Publiskie iepirkumi 2014. gads

24.11.2014.

Atklāta konkursa “Ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcija un būvniecība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā” rezultāts:

ZIŅOJUMS

____________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: “Būvuzraudzība Nīcas vidusskolas sporta zāles un palīgtelpu atjaunošanas būvdarbiem”

Iepirkuma izsludināšanas datums: 27.10.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 07.11.2014. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĒMUMS

LĪGUMS

____________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: “Nīcas vidusskolas sporta zāles un palīgtelpu atjaunošana” 

Iepirkuma izsludināšanas datums: 22.10.2014. 

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 04.11.2014. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

DARBU APJOMI

Tehniskā dokumentācija

LĒMUMS

LĪGUMS

LĪGUMA GROZĪJUMI

_____________________________________________


26.09.2014.

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU


„Medījumu dzesēšanas kameru piegāde Nīcas novada pašvaldībai” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/19

Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.²  panta izsludināts IUB mājas lapā 26.09.2014. :

Paziņojums par iepirkumu „Medījumu dzesēšanas kameru piegāde Nīcas novada pašvaldībai” Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/19


DOKUMENTĀCIJAPiedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.10.2014. plkst. 14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086; e-pasts: iepirkumi@nica.lv

 


09.09.2014.


 

Paziņojums par iepirkumu  ”Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Nīcas novada pagastos”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/18
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.²  panta izsludināts IUB mājas lapā 09.09.2014. :
Paziņojums par iepirkumu ”Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Nīcas novada pagastos”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/18
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.09.2014, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv

08.10.2014.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ”Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi- Nīcas novada pagastos”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/18 
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 07.10.2014.  ir pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA “A-Land” par līgumcenu 1. daļā EUR 13000 ( trīspadsmit tūkstoši euro), 2.daļā EUR 13000 ( trīspadsmit tūkstoši euro), 3.daļā 12000 (divpadsmit tūkstoši euro).

Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS

LĪGUMS

_______________________________________
08.09.2014.
Paziņojums par iepirkumu “Būvuzraudzība ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijai un būvniecībai, Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/17/ERAF
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.²  panta izsludināts IUB mājas lapā 08.09.2014. :
Paziņojums par iepirkumu “Būvuzraudzība ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijai un būvniecībai, Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/17/ERAF
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.09.2014, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv

13.10.2014.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam“Būvuzraudzība ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijai un būvniecībai, Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/17/ERAF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 10.10.2014.  ir pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu ar SIA “TAIGERS” par līgumcenu 6000.00 (seši tūkstoši euro un 00 centi).

Lēmumu lejuplādēt šeit:LĒMUMS

Līgumu lejupielādēt šeit:LĪGUMS

Vienošanās pie līguma

 

________________________________________

08.10.2014.

Paziņojums par iepirkumu procedūras pārtraukšanu ““Jaunas sporta halles būvniecība, Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā” Iepirkuma identifikācijas  Nr. NND /2014/16/EEZ, publicēts IUB mājaslapā 08.10.2014.

Ziņojumu lejuplādēt šeit: ZIŅOJUMS

02.09.2014.
Paziņojums par atklātu konkursu “Jaunas sporta halles būvniecība, Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā” Iepirkuma identifikācijas  Nr. NND /2014/16/EEZ
Atklāts konkurss saskaņā ar  Publisko iepirkumu likumu  izsludināts IUB mājas lapā 02.09.2014.
“Jaunas sporta halles būvniecība, Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā” ( CPV kods-45212225-9)
Grozījumi atklāta konkursa “Jaunas sporta halles būvniecība, Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā” Iepirkuma identifikācijas  Nr. NND /2014/16/EEZ iepirkuma procedūras dokumentos, izsludināts IUB mājas lapā 12.09.2014.
Grozījumi atklāta konkursa “Jaunas sporta halles būvniecība, Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā” Iepirkuma identifikācijas  Nr. NND /2014/16/EEZ iepirkuma procedūras dokumentos, izsludināts IUB mājas lapā 16.09.2014.

Grozījumi atklāta konkursa “Jaunas sporta halles būvniecība, Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā” Iepirkuma identifikācijas  Nr. NND /2014/16/EEZ iepirkuma procedūras dokumentos, izsludināts IUB mājas lapā 26.09.2014.
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
KONSOLIDĒTS NOLIKUMS_11.09.2014.
KONSOLIDĒTS NOLIKUMS_15.09.2014.

