Regīna Kalniņa saņem kultūras zīmi “Latviskais mantojums”

PAPILDINĀTS. Nīcas novadā dzīvojošā rokdarbniece, Tautas daiļamata meistare Regīna Kalniņa tikko saņēmusi īpašu apbalvojumu – kultūras zīmi “Latviskais mantojums” – par Nīcas tautastērpa darināšanas prasmju daudzināšanu. Latvijas Republikas Kultūras ministrija, tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” un Latvijas Pašvaldību savienība šādas zīmes pasniedza 18 Latvijas saimniecībām un amata prasmju kopējiem. R.Kalniņa ir darinājusi ne vien Nīcas, bet arī Pērkones un Rucavas tautastērpus, ada etnogrāfiskās zeķes un cimdus, auž dreļļus un segas. Viņas darbnīcu apmeklē tūristi gan no Latvijas, gan arī ārzemēm. Viņa aizrautīgi popularizē mūsu kultūrvēsturisko mantojumu. Rīgā saņemt apbalvojumu R.Kalniņa uzticēja meitai Dacei, bet 5. decembrī viņu pagodināja pašvaldības pārstāvji. Rokdarbniece ciemiņus sagaidīja, saposusies Pērkones tautastērpā. Foto Foto darbnīcā