Dzied un dejo Limbažos

PAPILDINĀTS. 15. jūlijā senioru ansamblis „Sentiments” un deju kopa „Labākie gadi” viesojas Limbažos pie dziedātājas un komponistes Anitas Ozolas uz ikgadējo senioru ansambļu salidojumu „Starp bērziem, pļavām un tauriņiem”. Bija ieradušies 40 pašdarbības kolektīvi. Atraktīvās Otaņķu dejotājas speciāli bija iestudējušas jaunu deju „Cūka rudzos”. Vareni izskanēja Laines Zeiles un Ausmas Laivenieces duets. Pasākums bija ļoti jauks – skaists laiks, viesmīlīga uzņemšana, bagātīgs mielasts un savstarpēja sadraudzība ar kolektīviem. Foto “Labākie gadi” Foto “Sentiments”

Nīcenieki piedalās festivālā „Soļi smiltīs”

15. jūlijā Liepājā 16. Latvijas piejūras pilsētu un novadu vidējās paaudzes dejotāju festivāls „Soļi smiltīs” pulcēja ap 700 dejotāju no 28 deju kolektīviem. Visus priecēja šai vasarai neraksturīgi siltais un saulainais laiks. Pēcpusdienā nīcenieki savu programmu rādīja J.Čakstes laukumā kopā ar citiem kolektīviem. Vakarā visi pludmalē veikca radošo uzdevumu „Atstāj savus soļus Liepājas smiltīs” un saulrietā izdejoja dižkoncertu „Sēju vēju”. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Nīca” šādā festivālā piedalījās jau ceturto reizi. 2014. gadā festivāls notika Bernātos, bet pēc 2 gadiem notiks Jūrmalā. Lasīt vairāk Foto

Atklāj āra trenažierus un alpīnisma sienu

PAPILDINĀTS. 12. jūlija pēcpusdienā pie Nīcas vidusskolas sporta laukuma atklāja āra trenažierus. Liepājas ielu vingrotāji sniedza ne vien paraugdemonstrējumus, bet sportiskos konkursos iesaistīja arī skatītājus. Turpinājumā visi devās uz sporta halli, kur, pieminot halles gada jubileju, tika atklāta alpīnisma siena. Paraugdemonstrējumus un noderīgus padomus deva priekulnieki, kam ir pieredze šādas sienas izmantošanā. Daudz nīcenieku jau pirmajā dienā izmēģināja rāpšanās prasmes. Domes priekšsēdētājs Agris Petermanis rosināja novērtēt jaunās sportošanas iespējas un vēlēja gluži kā Lieldienās: “Veselību iekšā, slimību ārā!” Par trenažieru projektu Par alpinisma sienas projektu   Foto

Piedalās sociālo darbinieku Vasaras skolā

No 12. līdz 14. jūlijam Lubānas novadā, Latvijas Valsts mežu atpūtas un tūrisma centrā „Ezernieki” notiek jau ceturtā sociālo darbinieku Vasaras skola, ko organizē Labklājības ministrija. Šī gada tēma – Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodeksa pārskatīšana un aktualizēšana, kā arī iespēja interaktīvā, kreatīvā, radošā veidā caur mākslas terapijas veidiem gūt iespēju pilnveidot savas profesionālās kompetences un personiskās kvalitātes. Vasaras skolā piedalās arī Nīcas novada sociālā darbiniece Līga Draveniece.

Atkritumu maisi paredzēti neplānotiem atkritumiem

Nīcas novada Komunālā pārvalde atgādina, ka sadzīves atkritumu nodošanas sistēmā nekas nav mainījies – līgums par sadzīves atkritumu izvešanu ir jānoslēdz ikvienai privātmājai, kā arī vasaras mājām uz tiem mēnešiem, kad tās tiek apdzīvotas. Par līguma nenoslēgšanu ir piemērojams administratīvais sods. Sadzīves atkritumu maisi, kurus var iegādāties Nīcas tūrisma informācijas centrā ir paredzēti gadījumiem, ja neplānoti pieaudzis atkritumu apjoms. Tie novietojami līdzās savam konteineram. Lasīt vairāk

