Nopelna Cerību cāļa titulu

Vokālā ansambļa “Čiekuriņi” dalībnieks, piecgadnieks Toms Kazāks 2. aprīlī piedalījās Liepājas Bērnu un jaunatnes centra organizētajā mazo vokālistu konkursā „Cālis 2017”. Tomam šī bija jau otrā uzstāšanās kā solistam. Viņš dziedāja latviešu tautasdziesmu “Teci rikšus, kumeliņi” un R.Paula/G.Rača “Rausis”. Jaunais nīcenieks vecākajā grupā uzrādīja ceturto labāko sniegumu un nopelnīja Cerību cāļa titulu. Skolotāja Inese Egle slavēja, ka Toms gatavojas konkursiem un uzstājas ar nopietnu attieksmi un atbildības sajūtu.

Nīcenieces piedalās Meistaru dienu atklāšanā

31. martā  visā Latvijā sākās Meistaru dienas. Nīcas etnogrāfiskais ansamblis Laines Zeiles vadībā piedalījās pasākuma “Satiec savu meistaru” atklāšanā Liepājā, vēsturiskajā Romas dārzā kopā ar folkloras kopu “Saknes”. Nīcenieces bija krāšņas un skanīgas. Foto

Sieviešu koris skatē iegūst I pakāpes diplomu

Gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, 1. aprīlī Liepājā notika koru apriņķa skate, kas ir būtisks sagatavošanās posms valsts nozīmes koru nozares 2017. gada pasākumam – Dziesmu un deju svētku Noslēguma koncerta Modelēšanas koncertam Talsos 27. maijā. Nīcas sieviešu koris skatē ieguva I pakāpes diplomu. Nīcas sieviešu kora diriģente Līga Amerika Ansiņa ir gandarīta par kora dziedātāju sniegumu, īpaši izceļot komponista P.Barisona dziesmas “Melodijas” izpildījumu, kuru žūrijas komisijas loceklis un komponists R.Dubra ir novērtējis ar vārdiem “muzikāli izcils trauslums”. Diriģente vēlas pateikt paldies visām kora dziedātājām par mērķtiecīgu gatavošanās posmu un izpildījumu skatē.

Sarīko dančus ne pa jokam

Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Nīca” 1. aprīlī Nīcas kultūras namā saaicināja draugu kolektīvus, dejotājus no Laidzes, Ances, Rīgas, Gaviezes, Dundagas un Grobiņas, kā arī Nīcas jauniešu deju kolektīvu “Rietumvējš”, un skatītājiem rādīja „Dančus ne pa jokam”. Nīcas deju kolektīvs ir pieredzes bagāts – labus panākumus gūst skatēs, allaž tiek izvirzīts dalībai lielajos Dziesmu un deju svētkos Rīgā, vairākkārt ar saviem priekšnesumiem iepriecinājis ļaudis citās valstīs. Foto

Iznācis jaunais “Nīcas Novada Vēstu” numurs

Mājas lapā var lasīt jaunāko pašvaldības informatīvā izdevuma numuru, šodien, 31. martā, tas gaida arī pastkastītēs. Avīzītē var izlasīt par vairāku projektu īstenošanu, dimanta kāzu jubileju, grāmatas “Nīca laikmetu griežos” autoru, mūsu sportistu veiksmēm un izaicinājumiem. Ir nopietns pamudinājums nevilcināties ar īpašumu tiesību nokārtošanu. Tuvākajā laikā būs ne vien Lieldienas, bet virkne jauku svētku, par kuriem rakstīts “Nīcas Novada Vēstīs”. Tur atradīsiet arī daudz citas informācijas.

Piedāvā apgūt bērnu aprūpes pamatus

Latvijas Tālmācības profesionālais centrs piedāvā piedalīties četru dienu mācību programmā – Bērnu aprūpes pamati (40h). Tuvākie mācību nodarbību datumi – 1., 2., 8. un 9. aprīlis, pēc programmas apguves ir iespēja iegūt Profesionālās pilnveides izglītības apliecību. Programmas mērķis: nodrošināt topošajām auklēm teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību bērnu audzināšanā un aprūpē, kas dod jauniem speciālistiem iespēju; sniegt pakalpojumus fiziskām vai juridiskām personām; atbalstīt vecākus bērna audzināšanā; nodrošināt kvalitatīvu bērna aprūpi, apliecinot savas kompetences pedagoģijā, psiholoģijā un audzināšanas metodikā, bērna aprūpē u.c. jomās. Lasīt vairāk

Nīcas vijolniece pārliecinoši iegūst 1. vietu

29. martā Saldus mūzikas skolā norisinājās ikgadējais, šogad jau XII Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkurss „Sol-Re-La-Mi”. Un jau trešo gadu pēc kārtas Nīcas Mūzikas skolas audzēkne Līga Lapiņa šajā konkursā pārliecinoši iegūst 1. vietu. Konkursā Līga atskaņoja divus dažāda rakstura skaņdarbus, izpelnoties žūrijas atzinību par vijoles skaņas kvalitāti un tīro intonāciju. Līgu konkursam sagatavoja vijoļspēles skolotāja Linda Ločmane. Konkursā ar Līgu kopā muzicēja koncertmeistare Dina Sleže, bet atbalstīja un līdzi juta Līgas mamma. Paldies, skolotājiem par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu un interesi sava bērna talanta spodrināšanā. Foto

Organizē braucienu uz izstādi ,,Pavasaris 2017” Rāmavā

25.starptautiskā izstāde “Pavasaris 2017” savas durvis apmeklētājiem vaļā vērs 6.aprīlī. Izstāde ir kļuvusi par Lauksaimniecības un mežizstrādes nozīmīgāko pasākumu pavasarī. Izstādi 2016.gadā apmeklēja 13,5 tūkstoši ieinteresētu apmeklētāju. Lai pieredzes gūšanas brauciens būtu lietderīgāks, ir saņemts priekšlikums doties uz izstādi kopā ar transportu, ko nodrošinātu Novada dome. Interesentiem,  kuri vēlas piedalīties braucienā uz Rāmavas izstādi sestdienā, 8.aprīlī, pieteikties līdz 1. aprīlim, zvanot Ainaram Sīklim – 28694069.

