Dālei, Anetei Latakaitei, Renātei Diķei. 9. klases skolēniem – Robertam Šīmanim, Kristai Otaņķei, Mārai Helen Vēliņai, Rolandam Kokinam, Raivim Svilim – tika pasniegtas grāmatas “Skaista ir Latvija”.

Uzņems skolēnus vidusskolas 10. klasē

Skolēnu uzņemšana Nīcas vidusskolas 10. klasē notiks otrdien, 19. jūnijā, plkst. 9.00. Vairāk informācijas skolas interneta vietnē.

Tuvākajā laikā veloceliņu neplāno izbūvēt

Bija izskanējusi cerība, ka no Liepājas līdz Bernātiem varētu izbūvēt veloceliņu. Nīcas novada dome no Satiksmes ministrijas saņēma vēstuli, kurā norādīts, ka tuvākajā nākotnē šāda iespēja netiek plānota. Tas pamatots ar nepietiekamo zemes nodalījuma joslas platumu. Vēstulē arī norādīts uz valsts ilgtermiņa plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai, kurā par par pamatu ņemts plānotais Euro Velo 13 maršruts. Lasīt vairāk

Labi pavada vakaru, dodoties pārgājienā

Projekta ietvaros fizisko aktivitāšu veicināšanai 13. maija vakarā notika pārgājiens. 25 dalībnieki, sadalījušies 4 komandās, veica 5 km, iepazīstot Nīcas centra kultūrvēsturiskās ēkas, meklējot dabā paslēptos vārdus, lai papildinātu teiku, atbildētu uz jautājumiem par veselīgu uzturu, dabu, vēsturi un kontrolpunktos veiktu fiziskos vingrinājumus. Noslēgumā “Upeskrastos” visi atguva spēkus, baudot auksto zupu. Ikviena komanda nopelnīja balvas par piedalīšanos un atzina, ka labi pavadījuši laiku.

Atvadu vārdi Gunāram Aleckim

12. jūnijā, laikā, kad visapkārt viss apliecina par dabas un dzīvības plaukumu, Mūžībā devies ilggadējs Rudes pamatskolas direktors Gunārs Aleckis. Rudes pamatskolai veltīti divdesmit nerimstoši darba gadi. Bijušo skolēnu un kolēģu sirdīs viņš paliks kā godīgs, taisnīgs un sirsnīgs cilvēks, apveltīts ar labu humora izjūtu. Lasīt vairāk

Labāk izpratīs cilvēkus ar redzes traucējumiem

12. un 13. jūnijā Nīcas Pieaugušo izglītības centrā Kurzemes plānošanas reģions projekta ”Saredzi citādāk” ietvaros notika apmācības speciālistiem „Vides pielāgošana saskaņā ar universālo dizainu cilvēkiem ar redzes traucējumiem” un “Cilvēku ar redzes traucējumiem labāka izprašana, stiprinot emocionālo inteliģenci”. Kursus vadīja Liepājas Neredzīgo biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis un lektora asistente Daiga Skudra. Dalībnieki atzina, ka abās dienās gūtais ir ļoti nozīmīgs, īpaši – praktiskajos uzdevumos gūtais, iejūtoties neredzīga cilvēka “ādā”.

Piedāvā izmantot onkoloģisko pacientu rehabilitācijas programmu

Pacientu biedrība „Dzīvības koks” aicina pieteikties onkoloģisko pacientu psihosociālās rehabilitācijas programmai „Spēka avots”, kuras mērķis ir sakārtot dzīves vērtības pēc slimības ne tikai cilvēkam, kurš gājis cauri ārstēšanai, bet arī viņa ģimenes locekļiem. Kopš 2018.gada psihosociālā rehabilitācija onkoloģiskajiem pacientiem ir valsts apmaksāts pakalpojums. Lasīt vairāk

Nīcas vidusskolā būs divas 1. klases

Nīcas vidusskolā pēc vairāku gadu pārtraukuma atkal būs divas 1. klases. Ievadnodarbību skolā apmeklēja 30 nākamā gada pirmklasnieki. Klašu audzinātājas būs Andra Eglīte un Ilze Grīnberga. Skolas tehniskie darbinieki jau izremontējuši jauno klases telpu, iegādāti skolēnu soli un krēsli, pasūtīts pārējais klases aprīkojums. Skola gaida savus jaunos audzēkņus!