KONSOLIDĒTS NOLIKUMS_24.09.2014.
Nolikuma 7.pielikumu lejuplādēt šeit: TEHNISKAIS PROJEKTS
KONSOLIDĒTS TEHNISKAIS PROJEKTS: 11.09.2014.
KONSOLIDĒTS TEHNISKAIS PROJEKTS 15.09.2014

KONSOLIDĒTS TEHNISKAIS PROJEKTS 24.09.2014

Nolikuma 9. pielikumu lejuplādēt šeit: BŪVDARBU APJOMU TĀMES
KONSOLIDĒTAS DARBU APJOMU TĀMES_ 11.09.2014.

KONSOLIDĒTAS BŪVDARBU APJOMU TĀMES_24.09.2014
Nolikuma 10.pielikumu lejuplādēt šeit: LĪGUMA PROJEKTS
Nolikuma 11.pielikumu lejuplādēt šeit: ĢEOLOĢISKĀ IZPĒTE
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.10.2014., 17.10.2014. plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
GROZĪJUMI:11.09.2014. 15.09.2014. 24.09.2014.
JAUTĀJUMI UN ATBILDES: 11.09.2014. 15.09.2014. 24.09.2014.
________________________________________
11.08.2014.
Paziņojums par iepirkumu “Būvuzraudzība ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijai un būvniecībai, Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/09/ERAF
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.²  panta izsludināts IUB mājas lapā 11.08.2014. :
Būvuzraudzība ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijai un būvniecībai, Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/09/ERAF
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.08.2014, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv

08.09.2014.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam “Būvuzraudzība ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijai un būvniecībai, Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/09/ERAF
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 08.09.2014.  ir pieņēmusi lēmumu   izbeigt iepirkumu  bez rezultāta.
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS

_________________________________________
18.09.2014.
SAKARĀ AR FINANSĒJUMA DEVĒJA POZITĪVU ATZINUMU IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJĀ,
PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS LĪDZ 10.10.2014. PLKST.14:00!!!

04.09.2014.
SAKARĀ AR FINANSĒJUMA DEVĒJA IEBILDUMIEM IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJĀ,
PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS LĪDZ 22.09.2014. PLKST.14:00!!!
20.08.2014.
SAKARĀ AR FINANSĒJUMA DEVĒJA IEBILDUMIEM IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJĀ, PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS LĪDZ 08.09.2014. PLKST.14:00!!!
28.07.2014
Paziņojums par atklātu konkursu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcija un būvniecība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā” Iepirkuma identifikācijas  Nr. NND /2014/08/ERAF
Atklāts konkurss saskaņā ar  Publisko iepirkumu likumu  izsludināts IUB mājas lapā 28.07.2014. “Ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcija un būvniecība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”  (CPV kods-45000000-7)
Grozījumi atklāta konkursa “Ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcija un būvniecība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”  (CPV kods-45000000-7) iepirkuma procedūras dokumentos, publicēts IUB mājas lapā 05.08.2014.
Grozījumi atklātā konkursa ““Ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcija un būvniecība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”  (CPV kods-45000000-7) iepirkuma procedūras dokumentos, publicēts IUB mājas lapā 21.08.2014.
Grozījumi atklātā konkursa ”“Ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcija un būvniecība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”  (CPV kods-45000000-7) iepirkuma procedūras dokumentos, publicēts IUB mājas lapā 04.09.2014.

Grozījumi atklātā konkurs “Ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcija un būvniecība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā” (CPV kods-45000000-7) iepirkuma procedūras dokumentos, publicēts IUB mājas lapā 23.09.2014.

Nolikumu lejuplādēt šeit :NOLIKUMS
Konsolidēts nolikums: NOLIKUMS KONSOLIDĒTS_05.08.2014.
NOLIKUMS KONSOLIDĒTS_20.08.2014.
NOLIKUMS KONSOLIDĒTS 03.09.2014.

NOLIKUMS KONSOLIDĒTS_18.09.2014.
Nolikuma 7.pielikumu lejuplādēt šeit: TEHNISKAIS PROJEKTS
Nolikuma 9.pielikumu lejuplādēt šeit: BŪVDARBU APJOMU TĀMES

KONSOLIDĒTS BŪVDARBU APJOMU TĀMES_18.09.2014.
Nolikuma 10.pielikumu lejuplādēt šeit: : LĪGUMS

KONSOLIDĒTS LĪGUMS_18.09.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.08.2014., 08.09. 2014., 22.09.2014, 10.10.2014. plkst. 14:00
 
 
GROZĪJUMI_04.08.2014. 
_20.08.2014. 03.09.2014.
 
