Rīcības dienas PII “Spārīte”

Šī gada Rīcības dienās Nīcas bērnudārza bērni noskaidroja, kur ziemas miegu pavada skudras, eži, kurmji, mārītes un bites. Nedēļas gaitā katra grupa ar uzzināto iepazīstināja pārējos bērnus. Rīcības dienu noslēgumā  visi devās PII “Spārīte” pagalmā uz rudens talku. Bērni grāba nokritušās lapas, tā tā veidojot ziemas migas ežiem un skudrām. Lasīt vairāk