TOPOGRĀFIJA

Teritorijas plānotāja Evita Kalēja

tālr. 63452253, 25425041,  e-pasts: evita.kaleja@nica.lv

adrese – Nīca, Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV – 3473

atrašanās vieta – Novada domes ēkas 2. stāvs, 18. kabinets

pieņemšanas laiks – līdz plkst.16.00, iepriekš zvanot

__________________________________

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Par augstas digitalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību

Samaksa par augstas detalizācijas topogrāfiskiem datiem