Rudes skolēni vingros biežāk

ESF 9.2.4.2. projekta ietvaros no 1. februāra līdz 22. martam Rudes sākumskolā tiks īstenots pasākumu kopums bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai un pareizas elpošanas tehnikas apguvei.