Publiskie iepirkumi 2015. gads

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums:„Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi – Nīcas novada pagastos”

Iepirkuma izsludināšanas datums:07.10.2015.

Piedāvājumu ieniegšanas datums:19.10.2015. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĒMUMS

LĪGUMS_1.,2.DAĻA

LĪGUMS_3.DAĻA (iub.gov.lv)

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: „Divu interaktīvo tāfeļu iegāde izglītības iestāžu vajadzībām”

Iepirkuma izsludināšanas datums:02.10.2015.

Piedāvājumu ieniegšanas datums:13.10.2015. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĒMUMS

LĪGUMS (iub.gov.lv)

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums:„Papilddarbi Ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijai un būvniecībai Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”

LĒMUMS

LĪGUMS (iub.gov.lv)

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: Nīcas novada izglītības attīstības stratēģijas izstrāde 2015.-2022. gadam”

Iepirkuma izsludināšanas datums:31.07.2015.

Piedāvājumu ieniegšanas datums:11.08.2015. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

Pielikums Nr.1

Paskaidrojums

Paskaidrojums

LĒMUMS (iub.gov.lv)

LĪGUMS

___________________________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums: “Koksnes šķeldas piegāde 2015./2016. gada apkures sezonai”

Iepirkuma izsludināšanas datums:31.07.2015.

Piedāvājumu ieniegšanas datums:26.08.2015. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

Atbilde

ZIŅOJUMS ( iub.gov.lv)

___________________________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums: Pārtikas produktu piegāde Nīcas novada izglītības iestādēm”

Iepirkuma izsludināšanas datums:13.07.2015.

Piedāvājumu ieniegšanas datums:10.08.2015. plkst.14:00; 02.09.2015.plkst.14:00

NOLIKUMSNOLIKUMS_07.08.2015. ; NOLIKUMS_11.08.2015.

Pielikumi_2., 2.1., 2.2.., 2.3., 2.4; Pielikumi_2.,2.1.,2.2.,2.3.,2.4._11.08.2015.

LĪGUMS ; LĪGUMS_11.08.2015.

Atbilde

Grozījumi_07.08.2015. (iub.gov.lv)

Grozījumi_11.08.2015. ( iub.gov.lv)

ZIŅOJUMS

Pielikums pie Ziņojuma

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: “Gājēju celiņa izbūve un apgaismojuma izbūve posmā Dārza iela- Bārtas iela –Skolas iela, Nīcas ciemā, Nīcas novadā, Nīcas pagastā”

Iepirkuma izsludināšanas datums:03.07.2015.

Piedāvājumu ieniegšanas datums: 15.07.2015. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

Ģenerālplāns: ELT-ĢENPLĀNS
TACIŅAS-ĢENPLĀNS

TĀME_TEHNISKĀIS PIEDĀVĀJUMS

LĒMUMS

LĪGUMS (iub.gov.lv)

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums:“Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas jaunbūve un pārbūve”

Iepirkuma izsludināšanas datums:15.06.2015.

Piedāvājumu ieniegšanas datums: 29.06.2015.plkst.14:00

NOLIKUMS

Tehniskais projekts 1.daļa

Tehniskais projekts_2.daļa

Tāme 1.daļa

Tāme 2.daļa

LĪGUMS

Atbilde

LĒMUMS ( iub.gov.lv)

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: Nīcas novada izglītības, uzņēmējdarbības un kultūras attīstības stratēģiju izstrāde 2015.-2022. gadam”

Iepirkuma izsludināšanas datums: 12.06.2015.

Piedāvājumu ieniegšanas datums: 25.06.2015. plkst.14:00

NOLIKUMS

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2.

Pielikums Nr.3.

LĪGUMS

LĒMUMS ( iub.gov.lv)

 

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Iepirkums pārtraukts: 15.06.2015. (iub.gov.lv)

LĒMUMS

Nosaukums: “Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas jaunbūve un pārbūve”

Iepirkuma izsludināšanas datums: 09.06.2015.

