Brīdina par izmaiņām autobusu satiksmē Lieldienu brīvdienās

Lieldienu brīvdienās, no 14. līdz 17. aprīlim, gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 600  reģionālo vietējo un starppilsētu maršrutos, tādēļ Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā www.1188.lv vai sazināties ar Liepājas autobusu parku.

Var iegādāties nozīmītes ar novada ģerboni

Papildināti suvenīru krājumi ar Nīcas novada simboliku. Atkārtoti izgatavotas nozīmītes ar novada ģerboni. Tās izmantos gan novada prezentācijas vajadzībām, gan arī var iegādāties Tūrisma informācijas centrā. Domes sēdē tika apstiprināta nozīmītes cena – 75 centi.

Apstiprina līgumu par medību tiesību nodošanu

Nīcas novada teritorijā darbojas vairāki mednieku kolektīvi, apmedījot privātīpašnieku teritorijas. Novada dome apstiprināja līgumu par medību tiesību nodošanu, pilnvarojot tā parakstīšanu domes izpilddirektoram. Līgumu varēs slēgt uz laiku, kas nepārsniedz 5 gadus. Iesniegumi par medību tiesību nodošanu tiks izskatīti to saņemšanas kārtībā.

Jūlijā bērnudārzā veiks remontdarbus

Novada dome atbalstīja ierosinājumu no 3. līdz 31. jūlijam slēgt visas Nīcas bērnudārza „Spārīte” grupas, kā tas notiek katru vasaru. Šajā laikā notiks plānotie remontdarbi grupās, kāpņu telpās un virtuvē un darbinieki dosies atvaļinājumos. Jūnijā un augustā vietas bērnudārzā tiks nodrošinātas visiem bērniem, kuriem tas būs nepieciešams.

Radīs labākas iespējas skolēniem plānot savu nākotni

Lai uzlabotu skolēnu zināšanas par nākotnes karjeras iespējām, Nīcas novads piedalās Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Tā ietvaros tiek izveidota amata vieta „pedagogs-karjeras konsultants” uz 0,3 likmēm, kas līdz 2020. gada augustam strādās ar Nīcas, Rudes, Rucavas un Sikšņu skolu 1.-12. klases audzēkņiem, iepazīstinot ar dažādām profesijām – rīkojot tikšanās, dodoties ekskursijās uz uzņēmumiem u.tml. Karjeras konsultanta pienākumus pēc apmācībām veiks skolotāja Elīna Krūma. Pašvaldības līdzekļi būs nepieciešami tikai transporta nodrošināšanai.

Sakops vidusskolas direktora atdusas vietu

Nīcas vidusskolas 12.klases skolēni uzrakstīja projektu “Atdusas vietas labiekārtošana bijušajam Nīcas vidusskolas direktoram Jānim Cēberam” un guva Nīcas novada domes finansiālu atbalstu tā īstenošanai. Jānis Cēbers bija Nīcas skolas direktors no 1953. līdz 1972. gadam. Viņa darbības laikā Nīcas septiņgadīgā skola pārtapa par vidusskolu.  Direktors bija aktīvs arī pagasta dzīvē – dziedāja Nīcas vīru korī, bija ciema padomes deputāts, vadīja lektoru grupu, piedalījās Vārda došanas svētku organizēšanā. Lasīt vairāk

Apstiprina noteikumus par uzņemšanu pirmsskolas grupās

Nīcas novada izglītības iestādes jau līdz šim ievēro noteiktu kārtību, reģistrējot bērnus uzņemšanai. Lai uzlabotu vecāku informētību, deputāti sēdē apstiprināja saistošos noteikumus „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē un pirmsskolas grupās”. Noteikumos minēts arī iesniedzamo dokumentu saraksts, nodefinēta kārtība, kādā bērns var pretendēt uz prioritāro vietu. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc atzinumu saņemšanas no ministrijas un publicēšanas „Nīcas Novada Vēstīs”.

Aicina uz Latvijas simtgades pasākumiem

Gaidot Latvijas simtgadi,  tiek rīkots vērienīgs koncertuzvedumu cikls “Latvijas gredzens” ar 4 pasākumiem. Tuvākie no tiem koncertzālē “Lielais dzintars”: 25. aprīlī – muzikāla izstāde “Kalns uz augšu ies”,  5. maijā – koncertizrāde “Latgales gredzens. Rakstiem un skaņai”. Vairāk informācijas

Lieliski pavada laiku Putnu dienā

8. aprīlī Nīcas novadā tika rīkota Putnu diena, piedāvājot 3 maršrutus biologa Ritvara Rekmaņa vadībā. Lelde Jagmina saka paldies par šāda pasākuma rīkošanu. Neskatoties uz vēso dienu, viņas vērtējumā tas bijis lieliski pavadīts laiks pie dabas – iegūtas jaunas zināšanas par dzimto pusi, novērotas vairāk nekā 50 putnu sugas. R.Rekmanis sniedzis izsmeļošas atbildes uz katru jautājumu. Nīcas novads ir bagāts ar putnu vērošanai piemērotām vietām, konstatētas 200 putnu sugas.

