Darbu uzsāk pusaudži

IMG_03941. jūlijā darbu Nīcas novada vides sakārtošanas un labiekārtošanas darbos uzsāka 10 pusaudži. Pirmā darba diena sākās ar Pētera Aivara Piņņa instruktāžu par darba drošības jautājumiem. Pusaudžu darbu vadītājs Andrejs Geslers jauniešus slavē, jo viņi strādā ātri un atbildīgi. Pāris dienās izdarīts daudz. Šie jaunieši strādās visu jūlija mēnesi, savukārt, nākamie 10 – augustā. Pusaudžu nodarbināšana notiek Nīcas novada domei sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru.

Notiks īpašuma izsole

Nīcas novada dome domes sēdē 9. jūnijā apstiprināja  nekustamā īpašuma ”Piestātne” nomas tiesību izsoles noteikumus un nomas tiesību līguma projektu. Izsole notiks 2014. gada 10. jūlijā plkst. 14.00 Nīcas novada domes 14. kabinetā. Lasīt vairāk Izsoles noteikumi  Nomas līgums un akts

Atpūšas bērni un darbinieki

067 - CopySakarā ar darbinieku atvaļinājumiem un remontu, Nīcas pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte” ar 30. jūniju ir slēgta. Darbs tiks atsākts ar 4. augustu.

Jaunieši var bez maksas iegūt profesiju

VIAA_projekts-5_Sākusies uzņemšana profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā, kuras piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem bez maksas apgūt kādu no 90 profesijām. Mācības ilgs vienu vai pusotru gadu, pieejama arī stipendija līdz 115 EUR mēnesī. Lasīt vairāk

Organizē braucienu uz Puķu draugu saietu

indexNīcas novada pašvaldība19. jūlijā novada iedzīvotājiem organizē braucienu uz 37. Latvijas Puķu draugu saietu Priekuļos. Priekuļi sola plašu programmu, piedāvājot ne vien privātmāju, bet arī muzeja, parka, koktēlnieku plenēra apskati u.c. Pieteikšanās līdz 27. jūnijam, zvanot Dacei Vecbaštikai, tālr. 29458532. Lasīt vairāk

Dejotāji ielīgoja Vērgalē

Vergale4Sestdien, 21. jūnijā, vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Nīca” (vad. Maruta Puķīte) un jauniešu deju kolektīvs „Rietumvējš” (vad. Agija Kaunese) mēroja ceļu uz Vērgali, lai piedalītos Liepājas apriņķa deju dižkoncertā „Saules svētīšanas svētki”. Koncertā Vērgales muižas laukumā dejoja 15 deju kolektīvi no Nīcas, Liepājas, Pāvilostas, Vērgales, Aizputes, Priekules, Grobiņas un Lieģiem, virsvadītāja Valda Grīnfelde. Kolektīvi rādīja gan savas mīļākās dejas, gan vienojās vairākās kopdejās, kurās iezīmējās saules rita un Līgo tēma. Pēc koncerta danči turpinājās zaļumballē līdz rīta gaismiņai. Foto

Konkursa uzvarētāji apmeklē Vāciju

Vacija1Nīcas vidusskolas 8. klases komanda „Veterāni” – Rodijs Ronis, Natālija Pūce, Anete Latakaite, Mareks Kurpnieks, Mārtiņš Otaņķis – kopā ar pavadošo skolotāju Ivetu Roni un CSDD pārstāvi Valdu Kjasperi atgriezušies no ceļojuma uz zinātnes parku „Phaeno” Vācijā, ko saņēma kā balvu par uzvaru Latvijas mēroga konkursā “Gribu būt mobils!”. Izdaudzinātajā centrā bija iespēja ne vien skatīties, bet arī veikt dažādus eksperimentus. Gūts daudz pozitīvu emociju un jauku atmiņu. Lasīt vairāk Foto

Pirms Jāņiem sporto Jūrmalciemā

P132097322. jūnijā interešu kopa “Aizjomietes” projekta ietvaros rīkoja Sporta svētkus “Jūrmalciems 2014″. Svētku norise bija plānota pludmalē, taču laika apstākļu dēļ notika pie sabiedriskā centra. Piedalījās 11 atraktīvas komandas pa 6 dalībniekiem katrā un līdzjutēju pulks, lielākoties jūrmalciemnieki, viņu bērni un radi. Tie patiesi bija svētki, nevis sacensības – valdīja prieks un līksmība, kas vakarā turpinājās zaļumballē. Lasīt vairāk Foto

Atjauno Brīvības cīnītāja piemiņas vietu

IMG_0255Nīcas vidusskolas 12. klases absolventi vēl pirms skolas beigšanas paveica ļoti labu darbu. Santa Maļika, Renāte Vilne, Matīss Mačiņš un Ance Katlapa pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā iesniedza projektu „Brīvības cīnītāja Augusta Skaras piemiņas vietas atjaunošana”. Sakopšanas darbos Verbeļu kapos iesaistījās visa klase. Iegūtie projekta līdzekļi galvenokārt tika izmantoti piemiņas plāksnes atjaunošanai. Turpmāko vietas sakopšanu jaunieši uzticēja nākošajiem divpadsmitajiem. Lasīt vairāk Foto

Nīcas novadu izvirza konkursam valsts mērogā

075 11. jūnijā Nīcas novadu apmeklēja konkursa “Eiropas Gada pašvaldība 2014″ Kurzemes plānošanas reģiona vērtēšanas komisija 6 cilvēku sastāvā. Konkursa galvenais tēmu loks bija – izglītots, radošs, aktīvs cilvēks, veselības veicināšana un Eiropas Savienības vērtību iedzīvināšana. 3 stundu laikā pašvaldības darbinieki iepazīstināja ar paveikto, izmantojot foto prezentāciju, piedāvājot apmeklēt Tūrisma informācijas centru, Senlietu krātuvi, ambulanci, sadzīves pakalpojumu punktu, Jauniešu centru, Jūrmalciema sabiedrisko centru un topošo Rudes sporta namu. Saņemta iepriecinoša ziņa, ka Nīcas novada pašvaldība izvirzīta konkursa 2., valsts mērogā kārtai. Foto