DETĀLPLĀNOJUMI

 2016.gadā izstrādes stadijā esošie detālplānojumi nekustamajos īpašumos:

“LEJASKASPARI” uzsākts 09.05.2016. Paziņojums un atrašanās vieta
(ievietots 18.05.2016)

 

“VĒJSMILGAS” uzsākts 14.03.2016. Atrašanās _vieta    Paziņojums
(ievietots 17.03.2016)

1. redakcijas sabiedriskā apspriešana (24.10.2016-17.11.2016.):  Paziņojums Paskaidrojuma raksts Apbūves noteikumi Plānotā izmantošana Esošās izmantošanas plāns Atļautās izmantošanas plāns Aizsargjoslu plāns Biotopu ekspertīze (ievietots 19.10.2016)

Priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme detālplānojuma projektam īpašumā”Vējsmilgas” (ievietots 02.01.2017)

Paziņojums par apstiprināšanu (ievietots 02.2017)

 

“JAUNIE JĒKABI” uzsākts 08.03.2012 Atrašanās vieta   Paziņojums

 

“VĪNKALNI”  uzsākts 12.01.2012.Atrašanās vieta  Paziņojums

 

2015.gadā apstiprinātie detālplānojumi:

“ASTRAS” uzsākts 15.09.2014. Paziņojums (ievietots 22.09.2014)

 

1. redakcijas sabiedriskā apspriešana Paziņojums Paskaidrojuma raksts Esošās izmantošanas plāns Aizsargjoslu plāns Galvenais plāns Vizualizācija Biotopi Ziņojums (ievietots 16.04.2015)

 

Paziņojums_par_sanāksmi ( ievietots 25.05.2015)

 

 Pilnveidotās 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana  Paziņojums Paskaidrojuma raksts Esošās izmantošanas plāns Aizsargjoslu plāns Galvenais plāns  Biotopi papildinājums  Institūciju atzinumi par 1.redakciju Ziņojums (ievietots 16.09.2015)

 

Paziņojums par sanāksmi ( ievietots 28.10.2015)

 

Apstiprinātā  gala redakcija   Paziņojums Paskaidrojuma_raksts  Esošās_izmantošanas_plāns  Aizsargjoslu_plāns  Galvenais plāns Apbūves noteikumi (ievietots 30.12.2015)

 

 


2015. gadā atceltie detālplānojumi:

“ATMODAS”  uzsākts 11.04.2013. Atrašanās vieta  Paziņojums
atcelts 13.04.2015. Pazinojums (ievietots 16.04.2015)


2014.gadā apstiprinātie detālplānojumi

“LIEDAGA JOMA”  uzsākts 12.05.2014 Paziņojums (ievietots 16.05.2014)

1.redakcijas sabiedriskā apspriešana  Paziņojums Paskaidrojuma raksts Esošās izmantošanas plāns Aizsargjoslu plāns  Galvenais plāns (ievietots 26.08.2014)

Apstiprināts ar Nīcas novada domes 13.10.2014. gada lēmumu Nr. 150. “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Liedaga Joma” (kad.Nr. 6478 019 0071) Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.” Paziņojums Paskaidrojuma raksts Esošās izmantošanas plāns  Aizsargjoslu plāns  Galvenais plāns (ievietots 17.10.2014)

“ŠLEJFI”  uzsākts 08.03.2012. Paziņojums

Sabiedriskā apspriešana Paziņojums  Paskaidrojuma raksts Esošā izmantošana Galvenais plāns Aizsargjoslu plāns

Apstiprināts ar Nīcas novada domes 09.06.2014. gada lēmumu Nr. 100. “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Šlejfi” kad.Nr. 6478 001 0045″.  Paskaidrojuma raksts   Pašreizējās izmantošanas plāns  Aizsargjoslu plāns  Galvenais plāns Paziņojums


2013. gadā apstiprinātie detālplānojumi

“PURVIŅI”   Paziņojums Esošā izmantošana  Plānotā izmantošana  Aizsargjoslas 
Plānotā apbūve Komunikāciju shēma

“ARTAS”   Paziņojums Īpašuma esošā_izmantošana  Īpašuma plānotā izmantošana  Paskaidrojuma raksts

“RAMUMA” un “RIETUMIEŠI”  Paziņojums Īpašuma esošā izmantošana  Īpašuma plānotā izmantošana  Paskaidrojuma_raksts


2012. gadā apstiprinātie detālplānojumi

“Jaunlaimiņi” (grozījumi)  Paziņojums
“Jaunzeltiņi” (grozījumi)  Paziņojums
“Zemdegas” un “Jaunklajumi” Paziņojums
“Baštiki” Lēmums
“Ronīši”  Lēmums
“Dziļlejas” (grozījumi) Lēmums
“Vēži” Lēmums
“Vilciņi” Lēmums
“Ģirti” Lēmums
“Streņģi”, “Streņģu kāpas” Lēmums
“Jaunzeltiņi” Lēmums
“Laines” un “Sauleslejas” Lēmums


2011. gadā apstiprinātie detālplānojumi

 “Dziļlejas” Lēmums
  “Elpida”  Lēmums
 “Jaunoliņi” Lēmums


2010. gadā apstiprinātie detālplānojumi

“Pappaijas” Lēmums
“Atbalsi” “Jaunpirči” “Jaunciesas”Lēmums
“Ainas” Lēmums
“Vērbeļnieki” Lēmums
“Mazsplītes” Lēmums
“Rietumi” Lēmums
“Lāčuki” Lēmums
“Apiņi” Lēmums
“Lejas” Lēmums
“Jaunlaimiņi” Lēmums
“Virsāji” Lēmums
 “Auras” Lēmums
“Golibarti” “Libarti” Lēmums


2009. gadā apstiprinātie detālplānojumi

“Priežmaļi” Lēmums
“Pīpenes” Lēmums
“Zaļmeži” Lēmums
“Mazbrakši” Lēmums
“Janči” Lēmums
“Gaismiņas” “Standarti” Lēmums
“Sudrabiņi” Lēmums
“Diānas” Lēmums


2008. gadā apstiprinātie detālplānojumi

“Dimanti” Lēmums
“Mātaras” Lēmums
“Priežlejas” Lēmums atcelts 13.04.2015.  Paziņojums (ievietots 16.04.2015)
“Pūcītes” Lēmums
“Jezdinieki” Lēmums
“Ķepali” Lēmums
“Klieves” Lēmums
“Vēja dārzi” Lēmums
“Grīšļi” “Nīca2” Lēmums
“Grīnvaltu ciema daļa” Lēmums