Sapulces un svētki Jūrmalciemā

15. martā Jūrmalciema sabiedriskajā centrā notika iedzīvotāju sapulce. Jūrmalciemnieki uzklausīja Komunālās pārvaldes, Sociālā dienesta, pašvaldības policijas un būvvaldes darbinieku sniegto aktuālo informāciju. Iedzīvotāji interesējās, kā rīkoties vairākos gadījumos – ja tiek bojāts servitūta ceļš,  ar laivu vēlas nokļūt pludmalē, applūst zeme, vēlas izzāģēt kokus u.c. Viņi izteica bažas par kāpu piegružošanu un izbraukāšanu ar motocikliem un kvadracikliem. Foto

16. martā tiek organizēta tikšanās arī zemju īpašniekiem par tekoņām, bet 17. martā visi aicināti uz Pavasara svētkiem.