Bernātos iededz eglīti

Sestdien, 2.decembrī, biedrība “Mēs Bernātiem” kopā ar ciema ļaudīm un viesiem izrotāja un iededza Bernātu Ziemassvētku eglīti. Par svētku noskaņu rūpējās folkloras kopa “Vēlava”, aicinot visus dziedāt līdzi un iet rotaļās. Silta tēja, piparkūkas un labi vārdi sildīja kopā sanākušos. Bernātu eglīte ir īpaša, jo to rotā katra atnākušā līdzi atnestā eglītes mantiņa un labās domas. Biedrības valdes locekle Diāna Ansule saka paldies visiem, kas iesaistījās. Foto

Rādīs stāstu par sirds siltumu

Nīcas vidusskolas skolēnu valde un pārējie skolas iedzīvotāji otrdien, 19. decembrī, plkst.18.00 aicina uz Nīcas kultūras namu ne vien skolēnu vecākus, bet ikvienu novada iedzīvotāju un ciemiņu. Ziemassvētku laikā skolēni iepriecinās ar izrādi pēc H.K.Andersena pasakas „Sniega karaliene” motīviem par sirds siltumu. Pirms izrādes varēs apmeklēt gardumu tirdziņu un piedalīties labdarības akcijā.

Atzīmē mazās eglītes dzimšanas dienu

Nīcas bērnudārza bērni kopā ar rūķi 1. decembrī atzīmēja mazās, tikko centra laukumā iestādītās sudrabeglītes dzimšanas dienu. Dzimšanas dienā eglītei tika dāvinātas ne vien rotas, bet arī skaistas dziesmas. Bija prieks par aizdegtajām brīnumsvecītēm un kopīgām rotaļām. Bērni solīja eglīti sargāt un lolot, lai tā izaugtu liela un priecētu ikvienu novada iedzīvotāju un ciemiņu. Foto

Par akciju „Zvaigzne Austrumos”

No 1.novembra līdz 5.decembrim notiek biedrības „Baltic Global Initiative” rīkotā atbalsta akcijā bērniem, kuru bērnību dažādās pasaules vietās apēno karš. Jau vairākus gadus Nīcas novadā to atbalsta Mežgalciema draudze un aicina ģimenes, klases, draugu kopas vai atsevišķus cilvēkus piepildīt kurpju kasti ar daudzveidīgām dāvanām. Kastītes līdz 3.decembrim var nogādāt restorānā „Nīcava”. Var arī ziedot naudu, par kuru organizatori paši sagatavo kastītes bērniem. Lasīt vairāk

Finansēs Nīcas Dižās muižas klēts izpēti

Nīcas Dižās muižas klēts ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Līdz šim, īstenojot  vairākus nelielus projektus, izdevies klēti pasargāt no tālākas bojāšanās. Lai nodrošinātu ēkas kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu, tapis vēl viens projekts. To atbalstījis VKKF un varēs veikt Nīcas Dižās muižas klēts arhitektoniski māksliniecisko izpēti, sekmējot pareizas darbības, atdzīvinot ēku vairākos posmos. Kā informēts iepriekš, tālākā nākotnē klēti paredzēts veidot par vietu, kur varam izzināt savu senatni. Lasīt vairāk

Talantu nedēļa Rudes pamatskolā

Rudes pamatskolā no 21.līdz 24.novembrim notika Talantu nedēļa. Līdz novembra beigām skolas zālē var skatīt skolēnu, vecāku, skolotāju un skolas darbinieku vaļasprieku izstādi. Ceturtdien notika dažādu talantu demonstrēšana, bet piektdien pirmo reizi skolā notika TALANTU ŠOVS. Lasīt vairāk

Pēdējo gadu uzstāda lielo egli

28. novembrī pie Nīcas novada domes tiek uzstādīta lielā egle, kas augusi Kalnišķu puses mežā. Egles noskatīšana un uzstādīšana katru gadu ir ļoti atbildīgs Komunālās pārvaldes darbinieku pienākums – īsts meistarstiķis. Domājot par dabas saudzēšanu, pieņemts lēmums, ka šis ir pēdējais gads, kad mežā tiek cirsta egle. Jau iegādāts sudrabegles stāds, ko 1. decembrī bērnudārza bērni Nīcas centrā iestādīs, lai augtu tai līdzi un priecātos. Egli  stādīs arī pie Nīcas vidusskolas. Atvestā lielā egle būs svētku rotā svētdien, 3. decembrī, kad ir 1. Advente. Foto

Par koku ciršanu mežā

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi un virza saskaņošanai Ministru kabinetā grozījumus noteikumos “Par koku ciršanu mežā”. Grozījumu projekts paredz atļaut kailcirtes Rīgas jūras līča un Baltijas jūras piekrastē – tur, kur tās līdz šim bija aizliegtas. Visā Latvijā plānots atļaut cirst jaunākus kokus. Dabadati.lv un Latvijas Dabas fonds aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties, lai to nepieļautu. Lasīt vairāk

