Plāno īstenot vairākus projektus

Sācies jauns gads ar jauniem plāniem un iecerēm. Šogad ir svarīgi veiksmīgi īstenot 3 lielus projektus – veikt 5 pašvaldības grants ceļu rekonstrukciju, izstrādāt uzņēmējdarbības atbalsta stratēģiju un īstenot dabas parka “Bernāti” labiekārtojuma projektu. Attīstības nodaļa un administrācija 15. janvārī ārkārtas sēdē rosinās atbalstīt vēl 5 projektu idejas: Jūrmalciema tīklu mājas pārveidi par vietu zivju pirmapstrādei un vēsturisko tradīciju saglabāšanai, zvejnieku transporta nobrauktuves izbūvi Jūrmalciemā, Bernātu tālā stāvlaukuma labiekārtošanu (elektrības pieslēgums, labierīcības), Grīnvaltu ciema attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi – Otaņķes upes ietekas ezerā attīrīšanu.