Talantu nedēļa Rudes pamatskolā

Rudes pamatskolā no 21.līdz 24.novembrim notika Talantu nedēļa. Līdz novembra beigām skolas zālē var skatīt skolēnu, vecāku, skolotāju un skolas darbinieku vaļasprieku izstādi. Ceturtdien notika dažādu talantu demonstrēšana, bet piektdien pirmo reizi skolā notika TALANTU ŠOVS. Lasīt vairāk

Pēdējo gadu uzstāda lielo egli

28. novembrī pie Nīcas novada domes tiek uzstādīta lielā egle, kas augusi Kalnišķu puses mežā. Egles noskatīšana un uzstādīšana katru gadu ir ļoti atbildīgs Komunālās pārvaldes darbinieku pienākums – īsts meistarstiķis. Domājot par dabas saudzēšanu, pieņemts lēmums, ka šis ir pēdējais gads, kad mežā tiek cirsta egle. Jau iegādāts sudrabegles stāds, ko 1. decembrī bērnudārza bērni Nīcas centrā iestādīs, lai augtu tai līdzi un priecātos. Egli  stādīs arī pie Nīcas vidusskolas. Atvestā lielā egle būs svētku rotā svētdien, 3. decembrī, kad ir 1. Advente. Foto

Par koku ciršanu mežā

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi un virza saskaņošanai Ministru kabinetā grozījumus noteikumos “Par koku ciršanu mežā”. Grozījumu projekts paredz atļaut kailcirtes Rīgas jūras līča un Baltijas jūras piekrastē – tur, kur tās līdz šim bija aizliegtas. Visā Latvijā plānots atļaut cirst jaunākus kokus. Dabadati.lv un Latvijas Dabas fonds aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties, lai to nepieļautu. Lasīt vairāk

Uzsāk Ziemassvētku gadīšanu

Pirmais Ziemassvētku ieskaņas pasākums jau aizvadīts – 26. novembrī Otaņķu Tautas namā izskanēja koncerts “Lai iedegas sveces”. Mākslinieki Kristīne Dina Bitēna, Indra Lintiņa un Atvars Sirmais radīja jauku un emocionālu noskaņu. Šie bija arī A.Liepiņas grāmatas “Mīlestība” atvēršanas svētki. Grāmatā ir par mākslinieku radošo darbību. Vairāki apmeklētāji labprāt iegādājās grāmatu un saņēma autogrāfu. Koncertā pieskārās ne vien Ziemassvētku tēmai, bet arī svecītēm kapos, kur svētdien daudzi devās, lai pieminētu savus aizgājušos tuviniekus. Foto

Pieņem pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai

Nodarbinātības valsts aģentūra līdz 5. decembrim turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Vairāk – uzņēmējdarbības sadaļā

Bojāeja ugunsgrēkos visbiežāk – neapdomības dēļ

Analizējot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) aizvadīto mēnešu statistiku par ugunsgrēkos cietušajiem un bojāgājušajiem cilvēkiem, var secināt, ka teju visi gadījumi ir saistīti tieši ar neuzmanīgu rīcību ar uguni. Lielu daļu traģisko nelaimju varēja novērst, ja vien tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības. Ja izcēlies ugunsgrēks vai radies cits apdraudējums un nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112! Lasīt vairāk

Gūst mājražotājiem noderīgu informāciju

Nīcas Pieaugušo izglītības centrā sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Liepājas nodaļu 24. novembrī notika seminārs par mājražošanas jautājumiem. Tika sniegta aktuāla informācija par apmācību un finansējuma piesaistes iespējām, likumdošanas nosacījumiem un uzraudzību pārtikas ražošanai mājas apstākļos. Dace Lēvalde iepazīstināja ar biedrības “Grobiņas spēkavots” darbību, organizējot mājražotāju un mājamatnieku savstarpējo sadarbību. Foto

Iedzīvotāji uzdod daudz jautājumu

Uz Nīcas pagasta iedzīvotāju sapulci 23. novembrī bija ieradušies ap 50 cilvēku – ne vien no centra, bet arī tālāk esošajām pagasta vietām. Pašvaldības darbinieki informēja katrs par savu darbības jomu. Sapulces apmeklētāji uzdeva daudz jautājumu – par ceļu kvalitāti, jūras noskaloto pludmali, transporta novietošanu sporta spēļu laikā, ielu apgaismojumu, lielgabarīta gružiem, meliorāciju, alkoholiķiem, gružu savākšanu u.c. Iedzīvotāji tika rosināti arī ikdienā ziņot par nebūšanām, rakstot iesniegumus un zvanot pašvaldības darbiniekiem.  Lasīt vairāk

Ievēro zīmi “Dzīvojamā zona”!

Vecāki, kuriem ir mazi bērni, ir satraukti, ka automašīnas brauc lielā ātrumā, neievērojot zīmi “Dzīvojamā zona”, kas nosaka, ka atļautais braukšanas ātrums ir līdz 20 km/h. Jebkurā brīdī no mājās uz ceļa var iznākt bērns un notikt sadursme ar automašīnu. Šī problēma ir aktuāla visām ģimenēm ar bērniem.