Piedāvājumu ieniegšanas datums:25.06.2015. plkst.14:00

NOLIKUMS

Tehniskais projekts 1.daļa

Tehniskais projekts_2.daļa

Tāme 1.daļa

Tāme 2.daļa

LĪGUMS

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: “Pašvaldības ceļu greiderēšana un remontdarbi Nīcas novadā”

Iepirkuma izsludināšanas datums:19.05.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:02.06.2015. plkst.14:00

NOLIKUMS

KARTE- autoceļu sadalījums pa daļām

LĒMUMS

LĪGUMS_1., 3.DAĻA (iub.gov.lv)

LĪGUMS_2.D.

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums:“Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana”

Iepirkuma izsludināšanas datums:15.05.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:27.05.2015.plkst.14:00

NOLIKUMS

LĒMUMS

LĪGUMS ( iub.gov.lv)

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums:“Autoruzraudzība objektā Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads”

LĒMUMS

LĪGUMS

___________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums:„Papilddarbi Nīcas vidusskolas sporta zāles un palīgtelpu atjaunošanai”

LĒMUMS

LĪGUMS

____________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums: „Lietota flīģeļa iegāde ar piegādi Nīcas Mūzikas skolas vajadzībām”

Iepirkuma izsludināšanas datums:15.04.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:27.04.2015. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

LĒMUMS

LĪGUMS (iub.gov.lv)

____________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums:“Būvuzraudzība katlu mājas pārbūvei”

Iepirkuma izsludināšanas datums:02.04.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:16.04.2015. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

LĒMUMS

LĪGUMS (iub.gov.lv)

____________________________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums: “Autotransporta degvielas piegāde Nīcas novada pašvaldības vajadzībām”

Iepirkuma izsludināšanas datums:27.03.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:23.04.2015.plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

Atbilde

Atbilde

ZIŅOJUMS

____________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Iepirkums pārtraukts:02.04.2015. ( iub.gov.lv)

Lēmums

Nosaukums:“Būvuzraudzība katlu mājas pārbūvei”

Iepirkuma izsludināšanas datums:17.03.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:30.03.2015. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

____________________________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums:„Katlu mājas pārbūve izmantojot kurināšanai šķeldu, un noliktavu, kurināmā uzglabāšanai celtniecība”

Iepirkuma izsludināšanas datums:25.02.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas datums:24.03.2015. 07.04.2015.plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

TEHNISKAIS PROJEKTS

TĀMES

Atbilde

Atbilde

Grozījumi_16.03.2015 (iub.gov.lv)

Atbilde

Atbilde

Atbilde

Precizējums

ZIŅOJUMS (iub.gov.lv)

 

 

____________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Nosaukums:“Būvuzraudzība sporta zāles celtniecībai pie Nīcas vidusskolas”

Iepirkuma izsludināšanas datums: 16.01.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 27.01.2015. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

LĒMUMS

LĪGUMS ( iub.gov.lv)

____________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Iepirkums pārtraukts:15.01.2015. (iub.gov.lv)

LĒMUMS

Nosaukums: “Būvuzraudzība sporta zāles celtniecībai pie Nīcas vidusskolas”

Iepirkuma izsludināšanas datums: 09.01.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 20.01.2015. plkst.14:00

NOLIKUMS

LĪGUMS

 

____________________________________________

Atklāts konkurss

Nosaukums:“Sporta zāles būvniecība pie Nīcas vidusskolas”

Iepirkuma izsludināšanas datums: 01.12.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 12.02.2015. plkst.14:00.

NOLIKUMS

LĪGUMS

TEHNISKAIS PROJEKTS

TĀMES

GROZĪJUMI 04.12.2014 (iub.gov.lv)

GROZĪJUMI 22.12.2014 (iub.gov.lv)

GROZĪJUMI 13.01.2015 (iub.gov.lv)

GROZĪJUMI 19.01.2015. (iub.gov.lv)

GROZĪJUMI 23.01.2015 (iub.gov.lv)

Atbilde

Atbilde

Atbilde

Atbilde Dzegas mezgli

Atbilde

ZIŅOJUMS  (iub.gov.lv)