Dod ziņu par māju nosaukumiem un lieliskiem saimniekiem!

Laikraksts “Kurzemes Vārds” gatavo Latvijas simtgadei veltītu poligrāfijas projektu “Māju spēks” un aicina iedzīvotājus informēt par interesantiem māju nosaukumiem, lieliskiem māju saimniekiem un īpaši noformētiem māju nosaukumiem-vizītkartēm, ko darinājuši prasmīgi amatnieki vai radoši māju iedzīvotāji. Informāciju par pretendentiem – telefona numuru un adresi – lūgums līdz 27. augustam nodot SIA “Kurzemes Vārds” redaktorei Andai Pūcei, tālr.26436485, e-pasts: anda@kurzemes-vards.lv Lasīt vairāk

10 gadu jubileju atzīmē ar plašu koncertu

Deju grupas “Labākie gadi” 10 gadu jubilejas pasākums 11. augustā Rudē izvērtās gluži kā mazie Dziesmu un deju svētki – kopā bija pulcējušies teju visi mūsu novada pašdarbības kolektīvi un ciemiņi. Ilgi gaidītais lietus gan sāka līt nelaikā un pasākuma norisi nācās pārcelt uz Otaņķu tautas namu, taču lietus visus saliedēja ne vien ar slapjumu, bet arī ar sirsnīgu attieksmi, smaidiem un aplausiem. Mazliet skumji, ka pasākums un zaļumballe nevarēja notikt atjaunotajā, sapostajā estrādē, taču tas nemazināja dancotprieku – balle turpinājās līdz 5 rītā. Foto

Gaida priekšlikumus par dabas pieminekļiem

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka ir sagatavots projekts ar 69 ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem. Tajā iekļauts arī mūsu novadā esošais Pūsēnu kalns. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija gaida rakstiskus priekšlikumus par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām. Lasīt vairāk

Mežgalciema baznīcai jauns jumta segums

Mežgalciema baptistu draudze ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu īstenojusi projektu „Baznīcas jumts vieno un pasargā”. Tuvojoties ēkas astoņdesmitgadei, nomainīts viss Mežgalciema baznīcas jumta segums 350 m2 platībā. Lasīt vairāk

Izsludina pieteikšanos vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātiem

Nīcas novada vēlēšanu komisija izsludina pieteikšanos vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātiem darbam Otaņķu iecirknī. Pieteikties no 07.08.2014.- 17.08. 2018.
Pieteikumus iesniegt Nīcas novada domes 16.kabinetā Inārai Reķēnai. Zvanīt 28785349

 

Nīcas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Andra Eglīte

ALTUM klientu apkalpošanā pilnībā pāriet uz elektronisko pieteikumu sistēmu

Sākot no šā gada augusta Attīstības finanšu institūcijas ALTUM klienti pieteikumus valsts atbalsta programmu finansējuma saņemšanai un tam nepieciešamos dokumentus varēs iesniegt tikai elektroniski. Līdz ar pilnībā elektroniskas pieteikumu sistēmas ieviešanu klientiem tiks samazināts arī iesniedzamo dokumentu skaits. Tas ļaus samazināt laiku, kas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par valsts atbalsta finansējuma piešķiršanu. Lasīt vairāk

Ar Dziesmu un deju svētku sajūtām sirdī

Jau pagājis kāds laiciņš pēc lielajiem Dziesmu un deju svētkiem, taču atmiņas un sajūtas joprojām ir spilgtas, īpaši svētku dalībniekiem. Tās palīdzēs atsvaidzināt dalībnieku iesūtītās fotogrāfijas un raksts “Nīcas Novada Vēstīs” (iznāks 31.07.). Mūsu novadu svētkos pārstāvēja 5 kolektīvi: sieviešu un vīru kori, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Nīca”, Nīcas un Otaņķu etnogrāfiskie ansambļi. Vairāki agrākie nīcenieki turpinot tradīcijas, tagad dzied un dejo citos kolektīvos. Gita Pāvila ir Briseles latviešu kora diriģente un arī ar saviem koristiem piedalījās svētkos.

Pusaudžiem uztic atbildīgus darbus

Jūlijā mūsu novadā strādā 10 pusaudži – 8 puiši un 2 meitenes. Darbu organizē Nīcas novada dome sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru.  Viņi veic dažādus sakopšanas un labiekārtošanas darbus, palīdz novada pasākumu rīkošanā. Šonedēļ pusaudžiem uzticēti atbildīgi darbi – soliņu un stāvlaukumu norobežojošo līniju krāsošana. Lielākajai daļai no viņiem tā ir jauna pieredze, taču strādāts tiek rūpīgi. Augustā strādās cita pusaudžu grupa. 

