Bērnudārzu vērtē Ekoskolas komisija

6.jūnijā pirmsskolas izglītības iestādē “Spārīte” ieradās Latvijas vides fonda Ekoskolu vērtēšanas komisija, lai iepazītos ar mācību gadā paveikto. Nīcas PII “Spārīte’’ šogad padziļināti apguva tēmu “Pārtika“ un piedalījās starptautiskajā projektā “Ēdam atbildīgi!“. Latvijas Ekoskolu vadītājs Daniels Trukšāns, koordinators Edmunds Cepurītis un Ekodizaina kompetenču centra darbiniece Jana Simanovska apskatīja sagatavotos prezentācijas materiālus. Pēc tam notika diskusija, kurā savu viedokli izteica gan komisijas pārstāvji, gan iestādes darbinieki. Tika gūti ierosinājumi un priekšlikumi  turpmākajam darbam. Komisijas gala vērtējums būs zināms augusta beigās. Foto

Skolas ielā atklāts jauns rotaļu laukums

Pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā “Mēs savam novadam, Latvijas simtgadi gaidot” atbalstu guva Sintijas Špakovas vadītās interešu grupas “Draudzēsimies” iesniegtais projekts “Par laimīgiem bērniem”. Projekta gaitā pēc veiktās cenu izpētes nīcenieks Andis Reķēns izgatavoja atpūtas stūrīti – smilšu kasti ar rotaļu namiņu. Tas uzstādīts Skolas ielas 3. mājas pagalmā. Uz jaunā laukuma atklāšanu 1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, bija sapulcēšajušās ģimenes ar bērniem. Bērni ne vien iemēģināja jauno laukumu, bet arī piedalījās spēlēs un atrakcijās. Foto

Iepazīst Otaņķu pagastu nūjojot

Interešu kopas “Rude” dalībnieces projekta “Esmu piederīgs šai vietai” 4. jūnijā noorganizēja nūjošanas pārgājienu. Pēc iesildīšanās 20 nūjotājas no Otaņķu pagasta, Jūrmalciema, Grīnvaltiem, Nīcas un Liepājas sportiskā solī mēroja 5 km.  Vairākās vietās bija pieturas. Aija Šķubure pastāstīja par agrākajiem laikiem, mājām, kuru vairs nav, prasmīgiem sava aroda meistariem. Organizatores bija parūpējušās arī par vietām, kur gūt atspirdzinājumu un mazliet atpūsties. Visu garo ceļu braši izrurēja arī četrgadīgais Rudes puisis. Finišā nūjotāji atguva spēkus, baudot čaklu saimnieču sarūpētu maltīti. Tā bija lieliski pavadīta diena jaukā kompānijā. Foto

Vēlēšanu rezultāti zināmi

Vēlēšanu komisija informē, ka pašvaldību vēlēšanās Nīcas novadā piedalījušies 1489 iedzīvotāji, derīgas vēlēšanu zīmes – 1466. Visvairāk balsu ieguva vēlētāju apvienība “Nīcas novada attīstībai” – 916,  “Doma.Daba.Darbs” – 290 balsis, partijas “Vienotība” – 260 balsis. Jauno domes sastāvu veidos 5 deputāti no saraksta “Nīcas novada attīstībai” – Agris Petermanis, Inga Skrode, Inguna Lībeka, Daina Siksna, Raivis Kalējs; 2 deputāti no saraksta “Doma.Daba.Darbs” – Liene Otaņķe un Turaids Šēfers, 2 deputāti no partijas “Vienotība”- Renārs Latvens un Ainars Sīklis. Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotā informācija. Paldies vēlētājiem, kas bija aktīvi un izteica savu viedokli.

Aizvadītas Nīcas amatierteātra pirmizrādes

28. maijā Nīcas kultūras namā un 4. jūnijā Otaņķu Tautas namā notika franču dramaturga Žana Anuija lugas “Orķestris” pirmizrāde Nīcas amatierteātra izpildījumā. Novērtēt novadnieku aktierprasmi bija ieradies paprāvs skatītāju pulks. Šis ir trešais nīcenieku dramatizējums. Atšķirībā no iepriekšējiem – nopietnāks, pārdomu vērts, stāsts par to, ka cēlai un nozīmīgai mūzikai līdzās notiek sīka savstarpējo attiecību kārtošana. Sievietes cīnās par savu mīlestību, bet katra to dara savādāk. Režisore Daina Kandēvica pirms izrādes skatītājus sagatavoja izrādes neparastajam izpildījumam, redzot norises no aizskatuves puses. Foto

Iestāda trešo Latvijas simtgades ozolu

Nīcas vidusskolas 1. klases skolēni pēdējā mācību gada dienā paveica nozīmīgu darbu – iestādīja trešo Latvijas simtgades ozolu, kas augs Nīcā līdz ar viņiem. Bērniem uzticēts rūpēties un kopt jauno kociņu. Tā atrašanās vieta izvēlēta jaunajā parkā aiz ambulances, netālu no ozola, kas tika stādīts 4. maijā kopā ar Valsts prezidentu R.Vējoni. Kā informēts iepriekš, vienu ozolu stādīja Otaņķu 841. mazpulks pie Rudes skolas. Nu novadā savu vietu raduši trīs ozoli, lai simboliski dotu spēku Latvijai. Foto

Izvieto pārģērbšanās kabīnes

Tuvojoties vasaras sezonai, Komunālās pārvalde ir parūpējusies par  6 pārģērbšanās kabīņu izvietošanu novada teritorijā: četras atrodas Bernātu pludmalē, viena Jūrmalciema pludmalē, viena atpūtas vietā pie Baltā tiltiņa Bārtmalā. Pasūtīta vēl vienas kabīnes izgatavošana, kas tiks uzstādīta Grīnvaltu pludmalē. Kabīnēm piestiprināta informācija par drošības ievērošanu. Ikviens tiek aicināts labi atpūsties, tomēr atcerēties par drošību!

