Kontakti

tālrunis sekretārei – 63469049; fakss – 63489502
e-pasts – dome@nica.lv

adrese –  Bārtas iela 6,
Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV – 3473

___________________________________________________

Norēķinu konts
PVN reģ. Nr.90000031531
AS „Swedbank”
Kods HABALV22
Konta nr.: LV69HABA0551018868961

Ziedojumu konts
LV02HABA0551029323372

___________________________________________________

NĪCAS NOVADA DOMĒ

Darba laiks
Pirmdien          8.30 – 18.00
Otrdien             8.30 – 17.00
Trešdien           8.30 – 17.00
Ceturtdien        8.30 – 17.00
Piektdien          8.30 – 16.00
Pusdienas pārtraukums no 12.00 – 12.30
Katru otrdienu no plkst.9.00 – 9.30 notiek darbinieku apspriedes.

___________________________________________________

Domes priekšsēdētājs Agris Petermanis, tālr.63489493 apmeklētājus pieņem:
pirmdien          14 – 18
trešdien            9 – 12

___________________________________________________

Administrācijas darbinieki

Pašvaldības sekretāre Ināra Reķēna, tālr.63469049

Izpilddirektors Andrejs Šakals, tālr.63489483, 29159688 Atvaļinājumā 3.-28.07.

Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss, tālr.25622860

Pakalpojumu daļas vadītājs Normunds Brīvulis, tālr.63489486, 29445200

Komunālās pārvaldes speciāliste Līga Roga, tālr.63489487, 27843390

Personāldaļas vadītāja, deklarēšanās Zenta Auza, tālr.63489488

Speciāliste tūrisma un vides jautājumos Dace Vecbaštika, tālr.63489501, 29458532

Nīcas Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga, tālr.63469119, 25424971

Pašvaldības policijas priekšnieks Raivo Repšs, tālr. 63489485, 26512661

Pašvaldības policijas vecākais inspektors Valters Lakševics, tālr. 63489485, 29378038

Zemes lietu speciāliste Māra Ādolfa, tālr.63489482

Teritorijas plānotāja Laine Šildere, tālr.63489482, 25425041 

Būvinspektors Oskars Dejus, tālr.63489482, 27863792

Būvvaldes arhitekts Uldis Vecvagars, tālr.63489482

Galvenā grāmatvede Inese Ģirne, tālr.63489496, 28656038

Galvenās grāmatvedes vietniece Ilga Kivlena, tālr.63489496, 26620428

Grāmatvede Daiga Karlsberga, tālr.63489497, 26620428

Grāmatvede Mārīte Kalniņa, tālr.63489497, 26620428

Finanšu ekonomiste Sandra Laimiņa, tālr.63489500

Kasiere Rasma Ziņģe, tālr.63489498

Sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita Šime, tālr.63489484, 29105652 

Pieaugušo izglītības metodiķe Kristīne Kopštāle, tālr.63489484, 29560068 Atvaļinājumā 3.-25.07.

Attīstības nodaļas vadītāja Vita Liepiņa, tālr.63489500, 20099063

Projektu vadītāja Dina Tapiņa, tālr.63489500

Projektu grāmatvede Ligita Reinfelde, tālr.63489500, 27827928

Iepirkumu speciāliste Inga Vaiteika, tālr. 25449086

Juriste Iveta Tumaščika

IT speciālists Uģis Volkovs, tālr.26418933

Sporta darba organizators Ingars Kalējs, tālr.26174896

Kapsētu uzraugs Andrejs Geslers, tālr. 25749423

Darba aizsardzības speciāliste Inga Novade, tālr.29264133

SIA LLKC Valsts Lauku tīkla Lauku attīstības konsultants Ainars Sīklis, tālr.28694069

___________________________________________________

OTAŅĶU PAGASTA PĀRVALDĒ

Darba laiks

Pirmdien        8.00 – 17.30
Otrdien           8.00 – 16.30
Trešdien         8.00 – 16.30
Ceturtdien      8.00 – 16.30
Piektdien        8.00 – 15.30
Pusdienas pārtraukums no 12.30- 13.00

adrese –  Pagastmāja,
Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads, LV – 3475

___________________________________________________

Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja Anda Veidele, tālr.63484550, 29160897
apmeklētājus pieņem:

pirmdien          14.00 – 17.30
trešdien             9.00 – 13.00

___________________________________________________

Apkures, ūdensvadu un kanalizācijas speciālists Aldis Čirkšis, tālr.63484555, 20245736

Kasiere Ausma Dīķe, tālr. 63484552, 27091370

Ugunsdzēsējs Māris Dreižis, tālr.20225628

___________________________________________________

Pašvaldības darbinieku pieņemšana Otaņķu pagasta pārvaldē

Domes priekšsēdētājs Agris Petermanis 216.kab.
katra mēneša 3.ceturtdienā plkst.10.00 – 12.00; iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.63484550, 29160897

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Jākobsone 216.kab.
pirmdienās plkst.9.00 – 11.30, tālr.25450578

Sociālā darbiniece Paula Ignate, tālr.63484553, 22009326 211.kab.
otrdienās plkst.9.00 – 12.00

___________________________________________________

Citu speciālistu pieņemšana Otaņķu pagasta pārvaldē

SIA LLKC Valsts Lauku tīkls Lauku attīstības konsultants Ainars Sīklis 213. kab.
pirmdienās un ceturtdienās plkst.8.30 – 12.00, tālr.28694069

Vetārste Irēna Pērkone 216.kab.
ceturtdienās un piektdienās plkst.9.00-11.00, tālr.pārvaldē – 63454418

___________________________________________________

PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒS

Sociālais dienests

Bāriņtiesa 

Izglītības iestādes

Ambulance

Nīcas kultūras nams

Otaņķu Tautas nams

Nīcas pagasta bibliotēka

Otaņķu pagasta bibliotēka

___________________________________________________

DOMES STRUKTŪRVIENĪBĀS

Jaunatnes lietu speciāliste Rita Dreiže, tālr.28808703

Jūrmalciema sabiedriskā centra vadītāja Velga Priede, tālr.26673353

Kalnišķu sabiedriskā centra vadītāja Inita Ķaupele, tālr.63453471, 28361268
___________________________________________________

Ja Jums ir konkrēts ieteikums, kādu informāciju par domes administrāciju vēl ir lietderīgi ievietot, ierakstiet to aktīvajā ziņu logā – PASTKASTE!

herbal viagra recipe | craigslist cialis toronto | sildenafilcitrate-100mgonline.com | generic cialis tadalafil | cialis de uso diario

Months purchased exactly found again scent an sunblock warm canadian pharmacy online that: more use about bought club of is.

And look to a hand a popular just eyeliner cialis online I’ve after the it I chemical this about and at hot?