Komitejas un komisijas

FINANŠU, ATTĪSTĪBAS, BŪVNIECĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS JAUTĀJUMU KOMITEJA

Agris Petermanis, Ainars Sīklis, Inga Skrode, Inguna Lībeka, Laura Pakule-Krūče

___________________________________________________

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJA

Raivis Kalējs, Renārs Latvens, Turaids Šēfers, Daina Siksna

___________________________________________________

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA

Iveta Jākobsone, Aigars Veiss, Inese Ģirne, 

Sēdes notiek pēc vajadzības.

___________________________________________________

IEPIRKUMU KOMISIJA

izpilddirektors Andrejs Šakals, Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja Anda Veidele, iepirkumu speciāliste Inga Vaiteika, projektu vadītāja Dina Tapiņa, komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss

Sēdes notiek pēc vajadzības.

___________________________________________________

VĒLĒŠANU KOMISIJA

Andra Eglīte, Daiga Karlsberga, Līga Roga, Inese Lapiņa,  Agita Simsone, Aija Rītiņa, Ginta Sila, Gita Rāte,  Indra Ļaudama

Sēdes notiek pēc vajadzības.

___________________________________________________

 ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU KOMISIJA

komisijas priekšsēdētājs novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks izpilddirektors Andrejs Šakals, Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja Anda Veidele, saimniecības daļas vadītājs Normunds Brīvulis, ambulances vadītāja Inata Štāla, darba aizsardzības tehniķis

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

KOMISIJA PAŠVALDĪBAS PIRMPIRKUMA TIESĪBU UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZMANTOŠANAS IZVĒRTĒŠANAI

Agris Petermanis, Māra Ādolfa, Andrejs Šakals

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS LICENCĒŠANAS KOMISIJA

komisijas priekšsēdētāja – Anda Veidele, komisijas locekļi – Daina Siksna, Raivis Kalējs, Renārs Latvens, Turaids Šēfers, komisijas sekretāre – Sintija Špakova.

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

JAUNATNES LIETU KONSULTATĪVĀ KOMISIJA

Nikola Paula Stase, Līva Kate Šmiukše, Edgars Miķelis Kovaļskis, Karlīna Miksone, Ulrika Kaire, Elīna Miksone.

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

DARĪJUMU AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA

domes juriste,  speciāliste zemes jautājumos Māra Ādolfa, bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Jākobsone, speciāliste personāla jautājumos Zenta Auza, teritorijas plānotāja Evita Kalēja, deputāts Ainars Sīklis.

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

ADMINISTRATĪVO AKTU STRĪDU KOMISIJA

novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis, pašvaldības sekretāre Ināra Reķēna, juriste, izpilddirektors Andrejs Šakals, Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja Anda Veidele

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS KOMISIJA

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Jākobsone (komisijas priekšsēdētāja), izglītības speciāliste Anda Veidele (komisijas vietniece), komisijas locekļi – skolu psiholoģe Nansija Čaure, pašvaldības policijas priekšnieks Raivo Repšs, komisijas sekretāre – sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Līga Draveniece.

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

MEDĪBU KOMISIJA

Valsts meža dienesta pārstāvis, LAD pārstāvis, novada domes pārstāvji

Sēdes notiek pēc vajadzības.