Par investīciju piesaisti un kompensāciju saņemšanu

Par 16. maijā Rīgā plānoto Sociālās uzņēmējdarbības forumu un citu uzņēmējiem aktuālu informāciju lasiet mūsu interneta vietnes uzņēmējdarbības aktualitāšu sadaļā.
Bernātu dabas parks ir “Natura 2000” teritorija. Dabas parka zemju īpašniekiem varētu noderēt informācija par kompensāciju saņemšanu.