Saņemti 45 novada nākotnes sapņi

Attīstības nodaļa līdz 18. oktobrim aicināja ikvienu novada iedzīvotāju sūtīt savu novada nākotnes sapņu sarakstu, lai varētu plānot projektus. Kopā saņemti 45 sapņi jeb lielākas un mazākas ieceres, vajadzības. Lielāka atsaucība bija no iestāžu vadītājiem. Vairāk būtu gribējies uzzināt katra novadnieka redzējumu par to, kas nepieciešams Nīcas novadam. Paldies visiem par atsaucību!