Sabiedriskās organizācijas

imagesG9BH3Y3HNīcas novadā, pēc Lursoft datu bāzes datiem uz 03.05.2017., savu darbību ir reģistrējušas 30 nevalstiskās organizācijas (NVO). Novadā aktīvi darbojas arī 3 interešu kopas. Katra NVO un interešu kopa darbojas ar noteiktu mērķi un uzdevumiem.

Pašvaldības kontaktpersona NVO jautājumos – Kristīne Kopštāle

tālr. 63489484, 29560068

e-pasts: kristine.kopstale@nica.lv

________________________________________________

Nīcas novadā reģistrētās nevalstiskās organizācijas (NVO)

Skatīt informāciju

________________________________________________

Nīcas novada interešu kopas

Skatīt informāciju

________________________________________________

Novada projektu konkursi nevalstiskajām organizācijām un interešu kopām

NOLIKUMS Par kārtību, kādā Nīcas novada pašvaldība atbalsta nevalstiskās organizācijas (7.2018.)

________________________________________________

Novada biedrību un interešu kopu 1. salidojums

IMG_0079Lai apzinātu Nīcas novada biedrību un interešu kopu darbības virzienus un iepazītu cits citu, pirmo reizi tika rīkots vietējo organizāciju salidojums. 11. aprīļa vakarā Otaņķu Tautas namā kopā pulcējās 10 biedrības – „Kalnišķu Īves”, „Ziedēt arī atvasarā”, „Ugunskurs”, „Bārtas upes radošā apvienība” (BURA), „Cerību krāsa”, „Nīcas novada attīstības biedrība”, „All Nature”, „Sabiedrisko mediju biedrība”, „Nīca Dārza iela 2”, „Otaņķu mednieku klubs” un 3 interešu kopas – „Rude”, „Aizjomietes”, „Kalvas”. Katrs  iepazīstināja ar savu darbību – stāstot, demonstrējot fotogrāfijas vai video, izstādē izvietojot savus rokdarbus vai dziedot. Pasākumā piedalījās arī Kurzemes NVO atbalsta centra direktore Inese Siliņa. Viņa ne vien informēja par sadarbības iespējām ar savu vadīto biedrību, bet arī novērtēja atbalstu Nīcas novada iedzīvotāju aktīvai darbībai, uzsverot, ka nav daudz pašvaldību, kur tā ir. Dalībnieki atzina, ka uzzinājuši daudz ko jaunu, radās ieceres turpmākai sadarbībai. Pasākuma otrā daļa tika aizvadīta ar mūziku, dejām un konkursiem. Par pasākuma rīkošanas ideju jāpateicas „Kalnišķu Īves” vadītājai Initai Ķaupelei, organizēšanā aktīvi iesaistījās pieaugušo izglītības metodiķe Diāna Ansule, Otaņķu Tautas nama vadītāja Inese Šalma un interešu kopas „Rude” vadītāja Aija Šķubure. Paldies arī interešu kopas „Rude” sievām par viesmīlīgu uzņemšanu „savās mājās” un tehniskajam palīgam Vinetai Jušķevicai. Foto

________________________________________________

Ar pašvaldību aktīvi sadarbojas

Biedrība “Mēs Bernātiem”

Biedrība “Ziedēt arī atvasarā”

Biedrība “Ugunskurs”

Biedrība “Jaunatnes demokrātijas skola”

Biedrība “Cerību krāsa”

Biedrība “Kalnišķu Īves”

“Nīcas novada attīstības biedrība”

Biedrība „Bārtas upes radošā apvienība”

Jūrmalciema interešu kopa “Aizjomietes”

Jūrmalciema interešu grupa “Kalvas”

Interešu kopa “Rude”

 ________________________________________________

 Kurzemes NVO atbalsta centrs

________________________________________________

Kā reģistrēt biedrību, arodbiedrību, arodbiedrību apvienību?

Skatīt informāciju

___________________________________________________

Pašvaldības atbalsts NVO sektoram

___________________________________________________

Ja Jums ir konkrēts ieteikums, kādu vēl ar sabiedriskajām organizācijām saistītu informāciju ir lietderīgi šeit ievietot, ierakstiet to aktīvajā ziņu logā -PASTKASTE!