Iepirkumi

Iepirkumu speciāliste Baiba Millere, tālr. 25449086

adrese – Nīca, Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV – 3473

_____________________________________

Informāciju skatīt sadaļās:

Publiskie iepirkumi

Cenu izpēte