Izlozē veiksmīgo aptaujas anketas iesniedzēju

Izsludinātajā aptaujā labi vārdi veltīti 74 iedzīvotājiem un 5 kolektīviem, tādēļ pašvaldības deputātiem nebija viegli izvērtēt. Galīgais lēmums par nomināciju „Gada novadnieks”, „Par mūža devumu Nīcas novadam” un „Labais darbs Nīcas novadam” ieguvējiem tiks pieņemts novada domes sēdē 13. novembrī. Taču jau 10. novembrī, klātesot Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas deputātiem, komitejas priekšsēdētājs Raivis Kalējs izlozēja, ka maltīti motelī “Nīcava” baudīs otaņķniece Biruta Vāgnere. Viņa aizpildīja anketu pašvaldības interneta vietnē. Kopumā tika iesniegtas 103 anketas, 19 no tām nepiedalījās izlozē, jo bija anonīmas.