Skolēni apmeklē bibliotēku

Nīcas pagasta bibliotēku 13. septembrī literatūras stundā apmeklēja Nīcas vidusskolas 7. klases skolēni. Bibliotēkas vadītāja Rita Ābelīte iepazīstināja ne vien ar bibliotēkā pieejamām grāmatām un žurnāliem, bet arī bez maksas izmantojamām interneta uzziņu vietnēm, lasītāju apkalpošanas programmu “Alise”, starpbibliotēku abonementa izmantošanas iespējām, kā arī aicināja lasīt grāmatas un iesaistīties Bērnu žūrijā.