Komunālā pārvalde

adrese – Nīca, Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV – 3473


Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss, tālr.63452246, 25622860
Nīcas novada domes 1. stāvs 7. kabinets

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
pirmdien – 8.30-18.00

– pārvaldes darba organizēšana
pašvaldības ceļu uzturēšana (uzturēšanas klases) par valsts ceļiem zvanīt uz diennakts bezmaksas telefonu 80005555)


Pakalpojumu daļas vadītājs Normunds Brīvulis, tālr. 63452248, 29445200

Atvaļinājumā līdz 29.05.012
Nīcas novada domes 1. stāvs 7. kabinets
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
pirmdien – 15.00-18.00, trešdien – 8.30 – 10.00

– komunālie jautājumi ciemu daudzdzīvokļu mājās;
– ielu un pagalmu apgaismojums;
– zālāju pļaušana;
– sadzīves atkritumu apsaimniekošana; vairāk informācijas
– kapsētu labiekārtošana un uzturēšana u.c.


Komunālās pārvaldes speciāliste Līga Roga, tālr.63489487, 27843390
Nīcas novada domes 1. stāvs 7. kabinets
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
pirmdien – 15.00-18.00
otrdien, trešdien, ceturtdien – 9.30 – 11.00
piektdien – 8.30 – 11.00

– zvejniecības jautājumi Baltijas jūrā un Liepājas ezerā;
– atļauju izsniegšana iebraukšanai pludmalē;
– komunālo maksājumu izsūtīšana klientiem;
– jautājumi par komunālo maksājumu parādiem;
– pašvaldības dzīvokļi un to rinda.


Apkures, ūdensvadu un kanalizācijas speciālists Aldis Čirkšis, tālr.63484555, 20245736

Otaņķu pagasta pārvaldes 2. stāvs 202. kabinets

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
otrdien un piektdien – 10.00-12.00

– apkures jautājumi un Nīcas katlu mājas darbība;
– ūdensapgāde;
– kanalizācija.


Kapsētu uzraugs Andrejs Geslers, tālr. 25749423

Saistošie noteikumi “Par Nīcas novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”

Kapsētu pārziņi


Apmeklētāju pieņemšanas laiks Otaņķu pagasta pārvaldē:

otrdien – plkst.14.00-16.30

piektdien – plkst. 9.00-11.00


Maksa par komunālajiem pakalpojumiem


ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Atkritumu šķirošana

10 vietās novada teritorijā ir izvietoti konteineri šķirotajiem atkritumiem:

-papīram un kartonam

-stikla pudelēm un burkām

-PET pudelēm un izmazgātai plastmasas tarai, polietilēna maisiņiem

Šajos konteineros šķirotos atkritumus var mest ne tikai daudzdzīvokļu, bet arī privāto māju iedzīvotāji.

Lielās Talkas ietvaros katru gadu aprīlī  pašvaldība organizē un apmaksā iespēju nodot elektroniskos atkritumus – nolietotos ledusskapjus, televizorus, datorus u.c.

Picture 012Zaļie atkritumi pie daudzdzīvokļu mājām

Apzāģētos zarus novietot kaudzē blakus konteineriem tā, lai var piebraukt ar traktortehniku un zarus sašķeldot. Nezāles nemest sadzīves atkritumu konteineros, bet veidot komposta kaudzi, ko pēc satrūdēšanas izmantot augsnes uzlabošanai.

