PUBLISKIE IEPIRKUMI 2011. GADS

02.12.2011.
 
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/28
Procedūra 02.12.2011. pēc Publisko
iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā http://www.iub.gov.lv/pvs/show/210954.
Iepirkuma priekšmets: „Nīcas novada teritorijas
plānojuma 2012. – 2024. gadam izstrāde”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.12.2011.
plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita
Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 26898029, 63489500Iepirkuma nolikums: nolikums
________________________________________
 
21.10.2011.
 
 Paziņojums par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2011/25 „Pašvaldības ielu, laukumu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Nīcas novada pagastos’’ 
Nīcas novada dome, pamatojoties uz iepirkumu NND 2011/25 (sludinājums ievietots mājas lapā 21.09.2011.), paziņo, ka iepirkuma rezultātā noslēgti līgumi par ieprikuma 1., 3. un 4. daļu ar SIA “A-Land”un par 2. daļu ar SIA /a,/em“Nordia”. Līgumcenas sk. šeit: Līgumcenas
________________________________________
 
22.09.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND 2011/26/ELFLA
Rezultāts (Paziņojums par noslēgto līgumu) publicēts IUB mājas lapā 22.09.2011 Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes iepirkumu komisija paziņo iepirkuma ID Nr. NND 2011/26/ELFLA „Nīcas tautas tērpu izgatavošana pirmsskolas vecuma bērnu tautas deju kolektīva vajadzībām” rezultātus.
Līgums noslēgts ar SIA “Muduri” par līgumcenu 3047.80 LVL.
_____________________________________________________
21.09.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/25
Procedūra pēc PIL 8.prim izsludināta IUB mājas lapā 21.09.2011.:
„Pašvaldības ielu, laukumu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi-Nīcas novada pagastos” (90620000-9)
Iepirkuma priekšmets: Pašvaldības ielu, laukumu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi.
Lejupielādēt šeit: Nolikums-ziemas ceļu tīrīšana-2011-20.09
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.10.2011., plkst.14.00
Kontaktpersona: Ligita Reinfelde, tālr.: 63489500, 2689 /supAR1br /8029; e-pasts: ligitareinfelde@inbox.lv
 
______________________________________________________
19.09.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/24/ELFLA
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 19.09.2011.:Profesionālo iekārtu piegāde Nīcas novada sadzīves pakalpojumu punkta veļas mazgātavas aprīkošanai (39713000-3)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma NND 2011/24/ELFLA „Profesionālo iekārtu piegāde Nīcas novada sadzīves pakalpojumu punkta veļas mazgātavas aprīkošanai” rezultātus: iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „UNIS Ko” par piedāvāa href=”http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2011/12/18_CD3_Skersprofils.pdf”to līgumcenu LVL 3024,60.
_______________________________________________AVK-10_______
30.08.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/26/ELFLA
 Procedūra pēc PIL  8.prim  izsludināta IUB mājas lapā 30.08.2011.
 Iepirkuma priekšmets: „Nīcas tautas tērpu izgatavošana pirmsskolas vecuma bērnu
 tautas deju kolektīva vajadzībām”.
Nolikums
Apjomi
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.09.2011., plkst.14.00
Kontaktpersona par iepirkumu:
Projekta vadītāja Laura Pakule-Krūče, tālr.: 63489500, e-pasts: laura.pakule-kruce@nica.lv
_______________________________________________________
 
 
29.08.2011.
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
Nīcas novada domes iepirkuma komisija paziņo par iepirkuma Nīcas tautas tērpu izgatavošana pirmsskolas vecuma bērnu tautas deju kolektīva vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/23 pārtraukšanu.
Paziņojumu un pamatojumu sk. šeit: Paziņojums
________________________________________
26.08.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/24/ELFLA
Procedūra pēc PIL 8.prim izsludināta IUB mājas lapā 26.08.2011.:
Profesionālo iekārtu piegāde Nīcas novada sadzīves pakalpojumu punkta veļas mazgātavas aprīkošanai (39713000-3)
Iepirkuma priekšmets: Profesionālo iekārtu piegāde Nīcas novada sadzīves pakalpojumu punkta veļas mazgātavas aprīkošanai
Lejuplādēt šeit: Nolikums-velas-masinam-konsolidets 31.08.2011.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.09.2011., plkst.14.00
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, tālr.: 63489500, 26602519; e-pasts: projekti@nica.lv
31.08.2011. Atbildes-uz-ieinteresēto-piegādātāju-jautājumiem-1-velas-iekartas
01.09.2011. Atbildes-uz-ieinteresēto-piegādātāju-jautājumiem-2-velas-iekartas
______________________________________________
23.08.2011.
Paziņojums par iepirkumu (Pārtraukts 29.08.2011)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/23/ELFLA
Procedūra pēc PIL  8.prim  izsludināta IUB mājas lapā 23.08.2011.
Iepirkuma priekšmets: „Nīcas tautas tērpu izgatavošana pirmsskolas vecuma bērnu
tautas deju kolektīva vajadzībām”.
Nolikums
Apjomi
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.09.2011., plkst.14.00
Kontaktpersonas par iepirkumu:
Projekta vadītāja Laura Pakule-Krūče, tālr.: 63489500
e-pasts: laura.pakule-kruce@nica.lv
_______________________________________________________
 