Uzsāk Ziemassvētku gadīšanu

Pirmais Ziemassvētku ieskaņas pasākums jau aizvadīts – 26. novembrī Otaņķu Tautas namā izskanēja koncerts “Lai iedegas sveces”. Mākslinieki Kristīne Dina Bitēna, Indra Lintiņa un Atvars Sirmais radīja jauku un emocionālu noskaņu. Šie bija arī A.Liepiņas grāmatas “Mīlestība” atvēršanas svētki. Grāmatā ir par mākslinieku radošo darbību. Vairāki apmeklētāji labprāt iegādājās grāmatu un saņēma autogrāfu. Koncertā pieskārās ne vien Ziemassvētku tēmai, bet arī svecītēm kapos, kur svētdien daudzi devās, lai pieminētu savus aizgājušos tuviniekus. Foto

Pieņem pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai

Nodarbinātības valsts aģentūra līdz 5. decembrim turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Vairāk – uzņēmējdarbības sadaļā

Bojāeja ugunsgrēkos visbiežāk – neapdomības dēļ

Analizējot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) aizvadīto mēnešu statistiku par ugunsgrēkos cietušajiem un bojāgājušajiem cilvēkiem, var secināt, ka teju visi gadījumi ir saistīti tieši ar neuzmanīgu rīcību ar uguni. Lielu daļu traģisko nelaimju varēja novērst, ja vien tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības. Ja izcēlies ugunsgrēks vai radies cits apdraudējums un nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112! Lasīt vairāk

Gūst mājražotājiem noderīgu informāciju

Nīcas Pieaugušo izglītības centrā sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Liepājas nodaļu 24. novembrī notika seminārs par mājražošanas jautājumiem. Tika sniegta aktuāla informācija par apmācību un finansējuma piesaistes iespējām, likumdošanas nosacījumiem un uzraudzību pārtikas ražošanai mājas apstākļos. Dace Lēvalde iepazīstināja ar biedrības “Grobiņas spēkavots” darbību, organizējot mājražotāju un mājamatnieku savstarpējo sadarbību. Foto

Iedzīvotāji uzdod daudz jautājumu

Uz Nīcas pagasta iedzīvotāju sapulci 23. novembrī bija ieradušies ap 50 cilvēku – ne vien no centra, bet arī tālāk esošajām pagasta vietām. Pašvaldības darbinieki informēja katrs par savu darbības jomu. Sapulces apmeklētāji uzdeva daudz jautājumu – par ceļu kvalitāti, jūras noskaloto pludmali, transporta novietošanu sporta spēļu laikā, ielu apgaismojumu, lielgabarīta gružiem, meliorāciju, alkoholiķiem, gružu savākšanu u.c. Iedzīvotāji tika rosināti arī ikdienā ziņot par nebūšanām, rakstot iesniegumus un zvanot pašvaldības darbiniekiem.  Lasīt vairāk

Ievēro zīmi “Dzīvojamā zona”!

Vecāki, kuriem ir mazi bērni, ir satraukti, ka automašīnas brauc lielā ātrumā, neievērojot zīmi “Dzīvojamā zona”, kas nosaka, ka atļautais braukšanas ātrums ir līdz 20 km/h. Jebkurā brīdī no mājās uz ceļa var iznākt bērns un notikt sadursme ar automašīnu. Šī problēma ir aktuāla visām ģimenēm ar bērniem.

Ziemassvētku kartīti rotās tautastērpā saposusies nīceniece

Paldies 38 Rudes pamatskolas un Nīcas vidusskolas skolēniem, kā arī viņu skolotājiem par piedalīšanos Ziemassvētku kartītes zīmējumu konkursā. Sociālo, izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas deputātiem nebija viegli izdarīt izvēli. Šā gada  rūpnieciski izgatavoto kartīti, kas pašvaldības vārdā tiks sūtīta svētkos iestādēm un privātpersonām, rotās Rudes pamatskolas 6. klases skolnieces Paulas Mucenieces zīmējums. Naudas balvu – 30 eiro – Paula saņems skolas Ziemassvētku pasākumā. Visi konkursa darbi ar 3. decembri būs izvietoti izstādē Nīcas tūrisma informācijas centrā.

Iekļūst Baltijas TOP desmitniekā IT jomā

No 15. līdz 17.novembrim Ventspilī norisinājās starptautiskā konkursa “Ventspils IT challenge” fināla kārta. Tas ir konkurss skolēniem radošā tehnoloģiju pielietošanā. Šogad  bija pieteikušās 462 komandas, gandrīz 2000 dalībnieku no Baltijas valstīmKonkursa finālā 7. -9.klašu grupā iekļuva 6 komandas no Latvijas, tai skaita arī Rudes pamatskolas komanda „Eksperti” –Klāvs Vadonis (kapteinis), Rihards Putra, Aigars Juris Seļavins un informātikas skolotāja Sandra Rāte. Mūsu „Eksperti” iekļuva TOP desmitniekā savā grupā Baltijā. 2016. gadā mūsu komanda ieguva 2.vietu Latvijas mērogā. Lasīt vairāk