Nīcas novada dome

PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Agris Petermanis

PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

Renārs Latvens

 

DEPUTĀTI:

Inga Skrode

Daina Siksna

Raivis Kalējs

Inguna Lībeka

Ainars Sīklis

Turaids Šēfers

Laura Pakule-Krūče

_______________________________________________

DOMES SĒDES

KOMITEJAS UN KOMISIJAS

BUDŽETS