17.08.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/21
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 17.08.2011. :Nīcas vidusskolas logu bloku renovācija
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID Nr. NND 2011/21
„Nīcas vidusskolas logu bloku renovācija” rezultātus: Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu ar SIA „Kurzemes būvserviss” par līgumcenu LVL 23 281.93 (divdesmit trīs tūkstoši divi
simti astoņdesmit viens lats un 93 santīmi), PVN 22% LVL 5 122.03 (pieci tūkstoši viens simts divdesmit divi lati un 03 santīmi), kopsumma LVL 28 403.96 (divdesmit astoņi tūkstoši lati četri simti trīs lati un 96 santīmi).
_______________________________________________________
 11.08.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Grozīts 05.10.2011
Grozīts 21.10.2011. Jauns!
Grozījumu paziņojums publicēts IUB mājas lapā 24.10.2011. http://www.iub.gov.lv/pvs/show/205536
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/22
Procedūra pēc PIL  atklāta konkursa  izsludināta IUB mājas lapā 11.08.2011.
Iepirkuma priekšmets: „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Nīcas novada administratīvajā teritorijā”
Iepirkuma nolikums un Tehniskā specifikācija
Jauns!NOLIKUMS UN TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS – KONSOLIDĒTS ar 21.10.2011. grozījumiem
Grozītais piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.11.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersonas par iepirkumu:
Ligita Reinfelde, tālr.63489500, 26898029, e-pasts : ligitareinfelde@inbox.lv
Līga Roga, tālr.63489487, 27843390, e-pasts: liga.roga@nica.lv
Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem:
05.10.2011.Jautājumi un atbildes-1
05.10.2011.Jautājumi un atbildes-2
21.10.2011. Jautājumi un atbildes 3 Jauns!
_______________________________________________________
 28.07.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/20
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 28.07.2011.: Mazlietotas vieglās automašīnas piegāde Nīcas novada domei (34110000-1)
PamatojostrongestrongemAVK-4mAVK-4address ties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma NND 2011/20 “Mazlietotas vieglās automaāšinas piegāde Nīcas novada domei” rezultātus. Līgums noslēgts ar SIA “Skandi motors” par līgumcenu 7 444.00 LVL.
_______________________________________________________
27.07.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/21
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 27.07.2011: Nīcas viduss /emaddresskolas logu bloku renovācija (45421100-5)
Iepirkuma priekšmets: „Nīcas vidusskolas logu bloku renovācija”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.08.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 26898029
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Tehniskā specifikācija, apjomi:  TāmeLogu specifikacijas
_______________________________________________________
21.07.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/19/ERAF
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 21.07.2011.: BŪVDARBU II KĀRTA projekta „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros (45231300-8)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma NND 2011/19/ERAF Būvdarbu II kārta projekta „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros rezultātus: iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „DanSan” par piedāvāto  līgumcenu LVL 103 295,15.
_______________________________________________________
14.07.2011.
Paziņojums par metāllūžņu izsoli
Nīcas novada dome rīko publiskas personas kustamas mantas izsoli – metāllūžņi (aptuvens kopējais svars – 36 tonnas), 8 mazuta tvertnes ar aptuvenu kopējo svaru 53,7 tonnas, kurās atrodas aptuveni 100 tonnas mazuta un mazuta atlieku, 1 ķieģeļu sūkņu māja un 4 mazuta tvertņu pamati, kas atrodas Nīcas novada Nīcas pagastā pie katlu mājas un Otaņķu pagastā pie katlu mājas. Izsoles noteikumi
_______________________________________________________
05.07.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/20
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 05.07.2011: www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: „Mazlietotas vieglās automašīnas piegāde Nīcas novada domei”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.07.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 26898029
Iepirkuma nolikums:NOLIKUMS
_______________________________________________________
04.07.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/12
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 04.07.2011.: „ Asfaltbetona seguma atjaunošana Nīcas novada domes īpašumos ”
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID Nr. NND 2011/12 (2011/18) „Asfaltbetona seguma atjaunošana Nīcas novada domes īpašumos ”rezultātus:
Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu ar SIA „A-Land” ,  līgumcena LVL 6900.00 (seši tūkstoši deviņi simti lati un 00 santīmi).
________________________________________
 
