Jūrmalciemā piemin Latviju un agrākos gadus

Jūrmalciema sabiedriskajā centrā 29. novembrī uz Valsts svētku atceres pasākumu pulcējās interešu kopu “Kalvas” un “Aizjomietes” dalībnieki un citi jūrmalciemnieki. Katrs izstāstīja savu Jūrmalciema stāstu, atcerējās agrākos laikus ciemā un teica savu vēlējumu Latvijai. Skanēja dzeja par Latviju, tika skatītas centrā izvietotās seno fotogrāfiju, gleznu un cimdu izstādes. Vairāki apmeklētāji pastāstīja savu rakstaino cimdu stāstu un atmiņas par gleznotāju Eiženu Plūmi, kurš savulaik daudz gleznojis Jūrmalciemu. Pasākums izvērtās ļoti sirsnīgs.

Bernātos notiek nūjošanas nodarbības

PAPILDINĀTS. Sākot ar 24. novembri sestdienās no plkst.13 līdz 14 ESF projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” ietvaros Bernātu dabas parkā sertificētas treneres vadībā notiks 8 nūjošanas nodarbības iedzīvotājiem bez vecuma ierobežojuma. Inventārs tiek nodrošināts. Var pieteikties vēl jauni dalībnieki pie Inatas Štāles, tālr.29415662. 8. decembrī nodarbība sāksies plkst.11.00.   Lasīt vairāk      

Ir svarīgi savlaicīgi veikt potes

Mēneša laikā Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā nokļuva divi bērni, kuriem nebija savlaicīgi nodrošināta mūsdienīga, 21.gadsimtā visiem pieejama medicīniskā aprūpe. Diemžēl, abus bērnus reanimatologiem neizdevās glābt.  Lasīt vairāk

Satiksmes autobusi atkal kursē pa tramvaja tiltu

Liepājas autobusu parks informē, ka sakarā ar tramvaja tilta rekonstrukcijas pabeigšanu, sākot ar 24. novembri autobusi maršrutos 5112 „Liepāja –Nīca-Otaņķi”, 6785 „Liepāja – Šuķene”, 6818 „Liepāja-Rucava-Nida”, 6820 „Liepāja –Rucava”un 6909 „Liepāja – Nīca” atsāk kursēt pa tramvaja tiltu. Vairāk informācijas

Nīcas vidusskolas korim 2. vieta

Nīcas vidusskolas 5.-9.klašu koris piedalījās skolu jaunatnes koru konkursā – festivālā “Mūsu dziesma” Lietuvas pilsētā Vievis un izcīnīja 2. vietu. Vairāk informācijas – skolas interneta vietnē

Grīnvaltos un Rudē gatavojas Ziemassvētkiem

Sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Radošās sievietes svētku noformējumus un dāvanas gatavo pašas. Grīnvaltu sabiedriskā centra apmeklētājām Gunta Šlosberga mācīja mākslinieciski noformēt visparastākās pudeles, bet Rudē notika Adventes vainagu darināšanas nodarbība. Tapa ne tikai ierastie apaļās formas vainagi. Otaņķu senlietu krātuves vadītāja Lelde Jagmina izgatavoja neparastu noformējumu, kas rotā Otaņķu zirglietu šķūni.
Foto Grīnvaltos Foto Rudē

Jūrmalciema ainava ir mūsu dārgums

Šogad, Latvijas simtgades gadā, tika īstenots projekts “Ainavu dārgumi”, aicinot iedzīvotājus ieteikt īpašas Latvijas vietas, ainavas, kas satur īpašu vēstījumu, ko vēlamies ierakstīt Latvijas vēsturē un nodot bērniem un mazbērniem. Par ainavu dārgumu atzīta arī piejūras ciemu ainava, tostarp – Jūrmalciema ainava ar saviem aizjomiem un tekoņām. Tas ir mūsu dārgums, kuru joprojām varam skatīt savām acīm. Leposimies ar to, izzināsim par tās veidošanos un stāstīsim to citiem! Lasīt vairāk

Pieaug ar apkuri saistītajos ugunsgrēkos bojāgājušo skaits

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apkopotā informācija liecina, ka šogad ir pieaudzis ar apkures iekārtu nepareizu ekspluatāciju, bojājumu un to nepareizu izbūvi saistītajos ugunsgrēkos bojāgājušo skaits. Lai nelaimes nenotiktu, ir svarīgi novērtēt apkures iekārtu tehnisko stāvokli, veikt dūmvadu tīrīšanu, ievērot drošas apkures ierīču lietošanas noteikumus. VUGD arī atgādina, ka dūmu detektora ierīkošana samazina bojāgājušo skaitu. Lasīt vairāk

Aicina nodot tautastērpus

Nīcas pašdarbības kolektīvu dalībnieki – dejotāji, koristi un etnogrāfiskā ansambļa dalībnieki, kuri dalību kolektīvos pārtraukuši, tiek aicināti iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz gada beigām nodot Nīcas kultūras namā tautastērpus! Iepriekš vēlams sazināties ar Inesi Šalmu, tālr.28808984.