Darbu uzsāk pieaugušo izglītības metodiķe

Darbu Nīcas novada domē par pieaugušo izglītības metodiķi uzsākusi Kristīne Kopštāle. Viņas pārziņā ir ne vien apmācību organizēšana pieaugušajiem, bet arī sadarbība ar Jūrmalciema un Kalnišķu sabiedriskajiem centriem, un Jauniešu centru. Jaunā darbiniece ir apmeklējusi visas minētās pašvaldības struktūrvienības, iepazinusies ar to darbiniekiem un aktīvistiem, ir apņēmības pilna darboties.

Uzņēmēji var pieteikties skolēnu nodarbināšanai

PAPILDINĀTS. “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” norisināsies no 2017. gada 1. jūnija līdz 31. augustam. Darba devēju pieteikšanās Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālē notiek no 2017.gada 27. marta līdz 19. aprīlim. Lasīt vairāk 25. aprīlī plkst.10.00 viesnīcā „Līva” tiek organizēts seminārs darba devējiem, lai visus jautājumus sīki izskaidrotu.

Par notikušo negadījumu

5. aprīlī Nīcā, Skolas ielā pie ambulances, notika nelaimes gadījums – SIA „SK Transports” ekskavatorists iebrauca augstsprieguma līnijā. Par nelaimes gadījumu nekavējoties tika ziņots Vienotajam ārkārtas palīdzības dienestam 112, kurš informēja atbildīgos dienestus. Neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi uzturējās nelaimes gadījuma vietā, ieradās Valsts policija, VUGD, AS „Sadales tīkli” un rīkojās savas kompetences ietvaros. Latvijas Vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiāli atbalstīto projektu „Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei” saskaņā ar līgumu izpilda SIA „SK Transports”.

Aprīlī piedāvā atbrīvoties no lielgabarīta gružiem

Aprīlī, Spodrības mēnesī, daudzdzīvokļu māju (kas ir pašvaldības bilancē) iedzīvotāji tiek aicināti iztīrīt pagrabus, šķūnīšus un lodžijas, un bez maksas nodot lielgabarīta gružus (vecus dīvānus, tualetes podus, skapjus, plauktiņus, krēslus u.tml.). Lai tie aizņemtu mazāk vietas, lūgums pirms izmešanas izjaukt. Ja šādu iespēju vēlaties izmantot, paziņojiet par to savas mājas vecākajam, savukārt  māju vecākajiem lielo konteineru pieteikt līdz 6. aprīlim, zvanot vides speciālistei Dacei Vecbaštikai, tālr.29458532 vai Komunālās pārvaldes vadītājam Aigaram Veisam, tālr.25622860.

Lauksaimniecības jomā uzdarbojas krāpnieki

Pēdējā gada laikā Valsts policijā vērsušās vairākas personas, kuras, vēloties iegādāties lauksaimniecības tehniku, kļuvušas par krāpšanas upuriem. Valsts policija uzsākusi izmeklēšanu, kuras laikā noskaidrots, ka lauksaimniecības jomā aktivizējušies krāpnieki, kuri, piedāvājot iegādāties neesošu lauksaimniecības tehniku, izkrāpuši avansa maksājumus vairāku desmitu tūkstošu eiro vērtībā. Lasīt vairāk

“Spārītes” bērni iesaistās konkursā “Tīrai Latvijai “

Darbojoties Ekoskolas programmā, viens no pamatuzdevumiem ir  nepiesārņot apkārtējo vidi, tāpēc Nīcas bērnudārza “Spārīte” bērni piedalījās izlietoto bateriju savākšanas konkursā. Ar aktīvu vecāku atbalstu izdevās savākt 165.25 kg izlietoto bateriju. Piedaloties šajā konkursā, lielākais ieguvums ir apzināšanās, ka pasargājam savu Latviju no kaitīga piesārņojuma. Šo atziņu “Spārītes”  bērniem māca jau no agras bērnības.

Bārtas upē ielaidīs vēdzeļu mazuļus

Saņemta informācija, ka Zivju fonda padome pilnā apmērā apstiprinājusi Nīcas novada Attīstības nodaļas sagatavoto projekta pieteikumu “Zivju resursu pavairošana Bārtas upē Nīcas novadā”. Tā ietvaros 2017. gada otrajā pusē tiks piegādāti un Bārtas upē ielaisti 25 000 vēdzeļu mazuļi. Projekta kopējās izmaksas ir 4235 eiro, no kuriem Nīcas novada domes līdzfinansējums ir 466 eiro jeb 11% no projekta kopējām izmaksām. Pārējā summa tiks segta no Zivju fonda līdzekļiem. Lasīt vairāk