Satiekas Kalnišķu un Bunkas rokdarbnieces

Kalnišķu un Bunkas rokdarbnieces vieno vairāku gadu draudzība. 19. aprīlī buncenieces mēroja ceļu uz mūsu novadu. Vispirms apmeklēja Nīcas Senlietu krātuvi, kur ar interesi apskatīja nīcenieču cimdu pūru, senos Nīcas un Pērkones tautastērpus, un nesen restaurētos vainagus. Pēc īsas ekskursijas pa Nīcas centru, ciemiņi devās uz Kalnišķu  skaisto “Mežavotu” dārzu. Noslēgumā bija tikšanās Kalnišķu sabiedriskajā centrā, kur ne vien dalījās pieredzē rokdarbu darināšanā un kala nākotnes plānus, bet arī mielojās nesen aizvadīto Lieldienu noskaņā. Foto