Nīcas novada dome

PRIEKŠSĒDĒTĀJS:

Agris Petermanis

PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIECE:

Inguna Lībeka

DEPUTĀTI:

Ivars Apinis

Daina Siksna

Jānis Ausējs

Sandra Pankoka

Raivis Kalējs

Aija Robežniece

Renārs Latvens

_______________________________________________

DOMES SĒDES

KOMITEJAS UN KOMISIJAS

BUDŽETS