 
29.06.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/19/ERAF
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 29.06.2011 www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: Būvdarbu II kārta projekta „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros
Paredzamā līgumcena: 89783 LVL
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.07.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, projekti@nica.lv, 26602519
Iepirkuma nolikums:NOLIKUMS
Finanšu piedāvājums Excel formātā (Tāmes, C7 pielikums):TĀMES
Iepirkuma līguma projekts (B pielikums):LĪGUMS
Tehniskais projekts KOREKCIJAS (A pielikums):UKT-000_S,ŪKT-000_T,UKT-001_S,UKT-001,UKT-002_S,UKT-002_1,UKT-002_2,UKT-003_S,UKT-003_1,UKT-003_2,UKT-003_3,UKT-003_4,UKT-003_5,UKT-004_S,UKT-004_1,UKT-004_2,UKT-004_3,UKT-004_4,UKT-004_5,UKT-005_S,UKT-005_1,UKT-005_2,IS-UKT-006_S,IS-UKT-006_K1,IS-UKT-006_KSP,IS-UKT-006_U1,IS-UKT-006_NAI,IS-UKT-006_KSS,IS-UKT-006_UT,Pārskats par ģeotehniskajiem izpētes darbiem,Ūdenstorņa tehniskāsizpētes slēdziens,Nr.3 Būvprojekta ekspertīzes atzinums (Atskaite)
NB! Salīdzinot ar 18.05.2011. izsludināto iepirkumu Nr. NND/2011/16/ERAF būvdarbu II kārtai, šajā iepirkumā ir veiktas KOREKCIJAS tehniskajā projektā, kā rezultātā ir samazināti apjomi un detalizēti precizēti tehniskie risinājumi.
________________________________________________________________
08.06.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/17
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 18.05.2011.:„ Skolas ielas apgaismojuma un gājēju celiņa izbūve Nīcas pagastā ”
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID Nr. NND 2011/17 „ Skolas ielas apgaismojuma un gājēju celiņa izbūve Nīca pagastā ”rezultātus:
Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu ar SIA „A-Land”  līgumcena LVL 19 578.00 (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi lati un 00 santīmi
________________________________________
08.06.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/10
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 29.04.2011.: „ Pašvaldības ceļu greiderēšanas, remontēšanas un ceļmalu pļaušanas darbi – Nīcas novada pagastos ”
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID Nr. NND 2011/10 Pašvaldības ceļu greiderēšanas, remontēšanas un ceļmalu pļaušanas darbi – Nīcas novada pagastos ” rezultātus:
Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu  par pirmo daļu ar  AS  „Latvijas autoceļu uzturētājs ” Liepājas ceļu rajons par līgumcenu  LVL 6252.07 (seši tūkstoši divi simti piecdesmit divi lati un 07 santīmi), par otro daļu ar SIA „NORDIA”   līgumcena LVL 6466.59 (seši tūkstoši četri simti sešdesmit seši lati un 59 santīmi), par trešo daļu ar Z/S „Viļņi”  līgumcena LVL 6753.76 (seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit trīs lati un 76 santīmi).
________________________________________
08.06.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/11
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 29.04.2011.: Datortehnikas piegāde Nīcas novadam
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID Nr. NND 2011/11 „Datortehnikas piegāde Nīcas novadam ” rezultātus:
Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu uz ar SIA „ATEA” par LVL 2276.07  (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit seši lati, 07 santīmi).
________________________________________
01.06.2011.
Paziņojums par atklāta konkursa Nr. NND/2011/9
Rezultāti  01.06.2011. publicēti IUB mājas lapā (09100000-0)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo atklāta konkursa Nr. NND/2011/9 “Degvielas iegāde Nīcas novada domes vajadzībām” rezultātus: Iepirkumu komisija 27.05.2011. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Kings” par abām iepirkuma daļām par līgumcenu LVL 55 050,00.
________________________________________
30.05.2011.
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
