DETĀLPLĀNOJUMI

2017.gadā izstrādes stadijā esošie detālplānojumi nekustamajos īpašumos:

“SUSURI” uzsākts 09.10.2017. Paziņojums un atrašanās vieta
(ievietots 16.10.2017)

“LEJASKASPARI” uzsākts 09.05.2016. Paziņojums un atrašanās vieta
(ievietots 18.05.2016)

“JAUNIE JĒKABI” uzsākts 08.03.2012 Atrašanās vieta   Paziņojums

Informācija par projektu Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā skatīt šeit.

 

Paziņojums (ievietots 22.08.2018.)

Nīcas novada dome 2018. gada 17. augusta sēdē pieņēma lēmumu atcelt detālplānojumu “Gaismiņas”(kad.Nr. 6478 008 0442) un “Standarti” (kad.Nr. 6478 008 0069) Bernātos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  Lēmums  Saistošie_noteikumi

 

 Paziņojums (ievietots 15.03.2018.)

Nīcas novada dome 2018. gada 12. marta sēdē pieņēma lēmumu atcelt  Nīcas novada domes 2012. gada 12. janvāra lēmumu Nr. 13 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vīnkalni” 1.zemes vienībai (kad.Nr. 6478 008 0040) Bernātos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. Lēmums

Paziņojums (ievietots 19.02.2018.)

Nīcas novada dome 2018. gada 12. februāra sēdē pieņēma lēmumu atcelt detālplānojumu “Jaunzeltiņi”(kad.Nr. 6478 001 0016) Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. lēmums    saistošie noteikumi

Nīcas novada dome 2018. gada 12. februāra sēdē pieņēma lēmumu atcelt detālplānojuma grozījumus  “Jaunzeltiņi”(kad.Nr. 6478 001 0016) Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  lēmums

Paziņojums (ievietots 18.07.2017.)

Nīcas novada domes 2017.gada 10.jūlija sēdē lemts par vairākiem detālplānojumiem, sakarā ar īpašumu īpašnieku iesniegumiem, kuros izteikta vēlme detālplānojumus atcelt, jo galvenokārt mainījusies plānotā īpašumu izmantošana.

Izstrādē esošais detālplānojuma projekts īpašumam “Jaunie Jēkabi”, kad.Nr. 6478 019 0203, Jūrmalciemā, pagarināts darba uzdevums tā izstrādei un nodots precizēšanai.

Detālplānojumi atcelti:

  • īpašumam “Dziļlejas”, kad.Nr. 6478 019 0033, Jūrmalciemā;
  • īpašumam “Liedaga Joma”, kad.Nr. 6478 019 0239, Jūrmalciemā;
  • īpašumam “Pabērzi”, 6478 007 0061, Bernātos, izdodot Nīcas novada domes saistošos noteikumus Nr.7 „Par Nīcas novada domes 2010.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.23 „Par detālplānojuma nekustamam īpašumam “Ķepali” (kad. Nr. 6478 007 0061) apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”;
  • īpašumiem Grīnvaltu ciemā, izdodot Nīcas novada domes saistošos noteikumus Nr.8 “Par Nīcas novada domes 2010.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr. 24 „Par detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Arumi” (kad.Nr. 6478 003 0002), “Laumas” (kad.Nr. 6478 003 0010), “Domas” (kad.Nr. 6478 003 0017), “Gaujas” (kad.Nr. 6478 003 0007), “Stiebri” (kad.Nr. 6478 003 0006), “Pērkones Dzintari” (kad.Nr. 6478 003 0015), “Anši” (kad.Nr. 6478 001 0068), “Jaunpavasari” (kad.Nr. 6478 004 0005), “Mazie Ezermaļi” (kad.Nr. 6478 004 0010), “Atmodas” (kad.Nr. 6478 004 0027), “Riepas” (kad.Nr. 6478 004 0030), “Austrumu zeme” (kad.Nr. 6478 004 0034), “Mazauci” (kad.Nr. 6478 004 0035), “Laukmaļi” (kad.Nr. 6478 004 0038), “Sēteri” (kad.Nr. 6478 004 0047), “Jaunlauki” (kad.Nr. 6478 004 0026), “Driādes” (kad.Nr. 6478 004 0062), “Zaķīši” (kad.Nr. 6478 001 0034), “Zibeņi” (kad.Nr. 6478 001 0073), “Klētnieki” (kad.Nr. 6478 001 0067), “Vientuļi” (kad.Nr. 6478 001 0008), “Kokles” (kad.Nr.6478 001 0069), “Ezera Zuši” (kad.Nr. 6478 001 0025), “Ezerliedagi” (kad.Nr. 6478 004 0021) un “Doņi”( kad.Nr. 6478 004 0046)” atzīšanu par spēku zaudējušiem”;

