Pārrunā sadarbības iespējas

0034. februārī darba vīzītē Nīcas novada domē bija ieradušies Kurzemes plānošanas reģiona speciālisti. Ciemiņi informēja par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes procesa virzību un plānotajām pašvaldību iesaistes metodēm. Kopā ar pašvaldības darbiniekiem un deputātiem tika diskutēts par turpmāko sadarbību un iespēju līdzdarboties minēto dokumentu izstrādes procesa laikā un sadarbību projektos. Foto