Brīvdienās skolotāji mācās

24.oktobrī  Nīcas novada abu skolu skolotāji piedalījās kursos “Mūsdienīga mācību stunda”, ko vadīja Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” pārstāvis Rolands Ozols. Kursu saturs vedināja skolotājus domāt par aktuāliem jautājumiem izglītībā: stundu veidošanu, mērķu izvirzīšanu mācību stundai un strukturēšanu, dažādu metožu izmantošanu, kompetenču pieeju mācību procesa organizēšanā un dažādām vērtēšanas iespējām. Noderīga bija lektora pieredze, kā mācību stundā attīstīt gribu, atmiņu un iztēli, respektējot skolēnu uztveres, uzmanības īpatnības.

Risina jautājumu par lauku attīstības konsultantu novadā

Novada domē 25. oktobrī lauksaimnieku deleģētās pārstāves Zenta Frema un Inga Skrode tikās ar domes priekšsēdētāju Agri Petermani un izpilddirektoru Andreju Šakalu. Tika pārrunāta līdzšinējā situācija, Latvijas lauku un izglītības centra (LLKC) atsūtītie reālajai dzīvei pietuvinātie lauku attīstības konsultanta pienākumi  un lauksaimnieku atbalsts līdzšinējam konsultantam Ainaram Sīklim. Nīcas novada dome parakstīs līgumu ar LLKC un neiebildīs, ja lauku attīstības konsultantu izvēlēsies LLKC.

Rūpēsimies par saviem ceļiem!

Lai saudzētu ceļus, vairākās vietās uz ceļiem novada teritorijā izvietotas satiksmes zīmes par svara ierobežojumu virs 10 tonnām. Ja redzat lielgabarīta tehniku, kas pārkāpj ierobežojumu, no mežiem izvedot kokmateriālus, lūgums par to informēt!  Ja tas notiek uz pašvaldības ceļiem, zvanīt Komunālajai pārvaldei, tālr. 25622860, jautājumos par valsts ceļiem (Liepāja-Rucava; Nīca-Grobiņa, šoseja-Jūrmalciems, Ječu ceļš, Bernātu ceļš) zvanīt uz diennakts bezmaksas telefonu 80005555.

Rīko semināru par zivsaimniecības nozari

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļa ceturtdien, 3. novembrī, plkst. 10.00 aicina uz bezmaksas informatīvo semināru par aktualitātēm zivsaimniecības nozarē. Seminārs notiks Pērkonē, viesnīcā “Jūrnieka ligzda”. Lasīt vairāk

Skolēnu brīvlaikā aicina sportot

Nīcas Jauniešu centrs aicina pieteikties jauniešus sportiskām un draudzīgām aktivitātēm brīvlaika nedēļā. Pirmdien, 24. oktobrī, tiks organizētas sacensības volejbolā, trešdien, 26. oktobrī,  – basketbolā, bet piektdien, 28. oktobrī, – futbolā. Visas sacensības sāksies plkst.12.00. Komandā 4 jaunieši: 2 meitenes un 2 zēni. Pieteikties pie Nīcas Jauniešu centra vadītājas Ritas, tālr. 28808703.

Hallē notiks vingrošanas nodarbības bērniem

Nīcas sporta hallē 2 reizes nedēļā – pirmdienās un trešdienās- plānotas vispārattīstošas vingrošanas nodarbības bērniem.  Top divas grupas. 7-10 gadus veciem bērniem nodarbības notiks plkst.15.00 – 16.00, jaunākajiem – 5-7 gadus veciem  – plkst.16.00 – 17.00. Nodarbības vadīs trenere Kristīne Kopštāle, pieteikšanās un sīkāka informācija, zvanot pa tālr. 29560068.

Lai veicinātu atkritumu šķirošanu

Atkritumu izvešana Latvijā kļūs dārgāka. No nākamā gada vairāk nekā divas reizes tiks paaugstināts nodoklis nešķirotiem atkritumiem. Dabas resursu nodoklis tiek paaugstināts, lai veicinātu atkritumu šķirošanu. Lasīt vairāk

Paldies asins donoriem

Nīcas ambulancē 19.oktobrī tika organizēta asins donoru diena. Atsaucība bija ļoti liela-pierakstījās un uz asins ziedošanu ieradās 48 donori, tostarp 7 Nīcas vidusskolas 12.klases skolēni, kas asinis ziedoja pirmo reizi. Lasīt vairāk Foto

