Spriež par Nīcas Dižās klēts nākotni

10. jūlijā apvienoto komiteju sēdē pašvaldības darbinieki jaunos deputātus iepazīstināja ar plānoto Nīcas Dižās klēts nākotni. Tālākā nākotnē ir iecere ēku izmantot Senlietu krātuves vajadzībām. Lai rekonstrukcijai varētu piesaistīt Eiropas līdzekļus, ir nepieciešams veikt priekšdarbus, tādēļ pirms iepirkuma izsludināšanas ir sagatavots ēkas projektēšanas uzdevums. Klēts pirmais stāvs paredzēts kā viena telpa ekspozīcijas izvietošanai un aktivitāšu rīkošanai, bet 2. stāvs – krājumu glabāšanai. Nīcas Dižās muižas klēts ir vienīgais mūsu novadā esošais vietējas  nozīmes kultūras piemineklis, tādēļ ir vēlme maksimāli saglabāt tās vēsturisko veidolu gan ārpusē, gan iekšpusē. Lasīt vairāk