TOPOGRĀFIJA

Teritorijas plānotāja Laine Šildere

tālr. 63489482, 25425041,  e-pasts: topo@nica.lv

adrese – Nīca, Nīcas novads, Bārtas iela 6, LV – 3473

atrašanās vieta – Novada domes ēkas 2. stāvs, 18. kabinets

pieņemšanas laiks – atbilstoši administrācijas darba laikam, izņemot piektdienās

__________________________________

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Par augstas digitalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību

Samaksa par augstas detalizācijas topogrāfiskiem datiem