 
 
 
18.09.2014.
 
 
Jautājumi un atbildes:   04.08.2014.  07.08.2014. 
14.08.2014. 20.08.2014. 25.08.2014. 24.09.2014.
 
 
 
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
_____________________________________________
16.07.2014.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND/2014/13
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 14.07.2014.  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā “Invalīdu pacelšanas platformas piegāde un uzstādīšana Nīcas ambulances vajadzībām” slēgt līgumu ar SIA “‘Recept-Holding Lifts” ( Reģ. Nr.40003180117)    par līgumcenu EUR 18 186.00 (astoņpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit seši euro, 00 centi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
LĪGUMS
 
____________________________________________
15.07.2014.
Paziņojums par iepirkumu „Pērkones tautas tērpu izgatavošana Nīcas jauniešu deju kolektīva vajadzībām”, ID Nr. NND 2014/15/ELFLA
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.²  panta izsludināts IUB mājas lapā 15.07.2014. :
“Pērkones tautas tērpu izgatavošana Nīcas jauniešu deju kolektīva vajadzībām”, ID Nr. NND 2014/15/ELFLA
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMSDarbu izmaksu aprēķins: Tāme
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.07.2014., plkst.14:00
Kontaktpersona: Ligita Reinfelde,  tālrunis: 63489500 e-pasts: iepirkumi@nica.lv29.07.2014.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND/2014/15/ELFLA
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 29.07.2014.  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  “Pērkones tautas tērpu izgatavošana Nīcas jauniešu deju kolektīva vajadzībām”, ID Nr. NND 2014/15/ELFLA, slēgt līgumu ar SIA ”MUDURI” ( Reģ. Nr.40003487368) par līgumcenu EUR 7664.00 (septiņi tūkstoši seši simti sešdesmit četri euro, 00 centi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS
LĪGUMS
__________________________________________04.07.2014
Paziņojums par atklātu konkursu  ”Divu jaunu 5-vietīgu vieglo pasažieru komerctransportu piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām’’ Iepirkuma identifikācijas  Nr. NND /2014/14
Atklāts konkurss saskaņā ar  Publisko iepirkumu likumu  izsludināts IUB mājas lapā 04.07.2014.
”Divu jaunu 5-vietīgu vieglo pasažieru komerctransportu piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām’’ Iepirkuma identifikācijas  Nr. NND /2014/14 ( CPV kods 34110000-1)
Nolikumu lejuplādēt šeit :NOLIKUMS
Līguma projekts : LĪGUMS Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.07.2014., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv06.08.2014
Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND/2014/14Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes iepirkumu komisija 06.08.2014  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā Divu jaunu 5-vietīgu vieglo pasažieru komerctransportu piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām’’ slēgt līgumu  ar  SIA ”SD AUTOCENTRS” par  līgumcenu EUR 40342.98 (četrdesmit tūkstoši trīs simti četrdesmit divi euro un 98 centi).
Ziņojumu lejuplādēt  šeit: ZIŅOJUMS____________________________________________
30.06.2014.
Paziņojums par iepirkumu ”Invalīdu pacelšanas platformas piegāde un uzstādīšana Nīcas ambulances vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/13
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.²  panta izsludināts IUB mājas lapā 30.06.2014. :
 ‘Invalīdu pacelšanas platformas piegāde un uzstādīšana Nīcas ambulances vajadzībām” Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/13
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMSNolikuma 3.pielikumu lejuplādēt šeit: LĪGUMS
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.07.2014., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
_____________________________________________
20.06.2014.
Paziņojums par iepirkumu  ”Jaunu mēbeļu piegāde, montāža un uzstādīšana Nīcas vidusskolas kabinetu aprīkošanai”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/10
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.²  panta izsludināts IUB mājas lapā 20.06.2014. :
“Jaunu mēbeļu piegāde, montāža un uzstādīšana Nīcas vidusskolas kabinetu aprīkošanai”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/10
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMSNolikuma 1. pielikumu lejuplādēt šeit:TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nolikuma 3.pielikumu lejuplādēt šeit:TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nolikuma 4.pielikumu lejuplādēt šeit:LĪGUMS