Māca lauksaimniekiem ziņas sniegt elektroniski

Pastiprināti notiek klientu piesaiste ziņu sniegšanai elektroniski par ikvienu notikumu saimniecībā ar jebkuru sugu dzīvniekiem. Lai to varētu izdarīt, ir nepieciešams noslēgt rakstveida līgumu klātienē ar Lauksaimniecības datu centru. Organizācijas speciāliste  29. martā Nīcas pagasta bibliotēkā izstāstīja un apmācīja lauksaimniekiem ievadīt datus elektroniskajā ziņu sniegšanas sistēmā EZIS. Vairāki apmācību dalībnieki atzina, ka tas bijis ļoti noderīgi. Foto

Grīnvaltos uzstādīs ūdens atdzelžošanas iekārtu

Lai uzlabotu ūdens kvalitāti Grīnvaltu ciemā, 28. martā Nīcas novada Komunālās pārvaldes darbinieki uzsāka priekšdarbu veikšanu ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšanai. Noslēgts līgums ar SIA “Watex”, kas tuvākajā laikā uzstādīs iekārtu. Foto

Izsludina pieteikšanos konkursam “Sējējs 2017”

Zemkopības ministrija aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2017”. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs astoņās nominācijās un tiks pasniegta arī balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Lasīt vairāk

Kur likt izzāģētos zarus un nezāles?

Rīkojot pie daudzdzīvokļu mājām talkas, izzāģētos zarus novietot glītā kaudzē (ar resgaļiem vienā galā) blakus konteineriem, kur  varētu piebraukt ar transportu un tos sašķeldot. Par to paziņot Komunālajai pārvaldei. Izravētās nezāles sadzīves atkritumu konteineros nemest. Atrodiet piemērotu vietu mājai pieguļošajā teritorijā, kur aizpildītu bedres vai veidot kompostu!

Sāk rūpēties par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji sākuši apzināties, cik svarīgi ir pakāpeniski uzkrāt līdzekļus un veikt māju apsaimniekošanu. Skolas iela 3 ir pirmā māja, kura noslēgusi līgumu ar namu apsaimniekošanas firmu SIA „Namu serviss APSE” un apsver arī iespēju īstenot projektu, lai māju siltinātu. Ar šo firmu tuvākajā laikā līgumu slēgs Saules iela 2, to plāno arī Dārza ielas 1 iedzīvotāji. Dažu māju dzīvokļu īpašnieki ir nodibinājuši biedrību, lai apsaimniekotu māju. Marta beigās un aprīlī sapulcēs tiekas vairāku Nīcas un Rudes daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, lai spriestu par apsaimniekošanu.

Īpašs notikums Jūrmalciema draudzē

26. marta dievkalpojums bija īpašs notikums Jūrmalciema Nācaretes ev. lut. draudzē. Dievkalpojumu vadīja Liepājas diecēzes bīskaps H.M. Jensons un draudzes priekšniecei Gitai Vanagai tika pasniegts Baznīcas apbalvojums “Uzticības vairogs”. Ikviens, kura ceļš vedis uz Jūrmalciema Nācaretes baznīcu, zina, ka sirsnīgo un vienkāršo draudzi nav iespējams iedomāties bez Gitas, kas jau ilgus gadus ir draudzes “dvēsele”. Pateicoties Gitas uzņēmībai, dievnamam uzlikts jauns jumts, nomanīti logi, sakārtots baznīcas tornis, uzstādīta jauna kancele. Draudzē regulāri tiek kopta ekumēniskā sadraudzība un organizēti muzikāli sarīkojumi. Kuplais sveicēju pulks sirsnīgi pateicās Gitai par nozīmīgo ieguldījumu.

Klientu apkalpošanas centrs ir novērtēts

Šomēnes Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) ir īpaši  daudz apmeklētāju, dažkārt pat veidojas rinda. Līdz 27. martam iesniegtas 100 gada ienākuma deklarācijas – gan brīvprātīgās, gan obligātās. 23 cilvēki pieteikušies Elektroniskās deklarācijas sistēmas lietošanai. No šā gada sākuma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumiem ir pieņemti 130 klientu iesniegumi – slimības lapas, bērna piedzimšanas un apbedīšanas pabalsta iesniegumi. Kopš VPVKAC atvēršanas brīža 2015. gada oktobrī ir apkalpots 881 klients.

Izdos Senās Nīcas dziesmu grāmatu

Interešu grupa “Stars” novada projektu konkursā “Mēs savam novadam, Latvijas simtgadi gaidot” guvusi finansiālu atbalstu projekta “Grāmatas “Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums” un CD izdošana I kārta”. Līdz vasaras beigām novadpētnieces un Rudes pamatskolas bijušās skolotājas Alīdas Vārnas Nīcā pierakstīto tautasdziesmu apkopotais materiāls tiks nodots vērtēšanai LU LFMI Latviešu folkloras krātuves etnomuzikologam, pēc tam izdevniecībā “Liepa” redaktoram, māksliniecei un maketēšanai. Tāpat I kārtas ietvaros tiks izvēlētas dziesmas krājumam pievienotajam kompaktdiskam, sadarbībā ar Otaņķu etnogrāfisko ansambli un tā vadītāju Solveigu Pētersoni. Lasīt vairāk