Labiekārto Dārza ielas pagalmu

Tiek turpināti labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu māju pagalmā. Iela līdzās Nīcas daudzdzīvokļu mājām Dārza ielā 1  un Dārza ielā 3 bija šaura, tādēļ bija apgrūtināta satiksme un maz vietas automašīnu novietošanai. Tās sākumposms izbraukāts un vizuāli nepievilcīgs. Māju iedzīvotājas Inga Vaiteika un Inga Novade ar saviem projektiem guva finansiālu atbalstu pašvaldības vietējo projektu konkursā.  Lielāko daļu darbu z/s “Viļņi” darbinieki un atsaucīgākie sētas vīri jau paveikuši. Vēl atlicis sakārtot nelielu ielas posmu un noblietēt ielas paplatināto daļu. Lasīt vairāk Foto

Atjauno ambulances foajē sienas

Pēc ambulances ēkas logu pilnīgas nomaiņas pienāca kārta ambulances foajē sienu kosmētiskajam remontam. Pēc veiktās cenu izpētes remontu veica SIA “Taigers” par līgumcenu bez PVN EUR 3648,58. Tagad, ieejot ēkā, ir daudz pievilcīgāks skats. Lai saimnieciski izlietotu līdzekļus, tika lemts foajē griestu remontu veikt pēc ēkas jumta renovācijas un bēniņu siltināšanas, kas tiks veikti 2019. gadā. Šogad vēl ir ieplānota Nīcas ambulances ieejas mezgla vienkāršotās atjaunošanas II kārta. Ir izsludināts atkārtots iepirkums -jauna pandusa izbūve atbilstoši normatīviem, ieejas pakāpienu un platformas izbūve, taku bruğēšana.

Mediķi aicina karstā laikā sargāt veselību

Kad karstums sasniedz un pārsniedz 28-30 grādus pēc Celsija, NMP dienesta mediķi aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību, lai izvairītos no pārkaršanas un karstuma dūriena. Visbiežāk cilvēki cieš no karsta laika radītās ietekmes tad, ja organisms nespēj atdzist un kompensēt karstuma radīto ietekmi. Vairāk informācijas

Mūzikas skolas audzēkņi atgriezušies no festivāla Čehijā

Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi atgriezušies no Čehijas, kur piedalījās folkloras festivālā “Prāgas dienas 2018”. Nīcenieki ar lepnumu pārstāvēja Latviju, tiekoties ar 58 kolektīviem no 18 pasaules valstīm. Gūta lieliska pieredze, emocijas, saliedējies kolektīvs. Apskatītas arī skaistas vietas. Lasīt vairāk

Uzsākti grants ceļu rekonstrukcijas darbi

Uzsākti darbi, īstenojot projektu “Nīcas novada grantēto ceļa posmu pārbūve”. Pārbūvēs 8 ceļa posmus, kas apvienoti 5 tehniskajos projektos (Kamenes – Paipu dambis / Centrs – Žūrnieki / Pūpoli – Zirģeļi – Peņķi un LŪKSP / Šmitas – Kranti un Lībieši – Kāši / Jaunzemji – Ķaupeļi un Jūrmalciems – Meķis), kopumā veicot pārbūvi 18 kilometru garumā uzņēmējiem un lauksaimniekiem svarīgiem ceļiem. Pilnīga ceļu posmu slēgšana notiks tikai uz īsu brīdi, par to iepriekš brīdinot, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības interneta vietnē! Lasīt vairāk

Par valsts mēroga dabas katastrofu lauksaimniecībā

Nīcas novada dome saņēmusi zemkopības ministra Jāņa Dūklava parakstītu vēstuli, kurā teikts, ka pavasara ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā ir definējamas kā valsts mēroga dabas katastrofa. Tajā norādīta virkne prasību, par kuru neizpildi nepiemēros soda sankcijas. Lasīt vēstuli

Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai

Akcijas “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai” ietvaros ir radīts bezmaksas online rīks, lai sekmētu jauniešu apzinātu mācīšanos un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu neatkarīgi no tā kādā jomā vai kurā novadā labais darbs tiek veikts. Lasīt vairāk

“Vegas kauss” veiksmīgi aizvadīts

Ikgadējais “Vegas kauss” šogad 21. un 22. jūlijā pulcēja 20 komandas divās vecuma grupās ar vairāk nekā 250 dalībniekiem no Rīgas, Jelgavas, Saldus, Ventspils, Liepājas, Palangas, Klaipēdas un, protams, Nīcas. Vairāk – sporta sadaļā