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.07.2014., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv22.07.2014.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam “Jaunu mēbeļu piegāde, montāža un uzstādīšana Nīcas vidusskolas kabinetu aprīkošanai” ID Nr. NND/2014/10
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 22.07.2014.  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā  slēgt līgumu ar SIA „Lazurīts S’’ ( Reģ. Nr.40103480667.)    par līgumcenu EUR 10977.22 (desmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septiņi  euro, 22 centi).
Lēmumu lejuplādēt šeit: LĒMUMS_LĪGUMS___________________________________________
20.06.2014
Paziņojums par atklātu konkursu “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Nīcā,renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”  Iepirkuma identifikācijas  Nr. NND /2014/01/ERAF
Atklāts konkurss saskaņā ar  Publisko iepirkumu likumu  izsludināts IUB mājas lapā 20.06.2014.  “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Nīcā,
renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi” ( CPV: 45000000-7)
Nolikumu lejuplādēt šeit : NOLIKUMS
Līguma projekts 13.pielikums: LĪGUMS
Nolikuma 3.pielikumu lejuplādēt šeit: SALNĀJI
Nolikuma 4.pielikumu lejuplādēt šeit: Salnāji – buvdarbu_apjomiNolikuma 5.pielikumu lejuplādēt šeit: SKOLAS IELA 1
Nolikuma 6.pielikumu lejuplādēt šeit: Skolas 1 – buvdarbu_apjomiNolikuma 7.pielikumu lejuplādēt šeit: UZVARAS
Nolikuma 8.pielikumu lejuplādēt šeit Uzvaras – buvdarbu_apjomi
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.07.2014, plkst. 14:00Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv
Jautājumi un atbildes: 10.07.2014.08.08.2014
Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND/2014/01/ERAFPamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes iepirkumu komisija 08.08.2014  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Nīcā,renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”    slēgt līgumu 1.  un 3. iepirkuma priekšmemta daļā ar  SIA “TAIGERS”  par  līgumcenu 1. daļā  EUR 33151.95 (trīsdesmit trīs tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro un 95 centi),3. daļā EUR 19781.27 ( deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens euro un 27 centi) . Slēgt līgumu 2. iepirkuma priekšmeta daļā ar SIA ”Dzintars AB” par līgumcenu EUR 90909.01 (deviņdesmit tūkstoši deviņi simti deviņi euro un 01 cents)
Ziņojumu lejuplādēt  šeit: ZIŅOJUMS_____________________________________________
06.06.2014.
Paziņojums par iepirkumu  ”Nīcas vidusskolas klašu remonts”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/11
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.²  panta izsludināts IUB mājas lapā 06.06.2014. :
“Nīcas vidusskolas klašu remonts”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/11 
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMSNolikuma 2. un 3. pielikumu lejuplādēt šeit: DARBU APJOMU TĀMES
Līguma projekts 7.pielikums: LĪGUMS
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.06.2014., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv26.06.2014.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND /2014/11
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 25.06.2014.  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā “Nīcas vidusskolas klašu remonts”  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/11 slēgt līgumu ar SIA “‘Taigers” ( Reģ. Nr.42103045399)    par līgumcenu 1.iepirkuma priekšmeta daļā EUR 8084.01 (astoņi tūkstoši astoņdesmit četri  euro un 01 cents), 2. iepirkuma priekšmeta daļā par līgumcenu EUR 6507.26( seši tūkstoši pieci simti septiņi euro un 26 centi) .
Lēmumu  lejuplādēt šeit: ZIŅOJUMS
Līgumu lejuplādēt šeit: LĪGUMS_____________________________________________
28.05.2014.
Paziņojums par iepirkumu  ”Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība katlu mājas ēkas rekonstrukcijai ar šķeldu un kurināmā noliktavas celtniecībai objektā „Katlu māja” ,un, Šķeldas noliktavas rekonstrukcijai objektā „Cukuri” Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/07
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.²  panta izsludināts IUB mājas lapā 28.05.2014. :
“Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība katlu mājas ēkas rekonstrukcijai ar šķeldu un kurināmā noliktavas celtniecībai objektā „Katlu māja” ,un, Šķeldas noliktavas rekonstrukcijai objektā „Cukuri” Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/07
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMSNolikuma 2. pielikumu lejuplādēt šeit: PLĀNOŠANAS UN ARHITEKTŪRAS UZDEVUMS
ĒKAS KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS LIETA
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.06.2014., plkst.14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv25.06.2014.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND /2014/07
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 25.06.2014.  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā: “Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība katlu mājas ēkas rekonstrukcijai ar šķeldu un kurināmā noliktavas celtniecībai objektā „Katlu māja” ,un, Šķeldas noliktavas rekonstrukcijai objektā „Cukuri” Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/07 – slēgt līgumu ar Vienas personas sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’BEK-KONSULT” ( Reģ. Nr.40103138506)    par līgumcenu EUR 15000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).
Lēmumu  lejuplādēt šeit: ZIŅOJUMS
Līgumu lejuplādēt šeit:LĪGUMS
LĪGUMA GROZĪJUMI
VIENOŠANĀS
___________________________________________27.05.2014.
Paziņojums par iepirkumu “Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novadā”  Iepirkuma identifikācijas Nr.NND/2014/12
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.² panta izsludināts IUB mājas lapā 27.05.2014. :
“Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novadā”  Iepirkuma identifikācijas Nr.NND/2014/12
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Nolikuma 5.pielikumu lejuplādēt šeit: KARTE- autoceļu sadalījums pa daļām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.06.2014, plkst. 14:00Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv25.06.2014.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND /2014/12
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 18.06.2014.  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā:“Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novadā”  Iepirkuma identifikācijas Nr.NND/2014/12 – slēgt līgumu 1.iepirkumu priekšmeta daļā ar  ZS ”Viļņi”  par līgumcenu   EUR 335,21   (trīs simti trīsdesmit pieci euro un 21 cents), 2. iepirkuma priekšmeta daļā ar SIA ”Jaunjoži” par līgumcenu EUR 865.05( astoņi simti sešdesmit pieci euro un 05 centi), 3. iepirkuma priekšmeta daļā ar  ZS ”Viļņi” par līgumcenu 323.50 EUR (trīssimti divdesmit trīs euro un 50 centi)  .
Lēmumu  lejuplādēt šeit: ZIŅOJUMSLīgumu lejuplādēt šeit: LĪGUMS
LĪGUMS____________________________________________19.05.2014.
Paziņojums par iepirkumu “Gājēju celiņa izbūve Nīcas ciema Bārtas ielā”  Iepirkuma identifikācijas Nr.NND/2014/05
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.² panta izsludināts IUB mājas lapā 19.05.2014. :
“Gājēju celiņa izbūve Nīcas ciema Bārtas ielā”  Iepirkuma identifikācijas Nr.NND/2014/05
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Nolikuma 2.pielikumu lejuplādēt šeit:  CEĻU DAĻA_2KĀRTA
CEĻU DAĻA_3KĀRTA
Nolikuma 4.pielikumu lejuplādēt šeit: KOPTĀME
Ģenerālplāns: ELT-ĢENPLĀNS
TACIŅAS-ĢENPLĀNS
Nolikuma 6. pielikumu lejuplādēt šeit: LĪGUMSPiedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.05.2014, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv11.06.2014.
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND /2014/05
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 11.06.2014.  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā:“Gājēju celiņa izbūve Nīcas ciema Bārtas ielā”  Iepirkuma identifikācijas Nr.NND/2014/05 – slēgt līgumu  ar  SIA “AIZPUTES CEĻINIEKS” par līgumcenu   EUR 33129.93 (trīsdesmit trīs tūkstoši viens simts divdesmit deviņi euro, 93 centi).
Lēmumu  lejuplādēt šeit: LĒMUMSLīgumu lejuplādēt šeit:LĪGUMS______________________________________________19.06.2014
Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem iepirkumam Nr. NND/2014/06Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes iepirkumu komisija 18.06.2014  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā “Kurināmās malkas piegāde 2014./2015. gada apkures sezonai, Nīcas novada pašvldības vajadzībām.”  Nr. NND /2014/06