Izvietota Otaņķu pagasta nozīmīgāko būvju fotoizstāde

Otaņķu Tautas nama gaitenī, blakus bibliotēkai, ikviens aicināts aplūkot senu fotogrāfiju izstādi. Tā izveidota pēc Otaņķu pagasta bibliotēkas vadītājas Vinetas Jušķevicas ierosinājuma sadarbībā ar Nīcas un Otaņķu senlietu krātuvēm. Izstādē, kas veltīta mūs valsts apaļajai jubilejai, daudziem pārsteidzošas liksies fotogrāfijas ar senāko būvju – Rudes skolas, Otaņķu skolas, Rumbas gala skolas “Ērģelnieku”, Bārtas koka tilta, Upmaļciema un Prenclava vējdzirnavu attēliem kā arī citas, kas tapušas kolhoza “Zelta Zvaigzne” laikā, kad vairākās Rudes ēkās bija izvietota ciema administratīvā pārvalde. Šī ir iespēja salīdzināt, kā Otaņķu pagasta būves ir mainījušās.

Nīcas centrs pošas Ziemassvētku rotā

Valsts svētki aizvadīti, pošamies jau Ziemassvētku rotā. 26. novembrī Nīcas centrā Komunālās pārvaldes darbinieki uzstādīja lielo egli, kas tuvākajā laikā tiks izpušķota. Lai saudzētu dabu, pagājušajā gadā centrā tika iestādīta eglīte svētku vajadzībām un bija plānots mežā egli vairs necirst. Tomēr pie lielās egles esam tikuši, paveicot citu labu darbu – pie ambulances ēkas likvidējot egli, kura noēnoja kabinetus. Mazus un lielus centra apmeklētājus priecēs ne vien divas svētku egles, bet top arī jauni noformējumi.

Izsludināts Ziemassvētku kartītes zīmējumu konkurss

Līdz 30. novembrim tiek gaidīti Ziemassvētku kartītes zīmējumu konkursa darbi. Konkurss ir izsludināts Nīcas vidusskolas un Rudes sākumskolas skolēniem. Pirmie darbi jau saņemti. Zīmējumā vēlams izmantot Nīcas novadam raksturīgus elementus. Lai kartīti vieglāk varētu rūpnieciski izgatavot, zīmējumu vēlams gatavot grafiskā tehnikā – ar tušu, zīmuli vai smalku flomāsteru tās dabiskā izmērā – 20 cm x 10 cm. Zīmējuma otrā pusē jāuzraksta vārds, uzvārds, klase, telefona numurs un skolotājs (ja darbs veikts stundā vai pulciņā). Darbus iesniegt novada domes 14. vai 16. kabinetā. Veiksmīgākais zīmējums tiks izmantots Ziemassvētku kartītei, ar kuru pagasta vārdā sveiks iestādes un privātpersonas. Deputātu izvēlētā zīmējuma autors saņems naudas balvu 30 eiro.

Uzlabo skolēnu prasmes un zināšanas

Šajā mācību gadā Nīcas novada Rudes sākumskolā un Nīcas vidusskolā turpinās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai“(pr.Nr. 8.3.2.2./16/I/001) aktivitātes. Tiek nodrošināts individuāls pedagoga papildatbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām, organizētas grupu nodarbības pēc Montesori metodikas, kā arī piedāvāti vairāki pulciņi. Lasīt vairāk

Apskatīsim izstādes sabiedriskajos centros!

Seno fotogrāfiju izstādes “Mēs Latvijas 100 gados” līdz Ziemassvētkiem skatāmas Jūrmalciema, Kalnišķu un Grīnvaltu sabiedriskajos centros. Nīcas senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga, pārskatot savus krājumus, ir atlasījusi katram ciemam zīmīgākos notikumus un vietas. Jūrmalciemnieki savā sabiedriskajā centrā kopīgi sarūpējuši vēl divas izstādes. No vairākām mājām bijušie un tagadējie ciema ļaudis sanesuši Eižena Plūmes, Benitas Bitānes un Velgas Gūtmanes gleznas, kurās skatāmas Jūrmalciemā tapušas ainavas. Tāpat sanesti gan seni, gan jaunāki rakstaini cimdi. Ir vērts apskatīt un novērtēt! Foto

Skaidro Bārtas dambju atjaunošanas nepieciešamību

PAPILDINĀTS. 7. novembrī Nīcas kultūras namā tika rīkota informatīva sanāksme par būvprojektu Bārtas upes kreisā krasta dambja atjaunošanai. Domes priekšsēdētāja Agra Petermaņa ievadam par vēsturisko Bārtas dambja būvniecību 1932. gadā un vairākkārtējiem plūdiem sekoja  Zemkopības ministrijas speciālista Edgara Griķīša un inženieru biroja “Kurbada tilti” darbinieces Vinetas Aleknas-Bērziņas plašs skaidrojums par nepieciešamību stiprināt un paaugstināt dambjus, par veidu, kā tas tiks īstenots, kā arī par vairāku projektu kompleksu, kas tiek īstenots Nīcas novada iedzīvotāju un teritorijas drošības radīšanai. Lasīt vairāk  Foto

Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi iepriecina klausītājus

Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi, sagaidot Latvijas simtgadi, radošā sadarbībā veikuši labus darbus. Novembrī ar savu sniegumu viņi īpaši bieži iepriecināja citus. Lasīt vairāk Foto