Reliģija

LIELDIENU LAIKA DIEVKALPOJUMI

Skatīt fotogalerijas

___________________________________________________

ml2NĪCAS EV.LUT. DRAUDZĒ mājas lapa
Dievkalpojumi – katru svētdienu plkst.11.00

Mācītājs – Arvīds Bobinskis

Nīcas ev.lut.baznīcas vēsture


JŪRMALCIEMA NĀCARETES DRAUDZĒ (luterāņu)

Dievkalpojumi – mēneša 2. un 4. svētdienā plkst.14.00

Mācītājs- Arvīds Bobinskis

Draudzes priekšniece – Gita Vanaga


MEŽGALCIEMA DRAUDZĒ (baptistu)

Mežgalciema draudzes dievkalpojumi baznīcas remonta laikā (sākot ar 20. maiju) notiek Otaņķu pagastmājas otrajā stāvā.

 

Mācītājs – Aivars Vadonis, tālr.29452715

Svētdienskolu grupas

Rudes sporta namā:  pirmdienās 17.00- 18.00 (Bībeles grupa mazākiem 2.stāvā),  sporta grupa zālē 17.00- 19.00.

Nīcas sporta hallē: otrdienās sporta grupa 17.00- 19.00. Sporta grupās nav vecuma ierobežojumu, vecāki var darboties kopā ar bērniem.

Interešu grupas pieaugušajiem

Bībeles un lūgšanu grupa:   svētdienās 18.00- 20.00 Nīcas novada domes administrācijas ēkas 2.stāvā, PIC telpā.

Kopīgi paveiktais


004 (2)SKATRES BAPTISTU DRAUDZĒ

Dievkalpojumi notiek mēneša 1. un 3. svētdienā plkst.15.00.

Sludinātājs – Artis Peterlevics

Draudzes priekšniece – Rasma Rāva, tālr.26798131

Svētdienas skola –  katru sestdienu: plkst.11.00 – Kalnišķu sabiedriskajā centrā, plkst.13.00 – baznīcā. Nodarbības vada skolotāja Modrīte Stūre, tālr.29563129


004JŪRMALCIEMA BAPTISTU DRAUDZĒ

Dievkalpojumi notiek mēneša 1. un 3.svētdienā plkst.14.30.

Sludinātājs – Gunārs Lemaitis

Draudzes priekšnieks – Gusts Ilmārs Smāģis


010MUITNIEKU DRAUDZĒ (luterāņu)

Dievkalpojumi notiek mēneša 1., 3. un 5. svētdienā plkst.14.00

Mācītājs – Arvīds Bobinskis

Draudzes priekšnieks – Imants Kaire