Reliģija

Skatīt fotogalerijas

KAPU SVĒTKI

___________________________________________________

ml2NĪCAS EV.LUT. DRAUDZĒ mājas lapa
Dievkalpojumi – katru svētdienu plkst.11.00

Mācītājs – Arvīds Bobinskis

Nīcas ev.lut.baznīcas vēsture


JŪRMALCIEMA NĀCARETES DRAUDZĒ (luterāņu)

Dievkalpojumi – mēneša 2. un 4. svētdienā plkst.14.00

Mācītājs- Arvīds Bobinskis

Draudzes priekšniece – Gita Vanaga


MEŽGALCIEMA DRAUDZĒ (baptistu)

Dievkalpojumi plkst.11.00 Mežgalciema baznīcā
1.,15.,29. oktobrī
5., 19. novembrī
3., 17. decembrī
24.decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst.15.00

Mācītājs – Aivars Vadonis, tālr.29452715

Svētdienskolu grupas

Rudes sporta namā:  pirmdienās 17.00- 18.00 (Bībeles grupa mazākiem 2.stāvā),  sporta grupa zālē 17.00- 19.00.

Nīcas sporta hallē: otrdienās sporta grupa 17.00- 19.00

Sporta grupās nav vecuma ierobežojumu, vecāki var darboties kopā ar bērniem.

Interešu grupas pieaugušajiem

Bībeles un lūgšanu grupa:   svētdienās 18.00- 20.00 Nīcas novada domes administrācijas ēkas 2.stāvā, PIC telpā.

Ziemassvētku koris sāksies 24.oktobrī plkst.18.00 Otaņķu Tautas namā. Var pievienoties jauni dalībnieki!

Kopīgi paveiktais


004 (2)SKATRES BAPTISTU DRAUDZĒ

Dievkalpojumi notiek mēneša 1. un 3. svētdienā plkst.15.00.

Sludinātājs – Artis Peterlevics

Draudzes priekšniece – Rasma Rāva, tālr.26798131

Svētdienas skola –  katru sestdienu: plkst.11.00 – Kalnišķu sabiedriskajā centrā, plkst.13.00 – baznīcā. Nodarbības vada skolotāja Modrīte Stūre, tālr.29563129


004JŪRMALCIEMA BAPTISTU DRAUDZĒ

Dievkalpojumi notiek mēneša 1. un 3.svētdienā plkst.14.30.

Sludinātājs – Gunārs Lemaitis

Draudzes priekšnieks – Gusts Ilmārs Smāģis


010MUITNIEKU DRAUDZĒ (luterāņu)

Dievkalpojumi notiek mēneša 1., 3. un 5. svētdienā plkst.14.00

Mācītājs – Arvīds Bobinskis

Draudzes priekšnieks – Imants Kaire