Pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku vēl neievēl

Nīcas novada domes ārkārtas sēdē 10. jūlijā lēmumi 22 jautājumu risināšanai tika pieņemti raiti, tikai nedaudz ilgāk par stundu, jo tie sīki un detalizēti tika izdiskutēti apvietotās komitejas sēdē 6. jūlijā, kas notika teju visas darbdienas garumā. Sīkāk tika izrunāts par atbrīvoto ambulances telpu iznomāšanas kārtību. Apstiprināja deputātu komiteju sastāvu, bet pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku 1. kārtā neizdevās ievēlēt, jo amata kandidāti Inga Skrode un Renārs Latvens saņēma vienādu balsu skaitu. Deputāti apstiprināja arī grozījumus saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību Nīcas novadā”, sporta spēļu „Čiekurkauss 2017” nolikumu un virkni citu jautājumu. Lasīt vairāk Foto