Valsts uzsāk PET izmeklējuma apmaksu

Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests informē, ka no valsts budžeta līdzekļiem tiek uzsākta pozitronu emisijas datortomogrāfijas (PET) izmeklējuma apmaksa pacientiem ar noteiktām onkoloģiskām diagnozēm. Tā iekļaušana valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu grozā ir nozīmīgs solis, jo, pielietojot šo kodolmedicīnas radioloģiskās diagnostikas metodi, ļaundabīgu audzēju var noteikt iespējami precīzi un savlaicīgi. Lasīt vairāk

Piedalās starptautiskā folkloras festivālā Klaipēdā

Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis ir uzaicināts piedalīties starptautiskā folkloras festivālā “Parbeg laivelis”, kas no 19. līdz 22. jūlijam notiek Klaipēdā. Festivālā pulcēsies kopas no 9 valstīm. Uzstāšanās būs dažādās vietās: Botāniskajā dārzā, pie upes, uz prāmja un uz lielās skatuves. Otaņķnieki ir gatavi pārstāvēt Latviju un Nīcas novadu, sniedzot savu programmu.

Redz, dara un piedzīvo

Jau sesto gadu Nīcas novada sociālais dienests piecas dienas jūlijā rīkoja vasaras nometni ar devīzi “Redzēt, darīt, piedzīvot”. Piedalījās novada bērni vecumā no 8 līdz 13 gadiem. Katra diena bija kā fantastisks piedzīvojums ar skaistu un interesantu vietu apmeklēšanu. Lasīt vairāk

Aizvadīti Zvejnieku svētki

Zvejnieku svētki Jūrmalciemā 14. jūlijā sākās ar karoga pacelšanu Nīcas Mūzikas skolas flautas trio mūzikas pavadībā un Jelgavas novada Eiropas deju kopas “Saulessvece” priekšnesumu. Jūrmalciema kausa izcīņa futbolā notika starp jūrmalciemnieku un Nīcas jauniešu centra komandām. Spēle bija līdzvērtīga. Pirmajā puslaikā pārāki bija jūrmalciemnieki, tomēr beigās pārsvaru pamanījās gūt nīcenieki. Dalībnieki sacentās zābaka mešanā, glābšanas riņķa ripināšanā, enkura turēšanā. Interešu kopa “Kalvas” organizēja radošās darbnīcas bērniem, bet “Aizjomietes” cienāja ar gardu lašu zupu. Svētku apmeklētājus sveica jūras valdnieks Neptūns, mūziķi Iveta Baumane un Roberts Pētersons. Īpaši daudz ļaužu sabrauca uz balli, kad uz dančiem rosināja pāvilostnieku grupa “Piemare”. Foto

Arī šogad juka bagātīgi zied

Kopš 2014. gada daudzinātā dienvidu puķe juka, kas aug pie Nīcas tūrisma informācijas centra,  priecē garāmgājējus ar krāšņiem ziediem. Pirmajā gadā bija viens ziedkāts, nākošajā gadā ziedu nebija, 2016. gadā – divi ziedkāti, bet nu jau otro gadu tā bagātīgi un ilgi zied – ziediņu pilni ir trīs ziedkāti. Un tie ir cilvēka augumā.

Baznīcas pagalmā uzstādīts karoga masts

Nīcas ev.lut. baznīca veiksmīgi īstenojusi pašvaldības projektu konkursa “Karogs Latvijas simtgadei”  ieceri par karoga mastu baznīcas pagalmā. Draudze pateicas par kvalitatīvi veiktu darbu firmai SIA “Alitana”. Projekts īstenots ar pašvaldības finansējumu 600 eiro apmērā. Draudzes līdzfinansējums projektā ir 130 eiro. Karoga svinīga uzvilkšana un iesvētīšana notiks novembrī Valsts svētku ietvaros.

Nīcas sporta hallei 2 gadi

15. jūlijā apritēja Nīcas sporta halles 2 gadu pastāvēšana. Visas halles zāles ir atzinīgi novērtējuši ne tikai vietējie, bet arī no citu novadu iedzīvotāji. Hallē trenējas dažādu vecumu sportisti un dažādu sporta veidu piekritēji. Te norisinājušies gan novada turnīri, gan uzņemtas reģiona, valsts un starptautiskas komandas. Jau trešo vasaru hallē notiek treniņnometnes. Lasīt vairāk

Rehabilitācijas centrā “Līgatne” piedāvā atgūt veselību

Rehabilitācijas centrs “Līgatne”  piedāvā sertificētu un profesionālu speciālistu pakalpojumus. Šogad ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu un tajā var saņemt arī valsts apmaksātus rehabilitācijas un fizikālās medicīna pakalpojumus ambulatori un dienas stacionāra apstākļos. Lasīt vairāk

Novada domes lēmumi

10. jūlijā notika Nīcas novada domes ārkārtas sēde, kurā tika skatīti 18 jautājumi. Liela daļa jautājumu bija saistīti ar nekustamiem īpašumiem un zemes lietām, kā arī tuvākajiem pasākumiem – apstiprināja nolikumu Zvejnieku svētku sporta spēlēm, Melleņu  lasīšanas  čempionātam un velokrosa sacensībām “Bernātu dzintariņš 2018”.  Lasīt vairāk

