Pašvaldības policija

Atrašanās vieta – administrācijas ēkas 1. stāvā 1. kabinets
Pieņemšanas laiki
pirmdien – 16-18
otrdien – 15-17
trešdien – 9-11
ceturtdien – 15 – 17
piektdien – 9 – 11


Pašvaldības policijas priekšnieks
Raivo Repšs, tālr. 63489485, 26512661

e-pasts: raivo.repss@nica.lv


Vecākais policijas inspektors Guntis Grantiņš, tālr.63452249, 29378038

e-pasts: guntis.grantins@nica.lv


Valsts policijas inspektors
Gints Henkelis
apmeklētājus pieņem Nīcas novada domes 1. kabinetā
trešdienās no 9.00 – 11.00, tālr.63489485


Valsts policijas vecākais inspektors
Māris Ilsters
apmeklētājus pieņem Grobiņā, Lielā ielā 76
trešdienās no 14.00 – 16.00, tālr.63490264

Nepieciešamības gadījumā zvanīt 26181033 vai 112


Liepājas policijas pārvalde – 634 04602


 VEIDLAPAS

iesniegums tirdzniecības atļaujas saņemšanai

iesniegums par publisku pasākumu rīkošanu

 


SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Par klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanas kārtību (4/4.2016.)

Par sabiedrisko kārtību Nīcas novadā (11/09.2010.)


AKTUĀLA INFORMĀCIJA 

 Papildināts 3.04.2018.

Par īpašumu sakopšanu un vides saudzēšanu

Lai tirgošanās noritētu bez nepatīkamiem starpgadījumiem

Par klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu

Līdz rudenim zālei jābūt nopļautai

Lai novērstu kūlas rašanos, pašvaldības policija atgādina, ka īpašumiem ir jābūt sakoptiem līdz 1. septembrim. Par īpašumu nesakopšanu ir piemērojams administratīvais sods bez brīdinājuma. Mūsu novadā šādu sodu nācies maksāt vairākiem īpašniekiem. Kā paredz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. panta 2. daļa, par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, naudas sods:

  • fiziskām personām – 140 – 700 eiro,
  • juridiskām personām — 700 – 2900 eiro;
  • brīdinājums likumā nav paredzēts.

Likums neparedz brīdinājumu par kūlas dedzināšanu

Nīcas novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus rūpēties par vides saglabāšanu, uzturēšanu un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu. Sodi ir bargi. Ja tiks konstatēta kūlas dedzināšana, zāles nepļaušana, lai novērstu kūlas veidošanos vai ugunsdrošības prasību pārkāpšana mežā, nāksies maksāt lielas naudas summas, pie tam likums neparedz brīdinājumu. Lasīt vairāk

Sods par atkritumu apsaimniekošanas līgumu nenoslēgšanu