Nīcas novada dome

PRIEKŠSĒDĒTĀJS:

Agris Petermanis

 

DEPUTĀTI:

Inga Skrode

Liene Otaņķe

Inguna Lībeka

Daina Siksna

Raivis Kalējs

Renārs Latvens

Ainars Sīklis

Turaids Šēfers

_______________________________________________

DOMES SĒDES

KOMITEJAS UN KOMISIJAS

BUDŽETS