Ar informāciju par atceltajiem, izstrādē un arī spēkā esošajiem detālplānojumiem var iepazīties Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls  (Ģeoportālā) geolatvija.lv

 

Detālplānojumi Nīcas novadā

 

Nr.p.k. Detālplānojuma / īpašumu nosaukums Apstiprināšanas, atcelšanas datums Realizācijas termiņš: Statuss Pieejams Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā
1. “Ainas” Apstiprināts: 12.11.2009. Spēkā šeit
2. “Apiņi” Apstiprināts: 13.05.2010. Spēkā Šeit
3. “Artas” Apstiprināts: 31.05.2013. 30.05.2025. Spēkā Šeit
4.  “Arumi”, “Laumas”, “Domas”, “Gaujas”, “Stiebri”, “Pērkones Dzintari”, “Anši”, “Jaunpavasari” , “Mazie Ezermaļi”, “Atmodas” , “Riepas”, “Austrumu zeme”, “Mazauci”, “Laukmaļi”, “Sēteri”, “Jaunlauki”, “Driādes”, “Zaķīši, “Zibeņi”, “Klētnieki”, “Vientuļi”, “Kokles”, “Ezera Zuši”, “Ezerliedagi” un “Doņi” GRĪNVALTU CIEMĀ Apstiprināts: 13.11.2008.

Pārapstiprināts: 08.07.2010.

Atcelts: 10.07.2017.

Zaudējis spēku  “Arumi,  “Laumas”, “Domas”, “Gaujas”, “Stiebri”, “Pērkones Dzintari”

 “Zaķīši, “Zibeņi”, “Klētnieki”, “Vientuļi”

“Kokles”

“Anši”, “Jaunpavasari” , “Mazie Ezermaļi”, “Atmodas” , “Riepas”, “Austrumu zeme”, “Mazauci”, “Laukmaļi”, “Sēteri”, “Jaunlauki”

“Ezera Zuši”, “Ezerliedagi” un “Doņi”

5. “Astras” Apstiprināts: 14.12.2015. 13.12.2027. Spēkā Šeit
6. “Atbalsi”, “Jaunpirči”, “Jaunciesas” Apstiprināts: 08.10.2009. Spēkā Šeit
7. “Auras” Apstiprināts: 09.12.2010. Spēkā Šeit
8. “Baštiki” Apstiprināts: 11.10.2012. 10.10.2024. Spēkā Šeit
9. “Diānas” Apstiprināts: 08.10.2008. Spēkā Šeit
10. “Dimanti” Apstiprināts: 14.08.2008.

Pārapstiprināts: 08.07.2010.

Spēkā šeit
11. “Dziļlejas”- grozījumi Apstiprināts: 13.09.2012.

Atcelts: 10.07.2017.

12.09.2024. Zaudējis spēku šeit
12. “Elpida” Apstiprināts: 12.05.2011. Spēkā Šeit
13. “Gaismiņas” un “Standarti” Apstiprināts: 14.05.2009.

Atcelts: 17.08.2018.