Par līgumu slēgšanu vasaras sezonai

Pastāvīgi bez maksas sašķirotos atkritumus no privātpersonām pieņem:

SIA “Liepājas RAS” sadzīves atkritumu poligonā „Ķīvītes” Grobiņas novadā

SIA “Eko Kurzeme” Liepājā, Ezermalas ielā 11


AKTUĀLI

Savlaicīgi nereģistrējot īpašumu zemesgrāmatā, var zaudēt tiesības uz nekustamo īpašumu

 Komunālā pārvalde aicina iedzīvotājus nokārtot savas īpašuma tiesības, reģistrējot nekustamo īpašumu zemesgrāmatā. Konstatēts, ka dažādu iemeslu dēļ Nīcas novadā tiek vilcināta nekustamo īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā. Savlaicīga īpašuma tiesību nenostiprināšana zemesgrāmatā nav personai ar likumu piešķirto tiesību neizmantošana, bet gan vērtējama kā izvairīšanās no ar likumu uzlikta pienākuma izpildīšanas un valsts budžetam piekritīgo maksājumu savlaicīgas apmaksāšanas. Vilcinoties ilgāku laiku (10 vai 20 gadus), nereģistrējot savas tiesības uz nekustamo īpašumu, iespējams nozaudēt dokumentu oriģinālus, ko atjaunot nav iespējams un tiesības uz nekustamo īpašumu var tikt zaudētas. Lasīt vairāk

Pirms remontiem vajag padomāt par kaimiņiem

Dažos dzīvokļos temperatūra ir pazeminājusies sakarā ar to, ka kaimiņu dzīvokļos ir pārbūvēta apkures sistēma, un vairs nenotiek karstā ūdens cirkulācija. Tādēļ pirms veicat remontus, padomājiet par kaimiņiem! Vislabāk iepriekš saņemt Komunālās pārvaldes speciālista Alda Čirkša bezmaksas konsultāciju  par labāko risinājumu, tālr. 20245736. Apkures radiatoru montāža daudzdzīvokļu mājās (prezentācija)

Par valsts ceļu uzturēšanu

Komunālā pārvalde iespēju robežās rūpējas par pašvaldības ceļu uzturēšanu, jautājumos par valsts ceļiem (Liepāja-Rucava; Nīca-Grobiņa, šoseja-Jūrmalciems, Ječu ceļš, Bernātu ceļš) zvanīt uz diennakts bezmaksas telefonu 80005555.

Izveidota remontbrigāde

Ar 2015. gada 1. augustu pašvaldības Komunālās pārvaldes pakļautībā izveidota remontbrigāde ūdens, kanalizācijas un siltumapgādes remontdarbu veikšanai ūdens veikšanai avārijas un citos gadījumos. Nīcas novada iedzīvotājiem tiek rasta iespēja izmantot remontbrigādes darbu uz iepriekšēja pieteikuma principa, izmantojot iedzīvotāju sagādātos materiālus un norēķinoties pēc aprēķinātās stundu tarifu izmaksas. Lasīt vairāk

Par ūdens skaitītāju uzstādīšanuūdens skaitītājs

Ar 2014. gada 1. novembri stājās spēkā maksa par ūdeni – 0.34 EUR/ m3; par kanalizāciju – 0.52 EUR/ m3(bez PVN). Pirms ūdens skaitītāja uzstādīšanas noteikti informēt apkures, ūdensvadu un kanalizācijas speciālistu Aldi Čirkši. Lasīt vairāk

Pirms ūdens nogriešanas informēt domi

Komunālā pārvalde vēršas pie Nīcas centra daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ar aicinājumu cienīt citam citu un pirms ūdens skaitītāja uzstādīšanas noteikti informēt apkures, ūdensvadu un kanalizācijas speciālistu Aldi Čirkši, tālr.63484555, 20245736. Tas nepieciešams, lai mājas iedzīvotājiem savlaicīgi pirms ūdensvada noslēgšanas varētu izziņot, ka uz laiku nebūs ūdens, un tādējādi nebojātu sadzīves tehniku un kaimiņu plānotos darbus.

Par sniega tīrīšanusniega tirisana


Sertificēts skursteņslauķis – tālr.25934887

Sertificēts mūrnieks – tālr. 26472421


Komunālās pārvaldes nolikums


Nīcas katlumājaIMG_0072

Rekonstrukcija veikta 2015. gadā.

ile działa cialis cialis vs viagra using viagra for first time mebendazole canada pharmacy online chemist for viagra