“Spārītē”  pilnveido  vidi  mācībai par dabu

Darbojoties Ekoskolu programmā, mūsu bērnudārzā šogad bērni padziļināti apgūst tēmu “Mežs”. Lielākā daļa zināšanu tiks iegūtas, darbojoties un iepazīstot  kokus un citus augus, kuri aug  bērnudārza teritorijā. Dažādas aktivitātes plānotas arī telpās, tādēļ šajā mācību gadā viens no galvenajiem uzdevumiem ir labiekārtot un pilnveidot grupās Dabas centrus. Grupu skolotājām ir dažādas radošas  idejas, kuras jau tiek īstenotas.