Zaudējis spēku Šeit
14. “Golibarti” un “Libarti” Apstiprināts: 12.08.2010. Spēkā Šeit
15. “Grīšļi” un “Nīca-2” Apstiprināts: 11.09.2008. Pārapstiprināts: 08.07.2010. Spēkā Šeit
16. “Ģirti” Apstiprināts: 10.05.2012. Spēkā Šeit
17. “Janči” Apstiprināts: 10.09.2009. Spēkā Šeit
18. “Jaunlaimiņi” – grozījumi Apstiprināts: 13.12.2012 12.12.2024. Spēkā Šeit
19. “Jaunoliņi” Apstiprināts: 14.04.2011. Spēkā šeit
20. “Jaunzeltiņi” – grozījumi Apstiprināts: 13.12.2012. 12.12.2024. Zaudējis spēku Šeit
21. “Jezdinieki” Apstiprināts: 11.12.2008. Spēkā Šeit
22. “Klieves” Apstiprināts: 13.11.2008. Pārapstiprināts: 08.07.2010. Spēkā Šeit
23. “Laines” un “Sauleslejas” Apstiprināts: 09.02.2012. Spēkā Šeit
24. “Lāčuki” Apstiprināts: 15.04.2010. Spēkā šeit
25 “Lejas” Apstiprināts: 10.06.2010. Spēkā Šeit
26. “Liedaga Joma” Apstiprināts: 13.10.2014.

Atcelts: 10.07.2017.

12.10.2026. Zaudējis spēku šeit
27. “Mazbrakši” Apstiprināts: 30.07.2009. Spēkā Šeit
28. “Mazsplītes” Apstiprināts: 11.02.2010. Spēkā Šeit
29. “Mātaras” Apstiprināts: 14.08.2008. Pārapstiprināts: 08.07.2010. Spēkā Šeit
30. “Pabērzi”, iepriekšējais nosaukums “Ķepali” Apstiprināts: 13.11.2008.

Pārapstiprināts: 08.07.2010.

Atcelts: 10.07.2017.

Zaudējis spēku šeit
31. “Pappaijas” Apstiprināts: 08.10.2009. Spēkā Šeit
32. “Pīpenes” Apstiprināts: 11.06.2009. Spēkā Šeit
33. “Priežmaļi” Apstiprināts: 30.07.2009. Spēkā Šeit
34. “Purviņi” Apstiprināts: 14.10.2013. 13.10.2025. Spēkā Šeit
35. “Pūcītes” Apstiprināts: 08.05.2008. Pārapstiprināts: 08.07.2010. Spēkā Šeit
36. “Ramuma” un “Rietumieši” Apstiprināts: 31.05.2013. 30.05.2025. Spēkā šeit
37. “Rietumi” Apstiprināts: 11.03.2010. Spēkā Šeit
38. “Ronīši” Apstiprināts: 11.10.2012. 10.10.2024. Spēkā Šeit
39. “Ruzgas” un “Piejūras ezers” Apstiprināts: 14.05.2009. Pārapstiprināts: 08.07.2010. Spēkā Šeit
40. “Strenģi” un “Streņģu Kāpas” Apstiprināts: 12.04.2012. Spēkā Šeit
41. “Sudrabiņi” Apstiprināts: 12.03.2009.

Pārapstiprināts: 08.07.2010.

Spēkā Šeit
42. “Šlefji” Apstiprināts: 09.06.2014. 08.06.2026. Spēkā Šeit
43. “Vēja dārzi” Apstiprināts: 11.09.2008.

Pārapstiprināts: 08.07.2010.

Spēkā Šeit
44. “Vējsmilgas” Apstiprināts: 13.02.2017. 13.02.2029. Spēkā šeit
45. “Vērbeļnieki” Apstiprināts: 18.01.2010. Spēkā Šeit
46. “Vēži” Apstiprināts: 09.08.2012. 08.08.2024. Spēkā Šeit
47. “Vilciņi” Apstiprināts: 12.07.2012. Spēkā Šeit
48. “Virsāji” Apstiprināts: 11.11.2010. Spēkā Šeit
49. “Zaļmeži” Apstiprināts: 30.07.2009. Spēkā Šeit
50. “Zemdegas” un “Jaunklajumi” Apstiprināts: 13.12.2012. 12.12.2024. Spēkā Šeit