Nīcas novada dome paziņo par iepirkuma „Būvdarbu II kārta projekta „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros” ar identifikācijas numuru NND/2011/16/ERAF pārtraukšanu, kurš pēc Publisko iepirkumu 81 panta 18.05.2011. izsludināts IUB mājas lapā.
Iepirkuma pārtraukšanas pamatojums:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81 panta 6. daļu Pasūtītājs, Nīcas novada dome, pārtrauc iepirkumu Nr. NND/2011/16/ERAF Būvdarbu II kārta projekta „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros (45231300-8) šādu objektīvu iemeslu dēļ: Iesniegtie piedāvājumi pārsniedz piemērotās procedūras slieksni, kas pamato, ka ir piemērota neatbilstoša procedūra; Iesniegtie piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas.
________________________________________
28.05.2011.
Paziņojums par iepirkuma Nr. NND/2011/13/ERAF rezultātiem
Rezultāti  28.05.2011. publicēti IUB mājas address/addressIzsoles noteikumiPiedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.07.2011. plksa href=”http://www.iub.gov.lv/pvs/show/202393″/a,ddresslt;br /t. 14:00” rezultātus: Iepirkumu komisija 27.05.2011. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Kings” par abām iepirkuma daļām par līgumcenu LVL 55 050,00. lapā (44100000-1)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma NND/2011/13/ERAF „Atpūtas laukumu labiekārtošana, informācijas stendu un velotaku marķējuma zīmju izgatavošana un izvietošana Nīcas novada teritorijā projekta „Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” LLI-037 ietvaros” rezultātus: Iepirkumu komisija 24.05.2011. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar IK „Gabaliņa Daiņa darbnīca” par līgumcenu LVL 7104,00.
________________________________________
25.05.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/5
rezultāti publicēti IUB mājas lapā 25.05.2011.: Tehniskās apsardzes un apkopes pakalpojumI (79710000-4)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID Nr. NND 2011/5 „Tehniskās apsardzes un apkopes pakalpojumu nodrošināšana Nīcas novada domes objektos” rezultātus:
Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu uz 36 mēnešiem ar SIA „Drošības birojs” par LVL 3732.00 (trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit divi lati, 00 santīmi).
________________________________________
24.05.2011.
Paziņojums par iepirkuma Nr. NND/2011/15/ERAF rezultātiem
Rezultāti  24.05.2011. publicēti IUB mājas lapā http://iub.gov.lv/iubsearch/
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma NND/2011/15/ERAF „Datortehnikas iegāde Nīcas novada Tūrisma informācijas centra aprīkošanai (30200000-1) projekta „Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” LLI-037 ietvaros” rezultātus: Iepirkumu komisija 24.05.2011. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs” par līgumcenu LVL 2030,24.
________________________________________
18.05.2011.
Paziņojums par iepirkumu (pārtraukts 30.05.2011.)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/16/ERAF
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 18.05.2011 www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: Būvdarbu II kārta projekta „Nīcas pagasta Nīcas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros
Paredzamā līgumcena: līdz  119 999 LVL
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.05.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersona: Liene Otaņķe, projekti@nica.lv, 26602519
Iepirkuma nolikums:NOLIKUMS
Finanšu piedāvājums Excel formātā (Tāmes, C7 pielikums): TAMES
Iepirkuma līguma projekts (B pielikums):LĪGUMS
Tehniskais projekts (A pielikums):Titullapa,Pask_TN_UKT,UKT-001,UKT-002_1,UKT-002_2,UKT-003_1,UKT-003_2,UKT-003_3,UKT-003_4,UKT-003_5,UKT-003_6,UKT-004_1,UKT-004_2,UKT-004_3,UKT-004_4,UKT-004_5,UKT-004_6,UKT-004_7,UKT-004_8,UKT-005_1,UKT-005_2,IS-UKT-6,IS-UKT-6_1,Pārskats par ģeotehniskajiem izpētes darbiem,Ūdenstorņa tehniskāsizpētes slēdziens,Būvprojekta ekspertīzes atzinums

