Rudē sniedz klientu apkalpošanas centra pakalpojumus

Ar februāri katru pirmdienu no plkst. 9 līdz 17.30 vienotā klientu apkalpošanas centra darbiniece Sintija Špakova pieņems apmeklētājus Otaņķu pagasta pārvaldes 216. kabinetā, pirmā reize būs 4. februārī. Savukārt Nīcā pirmdienās pieņemšana nenotiek
Biežāk izmantotie pakalpojumi: iesniegumu pieņemšana slimības pabalsta, bērnu piedzimšanas pabalstu, apbedīšanas pabalsta saņemšanai, gada ienākumu deklarāciju un dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana. Vairāk informācijas