Kontakti

UZ SĀKUMLAPU


tālrunis sekretārei – 63469049; fakss – 63489502
e-pasts – dome@nica.lv

adrese –  Bārtas iela 6,
Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV – 3473

___________________________________________________

Norēķinu konts
PVN reģ. Nr.90000031531
AS „Swedbank”
Kods HABALV22
Konta nr.: LV69HABA0551018868961

Ziedojumu konts
LV02HABA0551029323372

___________________________________________________

NĪCAS NOVADA DOMĒ

Darba laiks
Pirmdien          8.30 – 18.00
Otrdien             8.30 – 17.00
Trešdien           8.30 – 17.00
Ceturtdien        8.30 – 17.00
Piektdien          8.30 – 16.00
Pusdienas pārtraukums no 12.00 – 12.30
Katru otrdienu no plkst.9.00 – 9.30 notiek darbinieku apspriedes.

___________________________________________________

Domes priekšsēdētājs Agris Petermanis, tālr.63489493 apmeklētājus pieņem:
pirmdien          14 – 18
trešdien            9 – 12

___________________________________________________

Administrācijas darbinieki

Pašvaldības sekretāre Ināra Reķēna, tālr.63469049

Izpilddirektors Andrejs Šakals, tālr.63489483, 29159688

Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss, tālr.63452246, 25622860

Pakalpojumu daļas vadītājs Normunds Brīvulis, tālr.63452248, 29445200 Atvaļinājumā līdz 29.05.

Komunālās pārvaldes speciāliste Līga Roga, tālr.63489487, 27843390

Personāldaļas vadītāja, deklarēšanās Zenta Auza, tālr.63489488, 26656468

Speciāliste tūrisma un vides jautājumos Agne Ansule, tālr.63489501, 29458532

Nīcas Senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga, tālr.63469119, 25424971

Pašvaldības policijas priekšnieks Raivo Repšs, tālr. 63489485, 26512661 

Pašvaldības policijas vecākais inspektors Valters Lakševics, tālr. 63452249, 29378038

Zemes lietu speciāliste Māra Ādolfa, tālr.63452251

Teritorijas plānotāja Evita Kalēja, tālr.63452253, 25425041

Būvinspektors Oskars Dejus, tālr.63489482, 27863792 

Būvvaldes arhitekts Uldis Vecvagars, tālr.63489482

Galvenā grāmatvede Inese Ģirne, tālr.63489496, 28656038

Galvenās grāmatvedes vietniece Dina Tapiņa, tālr.63452254, 26112452

Grāmatvede Daiga Karlsberga, tālr.63489497, 26620428

Grāmatvede Mārīte Kalniņa, tālr.63452255, 26620428

Finanšu ekonomiste Sandra Laimiņa, tālr.63489500

Kasiere Rasma Ziņģe, tālr.63489498

Sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita Šime, tālr.63489484, 29105652 

Pieaugušo izglītības metodiķe Kristīne Kopštāle, tālr.63452256, 29560068

Attīstības nodaļas vadītāja Vita Liepiņa, tālr.63489500, 20099063

Projektu vadītāja Ieva Taurinskaite, tālr.63452257

Projektu grāmatvede Ligita Reinfelde, tālr.63452259, 27827928

Iepirkumu speciāliste Inga Vaiteika, tālr. 63452260, 25449086

Juridiskās nodaļas vadītāja Inese Horste,  tālr.63452261

Juriste Kristīne Malecka,  tālr.63452261

IT speciālists Uģis Volkovs, tālr.63452263, 26418933

Nīcas sporta centra vadītājs Ingars Kalējs, tālr.63452283, 26174896

Kapsētu uzraugs Andrejs Geslers, tālr. 25749423

Darba aizsardzības speciāliste Inga Novade, tālr.63452264, 29264133

SIA LLKC Valsts Lauku tīkla Lauku attīstības konsultants Ainars Sīklis, tālr.63484557, 28694069

___________________________________________________

OTAŅĶU PAGASTA PĀRVALDĒ

Darba laiks

Pirmdien        8.00 – 17.30
Otrdien           8.00 – 16.30
Trešdien         8.00 – 16.30
Ceturtdien      8.00 – 16.30
Piektdien        8.00 – 15.30
Pusdienas pārtraukums no 12.30- 13.00

adrese –  Pagastmāja,
Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads, LV – 3475

___________________________________________________

Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja Anda Veidele, tālr.63484550, 29160897

apmeklētājus pieņem:

pirmdien          14.00 – 17.30
trešdien             9.00 – 13.00

___________________________________________________

Apkures, ūdensvadu un kanalizācijas speciālists Aldis Čirkšis, tālr.63484555, 20245736

Kasiere Ausma Dīķe, tālr. 63484552, 27091370 

Ugunsdzēsējs Māris Dreižis, tālr.20225628

Otaņķu senlietu krātuves vadītāja Lelde Jagmina, tālr.26323014

___________________________________________________

Pašvaldības darbinieku pieņemšana Otaņķu pagasta pārvaldē

Domes priekšsēdētājs Agris Petermanis 216.kab.
katra mēneša 3.ceturtdienā plkst.10.00 – 12.00; iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.63484550, 29160897

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Jākobsone 216.kab.
pirmdienās plkst.9.00 – 11.30, tālr.25450578

Sociālā darbiniece Paula Ignate, tālr.63484553, 22009326 211.kab.
otrdienās plkst.9.00 – 12.00

___________________________________________________

Citu speciālistu pieņemšana Otaņķu pagasta pārvaldē

SIA LLKC Valsts Lauku tīkls Lauku attīstības konsultants Ainars Sīklis 213. kab.
pirmdienās un ceturtdienās plkst.8.30 – 12.00, tālr.28694069

Vetārste Irēna Pērkone 216.kab.
ceturtdienās un piektdienās plkst.9.00-11.00, tālr.pārvaldē – 63454418

___________________________________________________

PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒS

Sociālais dienests

Bāriņtiesa 

Izglītības iestādes

Ambulance

Nīcas kultūras nams

Otaņķu Tautas nams

Nīcas pagasta bibliotēka

Otaņķu pagasta bibliotēka

___________________________________________________

DOMES STRUKTŪRVIENĪBĀS

Jaunatnes lietu speciāliste Rita Dreiže, tālr.28808703

Jūrmalciema sabiedriskā centra vadītāja Velga Priede, tālr.26673353 

Kalnišķu sabiedriskā centra vadītāja Inita Ķaupele, tālr.28361268

___________________________________________________

Ja Jums ir konkrēts ieteikums, kādu informāciju par domes administrāciju vēl ir lietderīgi ievietot, ierakstiet to aktīvajā ziņu logā – PASTKASTE!