________________________________________

 18.05.2011.
 Paziņojums par iepirkumu
 Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/17
 Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 18.05.2011 www.iub.gov.lv
 Iepirkuma priekšmets: „Skolas ielas apgaismojuma un gājēju celiņu izbūve
 Nīcas pagastā”
 Paredzamā līgumcena: LVL 23 900,00
 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.05.2011. plkst. 14:00
 Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 26898029
 Iepirkuma nolikums: Nolikums
 Iepirkuma apjomi: Tāmes
 Tehniskā dokumentācija:
 Laternu skices
 Tehniskās specifikācijas
 ________________________________________
12.05.2011.
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
Nīcas novada domes iepirkuma komisija paziņo par iepirkuma „Mazlietotas vieglās automašīnas piegāde Nīcas novada domei”, iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/8 pārtraukšanubr / ,address Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 8.
Paziņojumu un pamatojumu sk. šeit: Paziņojums
________________________________________
11.05.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/12
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 11.05.2011: www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: „Asfaltbetona seguma atjaunošana Nīcas novada īpašumos”
Paredzamā līgumcena: LVL 8 500,00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.05.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 26898029
Iepirkuma nolikums: Nolikums
_________________________________________
 11.05.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkums Nr. NND/ 2011/13/ERAF pēc Publisko iepirkumu likuma 8 `panta izsludināts IUB mājas lapā 11.05.2011. www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: „Atpūtas laukumu labiekārtošana, informācijas stendu un velotaku marķējuma zīmju izgatavošana un izvietošana Nīcas novada teritorijā projekta „Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” LLI-037 ietvaros”
Paredzamā līgumcena: 7150 LVL (bez PVN)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.05.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersona : Liene Otaņķe, projekti@nica.lv, t. 63489500, mob. 26602519Iepirkuma nolikums un 1.-4. pielikumi: NOLIKUMS
Apjomu-tames-Pielikums-Nr.-5
Pielikustrong ms Nr. 6 Labiekārtošanas projekts, specifikācijas:TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
_________________________________________
09.05.2011.
Paziņojums par iepirkuma Nr. NND/2011/6/ERAF rezultātiem
(rezultāti publicēti IUB mājas lapā 09.05.2011.)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma NND/2011/6/ERAF Sociālās dzīvojamās mājas “Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (45321000-3) rezultātus: Iepirkumu komisija 21.04.2011. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „Kurzemes krāsas” par līgumcenu LVL 84 062.65.
_________________________________________
29.04.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Procedūra pēc PIL 8 prim. Panta izsludināta IUB mājas lapā 29.04.2011. www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: „Datoru piegāde Nīcas novadam”
Paredzamā līgumcena 3900.00 LVL
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.05.2011. plkst.14.00
Kontaktpersona : Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, tel. 26898029Iepirkuma nolikums:NOLIKUMS.
Atbildes uz pretendentu jautājumiem (06.05.2011.) 1
_________________________________________
28.04.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/7/ELFLA
(rezultāti publicēti IUB mājas lapā 28.04.2011.)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkuma NND 2011/7/ELFLA „Saieta nama ģimenēm ar bērniem Rudē vienkāršotas rekonstrukcijas būvdarbi” (45220000-5) rezultātus: Iepirkumu komisija 27.04.2011. pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA „TAIGERS” par līgumcenu 13052,07 LVL.
_________________________________________
28.04.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/10
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 28.04.2011: www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: „Pašvaldības ceļu greiderēšanas, remontēšanas un ceļmalu pļaušanas darbi- Nīcas novada pagastos”
Paredzamā līgumcena: LVL 19900,00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.05.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 26898029
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Daļu apraksts:Autoceļu sadalījums pa daļām
Kartes:KARTES
_________________________________________
26.04.2011.