Ziemassvētku kartīti rotās tautastērpā saposusies nīceniece

Paldies 38 Rudes pamatskolas un Nīcas vidusskolas skolēniem, kā arī viņu skolotājiem par piedalīšanos Ziemassvētku kartītes zīmējumu konkursā. Sociālo, izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas deputātiem nebija viegli izdarīt izvēli. Šā gada  rūpnieciski izgatavoto kartīti, kas pašvaldības vārdā tiks sūtīta svētkos iestādēm un privātpersonām, rotās Rudes pamatskolas 6. klases skolnieces Paulas Mucenieces zīmējums. Naudas balvu – 30 eiro – Paula saņems skolas Ziemassvētku pasākumā. Visi konkursa darbi ar 3. decembri būs izvietoti izstādē Nīcas tūrisma informācijas centrā.

Iekļūst Baltijas TOP desmitniekā IT jomā

No 15. līdz 17.novembrim Ventspilī norisinājās starptautiskā konkursa “Ventspils IT challenge” fināla kārta. Tas ir konkurss skolēniem radošā tehnoloģiju pielietošanā. Šogad  bija pieteikušās 462 komandas, gandrīz 2000 dalībnieku no Baltijas valstīmKonkursa finālā 7. -9.klašu grupā iekļuva 6 komandas no Latvijas, tai skaita arī Rudes pamatskolas komanda „Eksperti” –Klāvs Vadonis (kapteinis), Rihards Putra, Aigars Juris Seļavins un informātikas skolotāja Sandra Rāte. Mūsu „Eksperti” iekļuva TOP desmitniekā savā grupā Baltijā. 2016. gadā mūsu komanda ieguva 2.vietu Latvijas mērogā. Lasīt vairāk

Vai jaunieši mīl Latviju?

Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu, tapis krājums “Nīcas vidusskolas skolēnu un skolotāju pārdomas par Latviju prozā, dzejā un zīmējumos.” Tajā apkopoti 38 darbi. Daži fragmenti no tā: 

  • Latvija! Tā ir mana zeme un tauta, kuru es ļoti, ļoti mīlu un cienu. Mums ir sava kultūra un valoda, mums ir savi svētki un tradīcijas.
  • Latvieši ir cīnījušies, strādājuši, domājuši un riskējuši, lai izveidotu savu valsti – Latviju. Pat ar mazākajiem darbiem cilvēks var palīdzēt savai dzimtenei – Latvijai.
  • Latviešiem ir jāturas kopā. Lasīt vairāk

Otaņķu feldšerītei pasniedz augstāko valsts apbalvojumu

PAPILDINĀTS. Ilggadējā Otaņķu feldšerpunkta vadītāja Elza Cērpa ir  viena no tiem īpašajiem cilvēkiem, kam 2017. gada 18. novembrī Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī pēc Ordeņu kapitula pieņemtā lēmuma pasniedza augstāko valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni. Video

Pošamies svētku rotā

Par godu Latvijas svētkiem Komunālā pārvalde bija parūpējusies, lai izgaismotu Nīcas zīmi Latvijas karoga krāsās. Saņemts  daudz labu atsauksmju. Īpaši izgaismoti šogad bija Nīcas vidusskolas logi, svecītes tika iedegtas Rudes pamatskolas logos. Nākošgad būs Latvijas 100. dzimšanas diena. Jau tagad mēs visi – pašvaldības iestādes, uzņēmēji, privātmāju iedzīvotāji un daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie – varētu apsvērt, kā posīsimies svētkiem pēc gada, ar ko nākošie svētki varētu būt īpašāki. Ja staro Rīga un Bernāti, varbūt starot var arī Nīca un Rude?

Latvijas dzimšanas dienas pasākumā

Latvijas dzimšanas dienas pasākuma apmeklētāji tika rosināti aizdomāties par savu valsti un cilvēkiem, kas to veido. Jau tradicionāli tika godināti darbīgi ļaudis, kas paveikuši labus darbus mūsu novadā, kā arī ļāvuši tiem izskanēt tālāk. Balvu „Par mūža devumu Nīcas novadam” pasniedza Aijai Šķuburei, goda nosaukumu „Gada novadnieks 2017” –Karlīnai Miksonei, nomināciju „Labais darbs Nīcas novadam” – Imantam un Valdai Kalniem, Ritai Laugalei, Valdai Laukgalei, Gatim Rupeikam, Robertam Šīmanim. Kupli apmeklēta bija svētku balle.  Foto

Latvijas dzimšanas diena PII “Spārīte

17. novembra rītā ar svinīgu līniju tika atzīmēta Latvijas 99. dzimšanas diena. Kopīgi tika nodziedāta Latvijas Valsts himna un ar vadītājas Dairas Eglītes uzrunu sveikta Latvija dzimšanas dienā. Grupas bija parūpējušās par patriotisku noformējumu telpās un visas nedēļas garumā bērni runāja un veidoja Latvijas valsts simboliku. Par godu Latvijas simtgadei tika atklāta “Mūsu labo darbu krātuve”, kur gada garumā PII “Spārīte” bērni un pedagogi metīs savus labos darbus Latvijai. Pēc gada, Latvijas simtgades priekšvakarā, labo darbu krātuve tiks vērta vaļā un, komisijai vērtējot un apspriežoties, tiks izvirzītas nominācijas un apbalvos labo darbu darītājus. Foto