Pošamies svētku rotā

Par godu Latvijas svētkiem Komunālā pārvalde bija parūpējusies, lai izgaismotu Nīcas zīmi Latvijas karoga krāsās. Saņemts  daudz labu atsauksmju. Īpaši izgaismoti šogad bija Nīcas vidusskolas logi, svecītes tika iedegtas Rudes pamatskolas logos. Nākošgad būs Latvijas 100. dzimšanas diena. Jau tagad mēs visi – pašvaldības iestādes, uzņēmēji, privātmāju iedzīvotāji un daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie – varētu apsvērt, kā posīsimies svētkiem pēc gada, ar ko nākošie svētki varētu būt īpašāki. Ja staro Rīga un Bernāti, varbūt starot var arī Nīca un Rude?

Latvijas dzimšanas dienas pasākumā

Latvijas dzimšanas dienas pasākuma apmeklētāji tika rosināti aizdomāties par savu valsti un cilvēkiem, kas to veido. Jau tradicionāli tika godināti darbīgi ļaudis, kas paveikuši labus darbus mūsu novadā, kā arī ļāvuši tiem izskanēt tālāk. Balvu „Par mūža devumu Nīcas novadam” pasniedza Aijai Šķuburei, goda nosaukumu „Gada novadnieks 2017” –Karlīnai Miksonei, nomināciju „Labais darbs Nīcas novadam” – Imantam un Valdai Kalniem, Ritai Laugalei, Valdai Laukgalei, Gatim Rupeikam, Robertam Šīmanim. Kupli apmeklēta bija svētku balle.  Foto

Latvijas dzimšanas diena PII “Spārīte

17. novembra rītā ar svinīgu līniju tika atzīmēta Latvijas 99. dzimšanas diena. Kopīgi tika nodziedāta Latvijas Valsts himna un ar vadītājas Dairas Eglītes uzrunu sveikta Latvija dzimšanas dienā. Grupas bija parūpējušās par patriotisku noformējumu telpās un visas nedēļas garumā bērni runāja un veidoja Latvijas valsts simboliku. Par godu Latvijas simtgadei tika atklāta “Mūsu labo darbu krātuve”, kur gada garumā PII “Spārīte” bērni un pedagogi metīs savus labos darbus Latvijai. Pēc gada, Latvijas simtgades priekšvakarā, labo darbu krātuve tiks vērta vaļā un, komisijai vērtējot un apspriežoties, tiks izvirzītas nominācijas un apbalvos labo darbu darītājus. Foto

Lai vairotu piederību Otaņķu pagastam

PAPILDINĀTS. 11. novembrī notika interešu kopas “Rude” projekta  “Esmu piederīgs šai vietai” noslēguma pasākums. Daudz izjustu, mīlestības pilnu vārdu savām mājām, Otaņķu pagastam un Latvijai skanēja ne vien lasītajos eseju konkursa darbos, bet arī Rudes pamatskolas meiteņu izpildītājās dziesmās. Projekta gaitā ir aptaujāti gados vecākie pagasta iedzīvotāji, nofotografētas vietas, kur gadu gaitā ir zudušas agrākās mājas. Izzināts atkal kāds mozaīkas gabaliņš no Otaņķu pagasta vēstures. Apkopoto materiālu biedrības dalībnieces nodeva Otaņķu Senlietu krātuves vadītājai Leldei Jagminai. Lasīt vairāk Foto

Traucēta satiksme Saules ielā

Sakarā ar gājēju takas izbūvi un apgaismojuma uzstādīšanu, ir pārrakta Saules iela. Darbi turpināsies aptuveni 2 nedēļas – līdz novembra beigām. Iedzīvotāji aicināti būt iecietīgiem un saprotošiem. Vedot bērnus uz bērnudārzu, izmantojiet piebraucamo ceļu no kultūras nama puses!

Bērnudārza bērni apgūst drošības noteikumus

9. novembrī pie PII “Spārītes” bērniem ciemos bija ieradusies VUGD  pārstāve Anete Strazdiņa. Viņa bērniem pastāstīja par dažādiem drošības noteikumiem, kas jāievēro mājās, uz ceļa un bērnudārzā.  Atgādināja, kā jārīkojas, ja notikusi kāda nelaime, kā arī iepazīstināja tuvāk ar ugunsdzēsēju profesiju. Bērniem bija iespēja piemērīt ugunsdzēsēju-glābēju tērpu un citu aprīkojumu. Nodarbības beigās katrs bērns dāvanā no VUGD saņēma krāsojamo grāmatu par drošības jautājumiem. Foto

PII “Spārītē” atzīmē Mārtiņdienu

Mārtiņdiena ir seno latviešu ziemas sagaidīšanas svētki, kad beidzās pieguļas un ganu laiks. PII “Spārītes” bērni šos svētkus svinēja 10. novembra rītā. Katra grupa bija sagatavojusi priekšnesumu, veltītu Mārtiņdienai. Dzirdējām gan tautasdziesmas, gan ticējumus, dzirdējām dziesmas un redzējām dejas. Pēc priekšnesumiem kopīgi pārrunājām, kas Mārtiņdienā jāliek galdā un kādas tradīcijas ievēroja senie latvieši.  Mārtiņdienas noslēgumā gājām rotaļās un dziedājām tradicionālās Mārtiņdienas dziesmas. Foto

Norisinās HIV testēšanās nedēļa 2017

No 17. līdz 24.novembrim Latvijā norisinās akcija “HIV testēšanās nedēļa 2017”, kuras ietvaros jebkurš Latvijas iedzīvotājs ir aicināts veikt HIV testu un saņemt speciālista konsultāciju bez maksas. HIV testēšanās nedēļas mērķis ir  aktualizēt HIV testa veikšanas nepieciešamību un nozīmi. HIV testu akcijas ietvaros iespējams veikt kādā no 17 vietām visā Latvijā, arī Liepājā. HIV testu HIV profilakses punktos (HPP) ir iespējams veikt ne tikai šīs akcijas ietvaros, bet arī ikdienā – bez maksas un anonīmi Vairāk informācijas par HPP varat uzzināt www.spkc.gov.lv sadaļā “HIV profilakses punkti“. Uzzini, kā veic HIV eksprestestu!

