Sociālais dienests

adrese – Nīca, Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV – 3473


dienesta vadītāja Inese Lapiņa, tālr.63489489, 25449861
Nīcas novada domes 1. stāvs 2. kabinets
P – 13.00 – 18.00
C – 8.30 – 12.00

 


sociālā darbiniece Indra Kaunese, 29471977
Nīcas novada domes 1. stāvs 3. kabinets, tālr.63489489
P – 13.00 – 18.00
O – 8.30 – 12.00
T – 8.30 – 12.00
C – 13.00 – 17.00
Pt – 8.30 – 12.00


sociālā darbiniece Inese Kalnišķe, 22009326
Nīcas novada domes 1. stāvs 4. kabinets, tālr.63489489
P – 8.30 – 12.00 un 12.30 – 18.00
O – 9.00 – 12.00 Otaņķu pagasta pārvaldē, tālr. 634 84553
T – 8.30 – 12.00
C – 8.30 – 12.00
Pt –


2015-08-12 10.16.07sociālā darbiniece Līga Draveniece
Nīcas novada domes 1. stāvs 4. kabinets, tālr.63489489, 26630779


aprūpētāja Iveta Drāzniece


??????????

Sociālais darbinieks Otaņķu pagasta pārvaldē

Otrdienās plkst. 9.00 – 12.00

apmeklētājus pieņem sociālā darbiniece  Inese Kalnišķe

Ja Otaņķu pagasta iedzīvotājiem nepieciešama sociālā palīdzība citā laikā, aicinām griezties Sociālajā dienestā Nīcas novada domes 1. stāvā 3. kabinetā darbdienās no plkst.8.30 – 16.00.


SOCIĀLĀ ISTABA (iedzīvotāji bez maksas var saņemt lietotus apģērbus u.c. preces)

adrese – Nīcas pagasta “Ārītes”, ieeja – 1.stāvā pa kreisi

otrdienās un ceturtdienās – 9.00 – 14.00

 


SADZĪVES PAKALPOJUMU PUNKTS Foto004
adrese – Skolas iela 5 (ambulances ēkā; ieeja no sētas puses)

Darba laiks
P 8.00 – 15.00

O  11.00 –  18.00

T —

C  8.00 –  15.00

Pt 11.00 – 18.00

S —

Sv 14.00 – 18.00

Nepieciešamības gadījumā zvanīt darbiniecei Maijai Stasei pa tālr. 63454387, 29977483

Noteikumi
Maksa par pakalpojumiem


Sociālā dienesta klientu aptaujas ANKETA

VEIDLAPAS

(var izprintēt un aizpildīt pirms Sociālā dienesta apmeklējuma; to var darīt arī uz vietas Sociālajā dienestā)

Iesniegums

Iesniegums malkas pabalsta piešķiršanai

Iesniegums GMI piešķiršanai

Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai


SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Par atbalstu bāreņiem, audžuģimenēm un aizbildņiem (6/6.2015.)

Aprūpe mājās (9/1.2015.)

Par pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu (9/2.2012.)

Par pabalstiem Nīcas novadā (21/11.2012.a.1.2014.)

Par sociālās palīdzības pabalstiem (14/09.2009. a.1.2014.)

Par trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes personas statusa noteikšanu (10/05.2013.)

Par garantētā minimālā ienākuma izmaksu natūrā (30/1.2012.)

Sociālā dienesta nolikums (9.2009.)


PROJEKTI

Deinstitucionalizācijas projekts (līdz 2022. gadam)


NODERĪGA INFORMĀCIJA

Kurzemē uzsākts deinstitucionalizācijas process 3.2016.

Valsts atbalsts elektroenerģijas norēķiniem 2016. gadā

Informācija par uzturlīdzekļu izmaksām 2016. gadā

Latvijas Goda ģimenes apliecības izsniegs arī 2016. gadā

Cietušajiem un viņu tuviniekiem pieejams bezmaksas atbalsta tālrunis

Par invaliditātes noteikšanu

Rokasgrāmata “Gribu būt māmiņa”

Lai saņemtu pabalstu