Nīcas novada dome

PRIEKŠSĒDĒTĀJS:

Agris Petermanis

PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIECE:

Inguna Lībeka

 

DEPUTĀTI:

Inga Skrode

Daina Siksna

Raivis Kalējs

Renārs Latvens

Ainars Sīklis

Turaids Šēfers

Laura Pakule-Krūče

_______________________________________________

DOMES SĒDES

KOMITEJAS UN KOMISIJAS

BUDŽETS