Reliģija

Skatīt fotogalerijas

KAPU SVĒTKI

___________________________________________________

ml2NĪCAS EV.LUT. DRAUDZĒ mājas lapa
Dievkalpojumi – katru svētdienu plkst.11.00

Mācītājs – Arvīds Bobinskis

Nīcas ev.lut.baznīcas vēsture


JŪRMALCIEMA NĀCARETES DRAUDZĒ (luterāņu)

Dievkalpojumi – mēneša 2. un 4. svētdienā plkst.14.00

Mācītājs- Arvīds Bobinskis

Draudzes priekšniece – Gita Vanaga


MEŽGALCIEMA DRAUDZĒ (baptistu)

Dievkalpojumi plkst.11.00

4. (Vasarsvētki) un 18. jūnijā;
2., 16. un 30. jūlijā;
6. un 20. augustā
Mācītājs – Aivars Vadonis, tālr.29452715

Svētdienskolas tikšanās:
Otaņkos pirmdienās 16.00-18.00 sporta grupa; 17.00-18.00 Bībeles nodarbība Rudes

Nīcas Svētdienskolas sporta grupai aicināta uz treniņiem ceturtdienās 17.00- 18.30 Sporta hallē, kur tiks spēlēts gan futbols, gan basketbols, gan rokasbumba.

Kopīgi paveiktais


004 (2)SKATRES BAPTISTU DRAUDZĒ

Dievkalpojumi notiek mēneša 1. un 3. svētdienā plkst.15.00.

Sludinātājs – Artis Peterlevics

Draudzes priekšniece – Rasma Rāva, tālr.26798131

Svētdienas skola –  katru sestdienu: plkst.11.00 – Kalnišķu sabiedriskajā centrā, plkst.13.00 – baznīcā. Nodarbības vada skolotāja Modrīte Stūre, tālr.29563129


004JŪRMALCIEMA BAPTISTU DRAUDZĒ

Dievkalpojumi notiek mēneša 1. un 3.svētdienā plkst.14.30.

Sludinātājs – Gunārs Lemaitis

Draudzes priekšnieks – Gusts Ilmārs Smāģis


010MUITNIEKU DRAUDZĒ (luterāņu)

Dievkalpojumi notiek mēneša 1., 3. un 5. svētdienā plkst.14.00

Mācītājs – Arvīds Bobinskis

Draudzes priekšnieks – Imants Kaire