Paldies visiem Dziesmu un deju svētku dalībniekiem!

Tauta, kas zina savas saknes un godā tur savas tradīcijas, ir stipra. Un latviešu tauta ir stipra. To vēlreiz pierādīja nupat aizvadītie Dziesmu un deju svētki!

Paldies visiem Nīcas novada pašdarbības māksliniekiem- vidējās paaudzes dejotājiem, sieviešu un vīru koru un Nīcas un Otaņķu etnogrāfisko ansambļu dalībniekiem- par lepnumu un pašapziņu, ar kādu Jūs Nīcas novadu parādījāt Rīgā!

Domes priekšsēdētājs A.Petermanis