Paziņojums par iepirkumu (statuss: Pārtraukts)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/8
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 26.04.2011: www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: „Mazlietotas vieglās automašīnas piegāde Nīcas novada domei”
Paredzamā līgumcena: LVL 7 500,00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.05.2011. plkst. 14:00
Kontaktpersona par nolikumu: Ligita Reinfelde, ligitareinfelde@inbox.lv, 26898029
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
_________________________________________
14.04.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/7/ELFLA
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 14.04.2011: www.iub.gov.lv
Iepirkuma priekšmets: „Saieta nama ģimenēm ar bērniem Rudē vienkāršotas rekonstrukcijas būvdarbi”
Paredzamā līgumcena: 12 700 LVL
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.04.2011. plkst. 14:00
Ieinteresēto personu sanāksme, objekta apskate: 18.04.2011. plkst. 16:00 (kontaktpersona par objekta apskati Anda Veidele tālr. 63454418, mob. 29160897)
Kontaktpersona par nolikumu: Liene Otaņķe, projekti@nica.lv, 26602519
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Nolikuma pielikums Nr. 8, apjomi: Tehniskā specifikācija, apjomi:Tehniskā specifikācija, apjomi
_________________________________________
07.04.2011.
Paziņojums par atklātu konkursu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND/2011/9
Procedūra izsludināta IUB mājas lapā 07.04.2011.
Paredzamā līgumcena līdz 74 000.00 LVL
Iepirkuma priekšmets „Degvielas iegāde Nīcas novada domes vajadzībām”
Nolikumu un tehnisko specifikāciju sk.šeit: Nolikums/Tehn.spec.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.05.2011. plkst.14.00
Kontaktpersona par iepirkumu:
Ligita Reinfelde, tālr. 63489500, 26898029, e- pasts: ligitareinfelde@inbox.lv
_________________________________________
06.04.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/15/ERAF
Procedūra pēc Publisko iepirkumu likuma 81 panta izsludināta IUB mājas lapā 06.04.2011: http://www.iub.gov.lv/iubsearch/pbl/1
Iepirkuma priekšmetssup: „Datortehnikas iegāde Nīcas novada Tūrisma informācijas centra aprīkošanai projekta „Aktīvā tūrisma attīstība pierobežas reģionā” LLI-037 ietvaros”
Paredzamā līgumcena: 3000,00 LVL
Ka href=”http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2009/08/UKT-003_2.pdf”,1ontaktpersona: Liene Otaņķe, projekti@nica.lv
Iepirkuma nolikums:NOLIKUMS
Līguma projekts:LĪGUMA PROJEKTS
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāj strong Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/7/ELFLAu jautājumiem lejuplādēt šeit:
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 08.04.2011.
Atbildes uz ieinte addressUKT-003_2/address/addressresēto piegādātāju jautājumiem 11.04.2011.
Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 13.04.2011.
_________________________________________
05.04.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/6/ERAF
Procedūra pēc PIL  8prim izsludināta IUB mājas lapā 05.04.2011.
Iepirkuma priekšmets: „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
Paredzamā līgumcena 109 000.00 LVL
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Apjomi: Tāme
Tehniskais projekts:
PROJEKTS-1
PROJEKTS -2
PROJEKTS -3
Eletrotikli
UKV
Ieinteresēto pretendentu jautājumi un atbildes: Nr. 1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 18.04.2011.plkst.14.00
Kontaktpersona par iepirkumu:
Laura Pakule-Krūče, tālr.63489500, 26148015, e-pasts : laura.pakule-kruce@nica.lv
_________________________________________
31.03.2011.
Paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu
Nīcas novada domes iepirkuma komisija paziņo par iepirkuma ID Nr. NND/2011/4/ERAF „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” pārtraukšanu.
Paziņojumu un pamatojumu sk. šeit: Paziņojums
__________________________________________________
29.03.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NDD 2011/5. Procedūra pēc PIL 8.1 . panta. Pašvaldī/strong/a/sup/stronga href=”http://www.iub.gov.lv/”bas iepirkums izsludināts IUB mājas lapā 29.03.2011. Iepirkuma priekšmets  ”Tehniskās apsardzes un apkopes pakalpojumu nodrošināšana Nīcas novada domes objektos”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.04.2011, plkst. 13.00. Kontaktpersona: L.Reinfelde, tālr. 63489500, e-pasts: ligitareinfelde@inbox.lv.
Nolikumu skatīt šeit: Nolikums
_________________________________________
24.03.2011.
Paziņojums par iepirkumu (statuss: Pārtraukts)
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/4/ERAF
