Reliģija

Skatīt fotogalerijas

___________________________________________________

ml2NĪCAS EV.LUT. DRAUDZĒ mājas lapa
Dievkalpojumi – katru svētdienu plkst.11.00

Mācītājs – Arvīds Bobinskis

Nīcas ev.lut.baznīcas vēsture


JŪRMALCIEMA NĀCARETES DRAUDZĒ (luterāņu)

Dievkalpojumi – mēneša 2. un 4. svētdienā plkst.14.00

Mācītājs- Arvīds Bobinskis

Draudzes priekšniece – Gita Vanaga


MEŽGALCIEMA DRAUDZĒ (baptistu)

Dievkalpojumi – katra mēneša 1., 3., un 5. svētdienā plkst. 11.00

Mācītājs – Aivars Vadonis, tālr.29452715

Svētdienskolas sports notiek Nīcas sporta hallē ceturtdienās plkst.16.00-18.00. Sporta grupā nav vecuma ierobežojumu, vecāki var darboties kopā ar bērniem.

Bībeles un lūgšanu grupa pieaugušajiem: svētdienās 18.00- 20.00 Nīcas novada domes administrācijas ēkas 2.stāvā, PIC telpā.

Kopīgi paveiktais

Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/mezgalciems


 

004 (2)SKATRES BAPTISTU DRAUDZĒ

Dievkalpojumi notiek mēneša 1. un 3. svētdienā plkst.15.00.

Sludinātājs – Artis Peterlevics

Draudzes priekšniece – Rasma Rāva, tālr.26798131

Svētdienas skola –  katru sestdienu: plkst.11.00 – Kalnišķu sabiedriskajā centrā, plkst.13.00 – baznīcā. Nodarbības vada skolotāja Modrīte Stūre, tālr.29563129


004JŪRMALCIEMA BAPTISTU DRAUDZĒ

Dievkalpojumi notiek mēneša 1. un 3.svētdienā plkst.14.30.

Sludinātājs – Gunārs Lemaitis

Draudzes priekšnieks – Gusts Ilmārs Smāģis


010MUITNIEKU DRAUDZĒ (luterāņu)

Dievkalpojumi notiek mēneša 1., 3. un 5. svētdienā plkst.14.00

Mācītājs – Arvīds Bobinskis

Draudzes priekšnieks – Imants Kaire