Grīnvaltos būs sabiedriskais centrs

Nīcas novada dome saņēmusi ziņu par finansiālu atbalstu projekta „Telpu remonts sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos” īstenošanai. Vienā no pašvaldības dzīvokļiem paredzēts izveidot sabiedrībai pieejamas, plašas un sanitārām normām atbilstošas telpas sabiedriskā centra iekārtošanai Grīnvaltos. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 14819 eiro (t.sk. PVN 21%), no kurām publiskais finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām, Nīcas novada domes līdzfinansējums – 10%. Projekta īstenošana jāveic līdz 2018. gada 30. novembrim. Lasīt vairāk

Pārbaudīs vietējo projektu konkursu izpildi

Sekmējot vietējo nevalstisko organizāciju un interešu/iedzīvotāju grupu aktivitāti un līdzdalību, kopš 2013. gada Nīcas novada dome rīko vietējo projektu konkursu. Šajā gadā apstiprināti 9 projekti. Iepriekšējos gados ar Nīcas novada domes kopējo līdzfinansējumu vairāk kā 16 000 eiro apmērā īstenoti 40 projekti. Lai vērtētu iepriekšējo periodos īstenoto projektu ilgtspēju, kā arī atbilstību konkursa nolikumam, izveidota komisija, kas izlases kārtā vērtēs 2014., 2015. un 2016. gadā īstenotos projektus, īpašu uzmanību pievēršot finanšu līdzekļu izlietojumam, veicot pārbaudi projekta ietvaros iegādāto materiālo vērtību esamībai un pieejamībai.

Atjaunota Nīcas baznīcai piegulošā teritorija

Šovasar  pakāpeniski tika atjaunota Nīcas baznīcai piegulošā teritorija. Ir nomainīts vecais žogs, atjaunoti tā iztrūkstošie posmi. Atjaunots arī baznīcas vārtu krāsojums un uz dievnama jumta uzstādīts jauns krusts. Par labi padarīto darbu draudze pateicas būvniecības firmai SIA SPMK, darbus vadīja Gunārs Stalšis.

Sakopj pludmali

Projekta „Mana jūra” dalībnieki, kas devās pārgājienā gar Baltijas jūras piekrasti, konstatēja ievērojamu piesārņojumu. Pēc Rucavas novada pašvaldības darbinieku ierosinājuma 14. jūlijā Rucavas un Nīcas pašvaldību darbinieki devās sakopt pludmales teritoriju. Rucavnieki – no Papes, nīcenieki – no Jūrmalciema, savukārt pusaudži vāca atkritumus Bernātu pludmalē. Tika savākta un izvesta traktora piekabe  ar atkritumiem – gan neapzinīgu apmeklētāju atstātiem, gan arī no jūras izskalotiem. Īpaši satrauca sasistie stikli un apgaismojuma spuldzes.

Nīcas aktieri piedalās amatierteātru festivālā Koknesē

15. un 16. jūlijā Koknesē notika amatierteātru festivāls „Pērses krastos”, kurā ar izrādi “Dancis pa trim” piedalījās arī Nīcas amatierteātris. Šim iestudējumam tā bija jau 16. izrāde. Neskatoties uz to, ka vairākiem aktieriem vajadzēja iejusties divās lomās, lai aizstātu tos, kuri nevarēja piedalīties, izrāde tika nospēlēta un izpelnījās skatītāju aplausus. Īpaši iepriecināja piecgadīgā Līva Sproģe, kura debitēja Lienītes lomā. Aktieri gatavojas jaunajai sezonai, kurā paredzēts doties viesizrādēs ar pēdējo iestudējumu  – Ž. Anuija lugu  „Orķestris”, bet paralēli tam tiks sākts darbs pie J. Alunāna lugas „Bagāta brūte” iestudēšanas. Foto

Dzied un dejo Limbažos

PAPILDINĀTS. 15. jūlijā senioru ansamblis „Sentiments” un deju kopa „Labākie gadi” viesojas Limbažos pie dziedātājas un komponistes Anitas Ozolas uz ikgadējo senioru ansambļu salidojumu „Starp bērziem, pļavām un tauriņiem”. Bija ieradušies 40 pašdarbības kolektīvi. Atraktīvās Otaņķu dejotājas speciāli bija iestudējušas jaunu deju „Cūka rudzos”. Vareni izskanēja Laines Zeiles un Ausmas Laivenieces duets. Pasākums bija ļoti jauks – skaists laiks, viesmīlīga uzņemšana, bagātīgs mielasts un savstarpēja sadraudzība ar kolektīviem. Foto “Labākie gadi” Foto “Sentiments”

