Piedalās Ekoskolu programmas salidojumā

19.jūnijā Nīcas novada PII “Spārīte” skolotājas devās uz Stopiņu novada Ulbrokas PII “Pienenīte”, kur norisinājās pirmais pirmsskolu Ekoskolu programmas salidojums. Tas pulcēja vairāk nekā 100 dalībniekus no dažādām Latvijas pirmsskolām. Tā bija lieliska pieredzes apmaiņa, kur tika gūta pārliecība, ka izvēlētās darba metodes “Spārītē” ir pareizas, kā arī iegūtas jaunas idejas un ierosme turpmākajam darbam.