Inese Vaidere izsludina konkursu vidusskolēniem

Tuvojoties Latvijas simtgadei, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere izsludina konkursu 10.-12. klašu skolēniem „100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”, kura mērķis – apzināt un apkopot stāstus, kas atklātu viņu dzimtās vietas “nerakstīto vēsturi”. Konkursa uzvarētājiem būs iespēja doties ceļojumā uz Briseli un viesoties pie Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres, tāpat labāko darbu autori saņems veicināšanas balvas. Konkurss risināsies no 2017.gada 18.novembra līdz 2018. gada 18. martam. Lasīt vairāk Nolikums

Sveic represētos novada iedzīvotājus

Par tradīciju kļuvis pirms Latvijas dzimšanas dienas pašvaldības vārdā sveikt novada represētos iedzīvotājus ar ziediem, 30 eiro un piemiņas kartīti. Nīcas novadā dzīvo 59 represētie. Sociālā dienesta darbinieces no 14. līdz 16. novembrim viņus apmeklē mājās.

Novada domes sēdes lēmumi

13. novembrī notika kārtējā Nīcas novada domes sēde. Tajā tika skatīti 19 jautājumi: par attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju Grīnvaltos, apskaņošanas sistēmu sporta hallē, izglītības iestāžu audzēkņu izmaksām, zemes nomas līgumiem u.c. Lasīt vairāk

Bernāti staroja Čakstes kalnā

PAPILDINĀTS. Biedrība “Mēs Bernātiem” 12. novembrī Bernātos, Čakstes kalnā, organizēja projekta “Staro Bernāti” noslēdzošo aktivitāti, pulcējot kopā bernātniekus un cilvēkus, kam Bernāti ir iemīļota vieta. Biedrība ir uzsākusi  ziedojumu vākšanu J.Čakstes piemiņas zīmes atjaunošanai un ir pateicīga ikvienam ziedotājam. Nākošā iecere ir sarīkot Ziemassvētkus “Bernātu republikā”. Lasīt vairāk Informācija biedrības Facebook kontā Video

Nīcas amatierteātrim top jauns iestudējums

Nīcas amatierteātrim 9. novembra vakarā bija J.Alunāna viencēliena “Bagātā brūte” ģenerālmēģinājums. Pirmizrāde šoreiz būs Rucavas kultūras namā 12. novembrī. Cerot uz iespēju nākošajā vasarā piedalīties Dziesmu un Deju svētkos, Nīcas aktieri  Alunāna darbu iestudē rekordātrumā, jo nākošais ir Alunāna gads. Teksti tika saņemti septembra vidū, mēģinājumi notiek 2 reizes nedēļā. Uzvedums 2. decembrī tiks izrādīts festivālā Jaunlutriņos, 17. decembrī Liepājas apkārtnes amatierteātru skatē Priekulē un, cerams, februārī – Kurzemes reģiona skatē Ventspilī. Nīcas kultūras namā izrādi varēs noskatīties 23. decembrī. Foto

Izlozē veiksmīgo aptaujas anketas iesniedzēju

Izsludinātajā aptaujā labi vārdi veltīti 74 iedzīvotājiem un 5 kolektīviem, tādēļ pašvaldības deputātiem nebija viegli izvērtēt. Galīgais lēmums par nomināciju „Gada novadnieks”, „Par mūža devumu Nīcas novadam” un „Labais darbs Nīcas novadam” ieguvējiem tiks pieņemts novada domes sēdē 13. novembrī. Taču jau 10. novembrī, klātesot Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas deputātiem, komitejas priekšsēdētājs Raivis Kalējs izlozēja, ka maltīti motelī “Nīcava” baudīs otaņķniece Biruta Vāgnere. Viņa aizpildīja anketu pašvaldības interneta vietnē. Kopumā tika iesniegtas 103 anketas, 19 no tām nepiedalījās izlozē, jo bija anonīmas. 

Vidusskola ir veselību veicinoša izglītības iestāde

Nīcas vidusskola saņēmusi priecīgu vēsti no Slimību profilakses un kontroles centra – Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla padome, izvērtējot pieejamo informāciju un ņemot vērā atbilstību noteiktajiem kritērijiem, ir pieņēmusi lēmumu Nīcas vidusskolai piešķirt statusu “Veselību veicinoša izglītības iestāde”.

AS “Sadales tīkls” turpina atjaunot elektrotīklu

Pakāpeniski atjaunojot un uzlabojot elektrotīklu visā Latvijā, šogad Kurzemes novados  AS “Sadales tīkls” kopumā atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 52 km garumā, ieguldot vairāk nekā 2,2 miljonus eiro. Nīcas novadā šogad tiek realizēti 4 elektrotīkla atjaunošanas projekti, ieguldot vairāk nekā 398 tūkst. eiro. Lasīt vairāk