Pabeigta projekta ”Svētdienas Rīts” īstenošana

Nīcas ev.lut. draudze šā gada nogalē ieguva finansējumu LELB Diakonijas centra izsludinātajā projektu konkursā, lai Ziemassvētku laikā draudzes vecākajiem locekļiem dāvinātu kristīgā žurnāla “Svētdienas Rīts” abonementu 2017. gadam. Kopumā 15 draudzes seniori, kas vecāki par astoņdesmit gadiem, tika apkmeklēti savās dzīvesvietās un tika pasniegts žurnāla abonoments. Viens abonoments tika dāvināts arī Nīcas pagasta bibliotēkai. Projektu koordinē Ieva Birule-Bobinska. Foto

Apstiprināts plānojums Baltijas jūras piekrastes attīstībai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) divu gadu ilgā periodā izstrādājusi pirmo nacionāla līmeņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastei, kurā iekļauts arī Nīcas novads. Tā mērķis un uzdevums ir saglabāt Baltijas jūras piekrastes unikālo dabas un kultūras mantojumu, kā arī veicināt ekonomisko attīstību šajā teritorijā. Plānojums ir nozīmīgs arī mums, jo tajā ir iezīmētas plānotās attīstāmo vietu Jūrmalciemā un Bernātos aktivitātes, kas kalpos tālākai investīciju piesaistei. Ar plānojuma izdruku var iepazīties Nīcas pagasta bibliotēkā. Viens no apkopotās informācijas piemēriem: kartoshēma ar pludmaļu apmeklētību un galvenie apmeklētāju plūsmu virzieni uz piekrasti. Visu informāciju par plānojumu skatīt VARAM mājaslapā.

Makšķerēšanas kartes var iegādāties internetā

Ar 2017. gada 1. janvāri makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu realizāciju internetā vietnē www.makskeresanas karte nodrošinās SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Volejbolisti gūst pārliecinošu uzvaru

19. decembrī Nīcas volejbolistu komandai līdzēja mājas sienas un tika iegūta pārliecinoša uzvara pār komandu “Veterāni” ar rezultātu 3:0. Nākamā volejbola spēle Nīcas sporta hallē notiks 16. janvārī plkst. 19.30.

 

Rūķu darbnīcā tiek piepildītas 66 svētku paciņas

Par gaišu un sirsnīgu tradīciju jau vairākus gadus kļuvusi Nīcas novada domes Sociālā dienesta rīkotā Ziemassvētku labdarības akcija.  Sociālais dienasts ir gluži kā rūķu darbnīca. Pateicoties daudziem atbalstītājiem – uzņēmumiem, kolektīviem un privātpersonām – tiek gatavotas 66 svētku paciņas, lai iepriecinātu novada vientuļos pensionārus, ārpusģimenes aprūpē esošos bērnus, maznodrošinātās ģimenes ar bērniem. Lasīt vairāk Foto

Saka paldies kapsētu pārziņiem

Cilvēka aiziešana ir skumjš notikums, un ir svarīgi, ja rūpes par atvadīšanos no mīļajiem kaut mazliet tiek atvieglotas. Tāda ir kapsētu pārziņu sūtība. Novada kapsētu uzraugs Andrejs Geslers un Komunālā pārvalde 16. decembrī aicināja uz Ziemassvētku ieskaņas pasākumu kapsētu pārziņus un kapsētu uzturēšanā iesaistītos pašvaldības darbiniekus, lai pateiktos par viņu nozīmīgo darbu. Foto

Skaistākais Latvijas daiļdārzs ir Nīcā

Jau pirms kāda laika tika saņemta ziņa, ka Skrodu ģimenes dārzs „Kristapos” konkursā „Par skaistāko daiļdārzu un lauku sētu Latvijā 2016. gadā” ir saņēmis nomināciju “Skaistākais daiļdārzs” un atzīts par vienu no Latvijas skaistākajiem dārziem. Taču konkursa noslēguma pasākums notika tikai 13. decembrī Rīgā, Latvijas Dabas muzejā nelielā, bet draudzīgā pulciņā, ļoti sirsnīgi. Daudz labu vārdu tika veltīts Nīcas novadam. Lasīt vairāk

Iespēja pieteikties atbalstam zivsaimniecībā

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta pasākumiem “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”, “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” un “Tirdzniecības pasākumi”. Lasīt vairāk