Izsmaržo Bernātus ceriņziedu laikā!

Ceriņi ir vieni no retajiem augiem, kas lieliski aug Bernātu smilšainajā zemē. Un bernātnieki ar ceriņu stādīšanu nav skopojušies, tie aug Bernātu ceļa abās malās. Tagad ir īstais laiks izbaudīt ceriņus ar visām maņām. Vislabāk – izstaigā Bernātus un izbaudi ceriņu smaržu!

Apspriež piekrastes kāpu infrastruktūras jautājumus

Latvijas Zaļā kustība maijā veica Dienvidkurzemes piekrastes kāpu infrastruktūras monitoringu. Ir apkopoti secinājumi un ierosinājumi, kā uzlabot piekļuvi unikālajai piekrastes kāpu dabai, nenodarot tai zaudējumus un padarot to pieejamāku, ievērojot universālā dizaina principus. 31. maijā Nīcas kultūras namā tiek rīkota tikšanās, lai informētu par kampaņas projekta uzdevumiem, pārrunātu redzēto un diskutētu par iespējamiem risinājumiem. Programma

Cūkmens viesojas pie Rudes bērniem

Pie Rudes pamatskolas pirmsskolas grupas “Kamenīte” bērniem 30. maijā ciemojās Cūkmens, AS “Latvijas valsts meži” draugs. Viņš ekoprogrammas “Cūkmens detektīvi” aktīvākajiem dalībniekiem pasniedza diplomus. Ciemiņš kopā ar bērniem izspēlēja “Cūkmens detektīvu” eksāmenu, izskrēja meža izziņas spēles un nodziedāja-nodejoja “Tīru mežu” himnu. Ikviens bērns, kas piedalījās ekoprogrammā, nopelnīja diplomu ar Cūkmens autogrāfu un uzlīmi ar Cūkmens simboliku. Lasīt vairāk Foto

Iznācis jaunais “Nīcas Novada Vēstu” numurs

Novada interneta vietnē var lasīt jaunāko pašvaldības informatīvā izdevuma numuru, šodien, 31. maijā, “Nīcas Novada Vēstis” gaida arī pastkastītēs. Avīzītē var izlasīt par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem, Latvijas simtgades ozolu stādīšanu, atkritumu šķirošanu, sportistu panākumiem un Saulgriežu koncertu Bernātos. Vēlreiz ievietots vēlēšanu komisijas darba laiks. Uzzināsiet, kad notiks novada skolu izlaidumi un varēsiet izlasīt par četrām lieliskām kundzēm, kas svinēja nozīmīgu jubileju, kā arī atradīsiet daudz citas informācijas.

Rosina piedalīties velo aktivitātēs

Ikviens velosporta entuziasts no 1 jūlija līdz 1. septembrim tiek aicināties iesaistīties Liepājas velovasaras aktivitātēs, krājot ar velosipēdu nobrauktos kilometrus.

Notiks bruņoto spēku sakaru apmācības

Jūnija beigās nedēļas garumā Nīcas novadā saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku sakaru apmācību plānu mācību nolūkos tiks izvietotas Nacionālo bruņoto spēku sakaru iekārtas. Sakaru sistēmas modernizācijas projekta ietvaros tiks pārbaudīta sakaru efektivitāte.

 

Pēdējā domes sēdē pieņem virkni lēmumu

30. maijā notika novada domes ārkārtas sēde, kas visticamāk bija pēdējā šajā deputātu sasaukumā. Tika pieņemti lēmumi par 15 darba kārtības jautājumiem. Apstiprināja 2016. gada finanšu pārskatu un gada publisko pārskatu, kurā iekļauta apkopotā informācija par visām pašvaldības darba jomām. Pēc novada skolu administrācijas ierosinājuma pieņēma lēmumu par 9. un 12. klašu skolēniem, kuriem izlaidumā pasniegs pašvaldības dāvanas un naudas balvas. Apstiprināja cenu – 17 eiro – mazāka izmēra novada karogam (150x75cm) kā līdzšinējais, ko iedzīvotāji varēs iegādāties tūrisma informācijas centrā, kā arī pieņēma virkni citu lēmumu.

VUGD atgādina par skolēnu drošību vasarā

Katru gadu skolēni ar nepacietību gaida silto laiku un vasaras brīvlaika sākumu, kas nav iedomājams bez atpūtas pie dabas, peldēšanās, ugunskuru un grilu kurināšanas, pastaigām svaigā gaisā mežā vai parkā, kā arī, protams, bez ogošanas vai sēņošanas. Lai šajā vasarā nenotiktu traģiski nelaimes gadījumi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina vairākus drošas vasaras pavadīšanas pamatprincipus. Lasīt vairāk

Gūt informāciju par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Nīcā organizēja 2 dienu apmācības par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem – to nozīmi, apsaimniekošanu, noteikšanu, iespējām u.c. Apmeklētāji guva ne vien teorētiskās zināšanas, bet arī apmeklēja Vītiņu pļavas un bioloģiskās pļavas Jūrmalciemā. Vairāki dalībnieki atzina, ka informācija bijusi noderīga, pie tam, saņemtas arī apliecības par kursa apguvi.