Procedūra pēc PIL  8prim izsludināta IUB mājas lapā 24.03.2011.
Paredzamā līgumcena 109 000.00 LVL
Iepirkuma priekšmets: „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
Iepirkuma nolikums: NOLIKUMS
Apjomi: Tāmes
Tehniskais projekts:
Tehniskais projekts-1
Tehniskais projekts-2
Tehniskais projekts-3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.04.2011.plkst.14.00
Kontaktpersona par iepirkumu:
Laura Pakule-Krūče, tālr.63489500, 26148015, e-pasts : laura.pakule-kruce@nica.lv
_________________________________________
24.03.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND 2011/1
(rezultāti publicēti IUB mājas lapā 24.03.2011.)
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo iepirkumam ID  Nr. NND 2011/1 „ 2011./2012. gada apkures sezonai kurināmās malkas piegāde Nīcas novada domei” rezultātus:
Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu : slēgt līgumu ar SIA „UNICENTRS”  iepirkumā  ar 10 daļām par līgumcenu: 20.00 par 1 kubikmetru malkas ( kopējā līguma summa LVL 100 000.00 (viens simts tūkstoši lati, 00 santīmi).
_________________________________________
09.03.2011.
Paziņojums par iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/3
Procedūra pēc PIL  atklāta  konkursa  izsludināta IUB mājas lapā 09.03.2011.
Paredzamā līgumcena 86 000 LVL
Iepirkuma priekšmets: „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Nīcas novada administratīvajā teritorijā”
Nolikums un Tehniskā specifikācija
Atbildes uz pretendentu jautājumiem 04.04.2011.-1
Atbildes uz pretendentu jautājumiem 04.04.2011.-2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 11.04.2011.plkst.14.00
Kontaktpersona par iepirkumu:
Ligita Reinfelde, tālr.63489500, 26898029, e-pasts : ligitareinfelde@inbox.lv
_______________________________________
04.03.2011.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam Nr. NND-2010/14
Rezultāti publicēti IUB mājas lapā 04.03.2011.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus iepirkumam Nr. NND-2010/14 „Kurināmās malkas piegāde Nīcas novada domei 2010./2011.gada apkures sezonai ”:
Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu “Pārtraukt iepirkumu bez rezultāta”.
_______________________________________
19.01.2011.
Paziņojums par iepirkumu.
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/1
Procedūra pēc PIL atklāta konkursa izsludināta IUB mājas lapā 19.01.2011.
Paredzamā līgumcena 95 000 LVL
Iepirkuma priekšmets: „2011./2012.gada apkures sezonai Kurināmās malkas piegāde Nīcas novada dome”
Iepirkuma nolikums un Tehniskā specifikācija
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.03.2011.plkst.14.00
Kontaktpersonas par iepirkumu:
Līga Roga, tālr.63489487, 26176908, e-pasts:liga.roga@nica.lv
_______________________________________
10.01.2011.
Paziņojums par iepirkuma ID Nr. NDD 2010/13 rezultātiem:
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome paziņo rezultātus iepirkumā  „Nīcas sieviešu tautas tērpu izgatavošana Nīcas novada pašdarbības kolektīvu vajadzībām”:
Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu  slēgt līgumu ar SIA “Anvi AM” par līgumcenu 12685.24 LVL.
Pašvaldības iepirkuma rezultāts izsludināts IUB mājas lapā 10.01.2011.
Kontaktpersona: Laura Pakule-Krūče, tālr. 63489500, e-pasts: laura.pakule-kruce@nica.lv.
_________________________________________
03.01.2011.
Paziņojums par iepirkumu.
Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2010/14
Procedūra pēc PIL 8.panta izsludināta IUB mājas lapā 03.01.2011.
Paredzamā līgumcena 19 999 LVl
Iepirkuma priekšmets: „Kurināmās malkas piegāde Nīcas novada domei 2010./2011.gada apkures sezonai”
Iepirkuma nolikums un Tehnsikā specifikācija
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.01.2011.plkst.14.00
Kontaktpersonas par iepirkumu:
Līga Roga, tālr.63489487, 26176908, e-pasts:liga.roga@nica.lv
_________________________________________
 
address/abr /EletrotikliKontaktpersona par iepirkumu:/addressprojekti@nica.lv/strongbr /Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/15/ERAF28.04.2011.addressbr /

address

Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2011/17span style=”color: #000000;”addressspan style=”color: #ff0000;”

/spanaddressspan style=”color: #800000;”address Kontaktpersonas par iepirkumu:

/address/address

a href=”http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2009/08/IS-UKT-61.pdf” (address Iepirkuma identifikācijas Nr. NND 2010/14

strong Procedūra pēc PIL atklāta konkursa izsludināta IUB mājas lapā 19.01.2011.

strong

address

gt;gt;