Rīko kolektīvu sēņošanu kopā ar zinošiem speciālistiem

Lai labāk iepazītu meža bagātības, prastu uzturā un saimnieciskām vajadzībām izmantot dažādas sēnes, svētdien, 7. oktobrī, jau otro gadu mūsu novadā tiek rīkota kolektīvā sēņošana kopā ar Latvijas Dabas muzeja speciālistēm Initu Dānieli un Diānu Meieri.  Pieteikties pie Initas Ķaupeles, tālr.28361268.  Lasīt vairāk