Svētdienskolas apmeklētāji mācās un sporto

Ir atsākušās Svētdienskolas tikšanās Otaņķos un šogad- arī Nīcā. Otaņķos pirmdienās no 16.00 līdz 18.00 sporta zālē darbojas sporta grupa Aivara Vadoņa un Didža Krūmiņa vadībā, bet no 17.00 līdz 18.00 otrajā stāvā notiek Bībeles nodarbība, ko vada Sandra Vadone. Šogad ir sākusies sporta grupa arī Nīcā- trešdienās no 17.00 līdz 18.30 Sporta hallē, ko vada Didzis Krūmiņš. Uz Nīcas grupu dažas reizes mēnesī brauks arī Toms Bermaks. Vecuma ierobežojumu šajās grupās nav, var nākt un piedalīties jebkurš, arī vecāki kopā ar bērniem. Jau pagājušajā gadā sporta grupas dalībnieki piedalījās Karostas Svētdienskolas organizētajos futbola turnīros, izcīnot godalgotas vietas. Arī šajā sezonā jau aizvadīts pirmais turnīrs un iegūta 2.vieta.

Uzsāks Nīcas centra stila dārza izveidi

Uzsākta projekta “Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei” īstenošana sadarbībā ar Liepājas un Grobiņas novada pašvaldībām. Nīcas novads šī projekta ietvaros izstrādās būvprojektu un uzsāks Nīcas centra stila dārza izveidi, izmantojot nīcenieces Lienes Ausējas diplomdarba ietvaros Latvijas Lauksaimniecības universitātē izstrādātos plānus. Tādējādi, gatavojoties Latvijas simtgades svinībām, tiks paveikts nozīmīgs darbs, turpinot popularizēt Nīcas novada dabas vērtības un skaistos dārzus. Lasīt vairāk

Brīvprātīgie jaunieši iepazīst Liepāju

9. oktobrī Nīcas Jauniešu centra aktīvisti iepazīstināja brīvprātīgos jauniešus Špelu un Ramonu, kas strādā Nīcas Jauniešu centrā, ar skaistākajām un populārākajām Liepājas vietām. Kā jau informēts iepriekš, Nīcas jauniešu centrs pagājušā gada sākumā ir nokārtojis akreditāciju un saņēmis Eiropas savienības programmas “Erasmus+” projektu veida “Eiropas brīvprātīgais darbs” uzņēmējorganizācijas statusu. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Bērnu un jauniešu biedrību “Liepājas jaunie vanagi”.   Vairāk – NJC interneta vietnē

Nīcas vidusskolā rīkos konferenci

Nīcas novadā 2017. gada 11.martā  notiks audzināšanas, savstarpējās saskarsmes, konfliktu risināšanas metodēm, atkarību profilakses un emociju kontroles jautājumiem veltīta konference. 17. oktobrī notika pirmā darba grupas sanāksme par konferences norisi. Tika diskutēts par lektoru piesaisti, pasākuma formu u.c. jautājumiem. Plānots vēlreiz aicināt profesoru A.Ērgli, lai turpinātu pagājušajā gadā aizsākto tēmu. Nākošā darba grupas sanāksme notiks 14.novembrī plkst. 9.30. Ja ir vēlme tajā piedalīties, laipni aicināti Nīcas vidusskolā!

Projektu iespējas lauksaimniekiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 21.decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Lasīt vairāk

Fotokonkursa darbi izvērtēti

Noslēdzies fotokonkurss “Nīcas novads caur fotoobjektīvu”. Kopumā 18 dalībnieki iesnieguši 198 fotogrāfijas. 17. oktobrī komisija fotomākslinieka, studijas “Fotast” vadītāja Jāņa Vecbrāļa vadībā izvērtēja darbus. Noteiktas fotogrāfijas, kuru autori saņems godalgas, kā arī atlasītas 20 veiksmīgākās fotogrāfijas, kas tiks izvietotas izstādē Nīcas kultūras namā. Visi konkursa dalībnieki tiks aicināti uz izstādes atklāšanas un apbalvošanas pasākumu 15. novembrī. Konkursam iesniegtos darbus  novada mājas lapā varēs skatīt pēc šī datuma.

Nīcas strūklaka ir ieziemota

Strūklaka, kas atrodas “Nīcas sirdī” pie tūrisma informācijas centra, 14. oktobrī tika ieziemota. Tā atkal jauki atsāks čalot nākošajā pavasarī.

Jaunie trenažieri sporta hallē uzstādīti

Projekta ietvaros Nīcas sporta halles trenažieru zāle papildināta ar vairākiem jauniem, mūsdienīgiem trenažieriem. Darbi ir pabeigti un ikviens sporta cienītājs var droši doties tos iemēģināt.