Dejotāji ceļu uz Latvijas simtgades svētkiem jau sākuši

10. decembrī vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nīca” Aizputes sporta centrā „Lejaskurzeme” piedalījās tradicionālajā Ziemassvētku ieskaņas lielkoncertā „No sirds uz sirdi”. Šogad  piedalījās ap 400 dejotāju no 23 Liepājas apriņķa deju kolektīviem- no Liepājas, Aizputes, Priekules, Pāvilostas, Grobiņas, Vērgales, Gaviezes, Lieģiem, Vaiņodes, Durbes, Vecpils un Nīcas. Koncertu kuplināja pūtēju orķestris „Kazdanga”. Visas dienas garumā notika mēģinājumi, lai izveidotu vērienīgo uzvedumu. Var teikt, ka dejotāji savu ceļu uz Latvijas simtgades Dziesmu un Deju svētkiem ir sākuši. Koncertam sekoja balle. Lasīt vairāk Foto

Paldies par ziedojumiem!

Akcija „Zvaigzne Austrumos”šobrīd ir gandrīz noslēgusies, un akcijas mājas lapā ir redzams, ka pavisam  izdevies sagatavot vairāk kā 4 tūkstoši kastīšu. Aivars un Sandra Vadoņi saka paldies Nīcas novada ļaudīm, kas atsaucās un gribēja piedalīties! Caur Mežgalciema draudzi akcijai tika ziedoti vairāk nekā 300 eiro. Paldies arī kastīšu gatavotājiem un individuālajiem ziedotājiem! Lai sirdi sasilda prieks, gandarījums, mīlestība, Dieva klātbūtne!

Atgādina par maksājumu veikšanu

Gada nogale nāk ne vien ar Ziemassvētku noskaņu, bet arī ar atbildību un pienākumiem. Nīcas novada dome atgādina, ka līdz gada beigām vajadzētu atcerēties veikt visus maksājumus – par komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokli u.c.

Darbu novadā atsāk Lauku attīstības konsultants

Lauku konsultāciju un izglītības centrs atjaunojis darba līgumu ar līdzšinējo Valsts Lauku tīkla Lauku attīstības konsultantu Ainaru Sīkli, ir precizēti darba pienākumi. Sākot ar 13. decembri viņš apmeklētājus pirmdienās un ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 12.00 pieņem Otaņķu pagasta pārvaldē.  Pēc veiktā remonta pieņemšana būs arī Nīcas ambulances ēkā. Par to informācija sekos. Sazināties ar A.Sīkli var, zvanot 28694069.

Sieviešu basketbola komandai nodrošinās treneri

Līdz ar jaunās sporta halles atvēršanu, 13 novada sievietes aktīvi uzsākušas trenēties basketbolā. Lai atbalstītu viņu vēlmi uzlabot prasmes un iemaņas basketbolā un varētu startēt Lejaskurzemes čempionātā, domes sēdē tika apstiprināta basketbola trenera amata vieta Nīcas sporta centrā uz nepilnu darba laiku – 4 stundas nedēļā.

Sadarbosies un palīdzēs novada uzņēmējiem

Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, kā arī rūpētos par uzņēmējdarbības vides uzraudzību, Nīcas novada domes Attīstības nodaļai uzticētas papildus funkcijas. Dome 12. decembra sēdē apstiprināja Attīstības nodaļas nolikumu. Tas paredz, ka līdztekus līdz šim veiktajiem pienākumiem, nodaļas darbinieces nodrošinās sadarbību un regulāru informācijas apmaiņu ar novada uzņēmējiem, informēs uzņēmējus par ārējā finansējuma piesaistes iespējām, izveidos un uzturēs uzņēmēju datu bāzi.

Ziemassvētku noskaņa arī Jūrmalciemā

10. decembra pievakarē pie Jūrmalciema sabiedriskā centra tika uzstādīta un iedegta Ziemassvētku eglīte. Uz tasi kafijas aicināja interešu kopa ,,Kalvas,, dalībnieki, kuri rīkoja atjautības uzdevumu un mīklu minēšanu. Neizpalika arī pārsteiguma dāvaniņas lieliem un maziem.

Noorganizē labdarības Andeli-Mandeli

Turpinot Lieldienu laikā aizsākto tradīciju, tuvojoties Ziemassvētkiem, Nīcas kultūras namā 11. decembrī tika rīkota labdarības Andele-Mandele.  PII “Spārīte” infrastruktūras uzlabošanai ietirgoti ir 255, 32 eiro. Pasākums notika pozitīvā gaisotnē ar muzikāliem pārsteigumiem. Priecēja ģimenes, kas malkojot tēju un iegādāto našķi, vienkārši labi  pavadīja laiku. Pasākuma organizatoriem ir liela gandarījuma sajūta, jo ir paveikts labs darbs un jauki pavadīta trešā Advente. Nauda ieskaitīta Nīcas novada ziedojuma kontā. Foto