Pašvaldība

NĪCAS NOVADA DOME

Kontakti

tālrunis – 63469049; fakss – 63489502

e-pasts – dome@nica.lv

adrese – Nīca, Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV – 3473

___________________________________________________

Norēķinu konts

PVN reģ. Nr.90000031531
AS „Swedbank”
Kods HABALV22
Konta nr.: LV69HABA0551018868961

___________________________________________________

Darba laiks

Pirmdien          8.30- 18.00

Otrdien             8.30 – 17.00

Trešdien           8.30 – 17.00

Ceturtdien        8.30 – 17.00

Piektdien          8.30 – 16.00

Pusdienas pārtraukums no 12.00- 12.30