Nīcenieki piedalās festivālā „Soļi smiltīs”

15. jūlijā Liepājā 16. Latvijas piejūras pilsētu un novadu vidējās paaudzes dejotāju festivāls „Soļi smiltīs” pulcēja ap 700 dejotāju no 28 deju kolektīviem. Visus priecēja šai vasarai neraksturīgi siltais un saulainais laiks. Pēcpusdienā nīcenieki savu programmu rādīja J.Čakstes laukumā kopā ar citiem kolektīviem. Vakarā visi pludmalē veikca radošo uzdevumu „Atstāj savus soļus Liepājas smiltīs” un saulrietā izdejoja dižkoncertu „Sēju vēju”. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nīca” šādā festivālā piedalījās jau ceturto reizi. 2014. gadā festivāls notika Bernātos, bet pēc 2 gadiem notiks Jūrmalā. Lasīt vairāk Foto

Atklāj āra trenažierus un alpīnisma sienu

PAPILDINĀTS. 12. jūlija pēcpusdienā pie Nīcas vidusskolas sporta laukuma atklāja āra trenažierus. Liepājas ielu vingrotāji sniedza ne vien paraugdemonstrējumus, bet sportiskos konkursos iesaistīja arī skatītājus. Turpinājumā visi devās uz sporta halli, kur, pieminot halles gada jubileju, tika atklāta alpīnisma siena. Paraugdemonstrējumus un noderīgus padomus deva priekulnieki, kam ir pieredze šādas sienas izmantošanā. Daudz nīcenieku jau pirmajā dienā izmēģināja rāpšanās prasmes. Domes priekšsēdētājs Agris Petermanis rosināja novērtēt jaunās sportošanas iespējas un vēlēja gluži kā Lieldienās: “Veselību iekšā, slimību ārā!” Par trenažieru projektu Par alpinisma sienas projektu   Foto

Piedalās sociālo darbinieku Vasaras skolā

No 12. līdz 14. jūlijam Lubānas novadā, Latvijas Valsts mežu atpūtas un tūrisma centrā „Ezernieki” notiek jau ceturtā sociālo darbinieku Vasaras skola, ko organizē Labklājības ministrija. Šī gada tēma – Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodeksa pārskatīšana un aktualizēšana, kā arī iespēja interaktīvā, kreatīvā, radošā veidā caur mākslas terapijas veidiem gūt iespēju pilnveidot savas profesionālās kompetences un personiskās kvalitātes. Vasaras skolā piedalās arī Nīcas novada sociālā darbiniece Līga Draveniece.

Atkritumu maisi paredzēti neplānotiem atkritumiem

Nīcas novada Komunālā pārvalde atgādina, ka sadzīves atkritumu nodošanas sistēmā nekas nav mainījies – līgums par sadzīves atkritumu izvešanu ir jānoslēdz ikvienai privātmājai, kā arī vasaras mājām uz tiem mēnešiem, kad tās tiek apdzīvotas. Par līguma nenoslēgšanu ir piemērojams administratīvais sods. Sadzīves atkritumu maisi, kurus var iegādāties Nīcas tūrisma informācijas centrā ir paredzēti gadījumiem, ja neplānoti pieaudzis atkritumu apjoms. Tie novietojami līdzās savam konteineram. Lasīt vairāk

Godam pārstāv Latviju folkloras festivālā

Otaņķu etnogrāfiskajam ansamblim bija uzticēts godpilns pienākums – kā vienīgajam kolektīvam no 4. līdz 10. jūlijam pārstāvēt Latviju starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica” Lietuvā. Programma bija daudzveidīga un iespaidi spilgti. Festivālā piedalījās arī Nīcas vidusskolas folkloras kopas dalībnieces: Madara Roga, Sandija Stalta, Ksenija Jansone, Amanda Jaunzeme, viņas rādīja latviešu rotaļas un dejas. Muzikālo pavadījumu nodrošināja Indra Štube,  bet rokdarbu prasmes rādīja Elvīra Cibule. Stilizētā virtuvē dalībniekiem tika piedāvāti latviešu tradicionālie ēdieni: maize, siers, skābputra, kartupeļi ar biezpienu un siļķi, jaunpiena rausis. Foto

