Komitejas un komisijas

FINANŠU, ATTĪSTĪBAS, BŪVNIECĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS JAUTĀJUMU KOMITEJA: Agris Petermanis, Ainars Sīklis, Inga Skrode, Inguna Lībeka, Laura Pakule-Krūče

___________________________________________________

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJA: Raivis Kalējs, Renārs Latvens, Turaids Šēfers, Daina Siksna

___________________________________________________

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA: Iveta Jākobsone, Aigars Veiss, Inese Ģirne, 

Sēdes notiek pēc vajadzības.

___________________________________________________

IEPIRKUMU KOMISIJA: izpilddirektors Andrejs Šakals, Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja Anda Veidele, iepirkumu speciāliste Inga Vaiteika, projektu vadītāja Dina Tapiņa, komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss

Sēdes notiek pēc vajadzības.

___________________________________________________

VĒLĒŠANU KOMISIJA: Andra Eglīte, Daiga Karlsberga, Līga Roga, Inese Lapiņa,  Agita Simsone, Aija Rītiņa, Ginta Sila, Gita Rāte,  Indra Ļaudama

Sēdes notiek pēc vajadzības.

___________________________________________________

 ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU KOMISIJA: komisijas priekšsēdētājs novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks izpilddirektors Andrejs Šakals, Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja Anda Veidele, saimniecības daļas vadītājs Normunds Brīvulis, ambulances vadītāja Inata Štāla, darba aizsardzības tehniķis

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

KOMISIJA PAŠVALDĪBAS PIRMPIRKUMA TIESĪBU UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZMANTOŠANAS IZVĒRTĒŠANAI: Agris Petermanis, Māra Ādolfa, Andrejs Šakals

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

NĪCAS NOVADA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA: Daina Siksna, Ingars Kalējs, Renāte Vilne, Laura Ziemele, Lāsma Petermane, Kristīne Ziemele, Agija Kaunese, Inese Šalma, Anda Veidele

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

JAUNATNES LIETU KOMISIJA: Justīne Siksna, Natālija Pūce, Jānis Libķens, Everita Kozule, Līva Kate Šmiukše, Renāte Diķe.

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

DARĪJUMU AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA: domes juriste Iveta Tumaščika,  speciāliste zemes jautājumos Māra Ādolfa, bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Jākobsone, speciāliste personāla jautājumos Zenta Auza, teritorijas plānotāja Laine Šildere.

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

ADMINISTRATĪVO AKTU STRĪDU KOMISIJA:

novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis, pašvaldības sekretāre Ināra Reķēna, juriste Iveta Tumaščika, izpilddirektors Andrejs Šakals, Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja Anda Veidele

Sēdes notiek pēc vajadzības.

__________________________________________________

MEDĪBU KOMISIJA:

Valsts meža dienesta pārstāvis, LAD pārstāvis, novada domes pārstāvji

Sēdes notiek pēc vajadzības.