Mežgalciema baznīcai būs jauns jumts

Mežgalciema draudzē uzsākta projekta “Baznīcas jumts vieno un pasargā” realizācija. Šis projekts ieguvis Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu biedrības “Liepājas Rajona partnerība” administrētajā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēğijas projektu konkursā. Projekta ietvaros plānots jau pavasarī nomainīt jumta segumu. Lasīt vairāk Video

Lejaskurzemes čempionātā Nīcas futbolistiem 1. vieta

22. aprīlī Nīcas sporta hallē noslēdzās Lejaskurzemes čempionāts telpu futbolā, kurā tikās Vaiņodes, Durbes, Rokasbirzs un Nīcas komandas. FK “Nīca” futbolisti izbraukumos Vaiņodē un Aizputē guva 3 uzvaras un piedzīvoja vienu zaudējumu, bet 11. aprīlī Nīcas sporta hallē pirmo apli noslēdza ar spēli pret komandu “Zvejnieks”, uzvarot ar rezultātu 8:2 un kvalificējoties finālturnīram. Fināla turnīrā pret Rokasbirzs komandu tika gūta skaista uzvara ar rezultātu 4:1. Liepājā 15. maijā futbolistiem būs pirmā pilsētas čempionāta spēle pret TEM.

Novada iedzīvotāji uzsākuši talkošanu

PAPILDINĀTS. Kaut arī Lielā talka notiks tikai 28. aprīlī, vairākas novada iedzīvotāju talkas jau aizvadītas. Uz Otaņķu pagasta Zvaņu kapu teritorijas sakopšanu 14. aprīlī bija pulcējušies 13 čakli talcinieki, tostarp arī bērni. Šis bija piemērots laiks lapu grābšanai, kamēr zāle vēl nav sazēlusi. Foto Čakli talkoja arī pie Rudes centra daudzdzīvokļu mājām. Foto Novada domes darbinieki 21. aprīlī sakopa atpūtas vietas pie Bārtas upes, kur piestās laivošanas pasākuma “Bārtas pumpurs” dalībnieki.
Lielās talkas interneta vietnē pieteiktas talkošanas vietas Bernātos un Rudē, talkot plāno arī vairākas citas interesentu grupas. Esi aktīvs! Iesaisties! Paveic kādu labu darbu, lai Latvija un mūsu novads būtu zaļāks un sakoptāks!

Nīcas vidusskola dalās savā pieredzē

19. aprīlī Nīcas vidusskolā notika Brīvprātīgo skolu tīkla un Nīcas vidusskolas rīkotā Metodiskā diena. Skolā bija ieradušies pārstāvji no 13 Latvijas skolām. Nīcas vidusskola teorētiski un praktiski iepazīstināja ar uzvedības jautājumu risināšanu, skolas muzeja lomu mācību darbā, talantu attīstības veicināšanu, kā arī organizēja interaktīvas nodarbības. Viesus priecēja vidusskolas vokāli instrumentālo ansambļu priekšnesumi. Lasīt vairāk

Krista un Valts iegūst 2. vietu starptautiskā konkursā

18. aprīļa vakarā plkst. 21.00 koncertzālē “Liepājas dzintars” noslēdzās V starptautiskais klavieru duetu un kameransambļu ar klavierēm konkurss, kurā Nīcas Mūzikas skolas audzēkņi Krista Otaņķe un Valts Vecbaštiks (ped. Selvija Rabuško) klavieransambļu vecākajā grupā ieguva II vietu, bet kameransambļu vecākajā grupā Elīna Ķuņķe, Sintija Biteniece, Sabīne Ance Čirkše (ped. Dina Sleže, Sigita Briljonoka) – žūrijas atzinību. Foto

Justs Vadonis – skaļās lasīšanas čempions

Lai pilnveidotu skolēnu lasītprasmes iemaņas, veicinātu lasītprieku un saliedētu klases kolektīvu, Latvijas Nacionālā bibliotēka visā valstī uzsāka jaunu sacensību veidu 5. – 6. klases skolēniem – Skaļās lasīšanas sacensības. Arī Rudes pamatskolas skolēni iesaistījās Skaļās lasīšanas maratonā. Justs Vadonis kļuva ne vien par skolas, bet arī Liepājas reģiona čempionu un ieguva tiesības 12. maijā  pārstāvēt reģionu Rīgā, Latvijas  Nacionālajā bibliotēkā. Arī viņa klase dosies uz Rīgu, lai atbalstītu Justu. Lasīt vairāk

Izbauda bigbenda džeza ansambļa koncertu

Andris Ločmelis līdz šim nīceniekiem bija pazīstams kā Nīcas vidusskolas vokāli instrumentālā ansambļa vadītājs, tagad arī kā jaunizveidotā Nacionālo bruņoto spēku bigbenda džeza ansambļa vadītājs. Neskatoties uz to, ka ansambļa koncerts Nīcas kultūras namā notika darbdienas, 17. aprīļa, saulainā vakarā, to apmeklēja gana daudz mūzikas cienītāju. Tā bija jauka iespēja izbaudīt gan senākus, gan mūsdienīgākus džeza, funk un pop mūzikas skaņdarbus, vērot daudzveidīgu instrumentu spēli un solista izpildījumu. Diemžēl mūziku klausīties traucēja vairāku bērnu trokšņošana. Foto

