Budžets

2018. gada pašvaldības budžets

Saistošie noteikumi Nr.3. “Par 2018. gada budžetu”

Atalgojums 2018. gadā: 01.02. 03. 04.

______________________

2017. gada pašvaldības budžets

Budžeta grozījumi – Saistošie noteikumi Nr.12. (10.2017.).

______________________

Nīcas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2016. gadu

2016. gada pašvaldības budžets

______________________

Nīcas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2015. gadu

2015. gada pašvaldības budžets

______________________

Nīcas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2014. gadu

2014. gada pašvaldības budžets

______________________

Nīcas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2013. gadu

2013. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

2013. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa funkciju kategorijām

2013. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra pa ekonomiskajām kategorijām

2013. gada speciālais budžets

2013. gada ziedojumu budžets

Nīcas pašvaldības saistību apjoms 2013.-2015. g.

______________________

Nīcas novada pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

2012. gada budžeta grozījumi

2012. gada budžets

______________________

Nīcas novada pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats

Pamatbudžeta ieņēmumi 2011. gadā

Pamatbudžeta izdevumi 2011. gadā

Speciālais budžets 2011. gadā

______________________

Nīcas novada pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats

Budžeta ieņēmumi 2010. gadā

Budžeta izdevumi 2010. gadā

______________________

Budžeta ieņēmumi 2009.gadā

Budžeta izdevumi 2009.gadā