Tālos ciemiņus iepazīstina ar pieaugušo izglītību novadā

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Openness to diversity through community education” ietvaros 12. jūlijā Jūrmalciema sabiedrisko centru apmeklēja delegācija no projekta dalībvalstīm Kipras un Itālijas. Pieaugušo izglītības metodiķe Kristīne Kopštāle un novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis atbraucējus  iepazīstināja ar pieaugušo izglītības aktivitātēm Nīcas novadā, tostarp no centra attālajos ciemos. Tālie viesi apskatīja arī Jūrmalciema kūpinātavu un pludmali, bet pēc “Aizjomiešu” sarūpētajām pusdienām labprāt apguva latviešu rotaļdejas kopā ar Nīcas etnogrāfiskā ansambļa dalībniecēm. Foto

Rīko klusuma akustisko Kārļa Kazāka koncertu

29. jūlijā fonds “Šeit un tagad” pie jūras priežu alejā rīko akustisko Kārļa Kazāka klusuma koncertu.  Tas būs vakars īpaši radītā vietā tiem, kuri vēlas ieturēt distanci no savas ikdienas, nošķirties no sabiedrības un kaut mirkli palikt vienatnē.  Cilvēkiem būs iespēja braukt kopā ar draugiem, bet ieejot teritorijā, iestāsies vienatne ar sevi. Tas nozīmē, ka visa pasākuma garumā tie nesarunāsies viens ar otru, bet baudīs apkārtējo klusumu un mūziku. Tāpat kā ķermenim ir nepieciešams miegs, prātam un dvēselei ir nepieciešams klusums un vienatne, lai ļautos sevis sakārtošanai.  Biļetes pieejamas: www.ekase.lv Lasīt vairāk

Par atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides

Viena no zaļināšanas maksājuma prasībām ir ekoloģiski nozīmīgas platības izveide. Latvija ir viena no tām četrām dalībvalstīm, kurā atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības tiek piemērots no 2015. gada, un attiecīgie apgabali ir noteikti konkrētos pagastos.  Tomēr tiešmaksājumu regula paredz, ka apgabali, kuru saimniecībām piemērojams atbrīvojums no prasības, ir jāpārskata vismaz ik pēc trīs gadiem. Tādēļ, lai 2018. gadā turpinātu piemērot šo atbrīvojumu, ir izdarīti pārrēķini, izmantojot jaunākos pieejamos datus par pagastu kopējo platību, meža platību un lauksaimniecības zemes platību. Lasīt vairāk

Spriež par Nīcas Dižās klēts nākotni

10. jūlijā apvienoto komiteju sēdē pašvaldības darbinieki jaunos deputātus iepazīstināja ar plānoto Nīcas Dižās klēts nākotni. Tālākā nākotnē ir iecere ēku izmantot Senlietu krātuves vajadzībām. Lai rekonstrukcijai varētu piesaistīt Eiropas līdzekļus, ir nepieciešams veikt priekšdarbus, tādēļ pirms iepirkuma izsludināšanas ir sagatavots ēkas projektēšanas uzdevums. Klēts pirmais stāvs paredzēts kā viena telpa ekspozīcijas izvietošanai un aktivitāšu rīkošanai, bet 2. stāvs – krājumu glabāšanai. Nīcas Dižās muižas klēts ir vienīgais mūsu novadā esošais vietējas  nozīmes kultūras piemineklis, tādēļ ir vēlme maksimāli saglabāt tās vēsturisko veidolu gan ārpusē, gan iekšpusē. Lasīt vairāk

Pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku vēl neievēl

Nīcas novada domes ārkārtas sēdē 10. jūlijā lēmumi 22 jautājumu risināšanai tika pieņemti raiti, tikai nedaudz ilgāk par stundu, jo tie sīki un detalizēti tika izdiskutēti apvietotās komitejas sēdē 6. jūlijā, kas notika teju visas darbdienas garumā. Sīkāk tika izrunāts par atbrīvoto ambulances telpu iznomāšanas kārtību. Apstiprināja deputātu komiteju sastāvu, bet pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku 1. kārtā neizdevās ievēlēt, jo amata kandidāti Inga Skrode un Renārs Latvens saņēma vienādu balsu skaitu. Deputāti apstiprināja arī grozījumus saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību Nīcas novadā”, sporta spēļu „Čiekurkauss 2017” nolikumu un virkni citu jautājumu. Lasīt vairāk Foto