Pie PII “Spārīte” jau otro gadu plīvos zaļais Ekoskolas karogs

Ekoskolu augstākā apbalvojuma skaitā ir arī Nīcas PII “Spārīte”. Pie iestādes durvīm jau otro gadu plīvos zaļais Ekoskolas karogs, rādot, ka šeit bērni tiek mācīti draudzīgi sadzīvot ar dabu, to izzināt un saudzēt. Lasīt vairāk