PII “Spārīte” top jauns žogs

Kamēr darbinieki  un bērni ir vasaras atvaļinājumos, pirmsskolas iestādē notiek plānotie remontdarbi. Noslēgts līgums ar  SIA “Fagoss” par jauna žoga ierīkošanu ap iestādes teritoriju. Mainīta lielo, iebraucamo vārtu atrašanās vieta. Tie tiks ierīkoti pretī katlu mājai, lai saimnieciskā zona būtu atdalīta. Līdz ar to  jāizveido jauns  piebraucamais ceļš. Mazie vārtiņi būs iepriekšējās vietās – pretī kultūras namam un no Saules ielas puses. Vārti tiks aprīkoti ar drošu aizbīdni, kuru bērni nevarēs atvērt. Pagalmā tiks pārvilkti  arī iekšējās elektropiegādes kabeļi. Kosmētiskie remonti notiek virtuvē un kāpņu telpās. Profilaktiskā apkope tiks veikta arī visiem 12 elektriskajiem ūdens sildītājiem. Jāpaspēj visu plānoto paveikt, lai 6. augustā sagaidītu bērnus drošā un sakoptā vidē.   

Iedvesmojoša zināšanu nometne jaunajiem mediju talantiem

No 7. līdz 12. augustam Kuldīgas novada Pelčos norisināsies starptautiskā mediju nometne “Young Media Sharks”, kur spējīgākie jaunieši no Baltijas nedēļas garumā gūs unikālas zināšanas un praktiskas iemaņas mediju jomā. Pateicoties nometnes atbalstītājiem un partneriem, jauniešu dalība nometnē ir pilnīgi par brīvu, taču nepieciešams izpildīt radošo uzdevumu. Īpaši aicināti jaunieši, kas nav pārliecināti vai šaubās par savām spējām. Pieredze rāda, ka tie ir vislielākie apslēptie talanti! Pieteikties nometnei un izpildīt radošo uzdevumu var līdz 2018. gada 22. jūlijam. Video no 2017. gada nometnes. Vairāk par nosacījumiem lasīt ŠEIT

Bezmaksas individuālas konsultācijas 1500 eiro apmērā ikvienam lauksaimniekam vai mežsaimniekam

Iespēju individuāli saņemt profesionālu bezmaksas konsultāciju radījis Lauku attīstības plāna (LAP) 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”. Tas paredzēts kā praktisks atbalsts lauksaimniekiem ar mērķi veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, par nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām, kā arī par savstarpējās atbilstības prasību ievērošanu. Projekta ietvaros iespējams saņemt konsultācijas augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā un ekonomikas nozarē. Lasīt vairāk

Paldies visiem Dziesmu un deju svētku dalībniekiem!

Tauta, kas zina savas saknes un godā tur savas tradīcijas, ir stipra. Un latviešu tauta ir stipra. To vēlreiz pierādīja nupat aizvadītie Dziesmu un deju svētki!

Paldies visiem Nīcas novada pašdarbības māksliniekiem- vidējās paaudzes dejotājiem, sieviešu un vīru koru un Nīcas un Otaņķu etnogrāfisko ansambļu dalībniekiem- par lepnumu un pašapziņu, ar kādu Jūs Nīcas novadu parādījāt Rīgā!

Domes priekšsēdētājs A.Petermanis

Iespējams iegādāties sadzīves atkritumu maisus

Sadzīves atkritumu reizēm privātmājās sanāk vairāk nekā konteinerā vietas. Atgādinām, ka Nīcas tūrisma informācijas centrā iespējams iegādāties sadzīves atkritumu maisus, kurus var piepildīt un izvešanas dienā nolikt blakus konteineram. Atkritumu maisa cena ir EUR 1.35, cenā iekļauta atkritumu izvešana.

“Clean R” atgādina par līgumu slēgšanu vasaras sezonai

Vides pakalpojumu un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Clean R” aicina iedzīvotājus, kuri Nīcas novadā uzturas pavasara un vasaras sezonā, pieteikt sezonālo sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu. Lasīt vairāk

Noslēgušies remontdarbi Grīnvaltu sabiedriskajā centrā

Pēc 6 mēnešu perioda, celtniecības darbi, kuru rezultātā Grīnvaltu ciemā būs pavisam jauns sabiedriskais centrs, ir veiksmīgi noslēgušies. Sabiedriskais centrs atrodas Grīnvaltu ciemā, Pērkones ielā 2-1. Iepriekšējo trīs telpu vietā tagad ir viena plaša telpa, kura vēl tiek labiekārtota,- aprīkota ar mēbelēm, stacionārajiem datoriem un mazo sadzīves tehniku. Jaunajā sabiedriskajā centrā būs publiski pieejamas telpas, kur tikties iedzīvotājiem, iesaistīties aktivitātēs, kā arī saņemt pašvaldības sniegtos pakalpojumus. Plānots, ka centrs savu darbību varētu uzsākt šī gada vasaras noslēgumā. Lasīt vairāk  Foto