Spriež par skolēnu transporta maršrutiem

Katra mācību gada sākumā tiekas Nīcas novada mācību iestāžu vadītāji, skolēnu autobusu šoferi un Komunālās pārvaldes speciāliste Līga Roga, kuras pārziņā ir transporta koordinēšanas jautājumi. Tiek rasts optimālākais variants, lai skolēni laikus nokļūtu uz mācībām skolā un pirmsskolas iestādē un atpakaļ. Ar pašvaldības transportu skolēnus ved no Kalnišķiem, Jūrmalciema, Reiņu gala, Nīcas, Rudes un Sikšņiem. Skolēniem, kas izmanto sabiedrisko transportu, pašvaldība apmaksā biļetes atbilstoši apmeklējumam.