Novada domes lēmumi

11. jūnijā notika kārtējā Nīcas novada domes sēde. Tajā tika skatīti 13 jautājumi. Deputāti atbalstīja Nīcas sieviešu kora braucienu uz festivālu Itālijā, apstiprināja 2017. gada publisko  pārskatu un Nīcas kultūras centra amatu sarakstu, izsludināja atkārtotu pašvaldības transportlīdzekļa izsoli. Pamatojoties  uz  nolikumu “Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem”, dome lēma par sekmīgajiem, talantīgajiem, zinātkārajiem skolēniem, kuriem izlaidumā tiks pasniegtas pašvaldības naudas balvas  un grāmatas. Tika pieņemti lēmumi arī par vairākiem citiem jautājumiem. Lasīt vairāk

Skaidro uzņēmējiem aktuālos jautājumus

8. jūnijā tika organizēta Nīcas novada uzņēmēju tikšanās. Pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Vita Liepiņa iepazīstināja ar uzņēmējdarbības attīstības stratēģiju un rīcības plānu, aicinot uz sadarbību. Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss sniedza informāciju par valsts un pašvaldības ceļiem. Lai skaidrotu meliorācijas un būvniecības jautājumus, bija uzaicināti speciālisti- meliorācijas inženieris Andris Liepa, Ekonomikas ministrijas būvniecības departamenta direktora vietnieks A.Lazarevs, Latvijas arhitektu savienības pārstāve G.Grigmane, pašvaldības arhitekts U.Vecvagars. Lasīt vairāk Foto

Informē un vēlas uzzināt lauksaimnieku viedokli

Latvijas lauksaimnieki un lauku uzņēmēji līdz 10. jūlijam tiek aicināti izteikt viedokli par Eiropas savienības Kopējās lauksaimniecības politiku.

Lai lauksaimnieki varētu vieglāk iegūt agrāk Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra un zinātnisko institūciju publicētos rakstus par lauka izmēģinājumiem un demonstrējumiem vairāku gadu garumā, “Valsts Lauku tīkls” speciālisti datu bāzē ir apkopojuši Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra un zinātnisko institūciju rakstus par lauka izmēģinājumiem un demonstrējumiem vairāku gadu garumā.

Rīko semināru par sociālo uzņēmējdarbību

Lai skaidrotu sociālās uzņēmējdarbības būtību, dažādību, likumdošanu, atbalsta iespējas un iepazīstinātu ar praktiskiem pieredzes stāstiem un padomiem, 19.jūnijā plkst. 14:00 – 17:00 Talsu kinoteātrī notiks iedvesmas, informācijas un pieredzes apmaiņas seminārs – „Sociālā uzņēmējdarbība: kas tas ir un vai man tas der?”. Lasīt vairāk

Aicina kļūt par viesģimeni apmaiņas skolēniem

Apmaiņas skolēna uzņemšana – starptautiska pieredze tepat Latvijā! Vidusskolēnu apmaiņas organizācija “YFU Latvija” aicina pieteikties viesģimenes apmaiņas skolēniem no Vācijas, Šveices un Igaunijas, kas ieradīsies Latvijā vasaras beigās. Skolēni apmaiņas laiku aizvadīs, dzīvojot viesģimenēs un apmeklējot vietējo skolu, lai iepazītu mūsu zemes kultūru un valodu. Lasīt vairāk

Iespēja jauniešiem apceļot Eiropu, nemaksājot par transportu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina ikvienu Latvijas jaunieti, kuram 1. jūlijā būs 18 gadi, izmantot Eiropas Savienības iniciatīvu DiscoverEU. Tā ļaus aptuveni 15 000 jauniešiem visā Eiropā saņemt ceļošanas pasi un apceļot Eiropu jau šovasar, laika posmā no 9. jūlija līdz 30. septembrim. Lasīt vairāk