Piedalās pūšaminstrumentu spēles konkursā

Talsu Mūzikas skolā 11. aprīlī norisinājās X Kurzemes un Zemgales Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkurss „Pūš pa deviņ’ – 2018”. Konkursā piedalījās Nīcas Mūzikas skolas flautu trio – Sintija Biteniece, Lauras Vecbaštika, Sabīne Ance Čirkše; skolotājas Sigitas Briljonokas audzēknes. Mūsu skolotājai bija arī uzticēts atbildīgs pienākums – vērtēt konkursa dalībniekus. Lasīt vairāk

Par investīciju piesaisti un kompensāciju saņemšanu

Par 16. maijā Rīgā plānoto Sociālās uzņēmējdarbības forumu un citu uzņēmējiem aktuālu informāciju lasiet mūsu interneta vietnes uzņēmējdarbības aktualitāšu sadaļā.
Bernātu dabas parks ir “Natura 2000” teritorija. Dabas parka zemju īpašniekiem varētu noderēt informācija par kompensāciju saņemšanu.

Novada domes lēmumi

16. aprīlī notika Nīcas novada domes ārkārtas sēde. Tajā tika skatīti 23 jautājumi. Deputāti apstiprināja nolikumus sportiskajai akcijai “Mani 100… Latvijai” un konkursam “Nīcas saimniece 2018 – saldākai dzīvei”. Atbalstīja Mūzikas skolas audzēkņu dalību starptautiskā folkloras festivālā Čehijā, skaņu aparatūras iegādi Nīcas kultūras namam, līdzfinansējuma piešķiršanu Jūrmalciema tīklu mājas pārbūves projektam u.c. Lasīt vairāk

Sociālā dienesta darbinieces stāsta par pabalstu veidiem

Pēc iedzīvotāju ierosinājuma 16. aprīlī Jūrmalciema sabiedriskajā centrā bija ieradušās Nīcas novada Sociālā dienesta darbinieces. Galvenokārt tika skaidrots par pašvaldības pabalstu veidiem un to saņemšanas iespējām. Tika runāts arī par valsts atbalstu iedzīvotājiem. Jūrmalciemnieces uzdeva daudz jautājumu, tādēļ sarunas ilga pāris stundu garumā. Foto

Ambulances ēkai tagad nomainīti visi logi

Nīcas ambulancei pabeigta savu laiku nokalpojušo koka logu nomaiņa. Pakāpeniski pa 10-12 logiem nomaiņa tika veikta vairāku gadu garumā. Pēc veiktās cenu izpētes pēdējos 23 logus mainīja SIA “Kurzemes amatnieks A” par līguma summu 6612.64 EUR (bez PVN).

 

Nīcas kori skatē saņem 1. pakāpes diplomus

Gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, 15. aprīlī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā norisinājās Liepājas apriņķa koru skate. Ar ļoti labiem panākumiem, I pakāpes diplomiem, no skates atgriezās Nīcas sieviešu koris un Nīcas vīru koris. Kā žūrijas priekšsēdētājs Romāns Vanags pieminēja savā uzrunā koristiem, Nīcas novads var ļoti lepoties, ka tik mazā novadā ir divi kori un it īpaši, ka ir vīru koris. Foto

Izvērtēti vietējā projektu konkursa pieteikumi

2018. gada novada vietējā projektu konkursā “Mēs savam novadam” tika iesniegti 11 projektu pieteikumi. Projektu iesniedzēju aktivitāte ir augusi. Konkursa vērtēšanas komisija ir izvērtējusi visus iesniegtos projektus. Projekti ir gan pasākumu, gan teritorijas labiekārtojuma darbu īstenošanai. Bez papildus nosacījumiem apstiprināti 4 projekti, 6 projektu iesniedzējiem līdz 17. aprīlim jāiesniedz papildus informācija Pēc minētās informācijas iesniegšanas būs zināms pilnais projektu īstenotāju skaits. Viens projekta pieteikums tika noraidīts neatbilstības (konkursa mērķim) dēļ. Paldies visiem, kuri  iesniedza savus projektu pieteikumus! Lasīt vairāk

Jaunus dejotājus uzņems jau maija beigās

2. martā lielā “Pērlīšu” grupa piedalījās Liepājas pilsētas mūsdienu deju konkursā, kur ieguva I pakāpes diplomu un tika virzīta uz Kurzemes novadu konkursu 13. aprīlī, kur tika iegūta pateicība un liela pieredze. Abas “Pērlīšu” grupas dosies uz nākamo konkursu jau 27. aprīlī Jaunpilī. Maija beigās noslēgsies deju sezona, taču vasarā treniņi notiks āra apstākļos, vispusīgi attīstot bērnu lokanību, izturību un aerobās spējas, lai sagatavotu bērnus nākošajai deju sezonai. Tāpēc jauni dejotgribētāji pirmsskolas un 1.-4. klašu grupās tiks uzņemti jau maija beigās. Pieteikties pie kolektīva vadītājas Montas Lībekas pa tālr. 25675020 vai e-pastā: monta.libeka@gmail.com

Līdz 22.maijam var pieteikties platību maksājumiem

No 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs, bet atbalsta apjomam tiks piemērots 1 % samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pieteikties platību maksājumiem varēs elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Lasīt vairāk