Popularizē Nīcas novadu tūrisma gadatirgos

Lai veicinātu tūristu apmeklējumu Nīcas novadā, tūrisma speciāliste Rebeka Bumbiere gatavo informāciju par mūsu novadu tūrisma gadatirgiem Hanoverē, Viļņā un Rīgā. Tūrisma gadatirgū “Balttour”, kas no 1. līdz 3. februārim notiks Rīgā, R.Bumbiere piedalīsies arī pati. Prezentācijas nolūkos līdzi tiks ņemti jaunie Nīcas novada tūrisma bukleti, kuros iekļauta gan informācija par īpašām apskates vietām, gan tūrisma mītnēm. Bukletus bez maksas var saņemt arī mūsu novada iedzīvotāji, iegriežoties tūrisma informācijas centrā vai bibliotēkās.