Iegūst 1. vietu klavierspēles konkursā

20131205_1312085. decembrī mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5.-7. klašu audzēkņu konkursā, kas notika Dobelē, Nīcas Mūzikas skolu pārstāvēja 6. klases klavierspēles audzēkne Everita Kozule, skolotājas Dinas Sležes audzēkne, un ieguva 1. vietu.

Par sociālo jautājumu risināšanu Otaņķu pagastā

Šobrīd Otaņķu pagasta pārvaldē sociālā darbiniece apmeklētājus pieņems un pārtikas pakas izsniegs: 10. decembrī plkst.14.00-16.30; 16. decembrī plkst.9.00 – 12.00; 7. janvārī plkst.14.00 – 16.30. Ja Otaņķu pagasta iedzīvotājiem nepieciešama sociālā palīdzība citā laikā, aicinām griezties Sociālajā dienestā Nīcas novada domes ēkas 1. stāvā 3.kabinetā darbdienās no plkst.8.30 – 16.00. Arī pārtikas pakas var saņemt Nīcā.

Niedru platību izsole pašpatēriņam Papes ezerā

2013. gada 16.decembrī pulksten 11.00 Rucavas domes sēžu zālē notiks Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotās rakstiskās niedru platību izsoles pieteikumu atvēršana. Ar rakstiskās izsoles nolikumu par tiesībām slēgt īpašuma “Papes ezers”, kadastra Nr.64840020001, daļas zemes nomas līgumu var iepazīties mājas lapā www.daba.gov.lv. Sīkāka informācija pa tālruni 20279800.

Nīcenieku grāmatas atradīsies „Tautas grāmatu plauktā”

bibliotekaNākošā gada 18. janvārī tiks īstenota akcijā „Gaismas ceļš”, kad Latvijas iedzīvotāji aicināti stāties plecu pie pleca Grāmatu draugu ķēdē, lai palīdzētu grāmatām nokļūt no vecās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas uz jauno Gaismas pili.  Tur atradīsies arī nīcenieču Sandras Pankokas, Vijas Lauskas un Ārijas Rolavas īpašās grāmatas, kā arī Pētera Sprinča sarakstītā grāmata „Nīca laikmetu griežos”. Lasīt vairāk

Izvietota izstāde “Citāda Nīca”

025Pašvaldības izsludinātā projektu konkursa ietvaros biedrība “BURA” noorganizēja fotoplenēru “Citāda Nīca”, uzaicinot piecus studijas “Fotast” fotogrāfus – Jāni Vecbrāli, Lailu Dūni, Līgu Evaldsoni, Valteru Pelnu un Ilgoni Feldbergu – pavadīt vienu septembra dienu Nīcas novadā, fiksējot īpašus fotomirkļus. Pašvaldības prezentācijas vajadzībām iegūts ap tūkstoš digitālu fotouzņēmumu, bet 27 sagatavoti izstādes variantā. Sākotnēji tā bija izvietota “Upeskrastos”, kur pirmie skatītāji bija laivošanas sacensību “Bārtas kartupelis” dalībnieki, bet līdz gada beigām izstāde būs skatāma Nīcas kultūras namā.

Gada nogalē zemesgrāmatu nodaļa nestrādās

Tiesu administrācija informē, ka saistībā ar valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas pielāgošanu eiro ieviešanai, 27. un 28. decembrī rajona (pilsētas) tiesu zemesgrāmatu nodaļas apmeklētājus nepieņems.

Aicina apmeklēt starptautisku izstādi Liepājas muzejā

Ielugums_LiepajaLīdz 22. decembrim Liepājas muzejā, Kūrmājas prospektā 16/18, Eiropas turnejas ietvaros var apskatīt starptautisko mākslas izstādi „Īstenība, Labestība, Pacietība mākslā”. Tā stāsta par cilvēka iekšējās garīgās pasaules skaistumu, tās pilnveidošanu un cilvēktiesību pārkāpumu traģēdiju. Apmeklētājiem ir unikāla iespēja skatīt profesora Džan Kuņluņa veidoto Budas skulptūru un mākslinieku oriģināldarbus, kā arī reprodukcijas to oriģinālu izmēros.  Izstāde atvērta T.,C.,P.,S.,Sv. plkst. 10:00 – 18:00. Ieeja bez maksas. Video

Nīcenieces dzied Dikļu pilī

MS_01172940_240_kPirmajā adventē, 1. decembrī, Dikļu pilī notika konkurss “Eņģeļu balsis”, kurā savas prasmes un iemaņas rādīja bērni un jaunieši no visas Latvijas. Katrs konkursants izpildīja vienu  Ziemassvētku noskaņas dziesmu, ko vērtēja Ieva Akuratere, Jānis Ozols un Ieva Kerēvica. Konkursā piedalījās visas mūzikas skolotājas Ineses Egles audzēknes: Justīne Siksna, Ulrika Kaire un Anna Sīle. Justīne un Ulrika savā vecuma grupā bija starp pieciem dalībniekiem, kam pasniedza veicināšanas balvas, bet Anna, neskatoties uz veselības problēmām, savā grupā izcīnīja 3. vietu un iespēju vakarā uzstāties svētku koncertā kopā ar Latvijas mūzikas pērlēm, to skaitā arī Ingus Pētersonu un Evitu Zālīti. Tā bija atkal viena laba iespēja gūt noderīgu pieredzi un apliecinājumu savai varēšanai. Foto

Veic pētījumu par sadarbību ar pašvaldību

APTAUJANīcas vidusskolas absolvente, tagad Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu un ekonomikas attīstības fakultātes studente Evija Otaņķe, gatavojot kursa darbu, izvēlējusies noskaidrot, kāda iespēja mūsu novada iedzīvotājiem ietekmēt pašvaldības  politikas veidošanu. Viņa sagatavojusi aptaujas anketu, kurā ietverti 18 jautājumi, aicinot būt atsaucīgiem un anonīmi paust savu viedokli. Aptaujas kopsavilkumu E.Otaņķe nodos arī domes rīcībā, lai uzzinātu novadnieku vērtējumu un veiktu darbības uzlabojumus. Anketa pieejama lapas labajā malā – MĒS JAUTĀJAM.

Uzņem Auces novada kolēģus

Auce30. novembrī Nīcas novada bāriņtiesa uzņēma Auces novada kolēģus – sešus bāriņtiesas darbiniekus. Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Jākobsone pastāstīja, ka pusstundu plānotā pieredzes apmaiņa krietni ieilga, jo raisījās ieinteresētas sarunas par ikdienā risināmiem jautājumiem. Ciemiņi labprāt apskatīja Nīcas tūrisma informācijas centru un Senlietu krātuvi. Viņi priecājās par apzaļumoto novada centru un mājīgajām domes un kultūras nama telpām.