slēgt līgumu iepirkuma 1.daļā  ar  “BILLERUDKORSNAS LATVIA” SIA par  līgumcenu 8352.00 ( astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmitdivi euro un 00 centi) , 2.daļā  ar  “BILLERUDKORSNAS LATVIA” SIA par  līgumcenu 7952.00 ( septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmitdivi  euro un 00 centi), 3.daļā  ar
Ziņojumu lejuplādēt šeit: ZIŅOJUMS
_______________________________________________28.04.2014.
Paziņojums par iepirkumu “Tehniskās apsardzes un apkopes pakalpojumu nodrošināšana Nīcas novada pašvaldības objektos” Iepirkuma identifikācijas Nr.NND/2014/04
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.² panta izsludināts IUB mājas lapā 28.04.2014. :
“Tehniskās apsardzes un apkopes pakalpojumu nodrošināšana Nīcas novada pašvaldības objektos” Iepirkuma identifikācijas Nr.NND/2014/04
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Nolikuma 6. pielikumu lejuplādēt šeit: LĪGUMSPiedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.05.2014, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv14.05.2014
Paziņojums par rezultātiem iepirkumam ID Nr. NND /2014/04
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes Iepirkumu komisija 12.05.2014.  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā: ”Tehniskās apsardzes un apkopes pakalpojumu nodrošināšana Nīcas novada pašvaldības objektos” – slēgt līgumu  ar  SIA ”DROŠĪBAS BIROJS” par līgumcenu   EUR 17100.00 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts euro, 00 centi).
Lēmumu  lejuplādēt šeit: LĒMUMSLīgumu lejuplādēt šeit: LĪGUMS
______________________________________________15.04.2014
Paziņojums par atklātu konkursu  ”‘Autotransporta degvielas piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/03
Atklāts konkurss saskaņā ar  Publisko iepirkumu likumu  izsludināts IUB mājas lapā 15.04.2014. :
“Autotransporta degvielas piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām” (09100000-0)
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMS
Līguma projekts 8.pielikums: LĪGUMS
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.05.2014, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv19.05.2014
Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem iepirkumam Nr. NND/2014/03Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada domes iepirkumu komisija 19.05.2014  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā “Autotransporta degvielas piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/03
slēgt līgumu iepirkuma 1.daļā  ar  SIA “Neste Latvija” par kopējo līgumcenu 21140.00 ( divdesmit viens tūkstotis simtučetrdesmit euro un 00 centi) , slēgt līgumu iepirkuma 2.daļā ar SIA “‘LUKoil Baltija R”  par  kopējo  līgumcenu 49990.00 ( četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi) saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju.
Ziņojumu lejuplādēt šeit: ZIŅOJUMS________________________________________________
19.02.2014
Paziņojums par iepirkumu “Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana Nīcas novada pašvaldības vajadzībām”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/02
Pašvaldības iepirkums pēc Publisko iepirkumu likuma 8.² panta izsludināts IUB mājas lapā 19.02.2014. :
“Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, Nīcas novada pašvaldības vajadzībām”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. NND /2014/02
Nolikumu lejuplādēt šeit: NOLIKUMSNolikuma 3. pielikumu lejuplādēt šeit:
1. Smilšu rausis
2. Stadions
3. Rudes lauks
4. Rudes dārzi
5. Attīrīšanas iekārtas
6. Tūjiņas
7. Bojas
Jautājumi un atbildes: 26.02.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.03.2014, plkst. 14:00
Kontaktpersona: Baiba Millere,  tālrunis: 25449086 e-pasts: iepirkumi@nica.lv26.03.2014
Paziņojums par rezultātu iepirkumam ID Nr. NND /2014/02Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Nīcas novada dome 25.03.2014  ir pieņēmusi lēmumu  iepirkumā: “Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, Nīcas novada pašvaldības vajadzībām”  . – slēgt līgumu  ar  SIA “TOPOPROJEKTS” par līgumcenu iepirkuma priekšmetu daļās ( 1., 2., 3., 4., 5.,6., 7.) kopā EUR 3941.00 (trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit viens euro, o0 centi), PVN 21% EUR 827.61 (astoņi simti divdesmit septiņi euro, 61 cents), kopā EUR 4768.61 (četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro, 61 cents).
Lēmumu  lejuplādēt šeit: LĒMUMSLīgumu lejuplādēt šeit: 1. DAĻA
2. DAĻA
3.DAĻA
4. DAĻA
5. DAĻA
6. DAĻA
7. DAĻA
________________________________________________