Godam pārstāv Latviju folkloras festivālā

Otaņķu etnogrāfiskajam ansamblim bija uzticēts godpilns pienākums – kā vienīgajam kolektīvam no 4. līdz 10. jūlijam pārstāvēt Latviju starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica” Lietuvā. Programma bija daudzveidīga un iespaidi spilgti. Festivālā piedalījās arī Nīcas vidusskolas folkloras kopas dalībnieces: Madara Roga, Sandija Stalta, Ksenija Jansone, Amanda Jaunzeme, viņas rādīja latviešu rotaļas un dejas. Muzikālo pavadījumu nodrošināja Indra Štube,  bet rokdarbu prasmes rādīja Elvīra Cibule. Stilizētā virtuvē dalībniekiem tika piedāvāti latviešu tradicionālie ēdieni: maize, siers, skābputra, kartupeļi ar biezpienu un siļķi, jaunpiena rausis. Foto

Tālos ciemiņus iepazīstina ar pieaugušo izglītību novadā

Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Openness to diversity through community education” ietvaros 12. jūlijā Jūrmalciema sabiedrisko centru apmeklēja delegācija no projekta dalībvalstīm Kipras un Itālijas. Pieaugušo izglītības metodiķe Kristīne Kopštāle un novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis atbraucējus  iepazīstināja ar pieaugušo izglītības aktivitātēm Nīcas novadā, tostarp no centra attālajos ciemos. Tālie viesi apskatīja arī Jūrmalciema kūpinātavu un pludmali, bet pēc “Aizjomiešu” sarūpētajām pusdienām labprāt apguva latviešu rotaļdejas kopā ar Nīcas etnogrāfiskā ansambļa dalībniecēm. Foto

Rīko klusuma akustisko Kārļa Kazāka koncertu

29. jūlijā fonds “Šeit un tagad” pie jūras priežu alejā rīko akustisko Kārļa Kazāka klusuma koncertu.  Tas būs vakars īpaši radītā vietā tiem, kuri vēlas ieturēt distanci no savas ikdienas, nošķirties no sabiedrības un kaut mirkli palikt vienatnē.  Cilvēkiem būs iespēja braukt kopā ar draugiem, bet ieejot teritorijā, iestāsies vienatne ar sevi. Tas nozīmē, ka visa pasākuma garumā tie nesarunāsies viens ar otru, bet baudīs apkārtējo klusumu un mūziku. Tāpat kā ķermenim ir nepieciešams miegs, prātam un dvēselei ir nepieciešams klusums un vienatne, lai ļautos sevis sakārtošanai.  Biļetes pieejamas: www.ekase.lv Lasīt vairāk

Par atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides

Viena no zaļināšanas maksājuma prasībām ir ekoloģiski nozīmīgas platības izveide. Latvija ir viena no tām četrām dalībvalstīm, kurā atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides prasības tiek piemērots no 2015. gada, un attiecīgie apgabali ir noteikti konkrētos pagastos.  Tomēr tiešmaksājumu regula paredz, ka apgabali, kuru saimniecībām piemērojams atbrīvojums no prasības, ir jāpārskata vismaz ik pēc trīs gadiem. Tādēļ, lai 2018. gadā turpinātu piemērot šo atbrīvojumu, ir izdarīti pārrēķini, izmantojot jaunākos pieejamos datus par pagastu kopējo platību, meža platību un lauksaimniecības zemes platību. Lasīt vairāk

Spriež par Nīcas Dižās klēts nākotni

10. jūlijā apvienoto komiteju sēdē pašvaldības darbinieki jaunos deputātus iepazīstināja ar plānoto Nīcas Dižās klēts nākotni. Tālākā nākotnē ir iecere ēku izmantot Senlietu krātuves vajadzībām. Lai rekonstrukcijai varētu piesaistīt Eiropas līdzekļus, ir nepieciešams veikt priekšdarbus, tādēļ pirms iepirkuma izsludināšanas ir sagatavots ēkas projektēšanas uzdevums. Klēts pirmais stāvs paredzēts kā viena telpa ekspozīcijas izvietošanai un aktivitāšu rīkošanai, bet 2. stāvs – krājumu glabāšanai. Nīcas Dižās muižas klēts ir vienīgais mūsu novadā esošais vietējas  nozīmes kultūras piemineklis, tādēļ ir vēlme maksimāli saglabāt tās vēsturisko veidolu gan ārpusē, gan iekšpusē. Lasīt vairāk

Pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku vēl neievēl

Nīcas novada domes ārkārtas sēdē 10. jūlijā lēmumi 22 jautājumu risināšanai tika pieņemti raiti, tikai nedaudz ilgāk par stundu, jo tie sīki un detalizēti tika izdiskutēti apvietotās komitejas sēdē 6. jūlijā, kas notika teju visas darbdienas garumā. Sīkāk tika izrunāts par atbrīvoto ambulances telpu iznomāšanas kārtību. Apstiprināja deputātu komiteju sastāvu, bet pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku 1. kārtā neizdevās ievēlēt, jo amata kandidāti Inga Skrode un Renārs Latvens saņēma vienādu balsu skaitu. Deputāti apstiprināja arī grozījumus saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību Nīcas novadā”, sporta spēļu „Čiekurkauss 2017” nolikumu un virkni citu jautājumu. Lasīt vairāk Foto

Zvejnieku svētkos pulcējas izturīgākie

PAPILDINĀTS. Laikapstākļi Zvejnieku svētkos, 8. jūlijā, nebija labākie – lietus pierima tikai vakara pusē, tādēļ arī apmeklētāju skaits pieauga pakāpeniski, bet balle bija plaši apmeklēta līdz pat rītam. Sporta spēlēs un bērnu kativitātēs piedalījās paši drosmīgākie un izturīgākie, par ko Neptūns viņus īpaši uzteica. Spēkus palīdzēja atgūt “Aizjomiešu” izvārītā gardā zupa. Atzinīgi tika novērtēts Nīcas vidusskolas mūziķu grupas “Aliferus” priekšnesums, bet īstu jautrību radīja māsu Legziņu uzstāšanās. Lietainais laiks bija radījis īstu azartu izpirkt visas loterijas biļetes. Foto

Mūzikas skolai piegādāts jauns pianīns

Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīta projekta ietvaros Nīcas Mūzikas skola ir saņēmusi jaunu pianīnu. Tas ir ļoti skanīgs, ar piesātinātu toni un plašām dinamiskajām iespējām. Pianīns atradīsies klavieru nodaļas vadītājas, klavierspēles skolotājas Selvijas Rabuško klasē,  tiks izmantots ikdienas mācību darbā, ieskaitēs un nelielos koncertos. 1. septembrī paredzēts jauno klavieru ieskaņas koncerts. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 5000, no kurām Valsts kultūrkapitāla finansējums ir EUR 3000, pārējā summa tika segta no Nīcas novada domes budžeta līdzekļiem. Lasīt vairāk

Lepojas ar restaurētajiem vainagiem

Nīcas Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga ir gandarīta, ka pēc restaurācijas ar lepnumu apmeklētājiem var rādīt īpašus krātuves dārgumus – Nīcas zīļu vainagu un Pērkones līgavas vizuļu vainagu. Piesaistot Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzekļus, restauratore Indra Saulesleja rūpīgi veica restaurāciju, pa milimetram notīrot vainagu pamatni, atjaunojot tā formu, piešujot atirušās zīlītes. Apmeklējiet Senlietu krātuvi! Pie reizes apskatīsiet vēl daudz ko vērtīgu un interesantu! Lasīt vairāk Foto

Pusaudži veic lietderīgu darbu

Jau trešo dienu Nīcas novada Komunālās pārvaldes pakļautībā strādā 10 novada pusaudži. Meitenes ravē un uzrušina puķu dobes, daļa puišu Nīcas centrā rok tranšeju elektrības kabeļa ievietošanai, bet pārējie Bernātos ierok  stabus informācijas norādēm. Visi atzīst, ka šie darbi viņiem ir pa prātam un arī redzams, ka lauku bērniem to veikšanai ir labas iemaņas. Iepriekšējās dienās telpu uzkopšana bijusi nogurdinošāka. Kopā ar pusaudžiem ir darbu vadītāja Justīne Anna Šmiukše, viņa atzinīgi vērtē paveikto. Foto

Nīcā notiek basketbolistu treniņnometnes

Šovasar Nīcā varam sastapt gados jaunus sportistus – ir izrādīta interese par iespēju treniņiem izmantot Nīcas sporta bāzi. Šobrīd treniņnometne notiek Saldus basketbolistiem, bet no 9. jūlija trīs reizes pa 10 dienām hallē un skolas stadionā trenēsies Rīgas basketbolisti. Neskatoties uz to, sporta halle ir pieejama arī līdzšinējiem apmeklētājiem.