Pieejams atbalsts finansiāli apjomīgiem projektiem

LIFE programma sniedz finansiālu atbalstu projektiem, kuri sekmē vides un klimata aizsardzību jeb klimata un vides kvalitātes inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanu. LIFE programmas līdzfinansējums sastāda 55%, taču ir iespējams piesaistīt nacionālo līdzfinansējumu līdz 30% apmērā. Pašu ieguldījumam jābūt vismaz 15%. Vairāk par LIFE programmu un atbalstāmajām aktivitātēm lasīt uzņemējdarbības sadaļā.